Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah přednášky : dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d’Alembertův princip, dva druhy úloh v dynamice, zákony o zachování / změně Doba studia : asi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah přednášky : dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d’Alembertův princip, dva druhy úloh v dynamice, zákony o zachování / změně Doba studia : asi."— Transkript prezentace:

1 Obsah přednášky : dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d’Alembertův princip, dva druhy úloh v dynamice, zákony o zachování / změně Doba studia : asi 1 hodina Cíl přednášky : seznámit studenty se základními zákonitostmi dynamiky bodu Základy mechaniky, 12. přednáška Dynamika bodu.

2 m – hmotnost [kg] a – zrychlení [m/s 2 ] F – síla [N] základní pohybová rovnice m = 2 kg a = 1,5 m/s 2 F = 3 N Dynamika hmotného bodu Základem dynamiky hmotného bodu je druhý Newtonův zákon, zákon síly... pohybová rovnice. G, F- akční síly N- normálová reakce T = f·N- třecí síla a y = 0 a x = a vlastní pohybová rovnice vznikne ze základní vyloučením reakcí m·a = F Základy mechaniky, 12. přednáška m F a  f m G F N T y x a

3 Alternativní způsob sestavení pohybové rovnice nabídnul Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783). d’Alembertův princip rovnice rovnováhy D -d’Alembertova síla, dynamická síla, doplňková síla, setrvačná síla. Působí proti směru zrychlení, její velikost je rovna součinu hmotnosti a zrychlení. 1. 2. přímý (Newtonův) způsob sestavení pohybové rovnice F - D = 0D = m·a m·a = F m F m = 2 kg a = 1,5 m/s 2 F = 3 N a m·a = F Základy mechaniky, 12. přednáška Dynamika hmotného bodu m F D a

4 Alternativní způsob sestavení pohybové rovnice nabídnul Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783). d’Alembertův princip rovnice rovnováhy 1. 2. 1. 2. Základy mechaniky, 12. přednáška Dynamika hmotného bodu  f y x a m G F N T D

5 úloha 1. druhu - kinetostatickáúloha 2. druhu - dynamická je dán požadovaný pohyb, zrychlení a vypočtěte sílu F=?, potřebnou k dosažení požadovaného pohybu je dána síla F vypočtěte jak se těleso bude pohybovat a=? rovnice rovnováhy - algebraickérovnice diferenciální  m G F f N a y x T dva druhy úloh v dynamice Základy mechaniky, 12. přednáška Dynamika hmotného bodu

6 hybnost hmoty impuls síly [kg·m·s -1 ] [N·s  kg·m·s -1 ] zákon o změně hybnosti Zákony o změně Základy mechaniky, 12. přednáška

7 moment hybnosti (točivost) [kg·m 2 ·s -1 ] impuls momentu [N·m·s  kg·m 2 ·s -1 ] moment síly[N·m][N·m] zákon o změně momentu hybnosti Zákony o změně polohový vektor[m][m] Základy mechaniky, 12. přednáška

8 kinetická energie práce [J  kg·m 2 ·s -2 ] [N·m  kg·m 2 ·s -2 ] zákon o změně kinetické energie Zákony o změně Základy mechaniky, 12. přednáška

9 skalární součin pracovní složka síly nepracovní složka síly kladná práce – práce vykonaná záporná práce – práce spotřebovaná Zákony o změně práce se nevykonává práce Základy mechaniky, 12. přednáška

10 výkon [N·m·s -1  W] Zákony o změně práce [N·m  kg·m 2 ·s -2 ] Základy mechaniky, 12. přednáška

11 potenciální energie zvolíme si tzv. „hladinu nulové potenciální energie“ Zákony o změně potenciální energie (polohová) Základy mechaniky, 12. přednáška y 231 G F=G m

12  = 6,67·10 -11 kg -1 ·m 3 ·s -2 - gravitační konstanta, M = 5,98·10 24 kg- hmotnost Země, R = 6 378 km- poloměr Země, r- vzdálenost od středu Země, y- výška nad povrchem Země. potenciální energie Zákony o změně na povrchu Země : Základy mechaniky, 12. přednáška G F=G m Země R y

13 G F=G m Země R y potenciální energie Zákony o změně pro h«R potenciální energie (polohová) Základy mechaniky, 12. přednáška

14 potenciální energie Zákony o změně F = k·y k - tuhost potenciální energie (deformační) - délka nosníku, E - modul pružnosti v tahu J - moment setrvačnosti Základy mechaniky, 12. přednáška y F

15 zákon o zachování celkové mechanické energie v 0 = 0 E K0 = 0 E P0 = m·g·h E P1 = 0 E K1 = ½·m·v 1 2 v 1 ≠ 0 Celková mechanická energie se zachovává. Základy mechaniky, 12. přednáška m h

16 zákon o změně celkové mechanické energie E P1 = m·g·h E K1 = ½·m·v 1 2 E P0 = 0 E K0 = ½·m·v 0 2 E C1 E C0 A Změna celkové mechanické energie je rovna práci. Základy mechaniky, 12. přednáška  v h s m G F T N


Stáhnout ppt "Obsah přednášky : dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d’Alembertův princip, dva druhy úloh v dynamice, zákony o zachování / změně Doba studia : asi."

Podobné prezentace


Reklamy Google