Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 1 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 1 / 36 STROMY A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 1 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 1 / 36 STROMY A."— Transkript prezentace:

1 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 1 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 1 / 36 STROMY A KOSTRY Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze BI-GRA, LS 2013/2014, Lekce 6 https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-GRA Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostry

2 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 2 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 2 / 36 Stromy a kostry Seznámíme se (připomeneme si) následujícími pojmy: kostra grafu, cyklomatické číslo grafu, hodnost grafu kořenový strom, hloubka stromu kořenová kostra orientovaného grafu uspořádaný strom, pravidelný strom stupně r, úplný pravidelný strom vnější/vnitřní délka stromu, binární strom průchody preorder/inorder/postorder Skripta odst. 3.2, str. 49 – 58

3 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 3 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 3 / 36 Co lze říci o stromech? Nechť G =  H,U  je prostý graf. Potom a)G je strom  u,v  U existuje právě jedna cesta u  v c)G je souvislý, ale G - {h} není pro libovolnou h  H d)G je souvislý a platí |H| = |U| - 1 e)G neobsahuje kružnice a platí |H| = |U| - 1 f)G neobsahuje kružnice, ale G  {h} ano Připomeňme si nejprve, co je to strom... a co je to kostra grafu... Stromy a kostry jsou ekvivalentní tvrzení

4 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 4 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 4 / 36 Kostra grafu rozdělí hrany na větve a tětivy Fundamentální soustava kružnic odpovídající dané kostře Cyklomatické číslo (počet nezávislých kružnic = počet tětiv)  (G) = |H|-|U|+p (p je počet komponent) Hodnost grafu (počet hran kostry nebo lesa grafu) h(G) = |U|-p Větve a tětivy

5 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 5 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 5 / 36 Orientované stromy (připomenutí) Kořenový strom T u (s kořenem u) - orientovaný strom, kde každá cesta vycházející z kořene C(u,v) je orientovanou cestou. stromorientovaný stromkořenový strom

6 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 6 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 6 / 36 Kořenová kostra - kostra, která je kořenovým stromem. Hloubka hl(x) uzlu x v kořenovém stromu = vzdálenost od kořene Hloubka kořenového stromu = max hl(x) x  U orient. grafjeho kostrakořenová kostra Kořenová kostra OG

7 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 7 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 7 / 36 Uspořádaný (kořenový) strom – následníci (podstromy každého uzlu) jsou pevným způsobem uspořádáni (první, druhý,...) orientace hran uspořádání následníků toto jsou různé uspořádané stromy

8 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 8 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 8 / 36 Úplný pravidelný strom stupně r hloubky k - všechny listy jsou v hloubce k od kořene stupeň 3 hloubka 2 stupeň 3 hloubka 4 Pravidelné stromy Pravidelný strom stupně r (  1) (  + (u) = 0 nebo r)

9 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 9 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 9 / 36 Zjištění: Pro každé k  N existuje pravidelný strom stupně 2 s k vnitřními uzly (má k+1 listů a 2k hran: k / k+1 / 2k ) ?Jak je to pro obecný stupeň r (  2) ? Statistika: 7 listů (m)  6 vnitřních uzlů (k) 12 hran (h) k=4, r=3 4/9/12 k / k.(r-1)+1 / k.r k=7, r=3 7/15/21 Pravidelné stromy

10 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 10 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 10 / 36 vnější délka E(T u ) =  hl(v) sčítá se přes listy v vnitřní délka I(T u ) =  hl(v) sčítá se přes vnitřní uzly v Statistika (r=2): E(T)=2.4+3.3+2.2= 21 I(T)=1.3+2.2+2.1=9 0.............. 1....... 2.... 3....... 4.................... Statistika (r=3): E(T)=3.4+5.3+4.2+1.1= 36 I(T)=1.3+2.2+2.1=9 E = I. (r-1) + r. k, kde k je počet vnitřních uzlů r=2: 21=9.1+2.6 r=3: 36=9.2+3.6 Pravidelné stromy

11 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 11 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 11 / 36 Binární strom Průchody binárním stromem - žádný uzel (prázdný)- preorder: kořen, LS, PS - kořen, levý podstrom, pravý podstrom- inorder: LS, kořen, PS - postorder: LS, PS, kořen pravidelný strom stupně 2 binární strom Pravidelné vs. n-ární stromy

12 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 12 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 12 / 36 Kontrolní otázky 6.1Určete, jakou podmínku musí splňovat uzel u souvislého orientovaného grafu, aby existovala kořenová kostra tohoto grafu s kořenem u. 6.2Pro obecný počet uzlů n (n  3) určete, jak vypadá strom s n uzly, který má maximální (resp. minimální) počet listů. 6.3Kolik různých kružnic vznikne, přidáme-li do kostry grafu dvě tětivy? 6.4Zdůvodněte, proč se při libovolném z průchodů preorder, inorder, postorder binárního stromu navštíví jeho listy ve stejném relativním pořadí. 6.5Předpokládejme, že uzly pravidelného stromu stupně 2 jsou nějak očíslovány pořadovými čísly 1 až n. Ukažte, že strukturu tohoto pravidelného stromu lze jednoznačně rekonstruovat, pokud jsou k dispozici alespoň dvě z posloupností získaných průchodem preorder, inorder a postorder tohoto stromu. 6.6Neorientovaný strom T má k listů a součet stupňů jeho vnitřních uzlů je s. Určete, –co z toho bezprostředně plyne pro vlastnosti čísel k a s –počet vnitřních uzlů stromu T v závislosti na k a s. 6.7Šířkou kořenového stromu se nazývá maximum počtu uzlů nacházejících se ve stejné hloubce. Navrhněte algoritmus pro určení šířky zadaného kořenového stromu.

13 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 13 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 13 / 36 Minimální kostry Seznámíme se s následujícími pojmy: generování všech koster grafu množinový rozklad minimální kostra grafu Borůvkův-Kruskalův algoritmus Jarníkův-Primův algoritmus hladové algoritmy, Huffmanovo kódování Skripta kap. 5, str. 91 - 109

14 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 14 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 14 / 36 ?Jak bychom generovali všechny kostry grafu? Pomocí stromu všech koster - efektivní test vzniku kružnic! b c a d g e f e d b a  gff g f e g f g e d c f e g f gg g f g f e g g f e g g f g g f f e d g g f e d c b f e d g g fg e g f 4 hrany bez kružnic Generování koster grafu f

15 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 15 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 15 / 36 Množinový rozklad - dynamický soubor podmnožin dané množiny s následujícími operacemi: - MAKE-SET(x) vytvoří jednoprvkovou podmnožinu - UNION(x,y) sjednocení podmnožin s prvky x a y - FIND(x) určí reprezentanta podmnožiny s prvkem x Rekapitulace: Přidáváme hrany a testujeme vznik kružnice. K tomu se hodí... Generování koster grafu

16 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 16 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 16 / 36 Další použití: void KOMP(Graph G) { // určení komponent NG for (Node u in U(G)) MAKE-SET(u); for (Edge (u,v) in H) if (FIND(u) != FIND(v)) UNION(u,v); } ab d c e f ih (a,b) {a,b} {c} {d} {e} {f} {g} {h} {i} (e,f) {a,b} {c} {d} {e,f} {g} {h} {i} (d,b) {a,b,d} {c} {e,f} {g} {h} {i} (h,i) {a,b,d} {c} {e,f} {g} {h,i} (a,c) {a,b,d,c} {e,f} {g} {h,i} (e,g) {a,b,d,c} {e,f,g} {h,i} (b,c) {a,b,d,c} {e,f,g} {h,i} (a,d) {a,b,d,c} {e,f,g} {h,i} g (f,g) {a,b,d,c} {e,f,g} {h,i} {a} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h} {i} ? Složitost :  (|U| + |H|) ? Výhoda : dynamika! Množinový rozklad

17 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 17 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 17 / 36 Jak implementujeme množinový rozklad ? Pomocí seznamů s odkazy na reprezentanta: MAKE-SET, FIND... O(1) UNION... O(min(m,n)) (pro vyvažování) (vyžaduje uchovávat další pomocné údaje) Agregovaná složitost m operací, z toho n x MAKE-SET : O(m + n.lg n) Při použití na určení kostry provedeme: |U|-krát MAKE-SETmax. 2.|H|-krát FIND (|U|-1)-krát UNION  n = |U|, m  2.(|U|+|H|)  O(2|H| + 2|U| + |U|.lg |U|) = O(|H| + |U|.lg |U|) ? Dokážeme to ještě lépe ? ANO ! Množinový rozklad

18 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 18 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 18 / 36 Další heuristiky pro množinový rozklad zkracování cesty při FIND UNION podle hodností Datové struktury:p[x] - předchůdce uzlu x hod[x] - hodnost (aproximace výšky) Množinový rozklad

19 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 19 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 19 / 36 void MAKE-SET (int x) { p[x] = x; hod[x] = 0; } void UNION (int x, int y) { LINK(FIND(x), FIND(y)); } void LINK(int x,int y) { if (hod[x] > hod[y]) p[y] = x; else { p[x] = y; if (hod[x] == hod[y]) hod[y]++; } } void FIND(int x) { if (x != p[x]) p[x] = FIND(p[x]); return p[x]; } Složitost m operací MAKE-SET, FIND, UNION, když počet MAKE-SET je přesně n: O(m. lg* n) neboli O((|U|+|H|). lg* |U|) Množinový rozklad

20 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 20 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 20 / 36 G =  H,U  je souvislý NG s nezáporným ohodnocením hran w: H  R +. Hledáme kostru T =  H v,U  takovou, že  w(h) (součet přes h  H v ) je minimální ? K čemu to bude dobré ? ? Jaká kostra je minimální ? Každá má přece |U|-1 hran! 2 2 1 3 2 3 1 2 6 6 8 8 10 8 Kolik má koster ? 32 Minimální kostra (neorientovaného) grafu

21 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 21 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 21 / 36 prohledáme všechny kostry grafu ??? uhádneme kostru a ověříme její minimálnost (JAK?) ? Jak poznáme, že kostra je minimální ? V: Kostra T grafu G je minimální  pro každou tětivu t je w(t)  max w(h) pro h  K (kde K je jediná kružnice v T  {t}) 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 Minimální kostry

22 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 22 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 22 / 36 ? Praktické možnosti ? odebírat hrany z původního grafu ??? najít libovolnou kostru a postupně ji upravovat ??? vytvářet minimální kostru přidáváním vhodných hran !!! TOHLE je ten problém Generický algoritmus pro minimální kostru void GENERIC-MST(Graph G,Weights w) { T =  ; while ("T netvoří kostru") { "najdi vhodnou hranu [u,v] pro T" T = T  [u,v] } return T; } Hledání minimální kostry

23 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 23 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 23 / 36 V: Nechť P je podstrom vytvořené části minimální kostry grafu G, [p,q] je hrana taková, že - p  P, q  P - w([p,q]) = min w([u,v]) pro vš. hrany [u,v], u  P, v  P. Pak lze hranu [p,q] přidat k minimální kostře. P G-P Jak hledat hranu pro přidání do minimální kostry? kandidáti na přidání do kostry Hledání minimální kostry

24 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 24 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 24 / 36 Borůvkův - Kruskalův algoritmus void BK-MST(Graph G, Weights w) { 1 T =  ; 2 for (Node u in U(G)) MAKE-SET(u); 3 "seřaď H(G) podle neklesajících vah w(h)" 4 for (Edge [u,v] in H(G)) { // v daném pořadí 5 if (FIND(u) != FIND(v)) { 6 T = T  [u,v]; 7 UNION(u,v); 8 } } 9return T; } O(|H|.lg |H|) řazení O(|H|. lg* |U|) dynamický rozklad

25 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 25 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 25 / 36 Použítí Borůvkova-Kruskalova algoritmu 1223 1523 6241 1535 3216 4354 2 531524363 2 33541421 1223 12 21 13 3212 1 23 2 12 1 H O T O V O !

26 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 26 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 26 / 36 POZOR! Nemají konstantní složitost !!! Jarníkův - Primův algoritmus void JP-MST(Graph G, Weights w, Node r) { 1 Q = U; // T:=  ; 2 for (Node u in Q) d[u] =  ; 3 d[r] = 0; p[r] = null; 4 while ( Q !=  ) { 5 u = Q.ExtMin(); // T:=T  {(p[u],u)} 6 for (Node v in Adj[u]) { 7 if ((v  Q) && (w(u,v) < d[v])) { 8 p[v] = u; d[v] = w(u,v); 9 } } } } O(|U|) + O(|U|. lg |U|) + O(|H|. lg |U|)

27 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 27 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 27 / 36 1223 1523 6241 1535 3216 4354 2 531524363 2 33541421 122 12 21 13 3212 1 2 2 3 412 1 3 Použítí Jarníkova-Primova algoritmu H O T O V O !

28 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 28 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 28 / 36 Srovnání výsledků 122 12 21 13 3212 12 3 12 1 122 12 21 13 3212 12 12 1 3

29 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 29 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 29 / 36 Kontrolní otázky 6.8Nechť G je souvislý neorientovaný graf s nezáporným ohodnocením hran w, nechť H 1 je nějaká podmnožina jeho hran, která neobsahuje kružnice. Navrhněte algoritmus nalezení kostry s minimálním ohodnocením hran takové, že obsahuje všechny hrany z množiny H 1. 6.9Zjistěte, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nikoliv. Pravdivá tvrzení dokažte, nepravdivá vyvraťte co nejjednodušším protipříkladem: –Jsou-li ohodnocení všech hran v souvislém neorientovaném grafu navzájem různá, je jeho minimální kostra určena jednoznačně. –Jsou-li ohodnocení všech hran v souvislém neorientovaném grafu navzájem různá, pak mají každé dvě jeho různé kostry různá ohodnocení. –Nechť je ohodnocení hrany h v souvislém neorientovaném grafu menší než ohodnocení každé jiné hrany. Pak je hrana h obsažena v každé jeho minimální kostře. 6.10Graf G vzniknul tak, že jsme do stromu přidali hranu spojující nějakou dvojici jeho nesousedních uzlů. Čím je určen počet různých koster takto vytvořeného grafu G? 6.11Ukažte na příkladu, že popsanými algoritmy hledání minimální kostry neorientovaného grafu nelze obecně získat minimální kořenovou kostru orientovaného grafu. V čem spočívá hlavní obtíž?

30 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 30 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 30 / 36 Kontrolní otázky 6.12Kolik různých koster má níže uvedený graf?

31 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 31 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 31 / 36 Hladové algoritmy (Greedy Algorithms) Požadavky na úlohu –vlastnost hladového výběru - výběr podproblému a pak jeho řešení –optimální podstruktura - optimální řešení problému obsahuje optimální řešení podproblému Postup shora – dolů (v dynamickém programování to je zdola – nahoru ) Příklad - Jarník-Prim algoritmus: výběr "nejlepšího" z n uzlů mimo dílčí podstrom pro přidání úprava kritéria pro jeho sousedy pak totéž pro (n-1) uzlů, atd.

32 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 32 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 32 / 36 Příklad – návrh optimální větvící struktury programu test1 test2test3 0.5 0.30.15 0.05 0.5 0.30.150.05 2.0 Známe relativní četnost průchodu jednotlivými větvemi ? Jaký bude průměrný počet testů potřebných k větvení?  w i. hl(u i ) Hladové algoritmy - příklad

33 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 33 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 33 / 36 Obecná formulace: Pravidelný kořenový strom T u stupně r s n listy, které jsou ohodnoceny reálnými čísly w i = w(u i ) vnější w-délka E w (T u ) =  w i. hl(u i ) Jak vypadá strom s minimální vnější w-délkou ? 0.5 0.30.150.05 2.0 0.5 0.3 0.15 0.05 0.5 0.3 0.15 0.05 1.72.75 Hladové algoritmy - příklad

34 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 34 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 34 / 36 Jiná aplikace - generování optimálního prefixového kódu prefixový kód - žádné slovo není prefixem jiného slova Jsou dány znaky a jejich četnosti (absolutní/relativní) v textu znak A B C D E F G H I J četnost 52 5 18 13 21 4 2 3 35 7 kód 10 11000 000 001 111 11001 110100 110101 01 11011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 162 6 I:35 C:18D:13 31 A:52 94 E:21 42 B:5F:4 9 21 J:7 12 G:2 H:3 5 160 6 I:35 C:18D:13 31 A:52 94 E:21 42 B:5F:4 9 21 J:7 12 G:2 H:3 5 0 1 průměrná délka kódu 2.75 (proti 4.0) Hladové algoritmy - příklad

35 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 35 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 35 / 36 Huffmanův algoritmus (pro r=2) void Huffman(Weights w, int n) { Q.Init(); for (int i=1; i<=n; i++) { u = MakeNode(w[i]); Q.Push(u); } for (int i=1; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/12/4139982/slides/slide_35.jpg", "name": "Doc.Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 35 / 15Doc.", "description": "Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 35 / 36 Huffmanův algoritmus (pro r=2) void Huffman(Weights w, int n) { Q.Init(); for (int i=1; i<=n; i++) { u = MakeNode(w[i]); Q.Push(u); } for (int i=1; i

36 Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 36 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 36 / 36 Kontrolní otázky 6.13Upravte Huffmanův algoritmus tak, aby vytvářel minimální pravidelný strom se zadaným stupněm r. 6.14Dokažte, že hodnotu E w vnější w-délky pravidelného stromu vytvořeného Huffmanovým algoritmem lze spočítat jako součet ohodnocení všech jeho vnitřních uzlů.


Stáhnout ppt "Doc. Josef Kolář (ČVUT)Prohledávání grafůGRA, LS 2010/11, Lekce 4 1 / 15Doc. Josef Kolář (ČVUT)Stromy a kostryGRA, LS 2013/14, Lekce 6 1 / 36 STROMY A."

Podobné prezentace


Reklamy Google