Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPARQL – Sémantika. Sémantizace webuSPARQL – sémantika2 NSWI108 – Sémantizace Webu Peter Vojtáš 13. SPARQL – sémantika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPARQL – Sémantika. Sémantizace webuSPARQL – sémantika2 NSWI108 – Sémantizace Webu Peter Vojtáš 13. SPARQL – sémantika."— Transkript prezentace:

1 SPARQL – Sémantika

2 Sémantizace webuSPARQL – sémantika2 NSWI108 – Sémantizace Webu Peter Vojtáš 13. SPARQL – sémantika

3 Sémantizace webuSPARQL – sémantika3 10-SPARQL-Semantik-2009.pdf

4 Sémantizace webuSPARQL – sémantika4 Obsah Sledujeme německou knížkuknížku P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure Semantic Web Grundlagen Springer 2008, ISBN: 978-3-540-33993-9

5 Sémantizace webuSPARQL – sémantika5 Obsah 1. Úvod a motivace 2. Transformace dotazů v SPARQL do SPARQL algebry 3. Počítání v SPARQL algebře 4. Shrnutí

6 Sémantizace webuSPARQL – sémantika6 SPARQL Minulá přednáška: SPARQL jako dotazovací jazyk pro RDF PREFIX ex: SELECT ?buch, ?autor WHERE { ?buch ex:VerlegtBei. ?buch ex:Preis ?preis. ?buch ex:Autor ?autor FILTER (?preis < 35) } ORDER BY ?preis LIMIT 10 Charakteristika SPARQL: jednoduché, nepovinné a alternativní grafové vzory Filter Výstupní formáty (SELECT, CONSTRUCT,... ) Modifikátory (ORDER BY, LIMIT,... ) Pro tuto přednášku zbylo zodpovědět otázku: Jak je přesně definovaná sémantika SPARQL?

7 Sémantizace webuSPARQL – sémantika7 K čemu sémantika Zatím neformální představení SPARQL (my jsme měli článek čilanů) Použivatel: „které odpovědi můžu očekávat na můj dotaz?“ Vývojář: „Jak se bude chovat moje SPARQL implementace?“ Výrobce: „Je můj produkt v souladu se SPARQL?“ Formální sémantika snad do toho vnese více světla

8 Sémantizace webuSPARQL – sémantika8 Sémantika dotazovacích jazyků Sémantika formální logiky: Modelově teoretická sémantika: které interpretace splňují znalostní bázi důkazově teoretická sémantika: které důkazy (odvození) z dané znalostní báze jsou přípustné?... Sémantika programovacích jazyků: Axiomatická sémantika: která logická tvrzení jsou pravdivá pro daný program? Operační sémantika: jak vypadá běh daného programu? Denotační sémantika: jak lze daný programm reprezentovat jako funkci vstup-výstup? Co teď s dotazovacím jazykem?

9 Sémantizace webuSPARQL – sémantika9 Sémantika dotazovacích jazyků Sémantika dotazovacích jazyků: Dotaz jako splňování (query entailment) dotaz jako popis přípustných výsledků databáze jako množina logických předpokladů (teorie) odpověď na dotaz jako logické odvození Např.: OWL DL a RDF(S) jako dotazovací jazyky, konjunktivní dotazy Dotazovací algebra dotaz jako popis výpočtu výsledků databáze jako vstup odpověď jako výstup Např.: relační algebra pro SQL, SPARQL-algebra

10 Sémantizace webuSPARQL – sémantika10 Transformace dotazů do SPARQL algebry { ?kniha ex:Cena ?cena. FILTER (?cena < 15) OPTIONAL { ?kniha ex:Nazev ?nazev. } { ?kniha ex:Autor ex:Shakespeare. } UNION { ?kniha ex:Autor ex:Marlowe. } } Sémantika SPARQL-ovského dotazu: 1. Transformace dotazu do algebraického výrazu 2. Spočítání výsledku tohoto výrazu

11 Sémantizace webuSPARQL – sémantika11 Transformace dotazů do SPARQL algebry: BGP { ?kniha ex:Cena ?cena. FILTER (?cena < 15) OPTIONAL { ?kniha ex:Nazev ?nazev. } { ?kniha ex:Autor ex:Shakespeare. } UNION { ?kniha ex:Autor ex:Marlowe. } } První krok: transformace jednoduchých grafových vzorů Operátor BGP Basic Graph Pattern Současně rozepsaní zkráceného URI

12 Sémantizace webuSPARQL – sémantika12 Transformace dotazů do SPARQL algebry: BGP { BGP(?kniha ?cena.) FILTER (?cena < 15) OPTIONAL { BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_12.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika12 Transformace dotazů do SPARQL algebry: BGP { BGP( kniha cena.) FILTER ( cena < 15) OPTIONAL { BGP( kniha

13 Sémantizace webuSPARQL – sémantika13 Transformace do SPARQL algebry: Union { BGP(?kniha ?cena.) FILTER (?cena < 15) OPTIONAL { BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_13.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika13 Transformace do SPARQL algebry: Union { BGP( kniha cena.) FILTER ( cena < 15) OPTIONAL { BGP( kniha

14 Sémantizace webuSPARQL – sémantika14 Transformace do SPARQL algebry: Union { BGP(?kniha ?cena.) FILTER (?cena < 15) OPTIONAL { BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_14.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika14 Transformace do SPARQL algebry: Union { BGP( kniha cena.) FILTER ( cena < 15) OPTIONAL { BGP( kniha

15 Sémantizace webuSPARQL – sémantika15 Transformace do SPARQL algebry Join(M1, M2)konjunktivní spojení M1 a M2 LeftJoin(M1, M2, F)Nepovinné spojení M1 s M2 pod podmínkou F Filter (F, M)Použití diltrovací podmínky F na M ZKonstanta pro prázdný výraz

16 Sémantizace webuSPARQL – sémantika16 Transformace do SPARQL algebry Join(M1, M2)konjunktivní spojení M1 a M2 LeftJoin(M1, M2, F)Nepovinné spojení M1 s M2 pod podmínkou F Filter (F, M)Použití filtrovací podmínky F na M ZKonstanta pro prázdný výraz Trasformace se vykonává postupně zevnitř ven: 1.Zvol nejaký „nejvnitřnější“ grafový vzor M; 2.Odstraň filtrovací podmínky z M; GF := konjunkce filtrovacích podmínek 3. Inicializuj G := Z, a zpracuj všechny podvýrazy UA následovně: a. pokud UA = OPTIONAL Filter(F, A): G := LeftJoin(G, A, F) b. jinak, pokud UA = OPTIONAL A: G := LeftJoin(G, A, true) c. jinak: G := Join(G,UA) 4. pokud GF je neprázdné: G := Filter(GF,G)

17 Sémantizace webuSPARQL – sémantika17 Transformace SPARQL algebry:(Left)Join, Filter { BGP(?kniha ?cena.) FILTER (?cena < 15) OPTIONAL { BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_17.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika17 Transformace SPARQL algebry:(Left)Join, Filter { BGP( kniha cena.) FILTER ( cena < 15) OPTIONAL { BGP( kniha

18 Sémantizace webuSPARQL – sémantika18 Transformace SPARQL algebry:(Left)Join, Filter { BGP(?kniha ?cena.) FILTER (?cena < 15) OPTIONAL Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_18.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika18 Transformace SPARQL algebry:(Left)Join, Filter { BGP( kniha cena.) FILTER ( cena < 15) OPTIONAL Join(Z, BGP( kniha

19 Sémantizace webuSPARQL – sémantika19 Transformace SPARQL algebry:(Left)Join, Filter { BGP(?kniha ?cena.) FILTER (?cena < 15) OPTIONAL Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_19.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika19 Transformace SPARQL algebry:(Left)Join, Filter { BGP( kniha cena.) FILTER ( cena < 15) OPTIONAL Join(Z, BGP( kniha

20 Sémantizace webuSPARQL – sémantika20 Transformace SPARQL algebry:(Left)Join, Filter FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_20.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika20 Transformace SPARQL algebry:(Left)Join, Filter FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

21 Sémantizace webuSPARQL – sémantika21 Transformace SPARQL algebry Modifikátory G := OrderBy(G, zadaní uspořádání) G := Slice(G, o, l) ořeže výsledkovou listinu na interval délky l od pozice o, pokud bylo použito „OFFSET o“ a „LIMIT l“ G := Project(G, seznam proměnných) pokud to bylo v SELECT G:=Distinct(G) …

22 Sémantizace webuSPARQL – sémantika22 Definice operací SPARQL algebry Jak jsou definovány operace SPARQL-algebry? Výstup: „tabulka výsledků“ (formátování nehraje roli) vstup: dotazovaná RDF-Databáze Částečné výsledky podvýrazů Rozličné parametry podle operace Prázdný výraz Z? Výsledek právě jeden (funkce s prázdným oborem hodnot) „tabulka s jedním řádkem ale žádnými sloupci“ Více předminulá přednáška

23 Sémantizace webuSPARQL – sémantika23 Příklad @prefix ex:. @prefix xsd:. ex:Hamlet ex:Autor ex:Shakespeare ; ex:Preis "10.50"^^xsd:decimal. ex:Macbeth ex:Autor ex:Shakespeare. ex:Tamburlaine ex:Autor ex:Marlowe ; ex:Preis "17"^^xsd:integer. ex:DoctorFaustus ex:Autor ex:Marlowe ; ex:Preis "12"^^xsd:integer ; ex:Titel "The Tragical History of Doctor Faustus". ex:RomeoJulia ex:Autor ex:Brooke ; ex:Preis "9"^^xsd:integer. { ?kniha ex:Cena ?cena. FILTER (?cena < 15) OPTIONAL { ?kniha ex:Nazev ?nazev. } { ?kniha ex:Autor ex:Shakespeare. } UNION { ?kniha ex:Autor ex:Marlowe. } }

24 Sémantizace webuSPARQL – sémantika24 Příklad FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_24.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika24 Příklad FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

25 Sémantizace webuSPARQL – sémantika25 Příklad FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_25.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika25 Příklad FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

26 Sémantizace webuSPARQL – sémantika26 Příklad FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_26.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika26 Příklad FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

27 Sémantizace webuSPARQL – sémantika27 Příklad FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_27.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika27 Příklad FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

28 Sémantizace webuSPARQL – sémantika28 Příklad FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_28.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika28 Příklad FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

29 Sémantizace webuSPARQL – sémantika29 Příklad FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_29.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika29 Příklad FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

30 Sémantizace webuSPARQL – sémantika30 Příklad FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_30.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika30 Příklad FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

31 Sémantizace webuSPARQL – sémantika31 Příklad FILTER ((?cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP(?kniha ?cena.)), Join(Z, BGP(?kniha { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/13/4146682/slides/slide_31.jpg", "name": "Sémantizace webuSPARQL – sémantika31 Příklad FILTER (( cena < 15) Join( LeftJoin( Join(Z, BGP( kniha cena.)), Join(Z, BGP( kniha

32 Sémantizace webuSPARQL – sémantika32 Závěr aaa


Stáhnout ppt "SPARQL – Sémantika. Sémantizace webuSPARQL – sémantika2 NSWI108 – Sémantizace Webu Peter Vojtáš 13. SPARQL – sémantika."

Podobné prezentace


Reklamy Google