Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚROUKA JUDAISMU ŽIDOVSKÝ MONOTEISMUS ZÁKON PROROCI MESIANISMUS BIBLE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚROUKA JUDAISMU ŽIDOVSKÝ MONOTEISMUS ZÁKON PROROCI MESIANISMUS BIBLE"— Transkript prezentace:

1 VĚROUKA JUDAISMU ŽIDOVSKÝ MONOTEISMUS ZÁKON PROROCI MESIANISMUS BIBLE

2 ŽIDOVSKÝ MONOTEISMUS FORMOVÁNÍ MONOTEISMU … PASTEVECKÉ KMENY CCA 2000 LET PŘ. KR. JHVH … JSEM, KTERÝ JSEM (ADONAI … PÁN, EL … BŮH) ŽIDOVSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY (ŠEMA JISRAEL): SLYŠ, IZRAELI, HOSPODIN JE NÁŠ BŮH. HOSPODIN JEDINÝ. BUDEŠ MILOVAT HOSPODINA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM A CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU SILOU. (5. KNIHA MOJŽÍŠOVA 6,4 – 5)

3 ZÁKON HEBREJSKY TÓRA 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH GENESIS (HEBR
ZÁKON HEBREJSKY TÓRA 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH GENESIS (HEBR. BERÉŠIT - NA POČÁTKU) EXODUS (HEBR. ŠEMÓT - JMÉNA) LEVITICUS (HEBR. VA-JIQRÁ - I ZAVOLAL) NUMERI (HEBR. BMIDBAR - NA POUŠTI) DEUTERONOMIUM (HEBR. DEBÁRÍM – SLOVA)

4 GENESIS … KNIHA ZRODU EXODUS … KNIHA VYJITÍ LEVITICUS … KNĚŽSKÁ KNIHA (LEVIJSKÁ) NUMERI … KNIHA VÝČTŮ DEUTERONOMIUM … DRUHÝ ZÁKON, OPAKOVÁNÍ ZÁKONA

5 TÓRA PRADĚJINY IZRAELE … GEN, EX ZÁKON NÁBOŽENSKÝ I OBČANSKÝ … LV STATISTIKY, ŘÁDY … NUM POTVRZENÍ A DODATKY ZÁKONA … DT

6 TEXT SMLOUVY „VY SAMI JSTE VIDĚLI, CO JSEM UČINIL EGYPTU
TEXT SMLOUVY „VY SAMI JSTE VIDĚLI, CO JSEM UČINIL EGYPTU. NESL JSEM VÁS NA ORLÍCH KŘÍDLECH A PŘIVEDL JSEM VÁS K SOBĚ. NYNÍ TEDY, BUDETE-LI MĚ SKUTEČNĚ POSLOUCHAT A DODRŽOVAT MOU SMLOUVU, BUDETE MI ZVLÁŠTNÍM VLASTNICTVÍM JAKO ŽÁDNÝ JINÝ LID, TŘEBAŽE MÁ JE CELÁ ZEMĚ. BUDETE MI KRÁLOVSTVÍM KNĚŽÍ, NÁRODEM SVATÝM.“ (EX19, 4-6)

7 PROROCI PROROK … NÁBÍ (OZNAMUJÍCÍ) KRITIZOVALI CHYBY A BEZBOŽNOST VYVOLENÉHO NÁRODA ČINNOST OCHRANNÁ … UDRŽOVALI ČISTÝ MONOTEISMUS ROZVÍJELI IDEU BOHA PROROCI NEPÍŠÍCÍ … NAPŘ. ELIÁŠ PROROCI PÍŠÍCÍ … IZAJÁŠ, JEREMIÁŠ, EZECHIEL, DANIEL + 12 MALÝCH PROROKŮ

8 MESIANISMUS OČEKÁVÁNÍ ZACHRÁNCE (VYKUPITELE, SPASITELE), POMAZANÉHO POMAZANÝ = HEBR. MAŠIÁCH (POČEŠTĚLE MESIÁŠ, ŘECKY CHRÉSTOS) ZASLÍBENÍ PRO POTOMSTVO KRÁLE DAVIDA, 2. SAMUELOVA 7,12,14 AŽ SE NAPLNÍ TVÉ DNY A TY ULEHNEŠ KE SVÝM OTCŮM, DÁM PO TOBĚ POVSTAT TVÉMU POTOMKU, KTERÝ VZEJDE Z TVÉHO LŮNA, A UPEVNÍM JEHO KRÁLOVSTVÍ. JÁ MU BUDU OTCEM A ON MI BUDE SYNEM.

9 MESIÁNSKÁ OČEKÁVÁNÍ ZESILOVALA V DOBÁCH POROBY A ÚTLAKU POSTAVA MESIÁŠE SPLÝVÁ S POSTAVOU OSVOBODITELE OD ÚTLAKU (BABYLONSKÉHO, PERSKÉHO, ŘECKÉHO, ŘÍMSKÉHO, …) OČEKÁVÁNÍ POLITICKÉHO VŮDCE POZN.: MESIÁNŠTÍ ŽIDÉ … DNES SKUPINA ŽIDŮ VYZNÁVAJÍCÍCH JEŽÍŠE JAKO MESIÁŠE


Stáhnout ppt "VĚROUKA JUDAISMU ŽIDOVSKÝ MONOTEISMUS ZÁKON PROROCI MESIANISMUS BIBLE"

Podobné prezentace


Reklamy Google