Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání expertní skupiny dne

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání expertní skupiny dne"— Transkript prezentace:

1 Jednání expertní skupiny dne 4. 3. 2015
KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/ Jednání expertní skupiny dne Ing. Stanislav Karabec Ph.D. 1

2 Základní údaje o projektu
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Typ projektu: Individuální projekt národní (IPn) Oblast podpory: 4.1 Systémový rámec celoživotního učení Příjemce: MŠMT Partner: NIDV Celkový rozpočet: ,00 Kč Doba realizace: –

3 Cíl projektu Vytvořit kariérní systém učitelů a ředitelů, navrhnout systém dalšího vzdělávání učitelů spjatý s kariérním systémem a podobu profesních portfolií, které budou jedním z nástrojů pro hodnocení kvality učitelské práce.

4 Cílová skupina projektu
Kariérní systém je připravován pro kvalifikované učitele mateřských škol základních škol MŠ a ZŠ speciálních středních škol vyšších odborných škol základních uměleckých škol konzervatoří včetně škol soukromých a církevních.

5 Klíčové aktivity projektu
2. Systém vzdělávání 3. Dokladové portfolio 1. Kariérní systém

6 KA1 – Kariérní systém Cíl:
Připravit kariérní systém, který bude motivovat učitele a ředitele škol k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní pedagogické práci a umožní jim volbu různých kariérních cest a postupů. Kariéra učitele bude prioritně založena na zvyšování profesních kompetencí, tj. vědomostí, dovedností, postojů a hodnot učitele.

7 KA1 Kariérní systém - výstupy
Kariérní systém pro učitele a ředitele Stanovení a popis specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení Návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečněného v souvislosti s kariérním systémem Podklady pro návrh legislativních změn a finančních opatření

8 KA1 Kariérní systém - výstupy
Kariérní systém pro učitele a pro ředitele Ředitelé víceúrovňový standard pro ředitele kariérní systém pro ředitele společný výstup: metodika hodnocení práce učitele ředitelem (metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů v kariérním systému KA1 + KA3 – učitelé/ředitelé: nastavuje metodiku ředitele pro hodnotící pohovor, zajišťuje prohlubování kompetencí a profesní rozvoj učitelů na kariérním stupni 2 KA1 – ředitelé: nastavuje očekávanou kompetenci ředitele „ Podporuje profesní rozvoj učitelů“

9 Stav realizace projektu
Dosavadní výsledky – pozitiva Kariérní systém ředitele – odpovídá doporučením OECD (2012): “Je třeba, aby ředitelé škol věnovali ve své práci větší pozornost pedagogickému vedení. Znamená to, že by se měli dále vzdělávat, aby posílili své vůdčí kompetence zejména v oblasti zkvalitňování činnosti školy a zlepšování kvality výuky a učení. Konečně je třeba přepracovat celkovou koncepci hodnocení ředitelů škol zřizovateli ve smyslu posílení role ředitele školy jako vůdčí osobnosti pedagogického procesu.”

10 Stav realizace projektu
Standard ředitele - pět oblastí očekávaných kompetencí Vedení a řízení vzdělávání a výchovy Vedení a řízení postavené na hodnotách a vizi Vedení lidí Řízení organizace Osobnostní a profesní rozvoj

11 Stav realizace projektu
Vícestupňový kariérní systém Kariérní systém ředitel má čtyři kariérní stupně: 0, 1, 2, 3. KSŘ 0 - Zájemce o funkci ředitele na kariérním stupni 0 Konkursní řízení na funkci ředitele KSŘ 1 - Ředitel na kariérním stupni 1 Adaptační období (formativní evaluační pohovor) Post-adaptační období KSŘ 2 - Ředitel na kariérním stupni 1 - Povinný kariérní stupeň do 6 let od zahájení funkce ředitele KSŘ 3 - Ředitel na kariérním stupni 3 - Leader systému, podpora začínajících ředitelů

12 Stav realizace projektu
Atestační příspěvky Řediteli v prvním kariérním stupni nepřísluší žádný atestační příplatek.  Přenositelnost kariérního stupně a části atestačního příplatku učitele.  Nově se zavádí atestační příplatek ředitele na druhém a třetím kariérním stupni ředitele. Úplata atestačního řízení Atestační řízení bude zpoplatněno.

13 Stav realizace projektu
Podpora profesního růstu ředitele Přípravné vzdělávání Vzdělávací programy a individuální podpora (mentor, kouč) začínajícího ředitele - pro adaptační období - pro post-adaptační období Aktualizační vzdělávání – systémové a jednotné, zejména v oblasti právních předpisů Sdílení zkušeností ředitelů – vznik sítí škol Odborně vedené setkávání ředitelů

14 Stav realizace projektu
Podpora profesního růstu ředitele Nově se zavádí podpora vzdělávání pro profesní růst začínajícího ředitele. V KSŘ1 jsou řediteli poskytována tzv. „stipendia pro začínající ředitele“, tvořená účelově přiděleny finanční prostředky, které má začínající ředitel možnost využít v systému podpory profesního růstu (individuální podporu ze strany mentora nebo kouče, účast na vzdělávání ředitelů v prvním kariérním stupni, sdílení zkušeností).

15 Stav realizace projektu
Další projednávání návrhu: MŠMT Česká školní inspekce Zřizovatelé škol Vysoké školy připravujících ředitele v bakalářských (Školský management) a magisterských nebo postgraduálních vzdělávacích programech (Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky) Vzdělávací instituce poskytujících studium pro ředitele v rámci DVPP Profesní asociace ředitelů Zástupci odborových organizací.

16 KA2 – systém vzdělávání Cíle: Základní cíle aktivity – systém kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality VP, modulové vzdělávací programy, jejich pilotáž,.. – splněno do konce prosince. V dalším kroku probíhaly korektury, grafické úpravy. Materiály budou zpřístupněny na závěrečné konferenci Realizace info seminářů – prodloužené období projektu (probíhají)

17 KA2 – Info semináře Cíle: Seminář pro lektory se konal 31. 1. 2015
Vypsáno 51 seminářů K datu se uskutečnilo 25 seminářů, kterých se zúčastnilo 620 účastníků. Do konce projektu bude realizováno dalších 26 seminářů + jeden mimořádný seminář pro odbory – aktuálně přihlášených – všechny semináře naplněny, další zájemce musíme odmítat. Zpětné vazby účastníků – velmi kladné. Z každého semináře se pořizuje soupis otázek. Průběžně probíhá obsahová koordinace lektorů – nové otázky jsou analyzovány týmem a zveřejněny pro všechny lektory.

18 KA2 – systém vzdělávání - výstupy
Vytvoření 5 vzdělávacích programů a jejich pilotáž Kritéria hodnocení DVVP uskutečňovaného pro kariérní systém, inovace systému udělování akreditací vzdělávacím programům Kritéria pro výběr hodnotitelů vzdělávacích programů DVPP pro kariérní systém Stanovení standardu vzdělávacích programů DVPP

19 KA3 – Dokladové portfolio
Cíl: Vytvořit a ověřit systém vedení dokladových portfolií jako základu pro hodnocení kvality práce učitele. Portfolio se stane důležitým podkladem pro postup v kariérním systému – je povinné pro postup do kariérních stupňů.

20 KA3 – Dokladové portfolio – výstupy
Vytvořený formát dokladového portfolia - splněno Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérní systému - splněno Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů v kariérním systému - splněno Vzdělávací program pro konzultanty dokladových portfolií – splněno Autoři vzdělávacího programu pro konzultanty dokladových portfolií – splněno (2) Lektoři vzdělávacího programu pro konzultanty dokladových portfolií – splněno (2)

21 KA3 – Dokladové portfolio – výstupy
Vyškolený tým konzultantů pro vedení a hodnocení dokladových portfolií – splněno (47) Ověřený systém vedení dokladových portfolií učitelů v praxi 102 škol Metodická příručka pro učitele – Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů - splněno Metodická příručka pro ředitele – Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů - splněno

22 Výběrová řízení NIDV ukončená - pořízení ICT a vybavení pro projekt - dodávka kancelářských potřeb - dodávka tonerů zrušená - překlady a jazykové korektury - uspořádání závěrečné konference - publicita – nákup propag. předmětů zahájená - tiskařské služby

23 Podstatná změna č.7 – schválená 19.12.2014
Prodloužení realizace projektu do Rozšíření výstupu KA2 realizace infoseminářů (50 -75) Rozšíření výstupů KA3 příručka pro učitele a ředitele Specifikace názvů výstupů vykazovaných jako indikátory Zrušení výstupu KA2 vyškolený tým pro udělování atestací Změna publicity Změna rozpočtu

24 Publicita projektu www.nidv.cz a www.karieraucitelu.cz
7 článků v odborném tisku tisková zpráva závěrečná konference infosemináře 1. etapa účast osob 2. etapa-51-předpoklad 1 150osob archivace – březen 2015 leták a brožura

25 Čerpání rozpočtu Celkový rozpočet projektu: 30 mil. Kč
Čerpání k : ,17 Kč, tj. 85,57%

26 Děkuji za pozornost. Ing. Stanislav Karabec Ph.D.
hlavní manažer projektu KS


Stáhnout ppt "Jednání expertní skupiny dne"

Podobné prezentace


Reklamy Google