Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12/2009Přednáška č. 61 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Finalizace modelu Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2009, K126.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12/2009Přednáška č. 61 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Finalizace modelu Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2009, K126."— Transkript prezentace:

1 12/2009Přednáška č. 61 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Finalizace modelu Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2009, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev, Ing. D. Macek, Ph.D.

2 12/2009Přednáška č. 62 Rekapitulace 1. Ohodnocování interakcí  -1;+1  2. Ohodnocování počátečních podmínek  0;+1  3. Uvést verbální popis interakcí 4. Záporné hodnoty pro hodnotící stupnici (záporný interval  -1;0  5. Automatický dopočet interakcí 6. Sestavení procedury výpočtu 7. Spuštění výpočtu ovládacím prvkem 8. Získání a grafické zobrazení výsledků (standardy+diference) 9. Porovnání výsledků s kontrolními Data97.xls 10. Odladění výchozích interakcí 11. Zapojení řídících mechanismů (zásahů) 12. Navržení strategie správy majetku 13. Popis realizovaných kroků strategie

3 12/2009Přednáška č. 63 Desatero ke korekcím… 1.Strukturu výpočtů důkladně popisovat! 2.Sestavovat strategie řízení! 3.Popisovat důkladně grafické výstupy! 4.Porovnávat účinnost strategií ve společných grafech! 5.Formulovat srozumitelně! 6.… “diferenciace“ ??? … co to je?!? …není termín z POPR! 7.… “rozdíly diferenciací“ ??? … co to je?!? 8.… “umírnění rostoucího trendu“ ??? … co to je?!? 9.Uvědomit si, že klesající trend = opotřebování konstrukce! 10.Zdůvodnění/obhájení výsledného chování modelu.

4 12/2009Přednáška č. 64 Motivace (finalizace) Proč to dělám? Sestavujeme nástroj správy majetku. Tvořím model popisující degradaci konstrukce v čase. Jak toho dosáhnout? Řízení pomocí manažerských zásahů. Řízení pomocí externích vlivů. Řízení pomocí realizace strategie správy. Co je cílem? Sestavit funkční nástroj řízení. Sestavit strategii správy majetku. Ověřit/vyvrátit teze navržené strategie.

5 12/2009Přednáška č. 65 Možnosti řízení modelu Základní řídící prostředky MDM:  výpočet s manažerskými zásahy (matice B)  výpočet s externími vlivy  výpočet bez řídících zásahů  kombinace manažerských zásahů a externích vlivů  výpočet s podmíněnými externími vlivy

6 12/2009Přednáška č. 66 Rozšířené možnosti řízení modelu Rozšířené řídící prostředky MDM:  výpočet s manažerskými zásahy (matice B) I.  výpočet s externími vlivy II.  výpočet bez řídících zásahů  kombinace manažerských zásahů a externích vlivů III.  podmíněné řídící zásahy IV.  I. + IV.  II. + IV.  I. + II. + IV.

7 12/2009Přednáška č. 67 Zpracování v rámci procedury Výpočet provádí nejlépe JEDINÁ procedura!!! Výpočtové jádro Manažerské řízení ANO/NE Manažerské řízení ANO/NE Externí vlivy ANO/NE (plánované opravy) Externí vlivy ANO/NE (plánované opravy) Podmíněné externí vlivy ANO/NE (vynucené opravy) Podmíněné externí vlivy ANO/NE (vynucené opravy) Výsledky

8 12/2009Přednáška č. 68 BP a její přílohy Příloha BP z POPR

9 12/2009Přednáška č. 69 Příloha BP z POPR Administrativní zajištění Jednotlivé úkoly (přílohy BP) hodnotí vyučující na cvičení, který svá hodnocení předá garantovi předmětu a to vždy v termínu do konce semestru, ve kterém se příslušný předmět vyučoval; Dílčí úkoly bakalářské práce si uschovávají sami studenti a před závěrečnou zkouškou kompletní bakalářskou práci včetně všech úkolů a příloh odevzdají svému vedoucímu bakalářské práce; Případně nesrovnalosti v hodnocení řeší garant předmětu; Za hodnocení daného zadání je zodpovědný garant daného předmětu, který výsledné hodnocení předá administrátorovi předmětu BP (písemně i elektronicky); Administrátor (např. ročníkový učitel) povede databázi hodnocení jednotlivých úkolů, témat a vedoucích BP, bude zodpovědný za sestavení celkového hodnocení BP i státních závěrečných zkoušek; Obecné a úplné znění zveřejněno na: http://eko.fsv.cvut.cz/~kremlova Obecné a úplné znění zveřejněno na: http://eko.fsv.cvut.cz/~kremlova …výtah z úplného znění Odstranit plagiátorství!

10 12/2009Přednáška č. 610 Rozsah a struktura přílohy BP Vzhled: Formát:A4 Okraje:všude 2,5cm Písmo textu:velikost 12 Písmo popisu obr.:velikost 11 Font textu:volitelný Řádkování:jednoduché Vzhled: Formát:A4 Okraje:všude 2,5cm Písmo textu:velikost 12 Písmo popisu obr.:velikost 11 Font textu:volitelný Řádkování:jednoduché Rozsah: Výpočet odhadu: cca 48 řádek/stránku, cca 80 znaků/řádek, cca 3840 znaků/stránku Celkový rozsah minimálně 18888 znaků dokumentu. Z toho minimálně 7000 znaků vlastních závěrů. Předpokládaný rozsah 10 až 15 stran včetně grafických příloh. Rozsah: Výpočet odhadu: cca 48 řádek/stránku, cca 80 znaků/řádek, cca 3840 znaků/stránku Celkový rozsah minimálně 18888 znaků dokumentu. Z toho minimálně 7000 znaků vlastních závěrů. Předpokládaný rozsah 10 až 15 stran včetně grafických příloh.

11 12/2009Přednáška č. 611 Obsah přílohy BP Zpracovaní: Základní výpočet stárnutí bude obsahovat informace o postupném chování standardů jednotlivých konstrukčních prvků ve stavebním objektu v čase. V rámci simulačního modelování stárnutí stavebního objektu bude provedena analýza řídících zásahů do struktury matematického modelu. Postup práce bude zpracován podle následujících dílčích úkolů: - sestavení základních vstupních údajů stavebního objektu, - aplikace údajů pro sestavení vstupních dat modelu, - sestavení základního výpočtového jádra modelu, - aplikace metody MDM/KSIM do výpočtů, - zapracování řídících zásahů do struktury modelu, - spuštění simulačního výpočtu, - pořízení číselných výsledků ze simulace, - sestavení grafických výstupů. Výstupní materiál bude obsahovat: - definice modelu cyklů údržby a obnovy, - zobrazení průběhů standardů konstrukčních prvků objektu, - porovnání základního (bez rizik) a rizikového výpočtu modelu stárnutí.

12 12/2009Přednáška č. 612 Před začátkem psaní… 1.Já jsem jediným autorem? 1.1 Já jsem hlavním autorem semestrální práce? 2.Mám zpracované všechny zadané příklady? 3.Jsem jediný, kdo zná detaily zpracování! 4.Navštěvoval jsem pravidelně cvičení? 5.Navštěvoval jsem pravidelně přednášky? 6.Mám šanci získat zápočet? 7.Mám k dispozici všechny potřebné podklady? 8.Znám jméno svého cvičícího? 9.Znám jméno svého přednášejícího? (… i příjmení!) 10.…najdu si čas pro psaní?

13 12/2009Přednáška č. 613 Struktura přílohy BP Šablona pro zpracování umístěna na: Popis finalizace modelu: http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/Popr2009Z/Lecture6.ppt Šablona přílohy bakalářské práce POPR : http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/Popr2009Z/PrilohaBP_POPR.doc

14 12/2009Přednáška č. 614 Ověření znalostí? …co to je?

15 12/2009Přednáška č. 615 Ověření znalostí – zkouška 1. Ukázkový příklad Uvedeno na přednášce…

16 12/2009Přednáška č. 616 Ověření znalostí – zkouška 2. Ukázkový příklad Uvedeno na přednášce…

17 12/2009Přednáška č. 617 Ověření znalostí – zkouška 3. Ukázkový příklad Uvedeno na přednášce…

18 12/2009Přednáška č. 618 Shrnutí Proč jsem to dělal(a)? Snaha o řízení reálných procesů. Chci sestavit/ověřit strategii správy majetku. Snaha o udržení uživatelského standardu. Jak jsem toho dosáhl(a)? Management/správa objektu. Pomocí stratifikace cílů. Navržením řídících mechanismů. Kombinací řídících zásahů. Co bylo cílem? Eliminace neudržitelného rozvoje. Ověřit definovanou strategii správy. Získání požadovaného chování systému.

19 12/2009Přednáška č. 619 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Finalizace modelu Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "12/2009Přednáška č. 61 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Finalizace modelu Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2009, K126."

Podobné prezentace


Reklamy Google