Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FARMAKOLOGIE ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU Poruchy motility a sekrece

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FARMAKOLOGIE ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU Poruchy motility a sekrece"— Transkript prezentace:

1 FARMAKOLOGIE ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU Poruchy motility a sekrece
Jan Bultas Ústav farmakologie, 3. LF UK Praha 2014

2 Léky ovlivňující motilitu GIT stimulace motility - prokinetika (horní část TT) - muskulotropní laxativa (dolní část TT) inhibice motility - spasmolytika (sfinktery) - antidiarhoika (longitud. posun)

3 Regulace napětí hladké svaloviny
jícen - horní a dolní svěrač – fysiol. kontrakce - zbytek jícnu - pouze peristaktika žaludek prox. část (fornix, kardie, hor. část těla) – fysiol. relaxace kontrola rec. ve stěně žaludku dist. část (dolní část těla, antrum, pylorus) – rozmělnění a posun po příjmu potravy – motorický komplex

4 Regulace napětí hladké svaloviny
tenké střevo – peristaltika tlusté střevo – peristaltika rektosigma – rektoanální reflex – relaxace análního svěrače při rozepětí ampuly rekta stolicí biliární strom – relaxace žlučovodů (kapacita), kontrakce žlučníku (motorika) a relaxace sfincter Oddi (vyprázdnění)

5 Neurogenní kontrola motility a sekrece GIT
parasympatická (cholinergní) – excitační  peristaltiky longitudinální svaloviny  napětí cirkul. svaloviny  sekrece žláz sympatická (adrenergní) – tlumivá relaxace  sekrece

6 aktivace parasympatiku - trávení
aktivace sympatiku - fyzická aktivita

7 Humorální kontrola motility a sekrece GIT
endokrinní peptidy - gastrin (sekrece) - ost. vazoakt. peptidy (motilita) parakrinní lokální působky stimulační - acetylcholin (motility+sekrece) - serotonin (stimulací acetylcholinu) relaxační - NO ( motility) - dopamin ( motility) - enkefaliny (opioidové rec. -  motility)

8 Acetylcholinové receptory
muskarinové - regulace nejen motility a sekrece trávicího i močového traktu, ale i bronchiálního stromu a srdeční frekvence (zpomalení sinus. rytmu) b) nikotinové - kontrola nervosvalového přenosu - kontrola peristaltiky výhodnější je tlumení nikotinových rec. → nižší výskyt nežádoucích účinků

9 Acetylcholinové receptory
muskarinové M1 nervové – excitace nerv. ganglií M2 srdeční – zpomalení srdečního rytmu M3 glandulární + tráv. a močový trakt - sekrece exokrinních žlaz, - zvýšení napětí cirkul. i longit. svaloviny tráv. traktu, - vyprázdnění moč. měchýře

10 Příklady farmakologického ovlivnění muskarinových rec.
fyziol. efekt a farmakol. ovlivnění zpomalení srdeční frekvence, vazodilatace (atropin) peristaltika, tonus svěračů (prokinetika, spazmolytika – inhib. ACH-esterázy) bronchodilatace, snížení bronchiální sekrece (anticholinergika – ipratropium, tiotropium,…) zvýšení sekrece exokrin. žlaz a peristaltiky (aktiv.vagu) konstrikce zornice, zlepšení drenáže nitrooční tekutiny (antigalukomatóza, glaukomová krize po atropinu)

11 Acetylcholinové receptory
b) nikotinové α1 - skeletální – neuromuskul. junkce α3 - ganglionální – autonomní ganglia α4,7- nervové – excitační

12 Příklady farmakologického ovlivnění nikotinových rec.
nervosvalový přenos (myorelaxancia – inhib.) zvýšení peristaltiky (efekt kouření - nikotin) snížení tonu svěračů (spazmolytika blokující nikotinové receptory)

13 prokinetika

14 upravují propulsivní motilitu GIT: zvýšení peristaltiky jícnu
PROKINETIKA upravují propulsivní motilitu GIT: zvýšení peristaltiky jícnu stimulace motility a vyprazdňování žaludku urychlení pasáže střevem

15 Humorální kontrola motility a sekrece GIT
endokrinní peptidy - gastrin (sekrece) - ost. vazoakt. peptidy (motilita) parakrinní lokální působky stimulační - acetylcholin (motility+sekrece) - serotonin (stimulací acetylcholinu) relaxační - NO ( motility) - dopamin ( motility) - enkefaliny (opioidové rec. -  motility)

16 PROKINETIKA – princip léčby
 stimulace dopamin. receptorů (blokáda)  nabídky acetylcholinu (inhib. degradace)

17 blokátory perif. dopaminového rec. D2
PROKINETIKA blokátory perif. dopaminového rec. D2 dopamin inhibuje peristaltiku agonisté acetylcholinu v myenter. plexu: acetylcholin stimuluje peristaltiku inhib. acetylcholinesterázy -  nabídky ACH v synapsích

18 Prokinetika – blokátory dopamin. rec. D2
 tonu jícnového svěrače - výhodné u GE refluxu  evakuace žaludku - výhodné u gastroparézy ↓ efekt u poruch dolní části TT (střev)

19 Prokinetika – blokátory dopamin. rec. D2
indikace: - symptomatický gastroezofageální reflux (v komb. s léčivy inhib. žaludeční sekreci) - duodenogastrický reflux - dysmotilitní typ funkční dyspepsie - nauzea a zvracení při terapii cytostatiky - pooperační gastroparéza

20 Prokinetika – blokátory dopamin. rec. D2
metoklopramid (Cerucal, Degan) antagonista D2 rec. - s perif. účinkem prokinetika i s centr. efektem antiemetika lipofilní - průnik HE bariérou – centrální efekt i NÚ časté NÚ 10-20% centrální - extrapyramidové poruchy (třes,…), ospalost periferní - průjem hyperprolaktinémie – galaktorhea, bolesti prsou, poruchy cyklu levný, rychle a krátce působí (1-2 hod), řada NÚ nesmí být podáván delší dobu (max. týdny), nevhodný pro seniory

21 Prokinetika – blokátory dopamin. rec. D2
domperidon (Motilium) selektivnější efekt na D2 rec pouze periferní antag. D2 rec. neproniká HE bariérou  efekt antiemetický,  efekt prokinetický  NÚ centrálního typu, zůstává hyperprolaktinemie, riziko arytmií méně NÚ, též slabší antiemetický efekt, delší působení (4-6 hod)

22 Prokinetika s duálním účinkem
itoprid (Ganaton) duální účinek: periferní blokáda rec. D2 inhibice acetylcholinesterázy NÚ – vzácněji průjem, hypersalivace či hyperprolaktinemie dobře tolerován, vysoce účinný, rychlý nástup efektu (30 min), delší trvání 6-8 hod - „zlatý standard“, dražší

23 Prokinetika – efekt zejména na proximální část GIT
EFEKT/indikace  tonu jícnového svěrače (reflux. choroba jícnu)  evakuace žaludku (funkční dyspepsie, gastroparéza)  tonu a motility střev (postoperační paralytický ileus) KONTRAINDIKACE: mechanická obstrukce GIT, krvácení do GIT, perforace střev či žaludku

24 Léčba poruch kinetiky dolní části TT
prokinetika – málo účinná ve střevě, ev. zkusit itoprid neostigmin – inhib. acetylcholin esterázy – v krátkodobé infuzi téměž bezprostřední efekt na zvýšení peristaltiky, pro arytmie nutno monitorovat srdeční akci erytromycin – působí jako přirozený prokinetický peptid motilin – v subantibiotických či v antibiot. dávkách upravuje parézu střev a gastroparézu botulotoxin A – neurotoxin inhibující presynapt. uvolnění acetylcholinu (krátkodobá chemická denervace), upraví zejm. vyprazdňování střev

25 Léky ovlivňující motilitu GIT stimulace motility - prokinetika (horní část TT) - laxativa (dolní část TT) inhibice motility - spasmolytika (sfinktery) - antidiarhoika (longitud. posun)

26 Spazmolytika

27 Spasmolytika symptomatická léčba akut. i chron. stavů spojených s hypertonií hladké svaloviny GIT heterogenní skupina léků, společný je relaxační vliv na hladkou svalovinu dutých orgánů

28 Spasmolytika 1) neurotropní spasmolytika - papaverinová
- parasympatolytika 2) muskulotropní spasmolytika - papaverinová - blok. kalc. kanálu 3) nespecifická relaxancia - (nitráty, lokální anestetika,…)

29 Neurotropní - parasympatolytika
odvozeny od alkaloidů Atropa belladona spazmolytický efekt při - hypertrofii, hyperkinezi či dyskinezi hladké svaloviny - uvolnění spazmů typu kolik žaludku, střev, žlučových a močových cest

30 Rozdělení parasympatolytik
neselektivní - nespecifická blokáda muskarinových rec. nikotinových rec. - relaxují i jiné syst. - bronchy, urogenitální … atropin, skopolamin, butylskopolamin (Buscopan), otilonium (Spasmomen) b) selektivní - specifická blokáda muskarin. rec. M1 – - relaxace +  žalud. sekrece pirenzepin (Gastrozepin)

31 Neurotropní - parasympatolytika
neselektivní reversibilní blokáda muskarinových či nikotinových receptorů deriváty atropinu (oniová parasympatolytika)  antimuskarinový účinek a  antinikotinový účinek (méně NÚ) NÚ: excitace, retence moče, vzestup nitrooč. tlaku, poruchy akomodace, zácpa indikace: bolestivé spazmy žaludku, střev, žlučových a močových cest

32 Neurotropní - parasympatolytika
butylskopolamin (Buscopan) - derivát skopolaminu - antagonizuje efekt acetylcholinu na musk. rec. - nízký průnik do CNS – lepší tolerance - perorální i parenterální aplikace - NÚ: zácpa, sucho v ústech, poruchy akomodace, vzestup nitroočního tlaku, retence moče otilonium (Spasmomen) - mírný efekt i blok. kalciového kanálu

33 Muskulotropní spasmolytika
a) spasmolytika papaverinového typu - přímá relaxace svaloviny zvýšením cAMP (zpomalení degradace cAMP inhibicí fosfodiesterázy) - relaxují svalstvo s norm. tonem, tak spastické b) spasmolytika blokující kalciový kanál - relaxují především svalstvo spastické

34 Muskulotropní spasmolytika
a) spasmolytika papaverinového typu papaverin - alkaloid opia bez analget. a euforizujícího efektu - paralelně s efektem na GIT též mírná vazodilatace a bronchodilatace užíván v komb. s ost. spasmolytiky (Spazmoveralgin) drotaverin (Nospa) a pitofenon (v komb. Algifen) - deriváty papaverinu, výrazně větší spasmolyt. efekt indikace: dráždivý tračník a jiné funkční dyskinezy

35 Muskulotropní spasmolytika
b) spasmolytika blokující kalciový kanál relaxace často kombinovaná - blokádou kalc. kanálu - aktivací kaliového kanálu - stimulací nabídky NO pinaverin (Dicetel) - selekt. inhibice kalc. kanálu v GIT indikace: zejm. dráždivý tračník a funkční poruchy, biliární a střevní koliky

36 Nespecifická spasmolytika – užívaná převážně mimo GIT
nitráty – užití: poruchy motility jícnu blokátory kalciového kanálu – užití: poruchy motility jícnu, navozují zácpu glukagon – užití: povolení spazmu sf. Oddi opioidy – užití: bolestivé spazmy GIT, u biliárních kolik jen se spazmolytiky lokální anestetika – užití: zejm. v kombinacích u biliárních kolik (do spazmolyt. infuzí)

37 Spasmoanalgetika kombinované přípravky obsahující spasmolytikum a analgetikum indikací jsou zejména kolikovité stavy (biliární a renální koliky)

38 Indikace a strategie užití spasmolytik
akutní stavy - biliární koliky (konkrement) - střevní koliky (enterokolitidy, aliment. intolerance) koliky v ost. systémech – renální,… lehčí stavy – komb. spasmolytika p.o. či čípky závažnější stavy – parenterálně drotaverin či butylskopolamin, často v komb. s petidinem

39 Indikace a strategie užití spasmolytik
chronické stavy achalázie jícnu (porucha relaxace dol. svěrače i motility jícnu) - nitráty a blok. kalc. kanálu, mech. dilatace žaludek - funkční dyspepsie (hypomotilita) - nikoli spasmolytika, ale naopak prokinetika dysf. sfincter Oddi – blok. kalc. kanálu - pinaverin dráždivý tračník - spasmolytika papaverin. typu - blok. kalc. kanálu - pinaverin

40 Rizika užití spasmolytik
parasympatolytika - tachykardie, tachyarytmie - retence moče - excitace - zvýšení nitroočního tlaku (cave: glaukom) - poruchy akomodace - midriáza všechna spasmolytika a opioidy - paralyt. ileus - tox. megakolon (u idiopat. zánětů a infekcí)

41 antiobezitika

42 Obezita významný rizikový faktor vývoje KV chorob, diabetu a a degenerat. poruch pohyb. aparátu metabolický syndrom: nadváha (abdom. obezita), hypertenze, diabetes (insulinorezistence), dyslipidémie ( CH a TG), hyperurikemie  nadváhy zlepší kontrolu diabetu není dokumentováno, že redukce nadváhy zlepší prognózu

43 The evolution of mankind…
Něco se zvrtlo ve vývoji člověka… The evolution of mankind…

44 Antiobezitika anorektika – působí centrálně (chuť k jídlu)
- sympatomimet. aminy – uvolňují NA a DA - inhibitory reabsorpce serotoninu - agonisté serotoninových rec. blokátory pankreatické lipázy – působí na úrovni enterocytu endokanabinoidy – blokátory kanabinoidních rec. 1, (rec. EC-1) – působící centrálně v CNS ( chuť k jídlu) i periferně v adipocytech (kontrola lipid. a glycid. metabol.)

45 blokátory pankreatické lipázy – působí na úrovni enterocytu
Antiobezitika anorektika – působí centrálně (chuť k jídlu) - sympatomimet. aminy – uvolňují NA a DA - inhibitory reabsorpce serotoninu - agonisté serotoninových rec. blokátory pankreatické lipázy – působí na úrovni enterocytu endokanabinoidy – blokátory kanabinoidních rec. 1, (rec. EC-1) – působící centrálně v CNS ( chuť k jídlu) i periferně v adipocytech (kontrola lipid. a glycid. metabol.)

46 Lorcaserin is a selective 5-HT2C receptor agonist,[12] and in vitro testing of the drug showed reasonable selectivity for 5-HT2C over other related targets.[13][14][15] 5-HT2C receptors are located almost exclusively in the brain, and can be found in the choroid plexus, cortex, hippocampus, cerebellum, amygdala,  thalamus, and hypothalamus. The activation of 5-HT2C receptors in the hypothalamus is supposed to activate proopiomelanocortin (POMC) production and consequently promote weight loss through satiety.[16] This hypothesis is supported by clinical trials and other studies. While it is generally thought that 5-HT2C receptors help to regulate appetite as well as mood, and endocrine secretion,[17] the exact mechanism of appetite regulation is not yet known. Lorcaserin has shown 100x selectivity for 5-HT2C versus the closely related 5-HT2B receptor, and 17x selectivity over the 5-HT2A receptor.[18][19]

47 Anorektika - sympatomimet. aminy
stimulují uvolnění noradrenalinu + dopaminu v hypothalamu snížení chuti k jídlu a stimulace termogeneze pro riziko závislosti a plicní hypertenze nejsou doporučovány!!! indikace u klinicky velmi významné obezity, nepodávat déle než 3 měsíce phentermin (Adipex)

48 Anorektika zvyšující dostupnost serotoninu
interferují se zpětným vstřebáváním serotoninu a noradrenalinu v hypothalamu   serotoninu + noradrenalinu v CNS

49 Anorektika zvyšující dostupnost serotoninu
snížení chuti k jídlu (serotonin) a zvýšení termogeneze ( stimulace) příznivý vliv na lipidogram a hypertenzi malé riziko závislosti indikace u klin. význ. obezity (zejm. u DM) NÚ: nespavost, sucho v ústech, zácpa KI při léčbě inhib. MAO (antidepresiva) a serotoninových agonistů (antimigrenóza) sibutramin (Meridia, Lindaxa)

50 Anorektika zvyšující dostupnost serotoninu
snížení chuti k jídlu (serotonin) a zvýšení termogeneze ( stimulace) příznivý vliv na lipidogram a hypertenzi malé riziko závislosti indikace u klin. význ. obezity (zejm. u DM) NÚ: nespavost, sucho v ústech, zácpa KI při léčbě inhib. MAO (antidepresiva) a serotoninových agonistů (antimigrenóza) sibutramin (Meridia, Lindaxa) v říjnu 2010 stažen pro průkaz vzestupu výskytu IM a iktu

51 Inhibitory lipázy inhibují žalud. a pankreat. lipázu – inhibují degradaci lipidů a jejich resorpci zvýšená exkrece nevstřebaných lipidů ve stolicí – plynatost, průjmy (často imperativní) - výchovný efekt

52 Inhibice střevní lipázy

53 Inhibitory lipázy - orlistat
derivát peptidu lipstatinu Streptomyces prakticky se neresorbuje sníží resorpci trigyceridů asi o 30% NÚ: průjem, bolesti břicha, plynatost orlistat (Xenical)

54 Pokles hmotnosti ve studiích s orlistatem - Ø 3kg

55 Blokátory endokanabinoidových rec. 1 (EC-1)
EC systém fyziol. kontroluje meabolizmus a příjem potravy jeho hyperstimulace vede k zvýšení příjmu potravy (k inzulinorezist., k hypertriglyc.) a k vyšší závislosti na nikotinismu redukce nadváhy obnova citlivosti k insulinu zlepšení lipidogramu odvykání kouření rimonabant

56 RIMONABANT blokáda rec. EC-1 blokáda rec. EC-1 v CNS v adipocytech
redukce nadváhy odvykání kouření blokáda rec. EC-1 v adipocytech stimul. adiponectinu citlivost k insulinu zlepšení toler. glukózy pokles triglyceridémie zvýšení HDL

57 rimonabant placebo placebo rimon. rimon. váha (kg) obvod pasu (cm)
Weight change (kg) Waist circumference change (cm) rimon. rimon. Weeks Weeks

58 Blokátory endokanabinoidových rec. 1 (EC-1)
EC systém fyziol. kontroluje meabolizmus a příjem potravy jeho hyperstimulace vede k zvýšení příjmu potravy (k inzulinorezist., k hypertriglyc.) a k vyšší závislosti na nikotinismu redukce nadváhy obnova citlivosti k insulinu zlepšení lipidogramu odvykání kouření rimonabant v r 2009 stažen pro průkaz vzestupu sebevražd

59 cesta do fit-centra t But we cannot be naive; it’s an ‘uphill’ battle!
It’s important to note, it’s not just job-related physical activity that’s declined. The reductions in physical activity associated with everyday living may be even more substantial. We have remote controls for the TV, automatic garage door openers… Talking Points … and look, people standing in line to get on the escalator!

60 Hlavně překonat „žravost a lenost“, nejčastější nemoc lidstva

61 Laxativa

62 Rovnováha příjmu a sekrece s absorpcí tekutin v GIT

63 Zácpa - etiologie funkční -  motility (dyspepsie ↔ ileus)
mechanická obstrukce metabolické poruchy, dehydratace porucha inervace, autonomní dysfunkce medikamentózní

64 Farmakologicky navozená zácpa:
anticholinergika a sympatomimetika opiáty blok. kalc. kanálu (verapamil) diuretika antacida antihistaminika psychotropika NSA soli železa

65 Kontrandikace laxativ
Indikace laxativ bolestivé vyprazdňování torpidní zácpa zatěžující nemocného před vyšetřením vyžadujícím vyprázdnění zmírnění zácpy po lécích či v těhotenství zrychlení pasáže při intoxikaci Kontrandikace laxativ zánětlivá střevní onemocnění náhlé příhody břišní chronické zneužívání laxativ

66 Laxativa kontaktní senna, bisacodyl, fenolftalein, pikosíran sodný
osmoticky působící laktulóza, síran a hydroxid hořečnatý, glycerin aktivátory chloridového kanálu objemová metylcelulóza, osemení jitrocele změkčující parafinový olej

67 Laxativa objemová mechanizmus působení
zvětšení objemu stolice – hydrofilní, nasávají vodu  stimulují peristaltiku zvětšením objemu, nutná konzumace tekutin, nevstřebatelná NÚ: plynatost osemení jitrocele (Plantaginis ovatae testa, Ispaghula Husk) čaj, efekt do 24 hod., maximální za dny metylcelulóza, agar

68 Laxativa stimulační účinek: zvýšení peristaltiky
mechanizmus účinku – duální působení stimulace nervových pletení v colon (primární ef.) inhibice Na pumpy - nasávání elektrolytů do lumen – sekundární stimulace peristaltiky v tenkém střevu + colon rychlost účinku: hod, čípky desítky min. NÚ: intestinální křeče, sekund. ochabnutí střeva možné poškození sliznice, podávat pouze dny

69 Laxativa - stimulační, kontaktní
bisacodyl (málo toxický) tbl - na noc, efekt ráno čípky- ráno - účinek za 15min. až 1hod. senna přírodní glykosidy podávat jen krátkodobě fenolftalein působí v colon - účinek za hod (vzít večer) enterohepatální oběh - účinek několik dnů zabarvení moči a stolice, rash

70 Laxativa – stimulační, kontaktní
antrachinony deriv. antracenu vázané na glycidy (glykosidy) pasáž nezměněna do colon, zde bakterie hydrolyzují vazbu a uvolní antraceny stimul. myenter. plexus + blokují aktivní transport sodíku  duální stimulace peristaltiky nástup za 6-12 hodin nepodávat v těhotenství, exkrece do mléka!!!

71 Laxativa - osmotická laktulóza (šetrné a užívané laxativum, favorit)
neresorbovatelný disacharid štěpení v colon na  resorbovatelnou fruktózu a galaktózu  nasávání vody účinek za hod. glycerol čípky – efekt za min hydroxyd a síran hořečnatý  rozpustné, nevstřebatelné, nasávají vodu

72 Laxativa - osmotická makrogol - polyetylenglykol (Fortrans)
účinné laxativum užívané zejm. před vyšetřením střeva neresorbovatelná makromolekula podáváme zejm. se salinickými projímadly výhodný před kolonoskopií a chir. výkony účinné, ale špatně tolerované laxativum (křeče) účinek za 1-3 hod

73 Chloridový kanál aktivně reguluje sekreci Na+ a vody do lumen střeva

74 Aktivátory chloridového kanálu – nová skupina osmotických laxativ
aktivací chloridového kanálu se zvýší pasivní sekrece natria a vody do lumen střeva úprava zácpy u většiny nemocných s chron. zácpou, šetrný přístup vhodný i k dlouhodobé léčbě lubiproston - analog PGE1 (v registračním řízení)

75 Zásady léčby funkční zácpy
I. krok zvýšení příjmu zbytkové potravy (vláknin) zvýšení fyzické aktivity nácvik vyprazdňovacího reflexu možno malé množství osmot. projímadel II. krok zvýšit dávku osmot. projímadel, ev. přidat kontaktní laxativum (bisacodyl) III. krok přidat laxativum podle optim. individ. účinku

76 Protiprůjmové léky (antidiaroika)

77 Příčiny akutních průjmů (<14 dnů)
infekce léky ischemická colitis trombóza horní mesenterické arterie či žíly akutní diverticulitis

78 Příčiny chronických průjmů (>14 dnů)
zánětlivé – nespecifické a iradiační kolitidy osmotické – poruchy vstřebávání - pankreat. insuf., … sekreční – karcinoidový sy., ZE sy., … porucha motility – dráždivý tračník, neurologické ch. arteficielní – nadužívání laxativ

79 Protiprůjmová léčba vlastní průjem je jen kompenzatorní fyziologická odpověď organizmu, léčit musíme příčinu a ne příznak mechanizmus léčby: snížit expozici toxiny (adsorpční léčba) zpomalit motilitu – prodloužit čas na reabsorpci elektrolytů (opioidy, antimotilika) eliminace příp. infekčního agens (dezinficiencia, ATB) osídlit střevo fyziol. flórou (probiotika)

80 Protiprůjmová léčba - adsorbencia
nevstřebatelné, povrchově velmi aktivní látky schopné na povrch navázat toxiny a tak je inaktivovat účinné zejm. při střevních infekcích Carbo adsorbens, kaolin (diosmektit - Smecta) - křemičitan hořečnato-hlinitý, velká adsorpční schopnost - favorit

81 Protiprůjmová léčba – antisekreční léky a antimotilika
přímá stimulace opiátových recept.  zpomalení pasáže i sekrece ve střevě loperamid (Imodium) – opiát, analog pethidinu neresorbuje se navodí hypotonii svalstva tenkého střeva zvýší tonus svěrače anu sníží sekreci v tráv. traktu tinct. opii

82 Protiprůjmová léčba – antisekreční léky a antimotilika
 nabídky endogenních „opiátů“ – enkefalinů blokáda enkefalinázy (degradace enkef.)  nabídku enkef., stimulace opiových recept. (např. racecadotril – není v ČR)

83 Protiprůjmová léčba – střevní desinficiens a ATB
střevní desinficiens (střevní antiseptika) nevstřebatelná chemoterapeutika nevstřebvatelná atibiotika antibakteriální efekt převážně na patogeny (salmonely, shigely), méně na fyziol. flóru antimykotický efekt (kvasinky, kandidy) antiprotozoární efekt (améby,..)

84 Protiprůjmová léčba - chemoterapeutika
chloroxin (Endiaron) - chinolonové chemoterapeut. - efekt na G- i G+ - při delším podávání (>4 týdny) neurotoxicita - vhodný k profylaxi nifuroxazid (Ercefuryl) vhodný k profylaxi fluorochinolony – cipro-, norfloxo- či ofloxacin

85 Protiprůjmová léčba – antibiotika
rifaximin (Normix) - bakteriostatické a bakteriocidní ATB s G+ i G- spektrem - neresorbuje se - relativně rychle riziko rezistence - k léčbě, méně k prevenci

86 Cestovatelský průjem - léčba
nespecifická léčba: rehydratace, dieta střevní adsorbencia - carbo adsorbens, diosmectit (Smecta) antimotilitika – loperamid (Imodium) – kontraindikace u průjmů s příměsí krve (dysenterie) či s teplotami probiotika

87 Cestovatelský průjem - léčba
kauzální u bakteriálních průjmů: ATB jen u těžších průběhů (teploty,…) či při nutnosti zamezit šíření chloroxin (Endiaron), nifuroxazid (Ercefuryl) fluorochinolony - ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin rifaximin (Normix) kauzální u virových (zejm. děti): metronidazol, event. dle etiologie

88 probiotika (eubiotika) - lyofilizovaná, životaschopná kultura nepatog
probiotika (eubiotika) - lyofilizovaná, životaschopná kultura nepatog. kmenů E.coli či Saccharomyces modulace střevní mikroflory, obnovení fyziol. osídlení střev indikace probiotik: podpůrná léčba dráždivý tračník, ch. průjem bez org. příčiny, meteorismus zácpa, zejména funkční nespec. střevní záněty, infekční kolitida, snížení dysmikrobie po ATB

89 substituce tráv. enzymů a HCl

90 Léčiva k substituční léčbě poruch trávení
acida (kys. chlorovodíková, kys. citronová) při achlorhydrii s dyspepsií pankreatické enzymy obsah amyláz, proteát a lipázy - multienzymy substutuce zevní sekrece účinné jen vyšší dávky v kyselém prostředí inaktivovány (acidorezist. tbl., event. komb. s antacidy

91 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FARMAKOLOGIE ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU Poruchy motility a sekrece"

Podobné prezentace


Reklamy Google