Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ocenění vybraného zemědělského podniku HJH, v.o.s 5. 5. 2011, Brno Připravili: Bc. Petr Horák Bc. Adéla Vávrová Bc. Nina Tomečková Bc. Klára Mitysková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ocenění vybraného zemědělského podniku HJH, v.o.s 5. 5. 2011, Brno Připravili: Bc. Petr Horák Bc. Adéla Vávrová Bc. Nina Tomečková Bc. Klára Mitysková."— Transkript prezentace:

1 Ocenění vybraného zemědělského podniku HJH, v.o.s , Brno Připravili: Bc. Petr Horák Bc. Adéla Vávrová Bc. Nina Tomečková Bc. Klára Mitysková

2 strana 2 Základní informace o podniku Sídlo: Černíkovice 114, Černíkovice Kraj: Královéhradecký Den zápisu do OR: Osoby podílející se na základním jmění více jak 20 %: Stanislav Janeba 33,33 % Petr Holoubek 33,33 % Jiří Holoubek 33,33 % Právní forma: veřejná obchodní společnost Základní kapitál: ,- Ocenění vybraného podniku

3 strana 3 Základní informace o podniku Hlavní předměty podnikání: Pěstování zemědělských plodin a jejich prodej pěstuje přibližně na 176 ha převážně brambory, ječmen, pšenici, řepku a mák. Ocenění vybraného podniku

4 strana 4 Základní informace o podniku Podnik je oceňován k subjektivní hodnota. výnosových metod –DCF entity a –EVA, pro výpočet WACC INFA, Účelem ocenění je poskytnutí informací o hodnotě podniku pro jeho vlastníky a management Ocenění vybraného podniku

5 strana 5 Strategická analýza SWOT analýza Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční pozice na trhu Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu Predikce tržeb Ocenění vybraného podniku

6 strana 6 Predikce tržeb Ocenění vybraného podniku Roky Tržby ,48099,88152,28204,6 Čas. řada Tempo růstu tržeb-5,14%71,19%-40,90%7,71%15,63%0,66%0,65% 0,64% Prům. tempo růstu tržeb 18,43%1,23%

7 strana 7 Finanční analýza Ocenění vybraného podniku Obrat CA111 Obrat DHM733 Obrat zásob857 Doba obratu zásob (dny) Obrat pohledávek222 Doba obratu pohledávek(dny) Obrat závazků312 Doba obratu závazků (dny) ROA - zdaněné8%15%19% ROE42%75%83% ROCE43%60%70% INDEX IN ,303,023,24

8 strana 8 Generátory hodnoty - WACC Ocenění vybraného podniku INFA rf4,84% rLA5% rp0% rfs10% rfst0% re19,84% /(1748/2) 15,67% /( )/2 6,30% /( )/2 13,736 Vlastní kapitál1460 Cizí kapitál6321 Celkový kapitál7781

9 strana 9 Ocenění na základě generátorů hodnoty Ocenění vybraného podniku Generátor hodnotyOznačeníPesimistickáRealistickáOptimistická velikost tržebx t , ,42 tempo růstu tržeb (%)g0,00%1,23% 3,00% zisková marže po odpisech a danir ZPx 26,00%29,31% 32,0% sazba daněd20,00%19,00% 0,18% koeficient náročnosti růstu tržeb na růst PKk WC -5,00%-3,00% -1,0% koeficient náročnosti růstu tržeb na růst DMk DMx 70,00%67,20% 64,00% kalkulovaná úroková míraikik 16,00%13,00% 10,0% Hodnota podniku brutto (v tis. Kč)HbHb 8 718,55 Kč13 653,80 Kč31 548,57 Kč

10 strana 10 Ocenění pomocí DCF entity a EVA Ocenění vybraného podniku Ocenění Současná hodnota 1. fáze7589 Současná hodnota 2. fáze1608 MVA9197 NOA K Provozní hodnota brutto14997 Úročený cizí kapitál k Provozní hodnota netto11440 Neprovozní majetek k Výsledná hodnota VK11440

11 strana 11 Ocenění pomocí DCF entity a EVA Ocenění vybraného podniku FCFF 2015 = KPVH 2014 × (1+g) - ([investovaný kapitál provozně nutný 2014 × (1+g]) - investovaný kapitál provozně nutný 2010] = [1764 × (1+0,04) – ([6654 × (1+0,04) ]= 1834, ,16 =1608,4 tis Kč PH= FCFF 2015 / (i-g) PH= 1608 / (0,13 -0,04) PH= tis. Kč HB= hodnota 1 fáze + PH / (1+i) 4 HB= (17867 / 1,13 4 ) HB= tis. Kč Výsledná hodnota VK = HB – úročený cizí kapitál k datu ocenění Výsledná hodnota VK = Výsledná hodnota VK = tis. Kč

12 strana 12 Shrnutí ocenění Ocenění vybraného podniku EVA vychází 11,440 mil. Kč, což považujeme vzhledem k okolnostem a stavu odvětví zemědělství za velmi dobrou hodnotu. Ocenění podniku podle metody DCF entity je ve výši 14,990 mil. Kč. Vzhledem k velikosti tohoto podniku a v porovnání s velikostí klíčových ukazatelů minulých období (tržeb, zisku) se jeví výsledná hodnota ocenění jako reálná. Tato hodnota včetně všech výpočtů, které byly nutné pro její získání, poslouží jako podklad pro rozhodování managementu podniku a k dalším interním účelům.

13 strana 13 Děkujeme za pozornost Ocenění vybraného podniku

14 strana 14 Cíl práce a základní údaje Zhodnocení investičního záměru přestavby vozidel společnosti Netfirmy na LPG pohon (neřeší se konkrétní dodavatel) Konkrétní výpočty v práci dále pro 1 automobil => následně zobecnění pro celý vozový park Automobily Octavia II. řady (průměrná spotřeba 7 litrů na 100 km) Automobily používají obchodní zástupci společnosti Životnost investice 5let (následně prodej – stanovil management společnosti) Průměrný roční počet najetých km – km (kniha jízd z minulých let) Komplexní hodnocení investičního záměru

15 strana 15 Základní údaje Cena přestavby – počáteční náklady v Kč Přestavba Příplatek za větší kapacitu nádrže 1500 Kvalitnější ventily pro vyšší bezpečnost 1490 Celkem Provozní náklady v Kč Roční revize 490 Výměna filtru (po km) 1090 Zdroje dat: Komplexní hodnocení investičního záměru

16 strana 16 Výpočet CF a doby návratnosti Výpočet CF z investice (v Kč) Rok Počet najetých km Kumulovaný počet najetých km Počáteční investice Výdaje na provoz vozidla na LPG (90% jízdy) Výdaje na provoz vozidla na benzin (10% jízdy) Potřebné revize0490 Výměna filtrů (po 20 tis. km) Výdaje Celkem Příjmy Ušetřená silniční daň Celkové příjmy Cash flow (příjmy- výdaje) Kumulovaný cash flow Příjmy jsou vyjádřené ve výdajích na pohonné hmoty nutné pro provoz vozidla v případě neuskutečnění investičního záměru (provozu vozidla na benzin). Doba návratnosti = 1, 18 roku Komplexní hodnocení investičního záměru

17 strana 17 Výpočet ČSH a VVP Vnitřní výnosové procento = 79,75% Výpočet ČSH investice (v Kč) Rok Cash flow (příjmy- výdaje) Diskontované CF (diskontní míra 10%) Kum. dis. CF (diskontní míra 10%) ČSH Výpočet vnitřního výnosového procenta investice (V Kč) Rok Součet Diskontní míra v % CF 0, , Komplexní hodnocení investičního záměru

18 strana 18 Výpočet ROI Hodnoty potřebné pro výpočet ROI (v Kč) Výdaje celkem Diskontované výdaje celkem Celkové příjmy ČSH ROI statická = (příjmy z investice / výdaje na investici) – 1 = ( / ) – 1 = 42,5 % ROI dynamická = (ČSH / diskontované výdaje na investici) = ( / ) = 36,77 % Komplexní hodnocení investičního záměru

19 strana 19 Hodnocení investice podle vypočtených ukazatelů Doba návratnosti = 1,18 roku Čistá současná hodnota = Kč Vnitřní výnosové procento = 79, 75 % ROI –Statická = 42,5 % –Dynamická = 36,77 % Všechny ukazatele dosahují velmi dobrých hodnot Doporučeno investici realizovat na všech vozidlech obchodních zástupců Nejistoty a hrozby: –změny cen pohonných hmot, –zrušení osvobození od silniční daně, –změna počtu najetých km, apod. Komplexní hodnocení investičního záměru

20 strana 20 Prostor pro vaše dotazy. Děkujeme za pozornost. Komplexní hodnocení investičního záměru


Stáhnout ppt "Ocenění vybraného zemědělského podniku HJH, v.o.s 5. 5. 2011, Brno Připravili: Bc. Petr Horák Bc. Adéla Vávrová Bc. Nina Tomečková Bc. Klára Mitysková."

Podobné prezentace


Reklamy Google