Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba laténská Keltové Zdroj: ang=cs

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba laténská Keltové Zdroj: ang=cs"— Transkript prezentace:

1 Doba laténská Keltové Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philip_macedon_coin.jpg?usel ang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philip_macedon_coin.jpg?usel ang=cs Autor: JDG

2 Původ  Nikdy nevytvořili jednotný politický celek Obsadili velkou část Evropy a zanechali v ní hluboké kulturní stopy. Pod názvem Keltové se skrývá množství různých kmenů, z nichž některé daly název novodobým státům a národům našeho kontinentu. Znalosti o Keltech mají historikové nejen z archeologických vykopávek, ale i z písemných záznamů římských kronikářů. Jejich dějiny, mýty a hudba se v poslední době těší rostoucímu zájmu.

3 Keltové v Evropě i v Asii Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Celts_in_Europe.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Celts_in_Europe.png Autor: QuartierLatin1968

4 Původ  Keltové se objevují v době halštatské a v 5. stol. př. nl. l., na počátku doby laténské osídlují nová území. Na konci 4. stol. př. nl. l. dobyli Řím a dále expandovali do jihovýchodní Evropy, dokonce i do Malé Asie, kde založili provincii Galatii, a do Španělska a Portugalska. Nejdéle se udrželi na Britských ostrovech. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galatian_warrior_Louvre_Myr 283.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galatian_warrior_Louvre_Myr 283.jpg?uselang=cs Autor: 2,5 Generic

5 K zamyšlení Které dnešní národy a jazyky mají keltský původ? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druids_celebrating_at_Stonehenge_%281%29.png?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druids_celebrating_at_Stonehenge_%281%29.png?uselang=cs Autor: SandyRaidy

6 Keltské jazyky  irština skotská gaelština velština bretonština Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_of_Celtic_Nations.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_of_Celtic_Nations.svg

7 Zajímavost  Stopy keltských genů v Evropě a u nás Na základě studia rozšíření jednotlivých mutací genu CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) způsobujících cystickou fibrosu byly v Evropské populaci nalezeny nehomogenity rozšíření jednotlivých mutací tohoto genu, které je možné vysvětlit zastoupením etnicky specifických "genů" v současné evropské populaci. V tomto kontextu je zajímavé, že relativně vysokou četnost mutace G551D je možné pozorovat pouze v České republice, Rakousku, Britanii, Irsku a v Bretani. Na základě těchto faktů citovaní autoři soudí, že uvedené populace vykazují relativně vysokou míru příbuznosti s keltskými předky. Tato příbuznost není tak překvapivá v Irsku, Británii a Bretani, kde jsou keltské kořeny zřejmé. V české kotlině by to však málokdo předpokládal. Nutno podotknout, že mezi lingvisty a historiky, kteří nenacházejí oporu pro takovou interpretaci ve svých disciplínách, vládne vůči výše popsaným interpretacím genetického výzkumu spíše skepse. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9

8 Keltové  Společnost: rodová společnost, sousedská občina vládce (král?) družina (vojáci) rolníci zemědělci Zvláštní postavení mají kněží DRUIDOVÉ Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Celt_with_Carnyx_T rumpet.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Celt_with_Carnyx_T rumpet.jpg?uselang=cs Autor: Kabuto7

9 Náboženství  přírodní mnoho bohů uctívání stromů, pramenů řek, hor... ve všech věcech je přítomen duch, celá příroda je posvátná přejímali i cizí bohy - římské Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kilwinning%27s_Druid%2 7s_Grove.JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kilwinning%27s_Druid%2 7s_Grove.JPG?uselang=cs Autor:Roger Griffith

10 Druidové  učenci, učitelé, lékaři, soudci, šamani konají obřady, přinášejí oběti rádci náčelníků učení tajné, nezapisovalo se přenášeno ústně z generace na generaci Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABritishDr uid.png?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABritishDr uid.png?uselang=cs

11 Náboženství  víra v nesmrtelnost duše (po smrti přechází do jiného těla) – neměli strach ze smrti bohatě vybavené hroby – slouží pro posmrtný život Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_art_in_Pagan_a nd_Christian_Times,_p185.jpg?uselang=de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_art_in_Pagan_a nd_Christian_Times,_p185.jpg?uselang=de

12 Náboženství Přeji ti hluboký mír na běžící vlně Přeji ti hluboký mír na vanoucím větru Přeji ti hluboký mír na tiché zemi Přeji ti hluboký mír zářivých hvězd Přeji ti hluboký mír v laskavé noci Měsíc a hvězdy ať na tebe vrhají svou léčivou zář Přeji ti hluboký mír Tradiční keltské žehnání Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_art_in_Pagan_a nd_Christian_Times,_p185.jpg?uselang=de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_art_in_Pagan_a nd_Christian_Times,_p185.jpg?uselang=de

13 Řemeslo  velmi dovední řemeslníci – předměty ze železa, zlata, bronzu nástroje - srpy, sekerky, nůžky aj. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Celt_tool_Transyslvania.jpg?u selang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Celt_tool_Transyslvania.jpg?u selang=cs Autor: Christian Chirita Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alba_Iulia_National_Museum_of_the_Unio n_2011_-_Celtic_sword_from_Aiud_and_Blandiana-1.JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alba_Iulia_National_Museum_of_the_Unio n_2011_-_Celtic_sword_from_Aiud_and_Blandiana-1.JPG?uselang=cs Autor: Codrin.B

14 Řemeslo  jako první používali hrnčířský kruh pro výrobu keramiky Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alba_Iulia_Na tional_Museum_of_the_Union_2011_- _Celtic_pottery_from_Aiud_and_Blandiana.JPG?usel ang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alba_Iulia_Na tional_Museum_of_the_Union_2011_- _Celtic_pottery_from_Aiud_and_Blandiana.JPG?usel ang=cs Autor: Codrin.B. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alba_Iulia_National_Museu m_of_the_Union_2011_- _Celtic_Pot_with_Anthropomorphic_Handles_from_Blandiana.JPG ?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alba_Iulia_National_Museu m_of_the_Union_2011_- _Celtic_Pot_with_Anthropomorphic_Handles_from_Blandiana.JPG ?uselang=cs Autor: Codrin.B.

15 Řemeslo  Šperky a ozdoby Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aurillac_bracelet_celte_C_des_ M.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aurillac_bracelet_celte_C_des_ M.jpg?uselang=cs Autor: Siren-Com Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hallein_Keltenmuseum_- _Lure.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hallein_Keltenmuseum_- _Lure.jpg?uselang=cs Autor: Wolfgang Sauber Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hallein_Keltenmuseum_- _Lure.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hallein_Keltenmuseum_- _Lure.jpg?uselang=cs Autor: Siren-Com Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celt-Rouelle-d-Or-mod- C-1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celt-Rouelle-d-Or-mod- C-1.jpg?uselang=cs Autor: PHGCOM

16 Řemeslo Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaul_god_Sucellu s.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaul_god_Sucellu s.jpg?uselang=cs Autor: PHGCOM Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaque_de_harnais_de_ t%C3%AAte_en_or.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaque_de_harnais_de_ t%C3%AAte_en_or.jpg?uselang=cs Autor: BastienM

17 Hradiště - oppida  opevněná hradiště (oppida) – centrum řemesel, obchodu, sídlo vládce obytné domy, hospodářské budovy,brány, opevnění (dřevěné kůly) Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Entrance_Gate.j pg?uselang=de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Entrance_Gate.j pg?uselang=de

18 Oppida v ČR  Závist nad Zbraslaví (u Prahy) Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Z%C3%A1vist,_domy_ a_cesty,_infotabule.jpg?uselang=de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Z%C3%A1vist,_domy_ a_cesty,_infotabule.jpg?uselang=de

19 Oppida v ČR  Stradonice u Berouna Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Entrance_Gate.jpg?uselang=de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Entrance_Gate.jpg?uselang=de

20 Oppida v ČR  Třísov Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Trisov.jpg?uselang=dehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Trisov.jpg?uselang=de

21 Oppida v ČR  Hrazany (Slapy) Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Hrazany_CZ_01.jpg?uselang=dehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oppidum_Hrazany_CZ_01.jpg?uselang=de Jaká místa v krajině si Keltové vybírali pro svá hradiště a proč?

22 Keltské peníze  První zlaté stříbrné mince duhovky, biatecy, statéry Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biatec.jpg?uselang=dehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biatec.jpg?uselang=de

23 Bójové  Bójové Slavný keltský kmen, který sídlil na několika místech Evropy, a pravděpodobně i na našem území. Bójové nebyli největším keltským kmenem, ale předpokládá se, že platili za udatné bojovníky, a proto se jejich jméno někdy překládá jako strašní. Jejich název dal historické jméno Čechám – Boiohaemum (země Bójů), Bohemia, Böhmen

24 Keltové v okolí Brna Zdroj: http://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove.htmlhttp://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove.html

25 Keltové v okolí Brna Zdroj: http://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove- bronzovy-krouzek-oranta-pteni.jpghttp://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove- bronzovy-krouzek-oranta-pteni.jpg Zdroj: http://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove.htmlhttp://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove.html

26 Keltové a Brno Zdroj: http://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove- bronzova-zviratka.jpghttp://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove- bronzova-zviratka.jpg Zdroj: http://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove-konvice- malomerice-b.jpghttp://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove-konvice- malomerice-b.jpg

27 Keltové a Brno  BRNO-MALOMĚŘICE Největší a navíc systematicky prozkoumané keltské pohřebiště na Moravě. Při stavbě nákladního nádraží v r 1941 zde bylo odkryto nejméně 76 hrobů. Na pohřebišti jsou zastoupeny všechny typy hrobů, dokládající značné rozvrstvení keltské společnosti - bylo zde odkryto 15 pohřbů bojovníků, na druhé straně i mužské hroby s minimem nálezů, pohřby žen jsou jak s bohatým vybavením, tak i vysloveně chudé. Naprostá většina hrobů je kostrových, pouze pět nebožtíků bylo pohřbeno žehem.

28 Keltové a Brno Zdroj: http://mojebrno.wz.cz/inka--morava- keltove-konvice-malomerice-b.jpghttp://mojebrno.wz.cz/inka--morava- keltove-konvice-malomerice-b.jpg Zdroj: http://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove-konvice- malomerice-a.jpghttp://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove-konvice- malomerice-a.jpg Jak bys popsal umění Keltů?

29 Opakování Kde žili Keltové? Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Celts_in_Europe.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Celts_in_Europe.png

30 Opakování Vysvětli pojmy:  oppidum  druidové  biatec

31 Opakování Vyjmenuj některá keltská oppida na území ČR. Kde se dodnes zachoval název keltského kmene Bójů?


Stáhnout ppt "Doba laténská Keltové Zdroj: ang=cs"

Podobné prezentace


Reklamy Google