Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu"— Transkript prezentace:

1 Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu
1 Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu Seminář Brno 1 1

2 Obsah semináře Cíle semináře Textová lingvistika Koherence a koheze
2 Obsah semináře Cíle semináře Textová lingvistika Koherence a koheze CEFR a koherence / koheze Koherence a koheze v testování Analýza textů 2 2

3 Textová lingvistika textová syntax, hypersyntax, nadvětná syntax…
3 Textová lingvistika textová syntax, hypersyntax, nadvětná syntax… základní jednotka jazyka = text (vztahy „nad hranicí věty“, jejich důležitost pro porozumění informací v textu) text vs. diskurz (terminologie) text – spíše psaný, evrops. lingv. tradice, statický koncept diskurz – spíše mluvený, US lingv. tradice, dynamický koncept text = diskurz (text, jazykový projev, promluva) 3 3

4 Textová lingvistika 70. léta 20. století
4 Textová lingvistika 70. léta 20. století van Dijk – posun k analýze diskurzu Halliday, Hasanová (1976) u nás již dříve pražský lingvistický kroužek B. Mathesius – aktuální větné členění Jan Firbas – funkční větná perspektiva 4 4

5 Analýza diskurzu vs. textová lingvistika
5 Analýza diskurzu vs. textová lingvistika analýza diskurzu interdisciplína, propojení analýzy textu s humanitními a sociálními vědami (pragmatika, sémiotika, sémantika, politika, kultura, gender…) velké množství rámců, velké překryvy textová lingvistika analýza diskurzu v nejužším slova smyslu 5 5

6 6 M.A. Halliday, R. Hasanová 1976, Cohesion in English (1. systematický popis koheze v angličtině) text je jednotka sémantická, ne gramatická texture the concept of texture is entirely appropriate to express the property of ‘being a text’. A text has texture, and this is what distinguishes it from something that is not a text. It derives this texture from the fact that it functions as a unity with respect to its environment (H+H, str. 2) 6 6

7 M.A. Halliday, R. Hasanová texture (textura, organizace textu)
7 M.A. Halliday, R. Hasanová texture (textura, organizace textu) text je propojen sítí kohezních vazeb koheze o kohezi hovoříme tehdy, pokud interpretace určitého prvku diskurzu je závislá na interpretaci jiného prvku určitý významový prvek nemůže být dekódován bez jiného druhy textové koheze (5: spojky, reference, substituce, elipsa, lexikální koheze) 7 7

8 M.A. Halliday, R. Hasanová Koheze:
8 M.A. Halliday, R. Hasanová Koheze: lingvisticky explicitní prostředky, signalizují sémantické vztahy mezi jednotlivými prvky textu Koherence: jakýsi „organizátor“ textu váže slova a věty a celistvé promluvy (textu), která je smysluplná a „drží pohromadě“ 8 8

9 9 M.A. Halliday, R. Hasanová kritizováni za to, že považovali kohezi za základ koherence textu (koherence = texture) Oponenti koheze není nezbytná ani dostatečná pro vysvětlení koherence tvrdí, že existují texty, které jsou koherentní i bez použití kohezních prostředků (Widdowson) příklad (mluvený projev): - That’s the telephone. - I’m in the bath. - OK. 9 9

10 M.A. Halliday, R. Hasanová Oponenti
1010 M.A. Halliday, R. Hasanová Oponenti koheze je pro koherenci důležitá, ale není jejím základem existují další sémantické vztahy, které spoluvytváří koherentní text pro porozumění textu je primární jeho koherence – koheze je jenom lingvistický důsledek role tzv. background knowledge (rámce, stereotypní situace, scénáře, schémata..), na jejímž základě jsme schopni textu porozumět bottom-up vs. top-down 10 10

11 Dressler, de Beaugrande
1111 Dressler, de Beaugrande 1981, An introduction to text linguistics text je především záležitostí komunikace, aby tato komunikace fungovala, musí splňovat kritéria textovosti (textuality) Koheze Koherence Intencionalita Přijatelnost pro adresáta Informativnost Situační ukotvení Intertextualita 11 11

12 Další vývoj 1997 – workshop Coherence in Discourse, Univ. of Augsburg
1212 Další vývoj 1997 – workshop Coherence in Discourse, Univ. of Augsburg snaha lingvistů posunout chápání pojmu koherence směrem k uživateli (čtenáři, posluchači) a kontextu koherence není výhradně vlastností textu jako takového není „zabudována“ v textu bez možnosti změny je možná různá interpretace koherence daného textu v závislosti na sociokulturním prostředí platných komunikačních principech (schémata) „znalostí světa“ čtenáře i autora 12 12

13 Další vývoj „spoluvytváření“ linie porozumění
1313 Další vývoj „spoluvytváření“ linie porozumění může se stát, že pro stejný text existuje několik odlišných „koherencí“ mluvčího / pisatele čtenáře / posluchače analytika tvůrci promluvy mají snahu vést své čtenáře / posluchače po této linii porozumění signalizují logické vztahy mezi prvky promluvy navádějí recipienta správným směrem (signposting) k tomu používají kohezní prostředky 13 13

14 1414 Další vývoj 2009 – Cohesion and Coherence in Spoken and Written Discourse (Cambridge Scholars Publishing) – ed. Olga Dontcheva-Navratilova and Renata Povolná výsledek intenzivní debaty v rámci mezinárodní lingvistické komunity potvrdil se zřejmý posun od statického deskriptivního přístupu založeného pouze na textu k chápání dynamickému koherence je spoluvytvářena všemi účastníky diskurzu ovlivněna interferencí celé řady faktorů je vždy výsledkem určité interpretace 14 14

15 Kohezní prostředky Reference (anaforická, kataforická, exoforická)
1515 Kohezní prostředky Reference (anaforická, kataforická, exoforická) Substituce Elipsa Spojky Lexikální kohezní prostředky Interpunkce / intonace 15 15

16 1616 Příklady konektorů 16 16

17 Co z toho vyplývá pro jazykové testování?
1717 Co z toho vyplývá pro jazykové testování? Důležitost koherence a koheze pro hodnocení receptivních i produktivních dovedností Interpretace – subjektivita (lze ji potlačit?) Společná očekávání testerů ohledně produkovaného textu Jak jsou myšlenky provázány? - v rámci odstavů - od jednoho odstavce ke druhému - v rámci celého textu Přečteme hodnocený vzorek „plynule“ bez zádrhelů nebo se musíme vracet a číst znovu? Napomáhají použité kohezní prostředky výstavbě textu / jeho porozumění? 17 17

18 Co z toho vyplývá pro jazykové testování?
1818 Co z toho vyplývá pro jazykové testování? Kohezní prostředky vycházejí z gramatiky i ze slovní zásoby Nelze hodnotit jednu věc dvakrát – jako součást gramatiky i jako součást koherence / koheze There is… 18 18

19 Koherence, koheze a Rámec
1919 Koherence, koheze a Rámec B1 dokáže spojit sérii kratších, jednotlivých bodů v propojený a lineární sled určitých myšlenek B2 Dokáže užívat omezené množství kohezních prostředků tak, že umí ze svých výpovědí vytvořit věcnou a koherentní promluvu, ačkoliv v dlouhém textu nedokáže občas postihnout myšlenkovou návaznost B2+ Dokáže efektivně používat rozmanité spojovací výrazy tak, aby výstižně postihl/a vztahy mezi myšlenkami C1 Dokáže vypracovat věcnou, plynulou a správně strukturovanou řeč a přitom prokazuje ovládání slohotvorných útvarů, spojovacích a kohezních prostředků 19 19

20 2020 Naše očekávání? B1 ? B2 ? C1 ? 20 20

21 Je tento text koherentní?
2121 Je tento text koherentní? The ancient Egyptians were masters of preserving dead people's bodies by making mummies of them. Mummies several thousand years old have been discovered nearly intact. The skin, hair, teeth, fingernails and toenails, and facial features of the mummies were evident. It is possible to diagnose the disease they suffered in life, such as smallpox, arthritis, and nutritional deficiencies. The process was remarkably effective. Sometimes apparent were the fatal afflictions of the dead people: a middle-aged king died from a blow on the head, and polio killed a child king. Mummification consisted of removing the internal organs, applying natural preservatives inside and out, and then wrapping the body in layers of bandages. 21 21

22 Je tento text koherentní?
2222 Je tento text koherentní? Skutečný sled myšlenek Provázaný (logický) sled myšlenek Egypťané a mumie staré ale nepoškozené co je mumifikace zachované části těla účinný proces možná diagnóza nemocí zjevné čím trpěli 22 22

23 Aktivita – možné řešení
2323 Aktivita – možné řešení Kurzíva – zájmena, opakování klíčových slov Tučně -   transitional words (consequently…) and phrases (on the one hand…) Podtrženě - paralelní struktury The ancient Egyptians were masters of preserving dead people's bodies by making mummies of them. In short, mummification consisted of removing the internal organs, applying natural preservatives inside and out, and then wrapping the body in layers of bandages. And the process was remarkably effective. Indeed, mummies several thousand years old have been discovered nearly intact. Their skin, hair, teeth, fingernails and toenails, and facial features are still evident. Their diseases in life, such as smallpox, arthritis, and nutritional deficiencies, are still diagnosable. Even their fatal afflictions are still apparent: a middle-aged king died from a blow on the head; a child king died from polio. 23 23

24 2424 Možné problémy Nečlení na odstavce - Měl/a by? Ví to? Musíme dát do našich očekávání. Na odstavce sice člení, ale myšlenky uvnitř odstavců nejsou provázány, nenavazují logicky, ani odstavce nenavazují logicky. – Penalizace. Jak má značit odstavce? Záleží na vaší volbě, ale studenti by měli by vědět, jak se to po nich chce. Musí používat konektory? – Nemusí, pokud použije jiné kohezní prostředky a dosáhne toho, že text bude koherentní, není to problém. Nedodržel/a posloupnost obsahových bodů zadání. - Vyžaduje to testová úloha? Je přesto sled myšlenek logický? Musí být specifikováno v očekáváních. Co když se recyklují tytéž konektory pořád dokola? – Pokud očekáváte větší rozsah, penalizujte. 24 24

25 Psaní vs. mluvení Dynamický proces mezi účastníky mluveného diskurzu
2525 Psaní vs. mluvení Dynamický proces mezi účastníky mluveného diskurzu Koherence je budována podle toho, jak účastníci přispívají Zapojení verbálních i neverbálních prostředků (gestikulace, prostředí…) K porozumění dochází na základě vzájemné interakce účastníků V posledních letech intenzivně zkoumáno pomocí korpusové lingvistiky (i u nás - Renata Povolná) 25 25

26 Děkuji za pozornost Eva Složilová lektorka a metodička testování
2626 Děkuji za pozornost Eva Složilová lektorka a metodička testování Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity Komenského nám. 2 Brno, tel. fax: , 26


Stáhnout ppt "Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu"

Podobné prezentace


Reklamy Google