Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam dané problematiky Výsledky, přínosy a pokračování Struktura práce, ukázka postupu ověřování vybrané hypotézy - - - - Nízký sociální status ► ageismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam dané problematiky Výsledky, přínosy a pokračování Struktura práce, ukázka postupu ověřování vybrané hypotézy - - - - Nízký sociální status ► ageismus."— Transkript prezentace:

1 Význam dané problematiky Výsledky, přínosy a pokračování Struktura práce, ukázka postupu ověřování vybrané hypotézy - - - - Nízký sociální status ► ageismus ► diskriminace V 19. století se vyspělý svět zaměřil na výkon jednotlivce. Tělesná kondice se stala rozhodujícím faktorem, a tak společnost započala nadřazovat mládí a výkon nad stářím a zkušenostmi. Populační stárnutí ► důchodová krize ► nevyvážený mediální obraz Podle informací Českého statistického úřadu budou v roce 2035 osoby starší 60 let tvořit třetinu české populace. Sčítání lidu v roce 2001: 18,4% populace Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Varnsdorf 14. června 2008

2 Studium teorie 1. Stanovení hypotéz Vymezení cílů 2. Stanovení metodiky 4. Diskuze a shrnutí 3. Výsledky zjišťování Přílohy Definice stáří Sociální status seniorů Ageismus Důchodová krize očima Margaret Thatcherové Cíle a základní charakteristika sociálních služeb v problematice stáří Vymezení některých pojmů zákonem č. 108/2006 Sb. Naším cílem je odborně popsat objektivem lidskosti vztah společnosti ke starým lidem, potažmo k vlastnímu stárnutí. Dále prezentovat obraz společnosti seniorů žijících v domovech důchodců (dále jen „DD“) a ověřit námi stanovené hypotézy. poznámka: podle zákona č. 108/2006 Sb. DD nazýváme domovy pro seniory 2 hlavní hypotézy Většina lidí chová ke starým lidem negativní postoj a má o problematice seniorů obecně a o problematice seniorů žijících v DD zkreslené představy. Senioři v DD se necítí být spokojeni s věcmi doprovázejícími jejich právě probíhající životní etapu. + dalších 13 podhypotéz Forma zjišťovacího prostředku (dotazníky, ankety, besedy, zpověď a esejistická soutěž) Stanovení výběrového souboru Předmět zjišťování Cíl zjišťování - popřípadě metodika k výpočtu výsledků z daného zjišťování Struktura práce Celkem 11 zjišťování - dotazníky, ankety (4+2)osloveno 586 respondentů - besedy (3)69 účastníků - zpověď (1) - esejistická soutěž(1)17 studentských prací 39 komentovaných grafů a tabulek Výsledky jsou základem pro diskuzi (ověřování hypotéz) - na základě vyhodnocených výsledků (ověření hypotéz)- znění dotazníků - zásady OSN pro seniory - příklad mediálního obrazu seniorů Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Varnsdorf 14. června 2008

3 Význam dané problematiky Výsledky, přínosy a pokračování Struktura práce, ukázka ověřování 1. Stanovení hypotézy 2. Stanovení metodiky Senioři žijící v DD jsou izolováni od všeobecného společenského dění a také se tak cítí. Forma: Anonymní (na přání dle potřeby možnost výpomoci) dotazníkové šetření Výběrový soubor: Senioři žijící v DD Předmět zjišťování: Názory seniorů v DD týkající se jejich osoby, domova pro seniory, moderní společnosti a dění v ní Cíl: Vytvořit obraz společnosti seniorů v DD prostřednictvím jejich vlastních výpovědí a potvrdit či vyvrátit námi stanovenou hypotézu Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Varnsdorf 14. června 2008

4 Význam dané problematiky Výsledky, přínosy a pokračování Struktura práce, ukázka ověřování 1. Stanovení hypotéz 2. Stanovení metodiky 4. Diskuze a shrnutí 3. Výsledky zjišťování 82% Naprosto, převážně 78% Ne 69% pouze někdy ▼ 76% Neví 50% Neví Jak vnímáte současnou módu? Jak vnímáte současnou architekturu? Cítíte se být odříznutý/á od dění ve společnosti? Sledujete aktuální dění ve společnosti? Jak často vycházíte z Vašeho domova pro seniory? Shrnutí:Senioři (žijící v DD) se od společenského dění necítí být izolováni. Většina seniorů (žijící v DD) je izolována od společenského dění. Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Varnsdorf 14. června 2008

5 Význam dané problematiky Výsledky, přínosy a pokračování Struktura práce, ukázka ověřování 1. Stanovení hypotéz 2. Stanovení metodiky 4. Diskuze a shrnutí 3. Výsledky zjišťování Práce v konečné podobě podává široký náhled na danou problematiku. Doufáme, že se nám jeho prostřednictvím podaří podnítit společnost zamýšlet se nad ní ve větší míře a odstraňovat tak postupně její stinnější stránky. Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Varnsdorf 14. června 2008

6 Význam dané problematiky Výsledky, přínosy a pokračování Struktura práce, ukázka ověřování www.webovypruvodce.wz.cz - virtuální rozměr práce - fórum - hudební klip (umělecká reflexe) - přednáška, beseda s širokou veřejností - příprava „projektu partnerství“ Děkujeme za pozornost a přejeme 30. ročníku Středoškolské odborné činnosti úspěšný průběh. Jana Kučerová a Jaroslav Novotný Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Varnsdorf 14. června 2008


Stáhnout ppt "Význam dané problematiky Výsledky, přínosy a pokračování Struktura práce, ukázka postupu ověřování vybrané hypotézy - - - - Nízký sociální status ► ageismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google