Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Evaluační aktivity 2008 Rámec podpory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Evaluační aktivity 2008 Rámec podpory."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Evaluační aktivity 2008 Rámec podpory Společenství Evaluation activities 2008 Community Support Framework

2 Aktivity evaluace 2008 Evaluation activities 2008  předkládaná informace představuje roční aktualizaci Evaluačního plánu RPS na období 2004-06 submitted information stands for yearly update of the CSF Evaluation plan for 2004-06  organizační změny na MMR, rozdělení odpovědností za evaluace pro staré a nové programové období organizational changes in the MRD, divided responsibilities for the old and new programming period  pro 2007 a 2008 pouze koordinace a spolupráce při ex-post evaluaci / for 2007 and 2008 only coordination and cooperation during the ex-post evaluation

3 Ex-post evaluace RPS CSF ex-post evaluation  evaluaci ex-post provádí EK ve spolupráci s ŘO ex-post evaluation is carried out by the EC in cooperation with the MA  cílem je přezkoumání rozsahu využití zdrojů, efektivnosti a efektivity podpory z fondů a socioekonomického dopadu a následná doporučení pro politiku hospodářské a sociální soudržnosti its aim is to review the extent of using the resources, the effectiveness and efficiency of assistance from the funds and the socio-economic impact, and the subsequent recommendations for the economic and social cohesion policy

4 Ex-post evaluace RPS CSF ex-post evaluation  realizace: září 2007 – prosinec 2009 implementation: September 2007 - December 2009  ŘO RPS poskytne EK nezbytnou podporu, zejména přístup k monitorovacím datům a spolupráci v oblasti případových studií a šetření v terénu the CSF MA will provide the AC with necessary support including access to monitoring data and cooperation for case studies and on-the-ground enquiries

5 Ex-post evaluace RPS CSF ex-post evaluation  ŘO RPS zajistí koordinaci a úzkou součinnost s jednotlivými OP v ČR. The CSF MA ensures coordination and close cooperation with all OPs in the CR  O průběhu ex-post evaluace budou členové MV RPS informováni na dalších zasedáních. CSF MC members will be informed about the ex-post evaluation realisation during next meetings.

6 Děkuji za Vaši pozornost Thank you for attention Ing. Rostislav Mazal Odbor RPS, SROP a JPD 2 Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluační aktivity RPS v roce 2008


Stáhnout ppt "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Evaluační aktivity 2008 Rámec podpory."

Podobné prezentace


Reklamy Google