Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247."— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Ba Huy Nguyen Test Generator

2 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Osnova Úvod Cíl Popis aplikace Test Generator P ř íklad vyu ž ití aplikace Záv ě r Pod ě kování

3 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Název prezentace Úvod Aplikace Test Generator generuje podle nastavení test ve formátu HTML. Jako databáze slou ž í soubory typu XML. Výstup lze pou ž ít k hromadnému vyu ž ití

4 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Cíl Usnadn ě ní a urychlení sestavení test ů Variabilní databáze otázek Pou ž itelný výstup pro hromadný tisk Kompatibilní pro všechny OS

5 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Aplikace Test Generator Databáze otázek: Skládá se z XML soubor ů 1 soubor = 1 téma (okruh) Soubor musí být ulo ž ené v adresá ř i s aplikací Vkládaní libovolného po č tu otázek a odpov ě dí

6 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Aplikace Test Generator Struktura uzlů v XML: 1) Root - m ůž e mít libovolný název 2) Otázka: 3)+4)+5) 3) Text otázky: text 4)Správná mo ž nost: text 5)Špatná mo ž nost: text

7 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Aplikace Test Generator Struktura uzlů v XML (příklad):

8 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Aplikace Test Generator GUI se skládá z: GUI byl kompletn ě navr ž en v programovacím prost ř edí Eclipse s plug-in Window Builder Pro (Google) Aplikace byla naprogramována v programovacím Jazyce JAVA

9 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Aplikace Test Generator Náhled GUI (viz. rešerše):

10 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Aplikace Test Generator Výstup aplikace: 2 soubory typu HTML: 1) název_souboru + U.html 2) název_souboru +.html 1)Soubor s vyzna č ením správných mo ž nosti 2)Soubor pro hromadné vyu ž ití

11 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Aplikace Test Generator P ř íklad pou ž ití aplikace Test Generator

12 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator Záv ě r Sestaven program podle zadaní Prohloubení poznatk ů v jazyce Java

13 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Test Generator D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247."

Podobné prezentace


Reklamy Google