Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnější přírodní činitelé

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnější přírodní činitelé"— Transkript prezentace:

1 Vnější přírodní činitelé
Zeměpis Další strana Vnější přírodní činitelé Práci začni klávesou F5. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obsah část: vnější přírodní činitelé 2. část: vzhled krajiny

3 Vnější činitelé 1. část Vnější přírodní činitelé
Na zobrazení videí je potřeba připojení na internet.

4 Vnější činitelé [1] [3] [2] [4] Proč mají některá pohoří ostré skalní štíty a jiná zaoblené tvary? Kde se v horách vzala jezera? Proč mají některá údolí tvar písmene V a některá jsou zaoblena do tvaru U? Co vytvořilo kaňony, skalní věže? Jak dochází k zvětrávání hornin? Vypracováním úkolů na dalších stranách získáš základní informace k těmto otázkám.

5 voda, led, vítr, gravitace
Vnější činitelé i Zvětrávání, eroze 1. Doplň, co všechno způsobuje rozpad horniny při zvětrávání: voda, led, vítr, gravitace hornina C A D B 2. Přiřaď písmena: usazování (sedimentace) zvětrávání zvětraliny transport eroze

6 Vnější činitelé i   Působení dešťové a tekoucí vody
 3. Dešťová voda v reakci s oxidem uhličitým vytváří kyselý roztok, který reaguje s některými horninami, např. vápencem. Vznikají krasové jevy. O jaký typ zvětrávání se jedná? škrapy fyzikální chemické biologické [5]  4. Někdy dešťová, popř. tekoucí voda s horninou nereaguje, ale pouze odnáší drobná zrníčka pryč (např. na pískovcích). O jaký typ zvětrávání se jedná v tomto případě? fyzikální chemické biologické [6]  5. Co může způsobit velký příval dešťových vod na poli s ornou půdou? Video  6. Co může způsobit voda z tajícího sněhu?

7 teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
Vnější činitelé Foto Teplota vzduchu 7. Z nabídky vyber vhodná slova a doplň text: teplotní rozdíly mezi dnem a nocí léto +35 °C zima -25 °C Teplem se horniny , chladem se V horninách vzniká , který způsobí, že horniny a smršťují, pukají, natahují, roztahují, zvětšují, taví, síla, kroutí, stahují, zmenšují, tlak, drolí se, tuhnou

8 Vnější činitelé  Foto    Led
Voda po zamrznutí změní zhruba o 10 % svůj objem. Jak?    a) objem se zvětší b) objem se zmenší  8. Co způsobí voda, která vteče do puklin v hornině a vlivem změny teploty zamrzne? Ledovec  9. Kliknutím vyber nejvhodnější tvrzení: Ledovec vzniká: a) opakovaným zamrzáním vody shromážděné z tajícího sněhu b) z nahromaděného sněhu, který se vlivem okolí (opakované zamrzání, tlak horních vrstev, změny teplot) postupně mění ve firn, firnový led a ledovcový led c) do většího množství sněhu zaprší, následně prudce klesne teplota a mokrý sníh zamrzne

9 Vnější činitelé Obr. Horský ledovec
Horských ledovců je mnoho typů (např. karový, svahový, údolní) a mají různý tvar. Všechny ledovce ale mají místo, kde dochází k hromadění sněhu (akumulační oblast), a oblast, kde dochází k odtávání (ablační oblast).  10. Najdi na fotografii ledovec a na něm místo hromadění sněhu a oblast odtávání. [4]

10 Vnější činitelé Obr. Erozní činnost ledovce
Video Erozní činnost ledovce  11. K názvu přiřaď a napiš text a fotografii (např. 1C): ledovcový kotel (kar): ledovcové údolí (trog): moréna (boční): 1 2 3 val vzniklý působením ledovce místo, kde ledovec vznikal erozní činností postupujícího ledovce vymodelovala údolí do tvaru U B C A [8] [9] [10]

11 Školní atlas světa, fyzická mapa
Vnější činitelé Foto Pevninský ledovec  12. Najdi v atlase a napiš příklady jezer vzniklých ustoupením pevninského ledovce. Na obrázku si prohlédni, kam až zasahoval pevninský ledovec (označeno stínem) v době ledové (čtvrtohory). Severní Amerika: Evropa:  13. Zjisti v atlase a kliknutím označ dvě místa, kde se v současnosti nachází pevninský ledovec: Austrálie Nový Zéland Antarktida Aljaška Grónsko Školní atlas světa, fyzická mapa [11]

12 (meandr, delta, usazeniny)
Vnější činitelé Foto Video Video Vodní toky  14. O jakou část vodního toku se jedná? Přiřaď čísla 1 – 3 podle obrázku. horní tok střední tok dolní tok 1 2 3 B A C převládá usazování zvětralin (sedimentace) převládá eroze, říční údolí má tvar V eroze i usazování, říční údolí mívá tvar U 16. Doplň popis: (meandr, delta, usazeniny) A B C  15. Delty velkých řek (např. Ganga, Nil) jsou hustě osídleny. Zdůvodni.

13 Vnější činitelé Foto Erozní činnost moře
 17. Prohlédni si fotografie a vypiš činitele, kteří se podílejí na erozi mořského pobřeží. Podmořské zvětrávání  18. Mořská sůl se usazuje v puklinách kamenů, krystalizuje a tím trhá strukturu kamene. O jaký typ zvětrávání se jedná?

14 Vnější činitelé   Působení větru
 19. Co způsobuje na obnažených částech skal vítr, unášející prach a písek?  20. Jak se jmenují měnící se písčité útvary na pouštích vytvořené větrem?  21. Vítr může způsobovat půdní erozi (odnos půdních částic). Jak může člověk půdní erozi zmírnit?

15 Biologické zvětrávání – působení organismů, působení kořenů rostlin
Vnější činitelé Biologické zvětrávání – působení organismů, působení kořenů rostlin  22. Na zvětrávání hornin se podílejí také kořeny rostlin. Co kořeny způsobují v hornině?  23. Na horniny působí vždy více vnějších činitelů najednou. Co zvětrávalo horniny na fotografiích? Zaškrtni. dešťová voda teplota vzduchu tok řeky kořeny rostlin voda z tajícího sněhu led vítr [1] [1]

16 Vnější činitelé i Úvodní strana 2. část  24. Na fotografiích z národních parků USA najdi: skalní věže, jehly, stolové hory, kaňony, skalní bránu, skalní oblouk.  25. Kteří přírodní činitelé ovlivnili erozi? Fotografie: zdroj [2]

17 Spolupůsobení vnitřních a vnějších činitelů
Vzhled krajiny 2. část Spolupůsobení vnitřních a vnějších činitelů

18 Spolupůsobení vnitřních a vnějších činitelů
Vzhled krajiny Spolupůsobení vnitřních a vnějších činitelů 26. Na utváření krajiny se společně podílí vnitřní i vnější přírodní činitelé. Využij získané znalosti k tématu a doplň k fotografiím krajin na dalších stranách, co ovlivnilo jejich současnou podobu Z nabídky zaškrtni ty přírodní činitele, jejichž působení lze z fotografie vypozorovat. Při působení vnějších činitelů se jedná vždy o jejich různé kombinace. Vyber ty činitele, kteří měli svým charakterem největší vliv.

19 SV Alpy, pohoří Schneeberg, Rakousko
Vzhled krajiny . 1 SV Alpy, pohoří Schneeberg, Rakousko sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu led kořeny rostlin člověk Fotografie: zdroj [1]

20 Vzhled krajiny . 2 Písečné přesypy a pohoří v západní Libyi, část Sahary. sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu led kořeny rostlin člověk [7]

21 Vzhled krajiny 3 . Modré hory (Blue Mountains), Austrálie, JZ od města Sydney. Jedná se o protáhlý řetězec pískovcových hor, s propastmi a roklinami. Krajina je zapsána do seznamu Světového dědictví UNESCO. [3] dešťová voda teplota vzduchu sopečná činnost vodní tok led horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) vítr kořeny rostlin ledovec člověk

22  Vzhled krajiny 4 . Jezero Rogen, Švédsko dešťová voda
[13] dešťová voda teplota vzduchu sopečná činnost vodní tok led horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) vítr kořeny rostlin ledovec člověk

23  Vzhled krajiny 5 . Thesálie, Řecko sopečná činnost
horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu led kořeny rostlin člověk [15]

24  Vzhled krajiny 6 . Pohoří Rila, Bulharsko dešťová voda
[16] dešťová voda teplota vzduchu sopečná činnost vodní tok led horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) vítr kořeny rostlin ledovec člověk

25  Vzhled krajiny 7 . Popocatépetl, Mexiko sopečná činnost
horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu led kořeny rostlin člověk [14]

26 Severní pobřeží jezera Lago di Garda, Itálie
Vzhled krajiny . 8 Severní pobřeží jezera Lago di Garda, Itálie sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu led kořeny rostlin člověk Fotografie: zdroj [1]

27 Lom Sýkořice, Česká republika
Vzhled krajiny . Úvodní strana Konec práce: klávesa Esc 9 Lom Sýkořice, Česká republika sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) dešťová voda vodní tok vítr ledovec kořeny rostlin teplota vzduchu člověk led [12]

28 Zvětrávání, eroze Zvětrávání je proces, při kterém dochází k rozpadu hornin. Zvětrávání způsobuje např. voda, rozdílná teplota, led, sníh, vítr, kořeny rostlin. Horniny se během dlouhého období rozpadají na menší a menší části – zvětraliny (balvany, písek, prach). Rychlost zvětrávání závisí na složení horniny (některé horniny jsou vůči působení vnějších vlivů odolnější, jiné méně odolné), na klimatických podmínkách (např. teplota, vlhkost) atd. Zvětraliny jsou pak větrem, vodou, ledem, působením gravitace přemisťovány na jiná místa, kde se usazují a časem z nich vzniknou usazené horniny. Mechanické rozrušování a následný přesun zvětralin se nazývá eroze (erozí není chemické rozpouštění hornin, tzv. koroze).

29 Tři základní typy zvětrávání se většinou navzájem prolínají.
Např.: reakce dešťové vody s oxidem uhličitým (kyselý roztok rozpouští některé minerály, vznik krasových jevů) Např.: působení mikroorganismů, působení kořenových systémů rostlin Např.: působení tlaku, teploty, vody, ledu Tři základní typy zvětrávání se většinou navzájem prolínají.

30 Puklina v hornině [1]

31 Působení vody, ledu, sněhu, rozdílné teploty
[1] [1]

32 Obrázky 1 – 3 znázorňují vznik a rozšiřování horského ledovce.
Horský ledovec Obrázky 1 – 3 znázorňují vznik a rozšiřování horského ledovce. 1 2 3

33 Horský ledovec Obrázky 1 – 4 znázorňují ústup ledovce a pozůstatky jeho erozní činnosti (ledovcová jezera, morény, modelace údolí do tvaru U, kar). 1 2 3 [7] 4

34 Pozůstatky zalednění Pozůstatky pevninského ledovce
[13] Pozůstatky horského zalednění [16]

35 Eroze vodního toku [1] [3] [2] [1] [1] [3]

36 Činnost mořské vody [2] [3] [1] [1] [1] [1] Fotografie: zdroj [1]

37 Národní parky USA Grand Canyon Bryce Canyon Arch NP severní Arizona
systém obrovských kaňonů, které vyhloubila řeka Colorado a její přítoky řeka Colorado modelovala kaňon milióny let v sedimentech coloradské plošiny kaňon je dlouhý přes 440 km největší hloubka kaňonu je okolo m Grand Canyon Bryce Canyon Utah skalní formace vznikaly v období posledních 60 milionů let erozí způsobenou mrznutím a táním vody zvětraliny byly odneseny přítoky řeky Colorado, zůstaly odkryty terasy s tisíci skalních věží, hrotů, jehel a hřebenů Bryce Canyon Arch NP JV Utah místo s největší koncentrací kamenných oblouků na světě působením vody, ledu, extrémních teplot a pohybem soli v podloží vzniklo více než rozmanitých skalních oblouků oblouk Landscape Arch dosahuje délky kolem 100 m Landscape Arch Fotografie: zdroj [2]

38 Video spustíš kliknutím na obrázek
Eroze vodního toku Video spustíš kliknutím na obrázek [1]

39 Zdroje [1] Vlastní. [2] Ledabylová, Dagmar. Použito se svolením autorky. [3] Škarková, Andrea. Použito se svolením autorky. [4] Elšík, Jindřich. Použito se svolením autora. [5] Gap. Commons.wikimedia.org: Corrosion step.jpg [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corrosion_step.jpg>. [6] Chmee2. Commons.wikimedia.org : Pseudoškrapy.jpg [online] [cit ]. Dostupný na WW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pseudo%C5%A1krapy.jpg>. [7] Lucag. Commons.wikimedia.org: Libya 4983 Tadrart Acacus Luca Galuzzi 2007.jpg [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libya_4983_Tadrart_Acacus_Luca_Galuzzi_2007.jpg>. [8] AmarChandra. Commons.wikimedia.org: Glacier valley, near Thangshing.JPG [online] [cit ]. Dostupný na WWW: [9] Audriusa . Commons.wikimedia.org: Moraines Surlej.jpg [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moraines_Surlej.jpg>. [10] Ultratomio. Commons.wikimedia.org : Iceberg Cirque.jpg [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg_Cirque.jpg>. [11] Hgrobe. Commons.wikimedia.org: Iceage north-intergl glac hg.png [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceage_north-intergl_glac_hg.png>. [12] ŠJů. Commons.wikimedia.org: Lom Sýkořice z Pěnčiny.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lom_S%C3%BDko%C5%99ice_z_P%C4%9Bn%C4%8Diny.jpg>. [13] Wenkbrauwalbatros. Commons.wikimedia.org: Rogen2.JPG [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogen2.JPG>. [14] Mg-k. Commons.wikimedia.org: Volcan Popocatepetl.jpg [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcan_Popocatepetl.jpg>. [15] Evgeni Dinev. Commons.wikimedia.org: Thessaly Plain.jpg [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thessaly_Plain.jpg>. [16] Diliff. Commons.wikimedia.org : Rila 7 lakes circus panorama edit1.jpg [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rila_7_lakes_circus_panorama_edit1.jpg>.


Stáhnout ppt "Vnější přírodní činitelé"

Podobné prezentace


Reklamy Google