Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TROJFÁZOVÉ OBVODY V USTÁLENÉM NEHARMONICKÉM STAVU Michal Macenauer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TROJFÁZOVÉ OBVODY V USTÁLENÉM NEHARMONICKÉM STAVU Michal Macenauer."— Transkript prezentace:

1 TROJFÁZOVÉ OBVODY V USTÁLENÉM NEHARMONICKÉM STAVU Michal Macenauer

2 1.Úvod V rámci svého doktorského studia se zabývám: definicí a výpočtem výkonů pro střídavé neharmonické periodické průběhy obvodových veličin Problémy s definicí výkonů pro neharmonické průběhy řeší: výkonová teorie vytvořená na katedře teoretické elektrotechniky Na dvou odborných konferencích jsem prezentoval příspěvky, které se zabývají problematikou určování výkonů pro neharmonické průběhy obvodových veličin.

3 2.Výkonová teorie Podle této teorie je rozlišováno šest obvodových parametrů namísto obvyklých čtyřech. Jsou to: R(  ) odpor, G(S) vodivost, L(H) indukčnost,  (H-1) inverzní indukčnost, C(F) kapacita a D(F-1) inverzní kapacita. Definici šesti parametrů si vynutila důsledná aplikace třech zásadních fyzikálních principů, které se dotýkají teorie obvodů: 1.Ohmův zákon 2.Indukční zákon 3.Rovnice kontinuity

4 Elektromagnetický jev je potom modelován sériovým či paralelním řazením rezistoru, induktoru a kapacitoru. Parametry obou modelů určíme na základě znalosti průběhu proudu a napětí jedné periody. Při definici parametrů sériového modelu se vychází z rovnice: Při definici parametrů paralelního modelu se vychází z rovnice: (1) (2)

5 3. Určení parametrů elektromagnetického jevu aplikací Fourierovy řady Příspěvek byl odpřednášen na konferenci „Moderní matematické metody v inženýrství“. V příspěvku byl ukázán praktický postup, jak obdržet hodnoty parametrů elektromagnetického jevu pro konkrétní průběhy napětí a proudu. Průběh napětí a proudu byl dán součtem dvou členů Fourierovy řady např. takto:

6 Pro konkrétní průběhy napětí a proudu byly stanoveny parametry sériového a paralelního modelu el.mag. jevu v souladu s již zmiňovanou výkonovou teorií. Blíže je o tom pojednáno v samotném příspěvku.

7 5. Trojfázové obvody v neharmonickém ustáleném stavu – příklad výpočtu Příspěvek byl odpřednášen na konferenci „Transcom 2003“. V příspěvku byl ukázán výpočet výkonů a energií pro konkrétní nalezené hodnoty parametrů modelu elektromagnetického jevu. Byly vypočteny výkony na jednotlivých prvcích modelu, celkový jalový výkon, celkový činný výkon a příslušné energie – energie elektrická, magnetická, elektromagnetická a aktivní složka energie – práce. Blíže o tom pojednává samotný příspěvek.

8 6.Plány do dalšího studia Dále se zabývat novou výkonovou teorií. Využít této teorie při konkrétním měření. Vytvořit spolu s kolegou Ing. Šolcem měřící aplikaci v grafickém programovacím prostředí LabView, která bude automaticky měřit průběhy napětí a proudů a pomocí svých nadstaveb bude sama konkrétní měření i vyhodnocovat. Výstupem aplikace budou konkrétní požadované hodnoty, ať už obvodových parametrů či výkonů a energií.

9 Kontakty Michal Macenauer VŠB – TUO Katedra teoretické elektrotechniky 17.Listopadu 15, 70833 Ostrava – Poruba e-mail: m.macenauer@tiscali.cz


Stáhnout ppt "TROJFÁZOVÉ OBVODY V USTÁLENÉM NEHARMONICKÉM STAVU Michal Macenauer."

Podobné prezentace


Reklamy Google