Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry specifické/diferenční míry –souhrnné ukazatele Standardizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry specifické/diferenční míry –souhrnné ukazatele Standardizace."— Transkript prezentace:

1 Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry specifické/diferenční míry –souhrnné ukazatele Standardizace

2 Hrubé míry D – počet zemřelých N – počet narozených P – střední stav obyvatel

3 Specifické míry úmrtnostiplodnosti Specifická míra úmrtnosti mužů ve věku x Počet zemřelých mužů ve věku x Střední stav mužů ve věku x Specifická míra plodnosti žen ve věku x Počet dětí narozených ženám ve věku x Střední stav žen ve věku x

4 Kojenecká úmrtnost ● Úmrtnost v prvním roce života ● Ukazatel vyspělosti státu ● kvocient kojenecké úmrtnosti = počet úmrtí do jednoho roku na 1000 živě narozených dětí ● Kojenecká úmrtnost v Česku činila v roce 2005 3,4‰

5

6

7

8

9 Vývoj čistých specifických plodností v ČR v období 1950 – 2001 Pramen:Demografická příručka. ČSÚ, Praha 1996 Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2001, ČSÚ 2003

10

11 Úhrnná plodnost (1) (2) (3) (4) věk ženpočet ženpočet specifická narozenýchmíra plodnosti (2)/(1) 15-19244 0004 4740,0180,090 20-24225 80028 0130,1240,620 25-29194 20036 4400,1880,940 30-34182 30027 4020,1500,750 35-39181 40014 0440,0770,385 40-44177 6003 1760,0180,090 45-49151 100 1820,0010,005 celkem - úhrn plodností2,880 (3)x5

12 Rozdělujeme je na – generační (pro jednu generaci narozených při znalostech počtu zemřelých) – okamžikové (podle údajů o počtech zemřelých v daném věku v daném roce, tyto údaje jsou dostupnější než předchozí) Úmrtnostní tabulky

13

14

15 Přímá standardizace

16 Metoda nepřímé standardizace nst x st x x x x hmu t tt tt t D uP uP P    ... D – počet zemřelých ve sledovaném regionu - úmrtnost ve věku x v populaci standardu P x – střední stav obyv. ve věku x ve sledovaném regionu standardizovaný index (úmrtnosti) teoretický počet zemřelých ve sledovaném regionu (za předpokladu, že specifické úmrtnosti jsou stejné jako ve standardu)

17 Metoda nepřímé standardizace

18 Reprodukční míry ● Ukazují vývoj populace v budoucnosti ● Hrubá míra reprodukce (R) – počet děvčat, které se narodí jedné ženě během jejího reprodukčního období. ● Čistá míra reprodukce (RO) – počet děvčat, které se narodí průměrně jedné ženě během jejího reprodukčního období a zároveň se dožije věku matky v době porodu.

19

20

21

22

23

24 Naděje dožití při narození v okresech ČR v období 1996-2000 – muži

25 Demografická revoluce Demografická revoluce (demografický přechod) – přeměna z extenzivních forem reprodukce na formy intenzivní Začala koncem 18. stol. v Evropě – postupně se šíří do dalších regionů (difuse reprodukčního chování) Souvisí s rozvojem modernizace – vazba na industrializaci, urbanizaci, demokratizaci Často dochází k časovému opoždění poklesu porodnosti za poklesem úmrtnosti → zvýšení přirozeného přírůstku Rozevření nůžek při poklesu porodnosti a úmrtnosti je tím větší, čím později proces změn začíná

26

27

28

29 Data sheet 2005

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


Stáhnout ppt "Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry specifické/diferenční míry –souhrnné ukazatele Standardizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google