Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RWE na trhu s plynem v ČR a Evropě Roman Budinský Antonín Lomecký září 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RWE na trhu s plynem v ČR a Evropě Roman Budinský Antonín Lomecký září 2007."— Transkript prezentace:

1 RWE na trhu s plynem v ČR a Evropě Roman Budinský Antonín Lomecký září 2007

2 2 Ukazatele skupiny RWE Energy mld. euro 1 mil. 2 mld. kWh mil. m³ mil. 2 Účetní závěrka skupiny RWE Energy za rok 2006 28,1 28.418 23,5 15,8 7,7 158,7 285,8 107 13,7 Tržby z prodeje Zaměstnanci Koneční zákazníci –z toho elektrárenští zák. –z toho plynárenští zák. Prodej elektrické energie Prodej plynu Prodej vody –Počet obyvatel 1 Včetně služeb pro jiné koncernové podniky 2 včetně menšinových majetkových účastí větších nebo rovnajících se 20 %

3 3 Trh s plynem: cílem je zajištění zásobování energiemi v Evropě, poptávka je ale mezinárodní

4 4 Významné tranzitní cesty pro zemní plyn do západní a střední Evropy Nabucco Czech Republic

5 5 Liberalizace trhu se zemním plynem v ČR Nyní má každý zákazník možnost vybrat si kdekoli svého dodavatele zemního plynu. Zákazníci (DOM, MO, SO, VO) Pro dodavatele otevření trhu zase znamená možnost vybrat svého zákazníka. Obchodníci se zemním plynem Oboustranná možnost volby Konkurenční boj

6 6 Tržní postavení skupiny RWE v ČR RWE v ČR RWE TG Regionální plynárenské společnosti vlastněné koncernem RWE v ČR mají dominantní postavení v oblasti prodeje konečným zákazníkům (tzv. retail), proto musejí reagovat na poptávky od zákazníků. RWE Transgas má dominantní postavení v segmentu prodeje regionálním plynárenským společnostem (tzv. wholesale), ale již nikoli v oblasti prodeje konečným zákazníkům (tzv. retail) – stanovisko ÚOHS. RPS

7 7 Obchodní jednání se zákazníky Situace skupiny RWE na trhu se zemním plynem v ČR Uplatňování rozdílných podmínek u shodných nebo srovnatelných zákazníků je příkladem zneužití dominantního postavení. Důsledkem toho je prakticky vyloučený individuální přístup RPS k jednotlivým zákazníkům. Postavení skupiny RWE v ČR při obchodním jednání se zákazníky je definováno legislativou ČR i EU. Porušení zákazu je sankcionováno vysokými pokutami

8 8 Co je dominantní postavení? Dominantní postavení na trhu vymezuje Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, § 10. Dominantní postavení nezaujímá soutěžitel nebo soutěžitelé se společnou dominancí, kteří ve zkoumaném období dosáhli na trhu menší než 40% tržní podíl. Dominantní postavení se kromě velikosti tržního podílu posuzuje také podle dalších ukazatelů, zejména podle hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek vstupu na trh pro další soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžitelů, struktury trhu a velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů.

9 9 Současná situace na trhu se zemním plynem

10 10 Povinnosti RWE Transgas k zákazníkům z důvodu jeho postavení jako dominantního dodavatele plynu do ČR RWE Transgas nesmí jakkoliv zneužívat své postavení k újmě jeho odběratelů či konečných zákazníků Aby se RWE Transgas nedopustil zneužitím dominantního postavení např.: - musí uplatňovat přiměřené podmínky ve smlouvách s odběrateli včetně přiměřeně vysokých cen a nesmí nepřiměřené podmínky vynucovat - přistupovat stejně ke všem zákazníkům při odběru stejného nebo srovnatelného produktu včetně uplatňování stejných cen - nemůže odmítnout dodávat plyn svým zákazníkům v rámci určeného mechanismu prodeje plynu v ČR, pokud proto nebude objektivní důvod, např. nebude mít plyn k dispozici

11 11 Povinnosti RWE ke svým konečným zákazníkům Skupina RWE má dominantní podíl na trhu dodávek plynu konečným zákazníkům a tudíž nesmí jakkoliv zneužívat své postavení k újmě těchto zákazníků Aby se skupina RWE vyhnula riziku obvinění ze zneužití dominantního postavení např.: - RPS musejí přistupovat stejně ke všem zákazníkům při odběru stejného nebo srovnatelného produktu včetně uplatňování stejných cen, pokud pro odlišnost není objektivně ospravedlnitelný důvod, např. rozdílené náklady spojené s danou kategorií zákazníků - RPS musejí uplatňovat přiměřené podmínky ve smlouvách se zákazníky včetně přiměřeně vysokých cen a nesmí vynucovat nepřiměřené podmínky - alespoň jedna RPS skupiny musí dodávat plyn konečným zákazníkům v ČR, kteří se na ni obrátí, pokud pro odmítnutí dodávky nebude objektivní důvod, např. nedostatek plynu na straně RPS, což může nastat zejména v případě požadavků jiných zákazníků než domácností a zákazníků malých

12 12 Nové produkty a služby pro zákazníky skupiny RWE v České republice Umožňuje dlouhodobou fixaci nákladů na zemní plyn – období 3, 6, 9 a 12 měsíců. Tento produkt je vhodný zejména pro firmy a organizace, které potřebují přesně plánovat náklady na výrobu nebo provoz. Nabídka je smluvně vázána na konkrétní nasmlouvané množství ZP Fixní cena měsíc Umožnění zákazníkům realizovat platby za dodávku ZP v EUR nebo USD. Vhodné pro zákazníky, kteří obchodují v cizích měnách a mohou tak částečně eliminovat rizika plynoucí z vývoje kurzů. Platba v cizí měně Cenové produkty

13 13 Umožňuje úsporu při platbě za přepravní kapacitu a skladování. Vhodné pro zákazníky s více-palivovými systémy Nabídka je omezena pro zákazníky s odběrem nad 52,5 GWh, při splnění požadavků na odpojitelnost do 24 hodin a celkové výši denní přepravní a skladovací kapacity nad 50.000 m3. Přerušitelná dodávka ZP Umožňuje individuální nastavení platebních podmínek, včetně režimu záloh. Produkt je založen na vyhodnocení bonity zákazníka a využívá nástrojů eliminace kreditního rizika (například bankovní garance). Flexibilita platebních podmínek Nové produkty a služby pro zákazníky skupiny RWE v České republice Cenové produkty

14 14 Trh se zemním plynem je v ČR plně otevřený a tržní prostředí již začíná fungovat RWE je velkým hráčem na českém trhu s plynem, objektivně vytváří další transparentnost na trhu s plynem (aukce plynu atd.) a navíc tak stimuluje konkurenci Cena plynu se vytváří na základě evropské situace nabídky a poptávky - volná, trhem se řídící tvorba cen je zde správnou cestou a zvyšuje bezpečnost dodávek Díky konkurenceschopnému nákupnímu portfoliu plynu (Norsko, LNG, Gazexport atd.) je RWE kompetentním a spolehlivým partnerem a trvale posiluje bezpečnost dodávek v České republice RWE v České republice: Shrnutí a výhled

15 15 Vývoj cen ropných produktů a uhlí

16 16 Cena za komoditu – odhad ceny zemního plynu do konce roku 2007

17 17 Děkuji za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "RWE na trhu s plynem v ČR a Evropě Roman Budinský Antonín Lomecký září 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google