Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RWE na trhu s plynem v ČR a Evropě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RWE na trhu s plynem v ČR a Evropě"— Transkript prezentace:

1 RWE na trhu s plynem v ČR a Evropě
Roman Budinský Antonín Lomecký září 2007 RWE Konzern

2 Ukazatele skupiny RWE Energy
Účetní závěrka skupiny RWE Energy za rok 2006 Tržby z prodeje Zaměstnanci Koneční zákazníci z toho elektrárenští zák. z toho plynárenští zák. Prodej elektrické energie Prodej plynu Prodej vody Počet obyvatel 28,1 28.418 23,5 15,8 7,7 158,7 285,8 107 13,7 mld. euro 1 mil. 2 mld. kWh mil. m³ 1 Včetně služeb pro jiné koncernové podniky 2 včetně menšinových majetkových účastí větších nebo rovnajících se 20 % RWE Konzern

3 Trh s plynem: cílem je zajištění zásobování energiemi v Evropě, poptávka je ale mezinárodní
plynovodem lodí s LNG - * bezpečně dobyvatelné rezervy zemního plynu V 1000 bcm* Norsko 2,41 Dánsko 0,07 Velká Británie 0,53 Egypt 1,89 Libye 1,49 Irák 3,17 Alžírsko 4,58 Nizozemsko 1,41 Trinidad a Tobago 0,55 Venezuela 4,32 Rusko 47,82 Nigérie 5,23 26,74 Írán RWE Konzern

4 Významné tranzitní cesty pro zemní plyn do západní a střední Evropy
Czech Republic Nabucco RWE Konzern

5 Liberalizace trhu se zemním plynem v ČR
Zákazníci (DOM, MO, SO, VO) Nyní má každý zákazník možnost vybrat si kdekoli svého dodavatele zemního plynu. Obchodníci se zemním plynem Pro dodavatele otevření trhu zase znamená možnost vybrat svého zákazníka. Oboustranná možnost volby Konkurenční boj RWE Konzern

6 Tržní postavení skupiny RWE v ČR
RWE Transgas má dominantní postavení v segmentu prodeje regionálním plynárenským společnostem (tzv. wholesale), ale již nikoli v oblasti prodeje konečným zákazníkům (tzv. retail) – stanovisko ÚOHS. RWE TG RWE v ČR Regionální plynárenské společnosti vlastněné koncernem RWE v ČR mají dominantní postavení v oblasti prodeje konečným zákazníkům (tzv. retail), proto musejí reagovat na poptávky od zákazníků. RPS RWE Konzern

7 Obchodní jednání se zákazníky Situace skupiny RWE na trhu se zemním plynem v ČR
Postavení skupiny RWE v ČR při obchodním jednání se zákazníky je definováno legislativou ČR i EU. Uplatňování rozdílných podmínek u shodných nebo srovnatelných zákazníků je příkladem zneužití dominantního postavení. Důsledkem toho je prakticky vyloučený individuální přístup RPS k jednotlivým zákazníkům. Porušení zákazu je sankcionováno vysokými pokutami RWE Konzern

8 Co je dominantní postavení?
Dominantní postavení na trhu vymezuje Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, § 10. Dominantní postavení nezaujímá soutěžitel nebo soutěžitelé se společnou dominancí, kteří ve zkoumaném období dosáhli na trhu menší než 40% tržní podíl. Dominantní postavení se kromě velikosti tržního podílu posuzuje také podle dalších ukazatelů, zejména podle hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek vstupu na trh pro další soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžitelů, struktury trhu a velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů. RWE Konzern

9 Současná situace na trhu se zemním plynem
RWE Konzern

10 Povinnosti RWE Transgas k zákazníkům z důvodu jeho postavení jako dominantního dodavatele plynu do ČR RWE Transgas nesmí jakkoliv zneužívat své postavení k újmě jeho odběratelů či konečných zákazníků Aby se RWE Transgas nedopustil zneužitím dominantního postavení např.: - musí uplatňovat přiměřené podmínky ve smlouvách s odběrateli včetně přiměřeně vysokých cen a nesmí nepřiměřené podmínky vynucovat - přistupovat stejně ke všem zákazníkům při odběru stejného nebo srovnatelného produktu včetně uplatňování stejných cen - nemůže odmítnout dodávat plyn svým zákazníkům v rámci určeného mechanismu prodeje plynu v ČR, pokud proto nebude objektivní důvod, např. nebude mít plyn k dispozici RWE Konzern

11 Povinnosti RWE ke svým konečným zákazníkům
Skupina RWE má dominantní podíl na trhu dodávek plynu konečným zákazníkům a tudíž nesmí jakkoliv zneužívat své postavení k újmě těchto zákazníků Aby se skupina RWE vyhnula riziku obvinění ze zneužití dominantního postavení např.: - RPS musejí přistupovat stejně ke všem zákazníkům při odběru stejného nebo srovnatelného produktu včetně uplatňování stejných cen, pokud pro odlišnost není objektivně ospravedlnitelný důvod, např. rozdílené náklady spojené s danou kategorií zákazníků - RPS musejí uplatňovat přiměřené podmínky ve smlouvách se zákazníky včetně přiměřeně vysokých cen a nesmí vynucovat nepřiměřené podmínky - alespoň jedna RPS skupiny musí dodávat plyn konečným zákazníkům v ČR, kteří se na ni obrátí, pokud pro odmítnutí dodávky nebude objektivní důvod, např. nedostatek plynu na straně RPS, což může nastat zejména v případě požadavků jiných zákazníků než domácností a zákazníků malých RWE Konzern

12 Nové produkty a služby pro zákazníky skupiny RWE v České republice
Cenové produkty Fixní cena Umožňuje dlouhodobou fixaci nákladů na zemní plyn – období 3, 6, 9 a 12 měsíců. Tento produkt je vhodný zejména pro firmy a organizace, které potřebují přesně plánovat náklady na výrobu nebo provoz. Nabídka je smluvně vázána na konkrétní nasmlouvané množství ZP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CZK/kWh Fixní cena Vzorec měsíc Platba v cizí měně Dámy a pánové, Skupina RWE se intenzivně připravovala na celkové otevření trhu se zemním plynem. Realizovali jsme řadu opatření, které zvýšily naši konkurenceschopnost jak z pohledu efektivity a flexibility našeho fungování, tak z pohledu schopnosti reakce na přání našich zákazníků. Vzhledem k naší regionální orientaci a řadě jednání, která se uskutečnila v minulých měsících si myslím, že jsme na konkurenční boj připraveni. Dovolte mi nyní, abych Vám představil nové produkty a služby skupiny RWE pro zákazníky v České republice. Umožnění zákazníkům realizovat platby za dodávku ZP v EUR nebo USD. Vhodné pro zákazníky, kteří obchodují v cizích měnách a mohou tak částečně eliminovat rizika plynoucí z vývoje kurzů. RWE Konzern

13 Nové produkty a služby pro zákazníky skupiny RWE v České republice
Cenové produkty Přerušitelná dodávka ZP Umožňuje úsporu při platbě za přepravní kapacitu a skladování. Vhodné pro zákazníky s více-palivovými systémy Nabídka je omezena pro zákazníky s odběrem nad 52,5 GWh, při splnění požadavků na odpojitelnost do 24 hodin a celkové výši denní přepravní a skladovací kapacity nad m3. Flexibilita platebních podmínek Umožňuje individuální nastavení platebních podmínek, včetně režimu záloh. Produkt je založen na vyhodnocení bonity zákazníka a využívá nástrojů eliminace kreditního rizika (například bankovní garance). RWE Konzern

14 RWE v České republice: Shrnutí a výhled
Trh se zemním plynem je v ČR plně otevřený a tržní prostředí již začíná fungovat RWE je velkým hráčem na českém trhu s plynem, objektivně vytváří další transparentnost na trhu s plynem (aukce plynu atd.) a navíc tak stimuluje konkurenci Cena plynu se vytváří na základě evropské situace nabídky a poptávky - volná, trhem se řídící tvorba cen je zde správnou cestou a zvyšuje bezpečnost dodávek Díky konkurenceschopnému nákupnímu portfoliu plynu (Norsko, LNG, Gazexport atd.) je RWE kompetentním a spolehlivým partnerem a trvale posiluje bezpečnost dodávek v České republice RWE Konzern

15 Vývoj cen ropných produktů a uhlí
RWE Konzern

16 Cena za komoditu – odhad ceny zemního plynu do konce roku 2007
RWE Konzern

17 Děkuji za Vaši pozornost!
RWE Konzern


Stáhnout ppt "RWE na trhu s plynem v ČR a Evropě"

Podobné prezentace


Reklamy Google