Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11/2003Přednáška č. 41 Regulace výpočtu modelu Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C, Modul M8 ZS, 2003, K126 EKO Předn./Cvič.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11/2003Přednáška č. 41 Regulace výpočtu modelu Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C, Modul M8 ZS, 2003, K126 EKO Předn./Cvič.:"— Transkript prezentace:

1 11/2003Přednáška č. 41 Regulace výpočtu modelu Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C, Modul M8 ZS, 2003, K126 EKO Předn./Cvič.: Ing. P. Dlask, PhD.

2 11/2003Přednáška č. 42 Možnosti řízení modelu Základní řídící prostředky MDM:  výpočet s manažerskými zásahy  výpočet s externími vlivy  výpočet s intervencemi vazeb mezi prvky modelu  výpočet s intervencemi vazeb mezi prvky modelu Po prvotním spuštění modelu a analýze výsledků přichází ke slovu sestavení souboru opatření pro dosažení akceptovatelného vývoje. Tohoto stavu je možné dosáhnout více postupy. Jejich účinnost může být v konkrétních případech různá a proto je vhodné se zabývat i variantou kombinace manažerských zásahů s externími vlivy (resp. s intervencemi interakcí základní struktury modelu). Můžeme mluvit o čistých a smíšených manažerských strategiích.

3 11/2003Přednáška č. 43 Rozšířené vstupy regulačního výpočtu Definice manažerských zásahů pomocí matice B Definice manažerských zásahů pomocí matice B Intervence spočtených výsledných standardů v určených časových intervalech Intervence spočtených výsledných standardů v určených časových intervalech Intervence základní struktury matice A (změna struktury modelu v čase) Intervence základní struktury matice A (změna struktury modelu v čase) Příklad dialogového zadávání rozšířených regulačních údajů pro výpočet modelu. Jednotlivé vstupy jsou přehledně spravovány strukturou formulářů a nedochází tak k formálním chybám v zadávání.

4 11/2003Přednáška č. 44 Manažerské zásahy v matici B Zásahy zpracovávané jako průběžný management sledující aktuální změny v chování modelu se ukazují vhodným nástrojem pro dosažení požadovaného vývoje modelu v čase. Nesprávná rozhodnutí řešitele úlohy ve formě externích vlivů (Extk(t)) nebo intervencí vazeb modelu (Intk(i,j)(t)) mohou vést k neefektivnímu čerpání zdrojů vzhledem k výslednému (resp. požadovanému) chování modelu. To souvisí se špatnou analýzou získaných výsledků popř. s nevhodnými vstupy propočtu sestavenými v základní interakční matici A. Management modelu je zapracován přímo do základního algoritmu metody KSIM a zadává se prostřednictvím manažerské matice B. Jeho princip fungování je založen na opravách hodnot interakcí v matici vztahů A. Každá interakce je tak řízena v reálném čase samostatně (viz základní matematický vztah metody). Princip fungování

5 11/2003Přednáška č. 45 Externí zásahy výsledků Nejsilnějším nástrojem vedoucím k získání požadovaného rozvoje jsou externí zásahy Extk(t). Působí přímo na vypočtené standardy Xi(t) a je možné jejich účinky načasovat na libovolné okamžiky (resp. intervaly) a na libovolné prvky Xi. Použití externích vlivů vede rychle k získání požadovaného chování. Cenou za tuto vlastnost je někdy poměrně vysoká náročnost na dostupné zdroje. Stejného výsledného efektu je možné dosáhnout při podrobnější analýze zadání, prvotních výsledků nebo při kombinaci manažerských zákroků v matici B. Varianta kombinování vlivů je vůbec nejvýhodnější cestou k dosažení cíli. Externí vlivy je možné zadávat tabulkovým způsobem dle následujícího strukturovaného zápisu: Princip fungování

6 11/2003Přednáška č. 46 Legenda struktury zápisu Zadané externí vlivy Extk(t) se chovají jako seznam jednotlivých opatření. Jejich počet není omezen, avšak větší množství znepřehledňuje základní výpočet. Každý externí zásah je jednoznačně popsán svými atributy: 1.Číslo prvku – určení indexu prvku, na který se bude externí zásah aplikovat. Index odpovídá jeho poloze v interakční matici vztahů A. 2.Hodnota vlivu – číselné vyjádření ohodnocení externího vlivu Extk(t) uvažovaného do výpočtu. V zadaném časovém intervalu dochází k opravě vypočteného standardu touto hodnotou. 3.Počátek působení – počátek časového intervalu tPoč, ve kterém bude externí vliv zapojen do výpočtu. Mimo tento interval nebude vypočtená hodnota standardu opravována. 4.Konec působení – konec časového intervalu tKon, ve kterém bude externí vliv zapojen do výpočtu. Mimo tento interval nebude vypočtená hodnota standardu opravována.

7 11/2003Přednáška č. 47 Algoritmizace metody ppočet propočítávaných období Obdaktuálně zpracovávané období Expole vektorů popisující jednotlivé externí vlivy ncelkový počet zadaných externích vlivů Ex a (Poč), Ex a (Kon)počátek a konec intervalu určujícího působení ext. vlivu Ex a (Hodn)hodnota externího vlivu X(Obd)hodnota standardu prvku v aktuálně zpracovávaném období

8 11/2003Přednáška č. 48 Celkové možnosti regul. výpočtů Vliv výskytu rizik Vliv externích vlivů Vliv manažerských zásahů Vliv manažerských zásahů Základní výpočet


Stáhnout ppt "11/2003Přednáška č. 41 Regulace výpočtu modelu Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C, Modul M8 ZS, 2003, K126 EKO Předn./Cvič.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google