Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOUŘENÍ A LIDSKÁ REPRODUKCE Aktuální poznatky Medici.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOUŘENÍ A LIDSKÁ REPRODUKCE Aktuální poznatky Medici."— Transkript prezentace:

1 KOUŘENÍ A LIDSKÁ REPRODUKCE Aktuální poznatky Medici

2 PORUCHY REPRODUKCE JSOU NEJČASNĚJŠÍ MANIFESTACÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KOUŘENÍ, OVLIVŇUJÍ REPRODUKČNÍ FUNKCE MUŽŮ I ŽEN OVLIVŇUJÍ VÝVOJ A ZDRAVÍ PLODU I DÍTĚTE

3 PŘÍČINY: HYPOXIE OXIDATIVNÍ STRES PŘÍMÉ ÚČINKY NĚKTERÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK: TOXICKÉ, MUTAGENNÍ, KARCINOGENNÍ

4 PORUCHY U MUŽŮ IMPOTENCE: VLIVEM VASOKONSTRIKCE V KAVERNOSNÍCH TĚLESECH (V MLÁDÍ) VLIVEM PŘEDČASNÉ ATEROSKLERÓZY V PÁNEVNÍ OBLASTI (V DOSPĚLOSTI) NIKOTIN, OXID UHELNATÝ

5 PORUCHY U MUŽŮ SPERMIOGENEZE: MENŠÍ OBJEM EJAKULÁTU MÉNĚ SPERMIÍ NIŽŠÍ MOTILITA ČASTĚJŠÍ ABNORMALITY SPERMIE ČASTĚJŠÍ ANEUPLOIDNÍ SPERMIE

6 PORUCHY U ŽEN NEPRAVIDELNÁ A BOLESTIVÁ MENSTRUACE ČASNĚJŠÍ MENOPAUZA (O 5 AŽ 8 LET) MÉNĚ DOZRÁVAJÍCÍCH OOCYTŮ ČASTĚJŠÍ NEPLODNOST HORŠÍ VÝSLEDKY LÉČBY IVF

7 PROČ NEKOUŘIT V TĚHOTENSTVÍ ZDRAVÍ MATKY PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ VÝVOJ PLODU ZDRAVÍ DÍTĚTE ZDRAVÍ V DOSPĚLOSTI

8 ZDRAVÍ MATKY – KVN (OR) MOZKOVÁ MRTVICE ……. 1.7 INFARKT MYOKARDU ….. 4.6 PLICNÍ EMBOLIE …………. 2.5 VENÓZNÍ TROMBÓZA ….. 1.3 KARDIOMYOPATIE ………. 1.4 HYPERTENZE ………………. 1.2

9 ZDRAVÍ MATKY – INFEKCE (OR) PNEUMONIE ………………………..2.9 BRONCHITIS ……………………..15.2 BAKTERIÁLNÍ INFEKCE ……… 1.2 PYELONEFRITIS ……………….. 1.2 HIV/AIDS …………………………. 1.5

10 ZDRAVÍ MATKY – OSTATNÍ ASTMA ………………….. 4.0 DIABETES ……………… 1.2 VŘEDOVÁ CHOROBA.. 3.7 ANEMIE …………………. 1.4 ALKOHOL/DROGY ……14.1 MALNUTRICE …………. 2.4

11 PORUCHY TĚHOTENSTVÍ MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ……..5.4 PLACENTA PREVIA ……………………..1.2 ABRUPCE PLACENTY.1.4 – 5.0(oba K) KRVÁCENÍ ………………………………….1.3 HYPEREMESIS …………………………… 1.2 PREEKLAMPSIE, EKLAMPSIE ………. 0.8

12 PORUCHY IN UTERO PORUCHY PLACENTY (struktury, integrity, funkce) ZMĚNY CIRKULACE V PUPEČNÍKU ZMĚNY CIRKULACE V PLODU NÍZKÁ SATURACE FETÁLNÍHO Hb KYSLÍKEM PŘÍMÝ VLIV NA FETÁLNÍ BUŇKY

13 PORUCHY VÝVOJE PLODU PŘEDČASNÁ RUPTURA MEMBRÁN.. 1.7 PŘEDČASNÝ POROD/POTRAT …….. 1.3 ÚMRTÍ PLODU ………………………….. 1.1 FETÁLNÍ TABÁKOVÝ SYNDROM…… 2.6

14 VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY NENÍ UNIVERZÁLNÍ DEFINICE STRUKTURÁLNÍ, FUNKČNÍ, METABOLICKÉ, CHEMICKÉ ZMĚNY TÉMĚŘ 8 MILIONŮ/ROK 4 % vs. 8 % ŽIVĚ NAROZENÝCH 3.3 mil. ZEMŘE PŘED 5.ROKEM VĚKU 3.2 mil. CELOŽIVOTNÍ POSTIŽENÍ

15 VVV 30 % NA BAZI GENETICKÉ 70 % ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY, SOCIÁLNÍ STAV, KULTURNÍ TRADICE a PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VELKÉ GEOGRAFICKÉ ROZDÍLY

16 HUMÁNNÍ TERATOGENY ALKOHOL, KOUŘENÍ, NIKOTIN ORGANICKÉ SLOUČ. RTUTI THALIDOMID, LÉKY RADIACE, TĚŽKÉ KOVY, ORG. ROZP. INFEKČNÍ /CHRONICKÉ N. MATKY DEFICIT KYS. LISTOVÉ, Zn

17 KOUŘENÍ A VVV KARDIÁLNÍ RESPIRAČNÍ ROZŠTĚPY DEFORMACE KONČETIN HYPOSPADIE GASTROSCHISIS

18 REVIEW:173 687 PŘÍPADŮ a 11,7 MIL. KONTROL - OR KARDIOVASKULÁRNÍ 1.09 MUSKULOSKELETÁLNÍ 1.16 KONČETINY (REDUKCE) 1.26 PRSTY 1.18 „KOŇSKÁ NOHA“ 1.28 Hackshaw A.,aj. Hum Reprod Update 2011

19 VVV-pokračování CRANIOSYNOSTOSIS 1.33 FACIÁLNÍ DEFEKTY 1.19 OČNÍ DEFEKTY 1.25 ROZŠTĚPY 1.28

20 VVV- pokračování GASTROINTESTINÁLNÍ DEF. 1.27 GASTROSCHISIS 1.50 ANÁLNÍ ATRESIE 1.20 HERNIE 1.40 NESESTOUPLÁ VARLATA 1.13 HYPOSPADIE 0.90 KOŽNÍ DEFEKTY 0.82

21 NÁSLEDKY POSTNATÁLNÍ => PRENATÁLNÍ PROGRAMING: - RESPIRAČNÍ - NEURO – PSYCHICKÉ - KARDIOVASKULÁRNÍ - GENOTOXICKÉ

22 KRITICKÁ „OKNA“ UŽ V 1. TRIMESTRU = NEJRYCHLEJŠÍ RŮST A VÝVOJ VŠECH ESENCIÁLNÍCH KOMPLEMENTŮ PLODU EXPOZICE ŠKODLIVINÁM MŮŽE OVLIVNIT DALŠÍ PRENATÁLNÍ i POSTNATÁLNÍ VÝVOJ

23 DÉLKA „TEMENO-ZADEČEK“ V 1. TRIMESTRU PREDIKUJE: FETÁLNÍ INTRAUTERINNÍ RŮST, PORODNÍ HMOTNOST A DÉLKU POPORODNÍ TĚLESNÝ VÝVOJ Rizikové faktory: VYŠŠÍ DIAST. Tk, HEMATOKRIT, KOUŘENÍ, SNÍŽENÝ PŘÍJEM KYS. LISTOVÉ

24 HYPOTÉZA FOAD Fetal Origin of Adult Disease: NÍZKÁ PORODNÍ HMOTNOST (o 150 – 300 g) ZVYŠUJE RIZIKO OBEZITY V DĚTSTVÍ A DOSPĚLOSTI METAANALÝZA 17 STUDIÍ ZE 7 ZEMÍ U TÉMĚŘ 100.000 LIDÍ => OR 1.64

25 PROGRAMING „NEHOSTINNÉ“ PROSTŘEDÍ IN UTERO – METABOLICKÁ ADAPTACE PLODU HYPOTHALAMUS (vliv na příjem stravy) ABNORMALITY V TUKOVÝCH BUŇKÁCH DYSBALANCE HORMONÁLNÍ (insulin) PŘETRVÁVÁ i PO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK VÝŽIVY PO NAROZENÍ

26 NIKOTIN MÁ ROZHODUJÍCÍ ÚLOHU PRENATÁLNĚ STIMULUJE ACETYLCHOLINOVÉ NIKOTINOVÉ RECEPTORY (AchR) VČETNĚ TĚCH, KTERÉ REGULUJÍ PŘÍJEM A VÝDEJ ENERGIE

27 RIZIKOVÉ FAKTORY KVN OBEZITA SÉROVÉ LIPIDY KREVNÍ TLAK MOHOU BÝT OVLIVNĚNY PRENATÁLNÍ EXPOZICÍ KOUŘENÍ / NIKOTINU

28 NÍZKÁ PORODNÍ HMOTNOST ZVYŠUJE RIZIKO OBEZITY V DĚTSTVÍ i V DOSPĚLOSTI V PUBERTĚ SKLON K ABDOMINÁLNÍ OBEZITĚ: + 26 až 33 % PŘETRVÁVÁ DO DOSPĚLOSTI (při převaze parasympatiku v autonomní kardiovaskulární regulaci)

29 ABDOMINÁLNÍ OBEZITA JE VÝZNAMNÉ RIZIKO PRO: NEMOCI KARDIOVASKULÁRNÍ METABOLICKÝ SYNDROM INSULINOVOU INTOLERANCI NĚKTERÉ ZHOUBNÉ NÁDORY

30 ENDOTELIÁLNÍ FUNKCE: VLIVEM NIKOTINU: SNÍŽENÁ DOSTUPNOST NO SNÍŽENÁ AKTIVITA SYNTÉZY ENDOTELIÁLNÍHO NO V PLACENTĚ A V PUPEČNÍKU ZVÝŠENÁ TLOUŠŤKA MEDIÁLNÍ VRSTVY INTIMY

31 AUTONOMNÍ KONTROLA ZMĚNY TONU SYMPATIKU A VAGU – DYSBALANCE 1. PŘEVAHA SYMPATIKU: PO NAROZENÍ HYPERREAKTIVNÍ STAV PŘECHÁZÍ DO CHR. ZVÝŠENÉ AKTIVITY SYMPATIKU

32 ČASNÁ EXPOZICE KOUŘENÍ MŮŽE VÉST K CHRONICKÉMU PŘEPROGRAMOVÁNÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ PRO KREVNÍ TLAK = HYPERTENZE

33 NIKOTIN dále ZVYŠUJE AKTIVITU GLUKOKORTIKOIDŮ (u plodu) a HLADINU STRESOVÝCH HORMONŮ (u novorozence) => Další příspěvek k HYPERTENZI

34 2. PŘEVAHA VAGU VLIV NA SRDEČNÍ FREKVENCI, CÉVNÍ REZISTENCI, KREVNÍ TLAK ORTOSTATICKÁ INTOLERANCE (REFLEXNÍ KOMPENZACE ZMĚN POZICE –sezení, stání, chůze) = PŘECHOD DO CHR. ORTOSTATICKÉ DYSFUNKCE

35 „NIKOTINOVÉ RECEPTORY ALFA 4 BETA 2; ALFA 6 PŘÍTOMNY UŽ V 1. TRIMESTRU PŘEDČASNÁ AKTIVACE NIKOTINEM = NARUŠENÍ VÝVOJE DOMAPINERGNÍHO a SEROTONERGNÍHO SYSTÉMU REDUKCE KVANTITY NEURONŮ

36 NÁSLEDKY: SIDS PORUCHY CHOVÁNÍ (SOCIALIZACE) PORUCHY UČENÍ ADHD SCHIZOFRENIE RIZIKO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI KRIMINALITA

37 DALŠÍ RIZIKA PO NAROZENÍ HORŠÍ DECHOVÉ FUNKCE PORUCHA VÝVOJE IMUNITNÍHO SYSTÉMU => DLOUHODOBÁ SUPRESE IMUNITNÍ ODPOVĚDI => (infekce, alergie) KRATŠÍ DOBA KOJENÍ VYŠŠÍ RIZIKO ZUBNÍHO KAZU

38 GENOTOXICITA VYŠŠÍ HODNOTY ADDUKTŮ DNK V PLACENTĚ A PLODU KUŘAČEK (aktivních i pasivních) VYŠŠÍ FREKVENCE VÝMĚNY SESTERSKÝCH CHROMATIDŮ U NOVOROZENCŮ KUŘAČEK VYŠŠÍ INCIDENCE NÁDORŮ MOZKU, LEUKEMIE a LYMFOMŮ

39 KOUŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ JE VELKÝM RIZIKEM PO CELOU DOBU TĚHOTENSTVÍ I PO PORODU TOLERANCE JE NEETICKÁ TĚHOTNÉ ŽENY MAJÍ SILNOU MOTIVACI KE ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU MEDIKAMENTÓZNÍ PODPORA JE PROBLEMATICKÁ


Stáhnout ppt "KOUŘENÍ A LIDSKÁ REPRODUKCE Aktuální poznatky Medici."

Podobné prezentace


Reklamy Google