Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inteligentní dopravní systémy (ITS): metody návrhu a hodnocení Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inteligentní dopravní systémy (ITS): metody návrhu a hodnocení Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1"— Transkript prezentace:

1 Inteligentní dopravní systémy (ITS): metody návrhu a hodnocení Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1 svitek@lss.fd.cvut.cz

2 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 2 Obsah prezentace Úvod Metodika návrhu ITS systémů –metodika tvorby ITS architektury –procesní analýza a systémové parametry ITS systémů –funkční a informační ITS architektura –ukázka ITS architektury ČR na ITS portálu –balíčky ITS služeb Modelování ITS systémů –odhad systémových parametrů –modely dynamických procesů –redukce dimenze rozsáhlých systémů –vlnové pravděpodobnostní modely rozsáhlých systémů Hodnocení ITS systémů –metodický postup při hodnocení ITS řešení –ukázka synergií ITS balíčků –fuzzy-lingvistická aproximace Příklady použití navržené metodiky Závěr

3 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 3 Metodika návrhu ITS systémů

4 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 4 Metodika tvorby ITS architektury Kontextový diagram ITS systému Funkční a informační dekompozice ITS systému

5 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 5 ITS architektura – procesní analýza Vehicle Management Center Management 2 IVM GNSS locator Management 1 F2F3 F1 G1 G2 G3 3 2 1 releasing factor: DRIVER releasing factor: GOODS Architektura definuje základní uspořádání systému v prostoru (i v abstraktním): Referenční architektura – definuje základní subsystémy, hlavní aktory a jejich vztah s okolím Funkční architektura – definuje základní funkce systému Informační architektura – definuje informační vazby mezi jednotlivými funkcemi Fyzická architektura – definuje požadavky a uspořádání fyzických subsystémů a zařízení Komunikační architektura – definuje komunikační vazby mezi jednotlivými fyzickými subsystémy Organizační architektura – přiřazuje humánní funkce jednotlivým systémovým komponentám

6 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 6 ITS architektura – procesní analýza Vehicle Management Center IVM GNSS locator Management 1 F2F3 F1 G1 G2 G3 3 2 1 releasing factor: DRIVER releasing factor: GOODS Bezpečnost (analýza rizik, strom hypotéz, atd.) Spolehlivost (schopnost systému poskytovat požadované funkce za daných podmínek v daném časovém intervalu) Dostupnost (schopnost systému poskytovat požadované funkce při vyvolání (inicializaci) procesu (aplikace) využívajících této funkce) Integrita (schopnost systému poskytovat časově korektní a platné hlášení uživatelům o poruchách systému) Kontinuita (schopnost systému poskytovat požadované funkce bez přerušení během vyvolání procesu (aplikace)) Přesnost (schopnost systému garantovat souběh mezi požadovanými (předdefinovanými) parametry a skutečnými (měřenými) parametry)

7 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 7 Funkční ITS architektura - makrofunkce 1. Elektronické platby (platby za ITS služby, za použití infrastruktury, dopravního prostředku atd.) 2. Management bezpečnostních a záchranných opatření (management nehod, management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných nákladů, atd.) 3. Management dopravních procesů (plánování dopravy, řízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury, atd.) 4. Management veřejné osobní dopravy (integrované dopravní systémy, státní správa atd.) 5. Podpora při řízení dopravních prostředků (protisrážkové systémy, noční vidění, atd.) 6. Podpora mobility občanů (předcestovní informace, osobní informační a navigační služby, atd.) 7. Podpora dohledu nad dodržováním předpisů (činnost správních úřadů,policie atd.) 8. Management nákladní dopravy a přepravy (management přepravy nákladů, řízení nákladních dopravních prostředků) 9. Dopravně-přepravní databáze (ITS datový registr, dopravní informační databáze, atd.)

8 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 8 Funkční ITS architektura - funkční dekompozice 1.6.1. Funkce managementu tarifu 1.6.2. Funkce managementu přístupových práv 1.5.1. Funkce kontroly uživatelů 1.5.2. Funkce detekce narušitele platby 1.5.3. Funkce detekce narušitele při vstupu 1.5.4. Funkce kontroly fyzického přístupu ke službám 1.4.1. Funkce rozdělení příjmů 1.4.2. Funkce plateb na konta operátorů 1.4.3. Funkce informování operátorů o transakcích 1.3.1. Funkce zjištění uživatele 1.3.2. Funkce Identifikace uživatele 1.3.3. Funkce kontroly kontraktu 1.3.4. Funkce informací a návodů 1.3.5. Funkce výpočtu poplatku 1.3.6. Funkce kontroly platby 1.2.1. Funkce aktuálního stavu uživatelského konta 1.2.2. Funkce odečtení platby z uživatelského konta 1.2.3. Funkce informace o transakcích a věrnostních programech 1.1.1. Funkce uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Funkce přehledu kontraktů 1. Makrofunkce elektronického vybírání poplatků 1.6. Funkce managementu tarifů a přístupových práv 1.5.Funkce zabezpečení proti chybám 1.2. Funkce správy kont uživatelů 1.3. Funkce elektronické transakce 1.4. Funkce příjmů operátorům 1.1. Funkce uzavření kontraktu

9 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 9 popis: Tabulka funkcí: Např:Funkce 1.1. Uzavření kontraktu Funkce zahrnuje vytvoření kontraktu mezi uživatelem různých služeb a poskytovatelem těchto služeb. Kontrakt definuje práva uživatele, jeho přístup k různým službám a metody platby těchto služeb. Funkce poskytne operátorům data o kontraktech týkajících se daných služeb. Nadřazená funkce Podřazená funkce Výstupní datové toky - 1.1.1. Uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Přehled kontraktů cst.ep_kontrakt_data ep_kontrakt_registrace … Vstupní datové toky Funkční ITS architektura ep.cst_kontrakt

10 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 10 Informační ITS architektura Datové toky vystupující z makrofunkce č.1 Datové toky vstupující do makrofunkce č.1 Datové toky vystupující/vstupující z/do makrofunkce č.1 a tekoucí mezi makrofunkcemi

11 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 11 popis: Tabulka datových toků: Např:Datový tok - ep.cst_kontrakt Obsahuje všechny prvky smlouvy (kontraktu) mezi cestujícím a poskytovatelem či externím poskytovatelem služby. Prvky datového toku, z nichž některé nemusí být zastoupeny: ID uživatele, ID vozidla, ID služby, parametry přesně vymezující výsledný efekt služby, doba platnosti, ID provozovatele služby, způsob platby, číslo elektronického účtu Nadřazený datový tok Podřazený datový tok Cíl - 1.1 Uzavření kontraktu 1.1.1 Uzavření elektronického kontraktu Cestující Zdroj ep.cst_vystupy Informační architektura

12 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 12 Informační ITS architektura – informační dekompozice Datové toky mezi funkcemi a databázemi Datové toky vstupující z makrofunkcí do makrofunkce č.1 Databáze Datové toky vstupující z terminátorů do makrofunkce č.1

13 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 13 Informační ITS architektura – databáze popis: Tabulka databází: Např:1.1. Databáze evidence kontraktů Databáze evidence kontraktů je částí makrofunkce elektronického vybírání poplatků a obsahuje detaily týkající se kontraktů mezi uživateli ITS služeb a poskytovateli těchto služeb. Databáze umožňuje získávání detailů týkajících se kontraktu, jako např. uživatelské ID, ID poskytovatele služeb, ID služby,atd. Aby byla zaručena právní ochrana osobních údajů, každý poskytovatel vede svůj soubor, který slouží pouze pro jeho účely. Je zakázáno vytvářet soubory uživatelů přístupné dalším poskytovatelům služeb. Makrofunkce Výstupní datové toky 1. Elektronické vybírání poplatků ep_kontrakt_registrace ep_kontrakt Vstupní datové toky

14 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 14 ITS architektura ČR na ITS portálu

15 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 15 ITS architektura ČR na ITS portálu

16 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 16 Balíčky ITS služeb ITS Architektura Balíčky ITS služeb ITS Aplikace

17 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 17 Modelování ITS systémů

18 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 18 Odhad systémových parametrů

19 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 19 Modely dynamických procesů Filtrace a predikce (odhad trajektorií) Fúze dat z více senzorů Rozhodovací procesy (detekce rozdílu mezi modely)

20 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 20 Redukce dimenze rozsáhlých systémů Kompletní počet detektorůChyba klasifikace 4313% Počet virtuálních detektorů Chyba klasifikace 1614% 2010% 2511%

21 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 21 Vlnové pravděpodobnostní modely rozsáhlých systémů Neznámý rozsáhlý systém Model 1 skládání modelů Odhad četnosti výskytu každého modelu (modul) Odhad fáze každého modelu (fáze) výstup výstupy modelů sada modelů Odhad výsledné kombinace dílčích modelů výstup - kombinace dílčích modelů Model 2 Model.. Model N

22 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 22 Hodnocení ITS systémů

23 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 23 Návrh ITS systému –Definování alternativ ITS řešení, které svými dopady mají vliv na řešený problém –Nalezení technického řešení dle ITS architektury a systémových parametrů pro každou alternativu –Reprezentace ITS alternativních řešení formou balíčků služeb Hodnocení přínosů/nákladů –Přiřazení dopadových/nákladových indikátorů balíčkům služeb –Řešení synergií formou expertních pravidel –Vyčíslení finančních hodnot –Shrnutí přínosů/nákladů Metodický postup hodnocení ITS systémů

24 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 24 Příklad – 3 balíčky ITS služeb 1.sledování dopravy 2.šíření dopravních informací 3.navigování záchranných vozidel

25 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 25 Subsystém dopr. man. Subsystém Silniční kom. Příklad – využití synergie ITS balíčků služeb

26 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 26 Fuzzy-lingvistická aproximace - zpracování různých informací (expertní znalosti, vzorce, statistické znalosti) - řešení synergií nákladových / přínosových indikátorů

27 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 27 Příklady použití návrhu a hodnocení ITS systémů

28 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 28 Příklady použití popsané metodiky návrhu ITS systémů Popsaná metodika byla použita v projektech: Rámcová architektura ITS ČR Informační systém pro sledování nebezpečných nákladů pomocí GNSS Systém pro monitorování pohybu pohyblivých objektů po pohybové ploše letiště pomocí GNSS Návrh ekologického a bezpečnostního systému elektronického mýtného Návrh univerzální telematické vozidlové jednotky Hodnocení pilotních projektů v rámci Euro-regionálního projektu Connect (e-Call, atd.) Software pro strategické hodnocení ITS projektů

29 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 29 Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Inteligentní dopravní systémy (ITS): metody návrhu a hodnocení Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google