Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální teorie II. Konzultace 11:30 – 12:30 na katedře sociologie ZČU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální teorie II. Konzultace 11:30 – 12:30 na katedře sociologie ZČU."— Transkript prezentace:

1 Sociální teorie II. martin.vavra@soc.cas.cz Konzultace 11:30 – 12:30 na katedře sociologie ZČU

2 Témata zimního semestru Funkcionalistická sociologie (Merton, Parsons) Interpretativní sociologie (Schutz, Goffman, Mead, Garfinkel, Berger a Luckmann) Historická sociologie (Wallerstein, Elias) Neomarxistická sociologie (Gramsci, Lukács, Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas) Struktura a jednání (Giddens a Bourdieu) Strukturalizmus a poststrukturalizmus (Saussure, Levi- Strauss, Foucault, Derrida)

3 V letním semestru by měla být rozebrána 4 témata –Globalizace proces, který se „právě děje“ a který je reflektován i v rámci sociologické teorie –Postmodernismus filozofický směr (vlivný především v 80´a 90´), reflektující, mimo jiné, proměny společnosti a kultury v době „pozdního kapitalismu“ –Feministická teorie teoretická reflexe sociálního hnutí, jeho popis, zdůvodnění a současně teoretická argumentace založená na jeho východiscích –Politická sociologie jedna z oblastí sociologie

4 Globalizace „Konsenzuální“ definice globalizace pravděpodobně neexistuje. Většina autorů by se ale zřejmě shodla na tom, že jde o procesy (ekonomické, komunikační, kulturní) vyúsťující ve větší propojování a „zahušťování“ světa. Debaty týkající se globalizace se v sociologii týkají 5 klíčových otázek –Opravdu existuje něco takového jako globalizace? –Pokud existuje, je její součástí konvergence (kultur, společností, systémů vlády)? –Podkopává autoritu států? –Je globalizace součástí procesu modernizace, nebo jde již o něco jiného? –Vzniká něco jako globální kultura?

5 Globalizace jako „velké sociologické téma“

6 Globalizace - autoři Alvin Toffler, Manuell Castells, George Ritzer, Roland Robertson, Ralf Dahrendorf, Marshal McLuhan

7 Postmodernismus Charakteristiky postmodernismu Intertextualita (Sebe)reflexivita Hybridizace Ironie Dvojité kódování Simulace Hyperrealita Estetizace „Principy“ postmodernismu 1.Anti-esencialismus 2.Sociální konstruktivismus 3.Důraz na jazyk a diskurz jako konstituující činitele 4.Nevyhnutelnost „ideologického“ zatížení 5.Odmítnutí velkých teorií 6.Opor proti autoritativnosti

8 Postmodernismus – autoři a autorky Francois Lyotard, Jean Baudrillard, Frederic Jameson, Zygmunt Bauman, Scott Lash, Agnes Heller, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Ulrich Beck

9 Feministická sociální teorie Kritická teorie ze své podstaty - reflektuje a zároveň posiluje svou argumentací „ženské hnutí“ Úzce souvisí s genderovými studiemi V rámci FST se vyvinula i svébytná epistemologie Nejde „pouze“ o ženy, ale autorky a autoři hlásící se k FST se zaměřují například i na zkoumání globalizace, post-kolonialismu, nerovností obecně

10 Feministická teorie - autorky Anne Oakley, Sylvia Wallby, Naomi Wolf, Nancy Fraser, Judith Butler, Anne McClintock, Sandra Bartky

11 Politická sociologie Subdisciplína sociologie, která se zabývá mocenskými vztahy a mocenskými institucemi Otázka ale je, jakými vztahy a institucemi - v úzkém pojetí jde o stát a jeho orgány - v širokém pojetí je politické všechno, protože „moc je všude“ (jak říká Foucault)

12 Politická sociologie Raymond Aron, Hanah Ahrendtová, Charles W. Mills, Allvin Gouldner, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Pierre Bourdieu

13 1Weber, MaxEconomy and Society95 2Mills, Charles WrightThe Sociological Imagination59 3Merton, Robert K.Social Theory and Social Structure52 4Weber, M.The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism47 5Berger, P.L. and Luckmann, T.The Social Construction of Reality45 6Bourdieu, PierreDistinction: A Social Critique of the Judgment of Taste43 7Elias, NorbertThe Civilizing Process30 8Habermas, JürgenThe Theory of Communicative Action29 9Parsons, TalcottThe Structure of Social Action28 10Goffman, ErvingThe Presentation of Self in Everyday Life25 11Mead, George HerbertMind, Self and Society23 12Parsons, TalcottThe Social System23 13Durkheim, EmileThe Elementary Forms of Religious Life22 14Giddens, AnthonyThe Constitution of Society21 15Wallerstein, ImmanuelThe Modern World-System21 16Foucault, MichelDiscipline and Punish : the Birth of the Prison17 Kuhn, Thomas S.The Structure of Scientific Revolutions14 18Simmel, GeorgSociology14 19Beck, UlrichRisk Society13 20Braverman, HarryLabour and Monopoly Capital13


Stáhnout ppt "Sociální teorie II. Konzultace 11:30 – 12:30 na katedře sociologie ZČU."

Podobné prezentace


Reklamy Google