Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška z anatomie pro fyzioterapeuty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška z anatomie pro fyzioterapeuty"— Transkript prezentace:

1 Přednáška z anatomie pro fyzioterapeuty 3.11.04
Petr Šifta

2 Svaly horní končetiny + inervace
Ke svalům horní končetiny patří: svaly spinohumerální (viz. svaly zad) svaly thorakohumerální Svaly vlastní končetiny

3 Proprioceptivní elementy svalu
Sestupné dráhy pro míšní motoneurony Interneuron Buňky senzitivních vláken Svalové vřeténko Šlachové vřeténko Senzitivní nerv Motorický nerv Motorická zakončení na extrafuzálních vláknech

4 Proprioceptivní elementy svalu
Svalové receptory: propriocepce ze svalových snopců. Svalové vřeténko- je to upravené svalové vlákno, které vazivově souvisí s normálními kontraktilními extrafuzálními vlákny. Snižuje práh dráždivosti (facilituje sval) Inhibuje aktivitu antagonisty (reciproční inhibice Inhibuje druhostranného agonistu a antagonistu facilituje

5 Proprioceptivní elementy svalu -pokračování
Golgiho šlachové tělísko Inhibuje vlastní sval, facilituje antagonistu Druhostranně agonistu aktivuje, antagonistu inhibuje Působí proti funkci svalového vřeténka Funguje jako pojistka proti poničení šlachy, celého svalu=Servomechanismus 3) Kloubní receptory Jsou to elektrické goniometry-určují polohu, rychlost kloubu

6 Poznámka č. 1 Při posilování svalů je nutné počítat s fyziologií proprioceptivních elementů svalu => při posilování musculus biceps brachii se právě díky svalovému vřeténku snižuje napětí v musculus triceps brachii => nutné posilovat oba svaly hned po sobě. Při posilování musculus iliopsoas (ve snaze posílit m. rectus abdominis viz. dále) dochází k útlumu musculus gluteus maximus, medius, minimus

7 Poznámka č.2 Proprioceptivní reflexy patří mezi Somatické míšní reflexy Propriceptivní reflexy představují základní element spinální motoriky a jsou nezbytným funkčním prvkem všech somatických funkcí. Zajišťují a řídí svalový tonus => udržují vzpřímenou polohu

8 Musculi membri inferioris I.
Svaly spinohumerální (patří do povrchové vrstvy svalů zad) M. Trapezius (n. accessorius) M. Latissimus dorsi (n. thoracodorsalis) Mm. Rhomboidei (n. dorsalis scapulae) M.levator scapulae (n. dorsalis scapulae)

9 Musculi membri inferioris II.
Svaly thorakohumerální ( patří ke svalům hrudníka) M.pectoralis major (Nn.pectorales, laterales et mediales) M.pectoralis minor (n.pectoralis medialis) M.subclavius (n.subclavius) M.serratus anterior (N.thoracicus longus)

10 Poznámka č.3 M.serratus anterior – vždy nutné vyšetřit při poruchách v ramenním kloubu

11 Musculi membri inferioris III.
Svaly vlastní končetiny

12 Svaly ramenní a lopatkové
Musculus deltoideus (n.axillaris) Musculus supraspinatus (n. supraspinatus) Musculus infraspinatus (n. supraspinatus) Musculus teres minor (n.axillaris) Musculus teres major (n. subclavius) Musculus subscapularis (n. subscapularis)

13 Musculi brachii – svaly paže
Musculi brachii vytvářejí přední a zadní skupinu V přední skupině jsou tyto svaly: Musculus biceps brachii (caput longum a caput breve) (n.musculocutaneus) Musculus coracobrachialis (n.musculocutaneus) Musculus brachialis (n.musculocutaneus) V zadní skupině jsou tyto svaly: Musculus triceps brachii (caput longum, caput mediale, caput laterale) (n. radialis) Musculus anconeus (n. radialis)

14 Regio axillaris Plexus brachialis A. subclavia Mm. scaleni

15 Poznámka č.4 CB syndrom – vzniká hypertonem mm. scaleni + hypertonem svalů krku

16 Musculi antebrachii – svaly předloktí
Musculi antebrachii zahrnuje tři skupiny svalů, oddělené osteofasciálními septy: Přední skupinu, kde rozlišujeme čtyři vrstvy Laterální skupinu uspořádanou do dvou vrstev Dorsální skupinu s povrchovou a hlubokou vrstvou

17 Přední skupina předloketních svalů
Vrstva: m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor carpi ulnaris Vrstva: m. flexor digitorum superficialis Vrstva: m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus Vrstva: m. pronator quadratus

18 Inervace svalů přední skupiny
Všechny svaly jsou inervovány N. Medianus, vyjma: m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum profundus (4.a 5.), které jsou inervovány N. Ulnaris

19 Laterální skupina předloketních svalů
Povrchová vrstva: m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus a m. extensor carpi radialis brevis Hluboká vrstva: m. supinator Všechny tyto svaly jsou inervovány N. Radialis

20 Dorsální skupina předloketních svalů
Povrchová vrstva: m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi a m. extensor carpi ulnaris Hluboká vrstva: m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus a m. extensor indicis Opět všechny tyto svaly jsou inervovány N. radialis

21 Musculi manus – svaly ruky
Skupina palcová: m. abducor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis,m. opponens pollicis a m. adductor pollicis Svaly hypothenaru: m. palmaris brevis, m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, m. opponens digiti minimi Musculi lumbricales I.-IV. Musculi interossei palmares I-III Musculi interossei dorsales I-IV

22 Inervace svalů ruky N.medianus: m. abductor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis (cap. Sprf.), m.opponens pollicis, mm. lumbricales (I.,II.) N.Ulnaris- inervuje zbytek svalů (Viz. výše)

23 Poznámka č. 5 Míšní kořen – spojení předního a zadního kořenu míšního

24 Míšní kořen Spojením předního
zadního míšního kořene, vzniká míšní nerv 31 párů => předtím než vznikne periferní nerv, spojují se v místech zvaný plexus

25 Plexus brachialis Primární svazky truncus superior (C4-6)
truncus medius (C7) truncus inferior (C8, Th1) Sekundární svazky Fasciculus lateralis: n. musculocutaneus, horní raménko pro n. medianus, n. ulnaris Fasciculus medialis: dolní raménko pro n. medianus Fasciculus posterior: a. axillaris, n. radialis

26 Plexus brachilais -pokračování
Pars supraclavicularis – odstupují nervy pro svaly pletence horní končetiny: N. dorsalis scapulae, n. suprascapularis, N. thoracicus longus, N. thoracodorsalis, N. subcapularis, N. Subclavius Pars infraclavicularis – nervy pro svaly volné horní končetiny


Stáhnout ppt "Přednáška z anatomie pro fyzioterapeuty"

Podobné prezentace


Reklamy Google