Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : D Ř E V Ě N Á O K N A - c

2 Pracovní procesy a techniky při výrobě oken
Pracovní proces výroby okna se dělí na přípravu a vlastní výrobu. V případě oken i balkónových dveří jsou tyto procesy velmi podobné

3 Příprava Stanovení požadavků a způsobu konstrukce:
Po převzetí zakázky se stanovují formální a konstrukční požadavky na okno, pokud již nebyly stanoveny architektem v rámci plánování stavby. Formální nároky se vztahují na tvar a estetickou stránku, konstrukční na technickou a funkční stránku. Z nich potom vychází popis konstrukce okna, který tvoří základ pro stanovení průřezů rámu, profilu, zasklení a těsnění, u dřevěných oken také pro ochranu povrchu.

4 Příprava Vyměřování na stavbě :
Na stavbě se kontrolují podmínky uskladnění a montáže hotového okna a měří se otvor ve zdi, kde bude okno osazeno. Zde je také třeba vyřešit všechny problémy mezi tím, kdo bude okno vyrábět, architektem a vedením stavby, popř. zadavatelem zakázky. Měří se nejen hrubé rozměry okenního rámu, ale i úhel otvírání okna, vodorovná poloha parapetu a okenního překladu, a také svislost ostění a jejich rovinnost. Výšku každého okenního otvoru je nutno měřit třikrát: na levé straně, na pravé straně a uprostřed.

5 Příprava Totéž platí pro šířku, jež je měřena u překladu, parapetu a ve středu. Nejmenší rozměr je pro výrobu určující. Při větším počtu oken stejné velikosti je lépe překontrolovat, zda hrubé rozměry skutečně souhlasí. Pro výšku okna je kromě toho důležité pomocné vodorovné značení ve výšce 1m. Pomocí vodováhy, popř. nivelačním přístrojem se kontroluje, zda je okenní překlad vodorovný a ostění svislé. Při zjišťování šířky okna je třeba vzít v potaz zvláště způsob osazení rámu a tloušťku omítky. U větších plastových a kovových oken se musí navíc počítat se změnami délky v důsledku teplotních vlivů. Při měření se všechny rozměry zapisují a pokud možno opatřují skicou.

6 Příprava Zhotovení výkresu :
V podniku slouží výsledky měření a konstrukční popis ke zhotovení výkresu v měřítku 1:1. Často postačí načrtnutý nebo posuvný výkres – viz.tento obrázek. Z výkresu je možno zjistit rozměry jednotlivých dílů.

7 Příprava Nákup materiálu :
S přihlédnutím k jednotlivým rozměrům se vypracují soupisy materiálu a objednávky. Plánování: Když je opatřen veškerý materiál, je třeba sestavit plán výroby, který bere v úvahu mj. potřebné stroje, nástroje, a počet pracovníků

8 Výroba oken Postup výroby oken závisí na materiálu z něhož je vyroben rám
D Ř E V Ě N Á O K N A Výběr dřeva : Dřevo musí splňovat jakostní podmínky dané v normách ČSN a ČSN

9 Přířezy dřeva Dřevěné vlysy se nařezávají z celých fošen. Protože se zpravidla při nařezávání nebo po něm zkroutí, musí se nařezávat s nadmírou, aby se pak mohly vyrovnat a ohoblovat do konečného rozměru. Dřevěné vlysy se vyrábějí také z nakoupených hrubých přířezů. Dřevěné vlysy mohou být i lepené nebo lamelované. Přitom je třeba dbát na to, aby vrstvy v příčných řezech byly symetrické a lepené spáry nebyly vystaveny přímým povětrnostním vlivům. Vlhkost jednotlivých vrstev se může lišit maximálně o 4%. Je třeba přihlížet k požadavkům normy. Dřevěné vlysy mohou být na délku spojeny klínovými čepy.

10 Výkres Jednotlivé rozměry vlysů a konstrukčních spojů se přejímají z výkresu. Při rýsování čepů je zapotřebí dávat pozor, aby souhlasily s polodrážkami. Stěny polodrážek a drážek musí ležet v jedné rovině. V úvahu je nutno vzít také výšku a šířku polodrážky pro sklo.

11 Výroba dílů Výroba dílů zahrnuje opravy vad, zkracování dřevěných vlysů, vyfrézováním vnitřních a vnějších profilů a zapuštění kování. Důležité jsou zvláště rohové spoje, protože zajišťují to, že rám nebo křídlo budou držet v úhlu. U okenních rámů a křídel jsou rozpory zpravidla na svislých vlysech. Přesahuje-li tloušťka rámu 50 mm, je zapotřebí dvou rozporů a čepů (tzv. dvojitý čep a rozpor). U velmi silných profilů přicházejí v úvahu i tři čepy. Vnější stěny vlysu a čepy nemají být silnější než 15 mm, aby rohové spoje a nátěr mohly vyrovnat pnutí a tvarové změny vzniklé pracováním dřeva. Většinou se používá spojení na čep a rozpor.

12 Výroba dílů Rozpory a čepy se frézují či vyřezávají pomocí spodní frézy s čepovacími kotouči nebo na čepovacím stroji. Čepové dlaby pro sloupky a příčky se frézují řetězovou dlabačkou nebo vrtají vrtací dlabačkou. Sloupky a příčky s okenním rámem, stejně jako příčle s křídlem je také možno spojovat pomocí kolíků.

13 Výroba dílů Spojení klínovými čepy je dalším druhem rohového spoje. V tomto případě se jedná o spojení s pokosovými řezy, které se zhotovují pomocí zvláštní kotoučové pily. Klínové čepy se frézují na stolní fréze s odpovídajícím nástrojem. Při výrobě oken je tento způsob používán také k délkovým spojům dřeva u okenních vlysů. Rohový spoj pomocí klínových čepů předpokládá vzhledem k pokosu stejnou šířku dřeva a stejný vnitřní profil. Pokud hranové profily vlysů nejsou stejné (což je při výrobě oken pravidlem), je na rohovém spoji viditelné čelní dřevo.

14 Výroba dílů Tvarová stálost rohových spojů oken závisí na velikosti lepené spáry a přesnosti spoje. Na rovinnost a přesnost rohových spojů rámu má vliv způsob výroby a konečného profilování, pečlivost při pracovních postupech, druh použitého nástroje a kvalita potřebného stroje. Tvarová stálost rohových spojů je dále závislá na druhu lepidla, dodržování pracovních předpisů, na lisovacím tlaku a době, a také na správné teplotě při lepení.

15 Výroba dílů U rohových spojů je nutno nanést lepidlo na celou plochu lepeného dřeva. Lepidlo zde plní také funkci těsnění. Lepidlo, které se dostane z lepené spáry nebo na povrchovou plochu lepených výrobků, se musí odstranit, protože nátěr by v těchto místech špatně držel.

16 Osazení okenních křídel
Okenní křídla se při polodrážkování osadí tak, aby měla po celém obvodu vůli asi 5 mm a aby na vnitřní naléhávce přiléhala těsně. U vnější naléhávky se nechává vůle 1 mm. U vnitřní naléhávky je podle okolností třeba vzít v potaz tloušťku těsnícího profilu. U vnější naléhávky by nemělo být žádné těsnění. Aby nedocházelo k záměně, mají být křídla a rámy patřící k sobě opatřeny stejnými vyraženými čísly. Toto označení je vhodné z toho důvodu, že se nezakryje nátěrem.

17 Kování Po osazení do rámu je okenní křídlo opatřeno funkčním kováním. Výrobci vyvinuli v oblasti kování nejrůznější systémy. Při práci je třeba se řídit jejich návody. Úlohou kování je v prvé řadě to, aby okno bylo pohyblivé a dalo se zavírat. Proto má kování odpovídat druhu okna, resp. způsobu jeho otvírání. Existují např. zvláštní otevíravá a sklápěcí kování, kování pro otočná křídla, pro kyvná křídla atd.

18 Kování Jednotlivé typy okenního kování se osazují do různě tvarovaných vybírání a lůžek na obvodu křídel a na vnitřních plochách rámu. Pro výrobu těchto vybrání a lůžek na dřevě křídel a rámů se používají různé typy vrtáků a zejména profilových frézovacích nástrojů, často určených jen pro frézování těchto tvarových profilů. Profilace a lůžka pro kování se na obvodu křídel dělají až po slepení celého křídla. U rámu okna se lůžka pro protiplechy uzávěrů apod. zhotovují zpravidla na jednotlivých hotových vlysech ještě před slepením rámu. Hlavním důvodem je obtížná manipulace s velkým hotovým rámem.

19 Kování Hlavní pohyblivé části kování (zejména uzávěrů) se osazují většinou na křídla, na rámu bývají obvykle protiplechy apod. Pro frézování a vrtání vybrání a lůžek pro kování se užívá univerzálních nebo speciálních nástrojů, které jsou osazeny do běžných strojů nebo strojů určených jen pro speciální práce, např. frézka pro lůžko závěsů nebo stroj pro zašroubování závěsů apod. Kování oken lze rozdělit na konstrukční kování (např. závěsy, uzávěry, polohovací mechanismy apod.) a vrchní kování, kam se řadí ovládací prvky (kliky, půlolivy, ovládací páky apod.). Vrchní kování se připevňuje vždy po nátěrech a většinou až po osazení na stavbě.

20 Ochranná opatření Dřevo se před zasklením a definitivním upevněním kování musí natřít.

21 Otázky k opakování 1. Proč musí být dřevo na okna stejnoměrně rostlé a málo sukaté ? 2. Jaké přednosti mají lamelované okenní profily ? 3. Proč je třeba dodržovat minimální tloušťku křídla ? 4. Jakou výhodu má stejná tloušťka a šířka křídla a okenního rámu ? 5. Proč jsou od určité šířky a výšky předepsány u křídel další závěry ? 6. O kolik procent se liší tepelná vodivost dřeva a hliníku ?

22 Postup práce při výrobě dřevěného okna
Typový pracovní postup výroby

23 1. Příprava dřeva Uskladnit Usušit Vybrat Začátek výroby dřevěného
okna Uskladnit Usušit Vybrat Dále pokračujeme

24 2. Úprava dřeva do hrubých přířezů podle délky, šířky a tloušťky
1. Hrubé přířezy fošen na délku a šířku 2. Podélné spojení klínovými čepy 3. Výroba lamelovaných přířezů Při všech postupech dbát příslušných ČSN Dále pokračujeme

25 3. Profilování a přesné zkracování na konečnou délku
Dále pokračujeme

26 4. Polodrážky (výroba vnitřních polodrážek)
Zaoblení hran při výrobě polodrážek pro sklo Dbáme všech příslušných norem Dále pokračujeme

27 5. Výroba spojů rozpory - čepy - kolíky
Dále pokračujeme

28 6. Broušení povrchových ploch
Dále pokračujeme

29 Po slepení začistit rohy rámů
7. Slepit rámy a křídla Po slepení začistit rohy rámů Dále pokračujeme

30 8. Zapustit kování Okenní křídla opatřit polodrážkou
Vyfrézovat drážku pro kování Okenní rámy opatřit drážkou pro okapnici a zavíráním Dále pokračujeme

31 9. Napuštění a základní nátěrová vrstva
Dále pokračujeme

32 10. Montáž kování a těsnících profilů, zasklení
Před zasklením přezkoušet, zda lze sestavit dohromady okenní křídlo a rám. Při zasklívání a při povrchových úpravách dbát na příslušné ČSN

33 11. Povrchové úpravy, uskladnění až do instalace okna
Okno je hotovo !

34 Otázky k opakování 7. O kolik mm se prodlouží plastový profil z vysoce nárazuvzdorného PVC, když při osazení při teplotě 10°C měl délku mm a na slunci se zahřál na 50°C ? 8. Proč musí být u plastových oken zesilovací kovové profily kratší než plastové?

35


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google