Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FI II 15. 3. 2011 P 2.. Ideální banka 21. století lni-banka-21-stoleti-10-11.html

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FI II 15. 3. 2011 P 2.. Ideální banka 21. století lni-banka-21-stoleti-10-11.html"— Transkript prezentace:

1 FI II 15. 3. 2011 P 2.

2 Ideální banka 21. století http://www.bankovnipoplatky.com/ankety/idea lni-banka-21-stoleti-10-11.html http://www.bankovnipoplatky.com/ankety/idea lni-banka-21-stoleti-10-11.html Celkem se ročníku 2010-2011 ve třech kategoriích zúčastnilo cca 50 studentů EF TUL. Úspěch do 20. místa je ze strany fakulty oceněn návrhem na přiznání mimořádného stipendia.

3 Jméno Augustinová Bohdana Turková Lenka Žežulková Michaela Císařová Petra Valášková Kateřina Slanařová Lenka Marečková Lucie Škrobánková Petra Sýkorová Ivana Osobní číslo E10000791 E09000404 E09000422 E09000310 E09000576 E09000573 E09000487 E09000509 E09000392 Umístění 1. 3. 4. 14. 17. 18. 19.

4 Vstřícná banka http://www.vstricnabanka.cz/ Jako partnerský subjekt informujeme o možnosti hodnocení českých retailových bank. Návod na registraci a další podklady najdete na multiedu.

5

6 CENNÉ PAPÍRY. Japonské akcie padají jako v době finanční krize. Od pátku ztratily pětinu hodnoty Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/japonske-akcie-padaji-jako-v-dobe-financni-krize-od- patku-ztratily-petinu-hodnoty-ggi-/eko-zahranicni.aspx?c=A110315_085216_eko- zahranicni_vemhttp://ekonomika.idnes.cz/japonske-akcie-padaji-jako-v-dobe-financni-krize-od- patku-ztratily-petinu-hodnoty-ggi-/eko-zahranicni.aspx?c=A110315_085216_eko- zahranicni_vem

7 CENNÉ PAPÍRY Základem cenného papíru je skripturní akt (písemný projev vůle) a normativně stanovený proces vydání (emise) cenného papíru; S cenným papírem je vždy spojeno určité právo vůči emitentovi (popř. ručiteli):  na podíl na majetku emitenta,  na vrácení poskytnutých peněžních prostředků,  na odměnu za jejich poskytnutí,  dispoziční právo.

8 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle zákona o cenných papírech (č. 591/1992 Sb.) - akcie, - zatímní listy, - podílové listy, - dluhopisy, - investiční kupóny, - opční listy, - směnky, - šeky, - skladní a skladištní listy.

9 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle doby splatnosti - c.p. obchodované na peněžním trhu, - c.p. obchodované na kapitálovém trhu. Podle druhu ztělesněného práva - majetkové c.p., - dluhové c.p., - dispoziční c.p.

10 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle dlužníka - státní cenné papíry, - municipální c.p., - soukromé c.p. Podle převoditelnosti  na majitele (doručitele): - bez omezení převoditelnosti, volně prodáván,  na jméno: - omezená převoditelnost – jen smlouvou o postoupení práv,  na řad: - převoditelné rubopisem (indosamentem).

11 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle podoby - listinné, - zaknihované. Podle převoditelnosti - obchodovatelné, - neobchodovatelné

12 rok 1871

13 rok 1910

14

15 Emitent cenného papíru - subjekt, kterému byly poskytnuty nebo svěřeny peněžní prostředky (zboží/majetek), - cenný papír potvrzuje toto poskytnutí vč. podmínek a práv. Investor - osoba, která poskytla / svěřila své volné peněžní prostředky.

16 Nominální (jmenovitá) hodnota - částka v peněžních jednotkách uvedená na c.p. Tržní hodnota - cena, za kterou je c.p. skutečně obchodován Kurz cenného papíru - cena, za kterou se c.p. obchoduje na regulovaném trhu. - peněžní částka nebo % z nominální hodnoty. Emisní kurz c.p. Hodnota cenného papíru

17 Emise cenných papírů - proces, jímž se písemný projev vůle stává cenným papírem, - splnění zákonných náležitostí (zákon o c.p., zvláštní zákony), - nabytí prvním majitelem; - veřejná, - neveřejná (soukromá) – určena předem stanoveným osobám (rodinná a.s., atp.)

18 Prospekt cenného papíru - informační zdroj pro investory, - týká se veřejně nabízených cenných papírů, - úplné a pravdivé informace o právním, hospodářském a finančním postavení emitenta a o cenném papíru. - Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

19

20

21

22 Hodnocení emitenta - rating - hodnocení pravděpodobnosti, že hodnocený subjekt dostojí svým závazkům vyplývajícím z emisí cenných papírů (či půjček nebo přijatých depozit); - ovlivňuje úspěch emise, - slovní hodnocení + zařazení na standardizované stupnici,

23 Hodnocení emitenta - rating - je posuzována důvěryhodnost emitenta, pravděpodobnost splacení jeho závazků, poměr zadlužení k tvorbě zisku, kapitálová struktura, forma financování, strategické plánování, vývojové trendy v odvětví,… - stropem pro hodnocení emitenta je hodnocení jeho země, rizik jeho země (rizika – politická a ekonomická),

24 Hodnocení emitenta - rating - nejvýznamnější ratingové agentury: Moody´s Investors Service, Standard&Poor´s. - (http://www.cnb.cz/cs/mezinarodni_vztahy/rating/) Moody´s – založená 1900 (USA), S&P – založená 1860 (USA), IBCA – založená 1978 Fitch Investor Service (UK). - nejvyšší hodnocení: Aaa (Moody´s), AAA (S&P, IBCA), - stupeň investiční / spekulativní.

25 Hodnocení emitenta – rating - Moody’s AaaNejkvalitnější cenné papíry (dluhopisy), s nejnižším stupněm rizika pro investora; dlouhodobě silná hospodářská pozice emitenta. AaVysoká kvalita; v porovnání s předchozím stupněm poněkud větší riziko v dlouhodobém horizontu; oba první stupně jsou vysoce ceněné (high grade). AVyšší střední stupeň (upper-medium grade); zajištění plnění závazků je dostatečné, avšak je možné zhoršení pozice v budoucnosti. BaaStřední stupeň (medium grade); v přítomnosti je plnění závazků dostatečné, v budoucnu však zhoršení vnějších podmínek může záporně ovlivnit platební schopnost emitenta; objevují se spekulativní prvky. BaSpekulativní prvky ve vyšším měřítku; plnění závazků emitenta není dostatečně zajištěno. BPlnění závazků emitenta v dlouhém období je nejisté. CaaCenné papíry velmi nízké kvality, vysoce spekulativní; emitent je ve špatném hospodářském postavení. CaVelmi malá pravděpodobnost plnění závazků emitenta; vysoce spekulativní cenné papíry. CNejnižší kvalita, všechny platby v prodlení, téměř s jistotou lze očekávat nesplnění závazků emitenta.

26 MOODY'SSTANDARD & POOR'SFitch-IBCA Investiční stupně Aaa Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, USA, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Švédsko, Španělsko, N. Zéland, Island, Kanada, Singapur, Austrálie, Japonsko, Lucembursko AAA Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švýcarsko, USA, Singapur, Dánsko, Finsko, Spojené království, Kanada, Austrálie, Švédsko, Lucembursko Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, USA, Švýcarsko, Spojené království, Singapur, Dánsko, Švédsko, Kanada, Lucembursko Aa1 Belgie, Hongkong AA+ Belgie, Nový Zéland, HongkongAustrálie, Nový Zéland, Belgie, Španělsko, Hongkong Aa2 Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Kuvajt, Japonsko, Španělsko AA Slovinsko, ŠpanělskoJaponsko, Slovinsko, Kuvajt Aa3 Tchaj-wan, Hongkong, Kuvajt, S. Arábie, Čína, Chile AA- Tchaj-wan, Kuvajt, S. Arábie, Japonsko, Portugalsko Itálie, Kypr, S. Arábie, Portugalsko A1 ČESKÁ REPUBLIKA, Řecko, Estonsko, Slovensko, Portugalsko, Malta, Izrael, Korea A+ Itálie, Chile, Slovensko, ČínaČESKÁ REPUBLIKA, Tchaj-wan, Korea, Malta, Čína, Slovensko A2 Kypr, Polsko, Čína, Chile, Maďarsko A ČESKÁ REPUBLIKA, Malta, Estonsko, Korea, Kypr, Izrael, Irsko Estonsko, Chile, Izrael A3 Malajsie, J. Afrika A- Malajsie, Polsko, PortugalskoMalajsie, Polsko Baa1 Mexiko, Rusko, Litva, Irsko BBB+ J. AfrikaJ. Afrika, Irsko Baa2 Kazachstán BBB Chorvatsko, Rusko, Bulharsko, Litva, Mexiko Maďarsko, Rusko, Mexiko, Litva Baa3 Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, Brazílie, Island, Maďarsko BBB- Kazachstán, Indie, Island, Brazílie, Maďarsko Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Kazachstán, Brazílie, Řescko

27 MOODY'SSTANDARD & POOR'SFitch-IBCA Spekulativní stupně Ba1BB+Rumunsko, Řecko, Lotyšsko Makedonie, Island, Rumunsko, Lotyšsko, Indonésie, Turecko Ba2Brazílie, Indonésie, Turecko, Egypt BBČerná hora, Makedonie, Vietnam, Indonésie, Turecko, Egypt Egypt Ba3BB-Srbsko, MongolskoSrbsko B1Mongolsko, Vietnam, ŘeckoB+Bělorusko, UkrajinaVietnam, Mongolsko B2Turkmenistán, Bosna a Hercegovina, Ukrajina BArgentinaUkrajina B3 Argentina, PákistánB3Pákistán Caa1Kuba, MoldávieCCC+ Caa2CCC Caa3CCC- CaSD k 3.2.2011

28 Moody'sStandard and Poor'sFitch 1992Ba1── 1993Baa3BBB─ 1994Baa2BBB+─ 1995Baa1AA- 1996Baa1AA- 1997Baa1ABBB+ 1998Baa1A-BBB+ 1999Baa1A-BBB+ 2000Baa1A-BBB+ 2001Baa1A-BBB+ 2002A1A-BBB+ 2003A1A- 2004A1A- 2005A1A-A 2006A1A-A 2007A1AA 2008A1AA+ 2009A1AA+ 2010A1AA+

29 Středisko cenných papírů - historicky sloužilo k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů, - bylo zřízeno Ministerstvem financí (1993), - k 2. 7. 2010 ukončilo svou činnost v souladu s ustanovením zákona o podnikání na kapitálovém trhu - je nahrazeno Centrálním depozitářem CP (CDCP).

30 Postavení Střediska cenných papírů v rámci kapitálového trhu ČNB

31 Centrální depozitář (zák. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) - http://www.cdcp.cz/ Centrální depozitář je právnická osoba, která - vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů v České republice, - přiděluje cenným papírům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), - provozuje vypořádací systém, Centrální depozitář může též - obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů, - zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů, …

32 AKCIE. AKCIOVÁ SPOLEČNOST.

33 AKCIE = majetkový cenný papír, = představuje poměrný podíl na základním kapitálu A.S., Dle § 155 obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb.): „Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.“ Akcie mohou být vydány: - v listinné podobě, - v zaknihované podobě. Akcie mohou znít: - na jméno (AS vede seznam akcionářů), - na majitele.

34 AKCIE emisní kurs akcie - částka, za kterou společnost vydává akcie, - nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. emisní ážio - vzniká, je-li emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota, - rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou.

35 AKCIE

36 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou; jinak dvěma nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou. Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 000 000 Kč, Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč.

37 Zakladatelská smlouva / listina - firma, sídlo, předmět podnikání; - navrhovaný ZK; - počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu (listinné / zaknihované), formu (na jméno / majitele), práva spojená s akciemi, atp.; - kolik akcií který zakladatel upisuje, emisní kurs, podmínky splacení; - přibližná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením AS; - určení správce vkladu (pověřený zakladatel / banka); - návrh stanov.

38 Zápis společnosti do obchodního rejstříku - konala se ustavující valná hromada, - upsaný celý ZK, splaceno min. 30% + emisní ážio, - schválené stanovy, - zvoleni všichni členové představenstva a dozorčí rady.

39 Ustavující valná hromada - může se konat, je-li upsán celý základní kapitál a splaceno min. 30% jmenovité hodnoty akcií + emisní ážio; - rozhoduje o založení společnosti, - schvaluje stanovy společnosti, - volí orgány společnosti. - průběh se osvědčuje notářským zápisem.

40 Návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku I Navrhovatelé: představenstvo Komu: Krajskému soudu Věc: „Návrh na zápis obchodní společnosti XY, a.s., se sídlem Praha 3, Liberecká 26/1887, PSČ 103 00 do obchodního rejstříku.“ Dne 11. ledna 2008 byla ve formě notářského zápisu uzavřena zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti XY, a. s., se sídlem Praha 3, Liberecká 26/1887, PSČ 103 00. Zakladatelé se dohodli, že upisují akcie na celý základní kapitál společnosti. Zakladatelská smlouva proto zároveň obsahuje rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti. Dále bylo rozhodnuto o schválení připojených stanov a jmenování orgánů společnosti. Ke dni 2.2.2008 byl plně splacen emisní kurs všech akcií.Společnosti byly dne 15. února Živnostenským odborem Obvodního úřadu pro Prahu 3 vydány živnostenské listy č. __ a č. __2003 na činnost ____________. Na prostory, v nichž je sídlo společnosti a v nichž bude provozována podnikatelská činnost byla uzavřena nájemní smlouva. Navrhovatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby Krajský soud v _________vedoucí obchodní rejstřík vydal toto usnesení: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v _________ se zapisuje:

41 Návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku II V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v _________ se zapisuje: Obchodní firma: název nesmí být zaměnitelný s firmou jiné existující společnosti a musí obsahovat dodatek „akciová společnost“ (postačí však zkratka „akc. spol.“ či „a.s.“); Sídlo společnosti: název ulice, číslo popisné, PSČ a obec, popř. část obce; Předmět podnikání: Právní forma společnosti: „akciová společnost“; Představenstvo: jména, příjmení, bydliště členů představenstva a den vzniku jejich členství; Výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení: musí být upsána celá výše základního kapitálu, splaceno případné emisní ážio, splaceny zcela nepeněžité vklady a alespoň 30% jmenovité hodnoty všech akcií, jejichž emisní kurz je splácen peněžitými vklady; Firma či název a sídlo jediného akcionáře: pokud je společnost založena jediným akcionářem; Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií: akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě, ve formě na jméno či na majitele a podle druhu jako prioritní či kmenové; Dozorčí rada: jména, příjmení, bydliště, rodná čísla členů dozorčí rady.

42 valná hromada -nejvyšší orgán společnosti, -může rozhodovat o:  změně druhu nebo formy akcií,  štěpení akcií,  spojení více akcií do jedné akcie,  zvýšení či snížení ZK,  vydání dluhopisů,  …

43 Zvýšení základního kapitálu - rozhoduje valná hromada, - upsáním nových akcií, - z vlastních zdrojů (z čistého zisku)  vydáním nových akcií a bezplatným rozdělením mezi stávající akcionáře,  zvýšením jmenovité hodnoty akcií. - kombinace.

44 Snížení základního kapitálu - rozhoduje valná hromada, - snížením jmenovité hodnoty akcií, - vzetím akcií z oběhu, - upuštění od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.

45 AKCIE příklad akcie na jméno v listinné podobě Akcie musí obsahovat: a) firmu a sídlo společnosti, b) jmenovitou hodnotu, c) označení formy akcie (na jméno nebo na majitele) - u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, e) datum emise.

46 KMENOVÉ AKCIE - nejsou spojena žádná zvláštní práva, - majitel má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, - patří k nejrizikovějším cenným papírům, - výnos je závislý na výsledku hospodaření A.S.

47 PRIORITNÍ AKCIE - jsou spojeny s některými přednostními právy, která se mohou týkat dividend nebo podílů na likvidačním zůstatku, - obvykle majitel nemá právo hlasovat na valné hromadě, - souhrn jejich jmenovitých hodnot nesmí překročit polovinu ZK

48 „ZAMĚSTNANECKÉ“ AKCIE - mohou být pouze majetkem zaměstnanců, popř. bývalých zaměstnanců (odešli do důchodu), - zaměstnanci je mohou nabývat za zvýhodněných podmínek – nemusí splatit celý emisní kurz,

49 AKCIOVÉ ANALÝZY FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA Fundamentální analýza se snaží předpovědět jaké faktory působí a ovlivňují pohyby kurzu jednotlivých akcií (globální / odvětvové / podnikové). - hledání podhodnocených akcií k nákupu; - předpokládá, že každá akcie má v daném okamžiku určitou "vnitřní hodnotu", kterou je možné stanovit; - vnitřní hodnota je porovnávána s aktuálním tržním kurzem; - různé metody stanovení vnitřní hodnoty akcie.

50 FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA

51 př. dividendový diskontní model - stanovení současné hodnoty budoucích příjmů pro majitele akcie. VH – vnitřní hodnota, D – očekávaná dividenda na konci příslušného roku, K – požadovaná míra výnosnosti, P – očekávaná cena na konci n-tého roku.

52 AKCIOVÉ ANALÝZY TECHNICKÁ AKCIOVÁ ANALÝZA - založena na publikovaných tržních datech, - předpokládá, že kurzy akcií se vyvíjejí v trendech, - matematické, statistické modely, využití grafů.

53 AKCIOVÉ ANALÝZY PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA - předpoklad: významným kurzotvorným faktorem jsou psychologické reakce investorů, - Investoři se chovají jako hráči nebo spekulanti – jsou součástí kolektivní investiční hry.


Stáhnout ppt "FI II 15. 3. 2011 P 2.. Ideální banka 21. století lni-banka-21-stoleti-10-11.html"

Podobné prezentace


Reklamy Google