Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TROJFÁZOVÉ OBVODY V USTÁLENÉM NEHARMONICKÉM STAVU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TROJFÁZOVÉ OBVODY V USTÁLENÉM NEHARMONICKÉM STAVU"— Transkript prezentace:

1 TROJFÁZOVÉ OBVODY V USTÁLENÉM NEHARMONICKÉM STAVU
Michal Macenauer

2 1.Úvod V rámci svého doktorského studia se zabývám:
definicí a výpočtem výkonů pro střídavé neharmonické periodické průběhy obvodových veličin Problémy s definicí výkonů pro neharmonické průběhy řeší: výkonová teorie vytvořená na katedře teoretické elektrotechniky Na dvou odborných konferencích jsem prezentoval příspěvky, které se zabývají problematikou určování výkonů pro neharmonické průběhy obvodových veličin. Na úvod pár vět

3 2.Výkonová teorie Podle této teorie je rozlišováno šest obvodových parametrů namísto obvyklých čtyřech. Jsou to: R() odpor, G(S) vodivost, L(H) indukčnost, (H-1) inverzní indukčnost, C(F) kapacita a D(F-1) inverzní kapacita. Definici šesti parametrů si vynutila důsledná aplikace třech zásadních fyzikálních principů, které se dotýkají teorie obvodů: Na úvod jen pár slov k již zmíněné výkonové teorii Ohmův zákon Indukční zákon Rovnice kontinuity

4 Při definici parametrů sériového modelu se vychází z rovnice:
Elektromagnetický jev je potom modelován sériovým či paralelním řazením rezistoru, induktoru a kapacitoru. Parametry obou modelů určíme na základě znalosti průběhu proudu a napětí jedné periody. Při definici parametrů sériového modelu se vychází z rovnice: (1) Rovnice (1) reprezentuje II. Kirchhoffův zákon, rovnice (2) reprezentuje I. Kirchhoffův zákon Při definici parametrů paralelního modelu se vychází z rovnice: (2)

5 3. Určení parametrů elektromagnetického jevu aplikací Fourierovy řady
Příspěvek byl odpřednášen na konferenci „Moderní matematické metody v inženýrství“. V příspěvku byl ukázán praktický postup, jak obdržet hodnoty parametrů elektromagnetického jevu pro konkrétní průběhy napětí a proudu. Průběh napětí a proudu byl dán součtem dvou členů Fourierovy řady např. takto: Nyní již k samotným příspěvkům

6 Pro konkrétní průběhy napětí a proudu byly stanoveny parametry sériového a paralelního modelu el.mag. jevu v souladu s již zmiňovanou výkonovou teorií. Blíže je o tom pojednáno v samotném příspěvku.

7 5. Trojfázové obvody v neharmonickém ustáleném stavu – příklad výpočtu
Příspěvek byl odpřednášen na konferenci „Transcom 2003“. V příspěvku byl ukázán výpočet výkonů a energií pro konkrétní nalezené hodnoty parametrů modelu elektromagnetického jevu. Byly vypočteny výkony na jednotlivých prvcích modelu, celkový jalový výkon, celkový činný výkon a příslušné energie – energie elektrická, magnetická, elektromagnetická a aktivní složka energie – práce. Blíže o tom pojednává samotný příspěvek. Třífázové obvody v neharmonickém ustáleném stavu – příklad výpočtu

8 6.Plány do dalšího studia
Dále se zabývat novou výkonovou teorií. Využít této teorie při konkrétním měření. Vytvořit spolu s kolegou Ing. Šolcem měřící aplikaci v grafickém programovacím prostředí LabView, která bude automaticky měřit průběhy napětí a proudů a pomocí svých nadstaveb bude sama konkrétní měření i vyhodnocovat. Výstupem aplikace budou konkrétní požadované hodnoty, ať už obvodových parametrů či výkonů a energií.

9 Kontakty Michal Macenauer VŠB – TUO Katedra teoretické elektrotechniky
17.Listopadu 15, Ostrava – Poruba


Stáhnout ppt "TROJFÁZOVÉ OBVODY V USTÁLENÉM NEHARMONICKÉM STAVU"

Podobné prezentace


Reklamy Google