Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Práci začni klávesou F5. Vnější přírodní činitelé  Další strana

2 Obsah 1. část: vnější přírodní činitelé 2. část: vzhled krajiny

3 Vnější činitelé 1. část Vnější přírodní činitelé Na zobrazení videí je potřeba připojení na internet.

4 Vnější činitelé Proč mají některá pohoří ostré skalní štíty a jiná zaoblené tvary? Kde se v horách vzala jezera? Proč mají některá údolí tvar písmene V a některá jsou zaoblena do tvaru U? Co vytvořilo kaňony, skalní věže? Jak dochází k zvětrávání hornin? Vypracováním úkolů na dalších stranách získáš základní informace k těmto otázkám. [1][1] [1][1] [1][1] [3][3] [2][2] [2][2] [4][4] [1][1]

5 Vnější činitelé Zvětrávání, eroze i  1. Doplň, co všechno způsobuje rozpad horniny při zvětrávání:  2. Přiřaď písmena: zvětralinyzvětráváníerozetransport usazování (sedimentace)

6 Vnější činitelé Působení dešťové a tekoucí vody i  3. Dešťová voda v reakci s oxidem uhličitým vytváří kyselý roztok, který reaguje s některými horninami, např. vápencem. Vznikají krasové jevy. O jaký typ zvětrávání se jedná? fyzikálníchemickébiologické  4. Někdy dešťová, popř. tekoucí voda s horninou nereaguje, ale pouze odnáší drobná zrníčka pryč (např. na pískovcích). O jaký typ zvětrávání se jedná v tomto případě? fyzikálníchemickébiologické  6. Co může způsobit voda z tajícího sněhu?  5. Co může způsobit velký příval dešťových vod na poli s ornou půdou? [5][5] [6][6] škrapy V ideo

7 Vnější činitelé Teplem se horniny,  7. Z nabídky vyber vhodná slova a doplň text: smršťují, pukají, natahují, roztahují, zvětšují, taví, síla, kroutí, stahují, zmenšují, tlak, drolí se, tuhnou chladem se.V horninách vzniká, který způsobí, že horniny a. teplotní rozdíly mezi dnem a nocí léto +35 °C zima -25 °C Teplota vzduchu F oto

8 Vnější činitelé Led Voda po zamrznutí změní zhruba o 10 % svůj objem. Jak?  8. Co způsobí voda, která vteče do puklin v hornině a vlivem změny teploty zamrzne? objem se zvětšíobjem se zmenšía)b) Ledovec  9. Kliknutím vyber nejvhodnější tvrzení: Ledovec vzniká: b) z nahromaděného sněhu, který se vlivem okolí (opakované zamrzání, tlak horních vrstev, změny teplot) postupně mění ve firn, firnový led a ledovcový led a) opakovaným zamrzáním vody shromážděné z tajícího sněhu c) do většího množství sněhu zaprší, následně prudce klesne teplota a mokrý sníh zamrzne      F oto

9 Vnější činitelé Horský ledovec Horských ledovců je mnoho typů (např. karový, svahový, údolní) a mají různý tvar. Všechny ledovce ale mají místo, kde dochází k hromadění sněhu (akumulační oblast), a oblast, kde dochází k odtávání (ablační oblast).  10. Najdi na fotografii ledovec a na něm místo hromadění sněhu a oblast odtávání. [4][4] Obr.

10 Vnější činitelé Erozní činnost ledovce  11. K názvu přiřaď a napiš text a fotografii (např. 1C): ledovcový kotel (kar):ledovcové údolí (trog):moréna (boční): A B C val vzniklý působením ledovce místo, kde ledovec vznikal erozní činností postupujícího ledovce vymodelovala údolí do tvaru U 123 [8][8][10][9][9] Obr. V ideo

11 Vnější činitelé Pevninský ledovec Na obrázku si prohlédni, kam až zasahoval pevninský ledovec (označeno stínem) v době ledové (čtvrtohory). Severní Amerika: Evropa:  12. Najdi v atlase a napiš příklady jezer vzniklých ustoupením pevninského ledovce.  13. Zjisti v atlase a kliknutím označ dvě místa, kde se v současnosti nachází pevninský ledovec: Školní atlas světa, fyzická mapa Austrálie AntarktidaGrónsko Nový Zéland Aljaška [11] F oto

12 Vnější činitelé Vodní toky  15. Delty velkých řek (např. Ganga, Nil) jsou hustě osídleny. Zdůvodni.  14. O jakou část vodního toku se jedná? Přiřaď čísla 1 – 3 podle obrázku.  16. Doplň popis: převládá eroze, říční údolí má tvar V eroze i usazování, říční údolí mívá tvar U převládá usazování zvětralin (sedimentace) C A B F oto (meandr, delta, usazeniny) V ideo

13 Vnější činitelé Erozní činnost moře F oto  17. Prohlédni si fotografie a vypiš činitele, kteří se podílejí na erozi mořského pobřeží.  18. Mořská sůl se usazuje v puklinách kamenů, krystalizuje a tím trhá strukturu kamene. O jaký typ zvětrávání se jedná? Podmořské zvětrávání

14 Vnější činitelé Působení větru  19. Co způsobuje na obnažených částech skal vítr, unášející prach a písek?  20. Jak se jmenují měnící se písčité útvary na pouštích vytvořené větrem?  21. Vítr může způsobovat půdní erozi (odnos půdních částic). Jak může člověk půdní erozi zmírnit?

15 Vnější činitelé Biologické zvětrávání – působení organismů, působení kořenů rostlin  22. Na zvětrávání hornin se podílejí také kořeny rostlin. Co kořeny způsobují v hornině?  23. Na horniny působí vždy více vnějších činitelů najednou. Co zvětrávalo horniny na fotografiích? Zaškrtni. dešťová voda teplota vzduchu led kořeny rostlin vítr voda z tajícího sněhu tok řeky [1][1] [1][1]

16 Vnější činitelé 2. část  24. Na fotografiích z národních parků USA najdi: skalní věže, jehly, stolové hory, kaňony, skalní bránu, skalní oblouk. Fotografie: zdroj [2][2]  25. Kteří přírodní činitelé ovlivnili erozi? i Úvodní strana

17 Vzhled krajiny 2. část Spolupůsobení vnitřních a vnějších činitelů

18 Vzhled krajiny Spolupůsobení vnitřních a vnějších činitelů  26. Na utváření krajiny se společně podílí vnitřní i vnější přírodní činitelé. Využij získané znalosti k tématu a doplň k fotografiím krajin na dalších stranách, co ovlivnilo jejich současnou podobu. Z nabídky zaškrtni ty přírodní činitele, jejichž působení lze z fotografie vypozorovat. Při působení vnějších činitelů se jedná vždy o jejich různé kombinace. Vyber ty činitele, kteří měli svým charakterem největší vliv.

19 Vzhled krajiny dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu člověk sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) SV Alpy, pohoří Schneeberg, Rakousko led . 1 Fotografie: zdroj [1][1] kořeny rostlin

20 Vzhled krajiny dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu člověk sopečná činnost led Písečné přesypy a pohoří v západní Libyi, část Sahary. . [7][7] 2 horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) kořeny rostlin

21 Vzhled krajiny teplota vzduchu člověk led dešťová voda vodní tok vítr ledovec . 3 sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) Modré hory (Blue Mountains), Austrálie, JZ od města Sydney. Jedná se o protáhlý řetězec pískovcových hor, s propastmi a roklinami. Krajina je zapsána do seznamu Světového dědictví UNESCO. [3][3] kořeny rostlin

22 Vzhled krajiny teplota vzduchu člověk led Jezero Rogen, Švédsko dešťová voda vodní tok vítr ledovec . [13] 4 sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) kořeny rostlin

23 Vzhled krajiny . Thesálie, Řecko [15] 5 dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu člověk sopečná činnost led horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) kořeny rostlin

24 Vzhled krajiny Pohoří Rila, Bulharsko . [16] 6 teplota vzduchu člověk led dešťová voda vodní tok vítr ledovec sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) kořeny rostlin

25 Vzhled krajiny . Popocatépetl, Mexiko [14] 7 dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu člověk sopečná činnost led horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) kořeny rostlin

26 Vzhled krajiny . Severní pobřeží jezera Lago di Garda, Itálie dešťová voda vodní tok vítr ledovec teplota vzduchu člověk sopečná činnost led Fotografie: zdroj [1][1] 8 horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) kořeny rostlin

27 Vzhled krajiny . Lom Sýkořice, Česká republika [12] 9 Konec práce: klávesa Esc Úvodní strana dešťová voda vodní tok vítr ledovec kořeny rostlin teplota vzduchu člověk led sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy)

28 Zvětrávání, eroze Zvětrávání je proces, při kterém dochází k rozpadu hornin. Zvětrávání způsobuje např. voda, rozdílná teplota, led, sníh, vítr, kořeny rostlin. Horniny se během dlouhého období rozpadají na menší a menší části – zvětraliny (balvany, písek, prach). Rychlost zvětrávání závisí na složení horniny (některé horniny jsou vůči působení vnějších vlivů odolnější, jiné méně odolné), na klimatických podmínkách (např. teplota, vlhkost) atd. Zvětraliny jsou pak větrem, vodou, ledem, působením gravitace přemisťovány na jiná místa, kde se usazují a časem z nich vzniknou usazené horniny. Mechanické rozrušování a následný přesun zvětralin se nazývá eroze (erozí není chemické rozpouštění hornin, tzv. koroze).

29 Zvětrávání zvětrávání fyzikální (mechanické) chemickébiologické Např.: působení tlaku, teploty, vody, ledu Např.: reakce dešťové vody s oxidem uhličitým (kyselý roztok rozpouští některé minerály, vznik krasových jevů) Např.: působení mikroorganismů, působení kořenových systémů rostlin Tři základní typy zvětrávání se většinou navzájem prolínají.

30 Puklina v hornině [1][1]

31 Působení vody, ledu, sněhu, rozdílné teploty [1][1] [1][1]

32 Horský ledovec Obrázky 1 – 3 znázorňují vznik a rozšiřování horského ledovce. 321

33 Horský ledovec [7][7] 4 3 2 Obrázky 1 – 4 znázorňují ústup ledovce a pozůstatky jeho erozní činnosti (ledovcová jezera, morény, modelace údolí do tvaru U, kar). 1

34 Pozůstatky zalednění [13] [16] Pozůstatky pevninského ledovce Pozůstatky horského zalednění

35 Eroze vodního toku [1][1][2][2][3][3] [1][1][1][1][3][3]

36 Činnost mořské vody Fotografie: zdroj [1][1] [2][2] [1][1][1][1] [3][3][1][1] [1][1]

37 Národní parky USA Grand Canyon severní Arizona systém obrovských kaňonů, které vyhloubila řeka Colorado a její přítoky řeka Colorado modelovala kaňon milióny let v sedimentech coloradské plošiny kaňon je dlouhý přes 440 km největší hloubka kaňonu je okolo 1 600 m Arch NP JV Utah místo s největší koncentrací kamenných oblouků na světě působením vody, ledu, extrémních teplot a pohybem soli v podloží vzniklo více než 2 000 rozmanitých skalních oblouků oblouk Landscape Arch dosahuje délky kolem 100 m Bryce Canyon Utah skalní formace vznikaly v období posledních 60 milionů let erozí způsobenou mrznutím a táním vody zvětraliny byly odneseny přítoky řeky Colorado, zůstaly odkryty terasy s tisíci skalních věží, hrotů, jehel a hřebenů Landscape Arch Grand Canyon Fotografie: zdroj [2] Bryce Canyon

38 Eroze vodního toku [1][1] Video spustíš kliknutím na obrázek

39 Zdroje [1] Vlastní. [2] Ledabylová, Dagmar. Použito se svolením autorky. [3] Škarková, Andrea. Použito se svolením autorky. [4] Elšík, Jindřich. Použito se svolením autora. [5] Gap. Commons.wikimedia.org: Corrosion step.jpg [online]. 2005-12-12 [cit. 2009-11-03]. Dostupný na WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corrosion_step.jpg [6] Chmee2. Commons.wikimedia.org : Pseudoškrapy.jpg [online]. 2007-05-19 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pseudo%C5%A1krapy.jpg [7] Lucag. Commons.wikimedia.org: Libya 4983 Tadrart Acacus Luca Galuzzi 2007.jpg [online]. 2007-05-23 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libya_4983_Tadrart_Acacus_Luca_Galuzzi_2007.jpg [8] AmarChandra. Commons.wikimedia.org: Glacier valley, near Thangshing.JPG [online]. 2005-06-05 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glacier_valley,_near_Thangshing.JPG>.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glacier_valley,_near_Thangshing.JPG [9] Audriusa. Commons.wikimedia.org: Moraines Surlej.jpg [online]. 2008-08-10 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moraines_Surlej.jpg [10] Ultratomio. Commons.wikimedia.org : Iceberg Cirque.jpg [online]. 2005-05-19 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg_Cirque.jpg [11] Hgrobe. Commons.wikimedia.org: Iceage north-intergl glac hg.png [online]. 2008-12-25 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceage_north-intergl_glac_hg.png [12] ŠJů. Commons.wikimedia.org: Lom Sýkořice z Pěnčiny.jpg [online]. 2005-05-15 [cit. 2009-10- 26]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lom_S%C3%BDko%C5%99ice_z_P%C4%9Bn%C4%8Diny.jpg [13] Wenkbrauwalbatros. Commons.wikimedia.org: Rogen2.JPG [online]. 2009-04-15 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogen2.JPG [14] Mg-k. Commons.wikimedia.org: Volcan Popocatepetl.jpg [online]. 2005-08-19 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcan_Popocatepetl.jpg [15] Evgeni Dinev. Commons.wikimedia.org: Thessaly Plain.jpg [online]. 2008-10-12 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thessaly_Plain.jpg [16] Diliff. Commons.wikimedia.org : Rila 7 lakes circus panorama edit1.jpg [online]. 2008-12-12 [cit. 2009-11-12]. Dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rila_7_lakes_circus_panorama_edit1.jpg


Stáhnout ppt "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google