Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fce VB - matematické Abs( výraz ) Fix( výraz ) Int( výraz) Sgn(výraz )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fce VB - matematické Abs( výraz ) Fix( výraz ) Int( výraz) Sgn(výraz )"— Transkript prezentace:

1 Fce VB - matematické Abs( výraz ) Fix( výraz ) Int( výraz) Sgn(výraz )
absolutní hodnota výrazu Fix( výraz ) celá část Int( výraz) nejbližší nižší celé číslo, pro záporná čísla se liší od Fix() Sgn(výraz ) signum Sqr( výraz ) druhá odmocnina Exp ( výraz ) e umocněno na výraz Log( výraz ) přirozený logaritmus

2 Fce VB - matematické Cos( výraz ) Sin( výraz ) Tan( výraz) Atn(výraz )
goniometrické funkce Rnd( typ ) náhodné číslo z intervalu <0;1) Randomize ( výraz ) inicializuje generátor náhodných čísel

3 Fce VB - řetězcové & - binární operátor Len( řetězec )
spojení dvou řetězců Len( řetězec ) vrací počet znaků řetězce LCase(řetězcový_výraz): string převede řetězec na řetězec zapsaný malými písmeny UCase(řetězcový_výraz ): string převede řetězec na řetězec zapsaný velkými písmeny Format( výraz, formát ): string výraz je zformátován podle parametru formát, což je uživatelsky definovaný formát Space( n ) : string vytvoří řetězec n mezer

4 Fce VB - řetězcové RTrim(řetězcový_výraz ): string
vrací kopii řetězce bez koncových mezer Trim(řetězcový_výraz ): string vrací kopii řetězce bez úvodních a koncových mezer Str( výraz ): string převede číslo nebo číselný výraz na řetězec InStr( start, S1, S2, typ porovnání ):boolean zjistí zda řetězec S2 se vyskytuje v řetězci S1, prohledávání v řetězci S1 začíná na pozici start. StrComp( řet1, řet2, [volba] ) řet1 = řet2 0 řet1 < řet2 -1 řet1 > řet2 1

5 Fce VB - řetězcové MID( řetězcový_výraz, start, délka ):string
vrací podřetězec zadaného řetězce začínající na pozici start o délce délka. Left(řetězcový_výraz, n ): string vrací prvních n znaků od začátku řetězce Right(řetězcový_výraz, n ): string vrací prvních n znaků od konce řetězce

6 Fce VB - řetězcové Chr( kód_znaku ): string Asc( string ): integer
vrací řetězec obsahující znak odpovídající kódu znaku. Asc( string ): integer vrací kód prvního znaku řetězce AscW( string ): integer vrací kód ‘Unicode‘ prvního znaku řetězce

7 Fce VB - převod typů CBool(výraz) CByte(výraz) CCur(výraz)
převede výraz na uvedený typ CBool(výraz) CByte(výraz) CCur(výraz) CDate(výraz) CDbl(výraz) CDec(výraz) CInt(výraz) CLng(výraz) CSng(výraz) CVar(výraz) CStr(výraz)

8 Fce VB - aktuální čas Date(): Variant Time(): Variant Now(): Variant

9 Fce VB - konverze datumu
Day( datum ) vrací číslo dne v měsíci Weekday( datum ) vrací číslo dne v týdnu, počínaje nedělí Month( datum ) Year( datum ) vrátí celé číslo reprezentující rok DateSerial( rok, měsíc, den) vrací datum DateValue( řetězec ) převede řetězec na datum

10 Fce VB - konverze času Second( čas ) Minute( čas ) Hour( čas )
vrací číslo sekundy v minutě, 0-59 Minute( čas ) vrací číslo minuty v hodině, 0-59 Hour( čas ) vrátí hodinu, 0-23 TimeSerial( hodina, minuta, sekunda ) vrací čas TimeValue( řetězec ) převede řetězec na času

11 VB Fce - typová kontrola
TapeName( proměnná ):string vrací název typu proměnné IsDate( výraz ):boolean říká zda výraz může být převeden na datum IsEmpty( proměnná ): boolean zjišťuje zda proměnná je inicializovaná nebo zda jinebyla přiřazena hodnota Empty

12 VB Fce Jsou ještě i další...


Stáhnout ppt "Fce VB - matematické Abs( výraz ) Fix( výraz ) Int( výraz) Sgn(výraz )"

Podobné prezentace


Reklamy Google