Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DM0L507) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc, 24. 2. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DM0L507) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc, 24. 2. 2005."— Transkript prezentace:

1 Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DM0L507) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc, 24. 2. 2005

2 Organizace tutoriálu 24.2.2005 ČASOVÝ PLÁN 14.00 – 15.30 hod.  Modul č. 2 Tutor DiV 15.30 – 15.45 hod.  přestávka 15.45 – 17.15 hod.  Modul č. 3 Studijní texty v DiV OBSAH tutoriálu TUTOR  prezence účastníků, organizace setkání  organizace studia – dotazy, stručné zhodnocení úkolů  kompetence učitele v DiV  řešení problémů  principy hodnocení úkolů Diskuse Případové studie Týmová práce Diskuse Případové studie Týmová práce

3 Zadání úkolů Vyberte si prosím pouze jedno z následujících zadání. Při jeho zpracování se opírejte o informace, které jste si osvojili studiem textu Tutor DiV. Samozřejmě přivítám, jestliže ke zpracování úkolu použijete i jiné informační zdroje či osobní zkušenost s prací tutora. Osobně doporučuji k doplňující četbě publikaci J. Průcha – J. Míka. Distanční studium v otázkáchDistanční studium v otázkách Zadání úkolu: 1.Vytvořte EVALUAČNÍ DOTAZNÍK pro studující v DiV, kterým budou hodnotit kvalitu tutora v distančním studiu. Postihněte co nejširší spektrum jeho aktivit. 2. Vytvořte TABULKU a v ní porovnejte roli pedagoga v prezenčním studiu a tutora. Pokuste se vystihnout nejmarkantnější rozdíly i společné rysy jejich práce.

4 Hodnocení úkolů Celkové zhodnocení Systematický přístup Stručnost Vlastní názory a myšlenky Dotazník Úvodní oslovení + sdělení účelu evaluace Srozumitelnost otázek Zaměřenost k aktivitám tutora Komparace Psychosociální dovednosti Komunikační dovednosti Motivace Vaše zajímavé myšlenky Hlavní rozdíl mezi tutorem a pedagogem v PS vidím v užití pomůcek a prostředků. Cíl stejný, náplň práce totožná, jen cesta je jiná. Tutor by měl umět zaujmout, naslouchat, být vstřícný a vcítit se do potřeb studujícího. Studující a tutor jsou více „spolu“. Cílem je provázení na cestě za vzděláním. V prezenčním studiu jsou pedagog a studenti spíše „vedle sebe“. Cílem je přenos znalostí. Studující a tutor jsou více „spolu“. Cílem je provázení na cestě za vzděláním. V prezenčním studiu jsou pedagog a studenti spíše „vedle sebe“. Cílem je přenos znalostí.

5 Skupinová práce č. 1 Brainstorming Jaké dovednosti a schopnosti má mít učitel k efektivní práci v DiV ??? Co potřebuje učitel (mít a umět) k řízení distanční výuky ??? Jaké problémy mohou nastat v průběhu distanční výuky ??? Jak motivovat učitele k práci tutora ??? Jaké největší překážky mohou bránit učiteli v kvalitní práci tutora ???

6 Klasický  tradiční výukový styl  Autoritativní  Předávání „hotového“  Závazný předem určený program  Lektor  expert  Účastník  objekt  Úvod  prezentace programu a pravidel lektora  Výklad  Závěr  hodnocení školení lektorem)  Lektor poskytuje hotové poznatky  Participativní  Objevování nového  Pružnost programu (obsah/metody/techniky)  Trenér  facilitátor  Účastník  subjekt  Úvod  debata o programu a pravidlech dle potřeb a možností účastníků  Facilitace  Závěr  společná kritická sebereflexe  Trenér „učí se učit“, rozvíjet, kultivovat Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 213.

7 Kompetence tutora  Odborná připravenost  Zkušenosti  Praxe  Pedagogické schopnosti/dovednosti ve VD  Schopnost veřejně vystupovat  Schopnost řídit interaktivní vzdělávací formy  Metodická způsobilost  Adaptabilita (přizpůsobivost i otevřenost)  Pozitivní přístup, aktivita, iniciativa, kolegialita  + osobnostní kvality (např. analytická schopnost) Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 129.

8 Role tutora 1.TECHNICKÁ (podmínky pro studenty, vlastní znalost) 2.MANAŽERSKÁ (plánování, organizace, administrace) 3.PEDAGOGICKÁ (dodržování didaktických zásad) 4.SOCIÁLNÍ (kooperativní studijní prostředí)

9 Základní úkoly tutora 1.ÚKOLY (zadávání a hodnocení) 2.STUDIJNÍ VÝSLEDKY (sdělování studujícím) 3.DOTAZY (zodpovídání) 4.TUTORIÁLY (vedení a hodnocení) 5.POMOC

10 Příručka pro tutory  vysvětlení základních pojmů  pravidla komunikace se studenty  povinnosti a práva tutora, studujících a realizátora  charakteristika kurzu  personální zabezpečení kurzu, organizace práce tutora  vedení studijní agendy

11 Skupinová práce č. 2 Hodnocení úkolů Řešení konfliktů


Stáhnout ppt "Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DM0L507) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc, 24. 2. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google