Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fce VB - matematické –Abs( výraz ) absolutní hodnota výrazu –Fix( výraz ) celá část –Int( výraz) nejbližší nižší celé číslo, pro záporná čísla se liší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fce VB - matematické –Abs( výraz ) absolutní hodnota výrazu –Fix( výraz ) celá část –Int( výraz) nejbližší nižší celé číslo, pro záporná čísla se liší."— Transkript prezentace:

1 Fce VB - matematické –Abs( výraz ) absolutní hodnota výrazu –Fix( výraz ) celá část –Int( výraz) nejbližší nižší celé číslo, pro záporná čísla se liší od Fix() –Sgn(výraz ) signum –Sqr( výraz ) druhá odmocnina –Exp ( výraz ) e umocněno na výraz –Log( výraz ) přirozený logaritmus

2 Fce VB - matematické –Cos( výraz ) –Sin( výraz ) –Tan( výraz) –Atn(výraz ) goniometrické funkce –Rnd( typ ) náhodné číslo z intervalu <0;1) –Randomize ( výraz ) inicializuje generátor náhodných čísel

3 Fce VB - řetězcové –& - binární operátor spojení dvou řetězců –Len( řetězec ) vrací počet znaků řetězce –LCase(řetězcový_výraz): string převede řetězec na řetězec zapsaný malými písmeny –UCase(řetězcový_výraz ): string převede řetězec na řetězec zapsaný velkými písmeny –Format( výraz, formát ): string výraz je zformátován podle parametru formát, což je uživatelsky definovaný formát –Space( n ) : string vytvoří řetězec n mezer

4 Fce VB - řetězcové –RTrim(řetězcový_výraz ): string vrací kopii řetězce bez koncových mezer –Trim(řetězcový_výraz ): string vrací kopii řetězce bez úvodních a koncových mezer –Str( výraz ): string převede číslo nebo číselný výraz na řetězec –InStr( start, S1, S2, typ porovnání ):boolean zjistí zda řetězec S2 se vyskytuje v řetězci S1, prohledávání v řetězci S1 začíná na pozici start. –StrComp( řet1, řet2, [volba] ) řet1 = řet2 0 řet1 < řet2-1 řet1 > řet21

5 Fce VB - řetězcové –MID( řetězcový_výraz, start, délka ):string vrací podřetězec zadaného řetězce začínající na pozici start o délce délka. –Left(řetězcový_výraz, n ): string vrací prvních n znaků od začátku řetězce –Right(řetězcový_výraz, n ): string vrací prvních n znaků od konce řetězce

6 Fce VB - řetězcové –Chr( kód_znaku ): string vrací řetězec obsahující znak odpovídající kódu znaku. –Asc( string ): integer vrací kód prvního znaku řetězce –AscW( string ): integer vrací kód ‘Unicode‘ prvního znaku řetězce

7 Fce VB - převod typů převede výraz na uvedený typ –CBool(výraz) –CByte(výraz) –CCur(výraz) –CDate(výraz) –CDbl(výraz) –CDec(výraz) –CInt(výraz) –CLng(výraz) –CSng(výraz) –CVar(výraz) –CStr(výraz)

8 Fce VB - aktuální čas –Date(): Variant –Time(): Variant –Now(): Variant

9 Fce VB - konverze datumu –Day( datum ) vrací číslo dne v měsíci –Weekday( datum ) vrací číslo dne v týdnu, počínaje nedělí –Month( datum ) –Year( datum ) vrátí celé číslo reprezentující rok –DateSerial( rok, měsíc, den) vrací datum –DateValue( řetězec ) převede řetězec na datum

10 Fce VB - konverze času –Second( čas ) vrací číslo sekundy v minutě, 0-59 –Minute( čas ) vrací číslo minuty v hodině, 0-59 –Hour( čas ) vrátí hodinu, 0-23 –TimeSerial( hodina, minuta, sekunda ) vrací čas –TimeValue( řetězec ) převede řetězec na času

11 VB Fce - typová kontrola –TapeName( proměnná ):string vrací název typu proměnné –IsDate( výraz ):boolean říká zda výraz může být převeden na datum –IsEmpty( proměnná ): boolean zjišťuje zda proměnná je inicializovaná nebo zda jinebyla přiřazena hodnota Empty

12 VB Fce Jsou ještě i další...


Stáhnout ppt "Fce VB - matematické –Abs( výraz ) absolutní hodnota výrazu –Fix( výraz ) celá část –Int( výraz) nejbližší nižší celé číslo, pro záporná čísla se liší."

Podobné prezentace


Reklamy Google