Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-zdroje z projektů VaVpI Brno, 27. března 2014. Další databáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-zdroje z projektů VaVpI Brno, 27. března 2014. Další databáze."— Transkript prezentace:

1 e-zdroje z projektů VaVpI Brno, 27. března 2014

2 Další databáze

3 Projekty VIZ a MEDINFO –VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0229) –Řešitel projektu: UJEP Ústí nad Labem –Partner projektu: MU Brno –MEDINFO Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (CZ.1.05/3.2.00/12.0225) –Řešitel projektu: MU Brno

4 Oxford Journals Archive –Kolekce plných textů archivních časopisů –Medicine archive, 58 titulů, r. 1878-1995, 1,2 mil. stránek článků –Science archive, 54 titulů, r. 1865-1995, 1,5 mil. stránek článků –Integrované vyhledávání via PubMed a Google Scholar, download citací pomocí EndNote, ProCite, BibTeX nebo RefWorks –Optimalizace pro mobilní zařízení včetně off-site přístupu

5 Oxford Journals Archive –Trvalý nákup z projektu VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem –Koordinátorka Zdeňka Dohnálková, dohnalko@ukb.muni.cz

6 Annual Reviews –Biomedical/Life Sciences collection –Plné texty biomedicínských a přírodovědných časopisů –26 titulů (titul Animal Biosciences je nový od roku 2013) –Souhrny primární vědecké literatury z oblasti lékařských, biomedicínských, přírodních věd (psychologie a klinická psychologie, fyziologie, neurovědy, genetika, imunologie, biofyzika, biochemie, entomologie, ekologie, analytická chemie a další).

7 Annual Reviews –Tituly patří mezi nejvíce citovanou vědeckou literaturu (dle Journal Citation Reports) –Obsah: aktuální čísla a archiv za poslední 4 roky –Pomůcky od firmy EBSCO http://www.annualreviews.org/page/redesigntutorial –Předplatné na 5 let + doba udržitelnosti 2017-2018 získáno z projektu MEDINFO - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (CZ.1.05/3.2.00/12.0225) –Řešitel projektu: MU Brno

8 BMJ Online a BMJ Journals Online 28 renomovaných časopisů vydavatelství British Medical Journals. Zahrnuje i tituly medicíny založené na důkazu (evidence based medicine) a oblast veřejného zdravotnictví. Jsou dostupná všechna vydaná čísla - od prvního čísla prvního ročníku až po současnost. Uživatelské příručky a další podpora dosavatele firmy Aip.firmy Aip. Předplatné na 5 let + doba udržitelnosti 2017-2018 získáno z projektu MEDINFO

9 Lippincott, Williams & Wilkins High Impact Collection Kolekce 50 nejcitovanějších lékařských e-časopisů (dle Science Citation Index) oblast klinické medicíny (anesteziologie, gynekologie, chirurgie, kardiologie, neurologie, pediatrie a další). Dostupné jsou ročníky od roku 1950 do současnosti. Přístup je možný pro nejvýše 3 souběžné uživatele. Předplatné na 5 let + doba udržitelnosti 2017-2018 získáno z projektu MEDINFO

10 Lippincott, Williams & Wilkins Definitive Archive Collection Elektronický archiv téměř 250 časopisů, od prvního vydaného čísla až k poslednímu číslu roku 2003. Zpřístupňuje přes jeden milion článků z více než 40.000 čísel Jsou zde zaznamenány důležité objevy ve výzkumu a výzkumných technikách velkých medicínských a klinických oborů, od ošetřovatelství a kardiologii až po infekční nemoci a anesteziologii, klíčové výzkumy laureátů Nobelovy ceny a dalších světově proslulých vědců. Trvalý nákup z projektu MEDINFO

11 Karger Journal Collection Current Plné texty cca 130 špičkových lékařských časopisů z nakladatelství Karger. Zastoupeny jsou biomedicínské metody, farmacie, farmakologie, biochemie, anatomie, neurologie a další medicínské obory. Plné texty článků jsou dostupné ve formátu PDF a HTML od roku 1998 po aktuální číslo. Předplatné na 5 let + doba udržitelnosti 2017-2018 získáno z projektu MEDINFO K dispozici i archiv Karger Journal Backfile

12 The New England Journal of Medicine NEJM - špičkový vědecko-výzkumný lékařský časopis, přináší nejnovější výzkumné a klinické studie ve specializovaných oborech (endokrinologie, gastroenterologie, genetika, onkologie aj.). Bohaté multimediální přílohy s případovými studiemi, doporučenými postupy a metodami výzkumu. Dostupné jsou plné texty článků od roku 1990 do současnosti. Předplatné na 5 let + doba udržitelnosti 2017-2018 získáno z projektu MEDINFO

13 Thieme e-book Library Online kolekce cca 70 titulů lékařských e-knih a učebnic z edic Thieme Color Atlases a Flexibook series. formát PDF, lze číst i offline pomocí speciálního softwaru iOffline (návod k instalaci). Možnost založit si vlastní konto a vytvářet záložky a poznámky, speciální přístup pro majitele iPad.návod k instalacimajitele iPad Dostupná jsou aktualizovaná vydání i nové tituly. Předplatné na 5 let + doba udržitelnosti 2017-2018 získáno z projektu MEDINFO

14 Nursing@Ovid Databáze pro ošetřovatelství a další zdravotnické obory, de facto specializovaná online služba (portál) společnosti Ovid pro ošetřovatelství a další nelékařské zdravotnické obory. Zahrnuje cca 18 vysoce citovaných plnotextových ošetřovatelských časopisů, terminologický slovník Ovid Nursing Subject Thesaurus bibliografickou databázi Ovid Nursing Database. Předplatné na 5 let + doba udržitelnosti 2017-2018 získáno z projektu MEDINFO

15 Medline@ Ovid MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací v lékařství a souvisejících vědách o životě, vytvořená Národní lékařskou knihovnou USA obsahuje přes 19 miliónu záznamů od roku 1946 do současnosti, Zahrnuje citace a abstrakty ke článkům z cca 5600 (12/2012) časopisů v 39 jazycích, kapitoly a články z vybraných monografií. Přístup na 5 let + doba udržitelnosti 2017-2018 získáno z projektu MEDINFO (bonus dodavatele)

16 e-archivy základních vědeckých časopisů –Angewandte Chemie International Edition (Wiley Journal Backfiles, 1962-1997) –Methods in Enzymology Backfile (Elsevier, 1955-1999) –High Energy/Nuclear Physics and Astronomy Backfile Collection (Elsevier, 1955-1994) 38 titulů –Organic Chemistry Backfile Collection (Elsevier, 1957-1994), 8 titulů Trvalý nákup z projektu MEDINFO

17 Vědecké časopisy

18 Projekty MEDINFO a CHemEIZ –MEDINFO Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (CZ.1.05/3.2.00/12.0225) –Řešitel projektu: MU Brno –CHemEIZ Chemické elektronické informační zdroje pro VaV (CZ.1.05/3.2.00/12.0231) –Řešitel projektu: Univerzita Pardubice –Partner projektu: MU Brno

19 MEDINFO - časopisy –76 titulů prestižních časopisů –online předplatná, plné texty aktuálních ročníků –2013- 2017 (+2 roky udržitelnost) –tituly z medicíny,biomedicíny, biologie, matematiky, fyziky, věd o zemi a chemie –špičkové tituly, mnohé vysoký IF, např. American Naturalist, Physiological Reviews, PNAS, Science a další

20 MEDINFO - časopisy Přístup: –celá MU Přehled titulů + odkazy: –http://ezdroje.muni.cz – Časopisy MEDINFOhttp://ezdroje.muni.cz –http://medinfo.ics.muni.cz/ - Pro uživatele - E-časopisy pro MUhttp://medinfo.ics.muni.cz/

21 MEDINFO - chemické tituly ACS journals (American Chemical Society) –43 prestižních titulů –2013-2017 (+2 roky) –Plné texty od r. 1996- aktuální ročníky –Přístup: celá MU –Seznam + odkazy: http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz – ACS Journals http://pubs.acs.org/http://pubs.acs.org/ - ACS Journals –Výstup jednání: oboustranně schválená zpráva z jednání, obsahuje požadavky na zapracování do TA (případně do dalších dokumentů), včetně termínu dodání.

22 ChemEIZ - časopisy ACS archives (American Chemical Society) –Archivní čísla 22 prestižních titulů (ACS Legacy Archives) –Plné texty první ročník- 1995 –Přístup: celá MU (2013-2017 + 2 roky) –Seznam + odkazy: http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz – ACS Legacy Archives http://pubs.acs.org/http://pubs.acs.org/ – ACS Journals

23 ChemEIZ - časopisy RSC archives (Royal Society of Chemistry) –Archivní čísla 72 titulů –Plné texty první ročník- 2007 –Přístup: LF, PřF, KUK (2013-2017 + 2 roky) –Seznam + odkazy: http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz – RSC Archives http://pubs.rsc.org http://pubs.rsc.org – Journals - Archives –Výstup jednání: oboustranně schválená zpráva z jednání, obsahuje požadavky na zapracování do TA (případně do dalších dokumentů), včetně termínu dodání.

24 ChemEIZ - Reaxys –Faktografická a bibliografická chemická databáze –Záznamy o chemických strukturách, sloučeninách (8 mil.), jejich vlastnostech a reakcích (5 mil.) + bibliografické citace –Přístup: LF, PřF, KUK (2013-2017) –Odkazy: http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz – Reaxys https://www.reaxys.com

25 ChemEIZ - SciFinder –bibliografická chemická databáze –Zahrnuje bibliografickou databázi Chemical Abstracts + bázi chemických sloučenin, legislativní předpisy, katalog komerčně dostupných chemikálií, báze chemických reakcí –Přístup: celá MU (2013-2017), nutná registrace! –Odkazy: http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz – SciFinder (Chemical Abstracts) http://scifinder.cas.org/

26 Děkuji za pozornost Zdeňka Dohnálková, KUK MU dohnalko@ukb.muni.cz

27 ProQuest STM

28 Projekt STMFull –STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0232) –Řešitel projektu: UTB Zlín –Partner projektu: MU Brno

29 ProQuest Portál EIZ MU –http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz Základní informace –http://www.proquest.czhttp://www.proquest.cz Přímý přístup –http://search.proquest.comhttp://search.proquest.com

30 ProQuest STM Package Skládá se z dílčích databází: –ProQuest Natural Science Collection –ProQuest Technology Collection –ProQuest Science Journals –ProQuest Health & Medical Complete

31 ProQuest Central –Více než 17 500 časopisů, z toho přes 11 500 s plnými texty –Plné texty 56 000 disertačních prací –9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí –44 000 profilů firem (Hoover's) –Aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots) –Přes 800 titulů novin včetně The Wall Street Journal and Los Angeles Times

32 ProQuest Central –Multioborová databáze (asi 160 oborů) –Dílčí databáze seskupeny do 9 hlavních skupin –Retrospektiva od 1905 do současnosti –Aktualizace denně

33 ProQuest Vyhledávání: –Basic Search –Advanced –Command Line / Data & Reports / Figures & Tables / Find Similar / Look Up Citation / Obituaries –Publications –Browse

34 ProQuest Výsledky vyhledávání: –Formats –Citation/abstract –Full text (HTML formát a PDF formát) –Find a copy –Cite –Export/Save –Translate –References (sledování citovanosti) –References / Cited by / Documents with shared references

35 Děkuji za pozornost Hana Vochozková, KIC ÚVT MU vochozkova@ics.muni.cz Interaktivní tutoriál Jiří Kratochvíl, KUK MU 2001 http://www.ukb.muni.cz/kuk/vyuka/materialy/ http://www.ukb.muni.cz/kuk/vyuka/materialy/

36 EIZ z projektu Natura

37 Projekt Natura –NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd (CZ.1.05/3.2.00/12.0228) –Řešitel projektu: UP Olomouc –Partner projektu: MU Brno

38 Přístup k e-zdrojům 1)Portál EIZ http://ezdroje.muni.cz 2) Web knihovny http://knihovna.sci.muni.cz/eiz 3) Přímý odkaz

39 ENVIROnetBASE –Plné texty – 929 monografií a referenčních příruček –22 tematických oblastí – životní prostředí, ekologie, vědy o Zemi, ochrana zdraví a související obory –Tituly nabízeny též v samostatných souborech EnvironmentalENGINEERINGnetBASE znečištění ovzduší, meteorologie, odpady EnvironmentalSCIENCEnetBASE ekologie, geologie, životní prostředí, nebezpečné odpady

40 ENVIROnetBASE –Přístup 2013-2017 (+2 roky udržitelnost) –Celá MU –Vzdálený přístup –http://environetbase.comhttp://environetbase.com

41 IOPscience –Více než 100 časopisů –65 titulů aktuální čísla + archiv, zbytek pouze archiv –Fyzika, medicína, biomedicína, matematika, astronomie, astrofyzika –Hluboká retrospektiva (The Astronomical Journal od r. 1949) –2013-2017 (+2 roky) –Vzdálený přístup –http://iopscience.orghttp://iopscience.org

42 Nature Publishing Group –41 prestižních časopisů (29 titulů z projektu Natura + 12 titulů z projektu MEDINFO) –Biomedicína, lékařství, přírodní vědy –Vysoký impact faktor –Přístup 2013-2017 (+ 2 roky udržitelnosti) –Plné texty, aktuální ročníky + archiv 4 roky zpět –Přístup do archivu po skončení projektu

43 Nature Publishing Group –Celá MU –Vzdálený přístup –Tituly: „vlajkový“ časopis Nature (IF = 38,597) Nature Cell Biology Nature Genetics EMBO journal aj. –http://nature.com (A-Z index X browse by subject)http://nature.com

44 Děkuji za pozornost Martina Antlová, ÚK PřF MU antlova@sci.muni.cz

45 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "E-zdroje z projektů VaVpI Brno, 27. března 2014. Další databáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google