Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přítomný čas průběhový

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přítomný čas průběhový"— Transkript prezentace:

1 Přítomný čas průběhový
Present continuous Přítomný čas průběhový

2 Present continuous – přítomný čas průběhový
Přítomný čas průběhový se používá pro právě probíhající činnosti, vyjadřuje děj nebo stav, který v danou chvíli probíhá. Tvoří se pomocí přítomného času slovesa BE a slovesa s koncovkou -ING. zdůrazňuje průběh či trvání děje: + I am having a shower at the moment. - Právě se sprchuji. - It is not raining Neprší. ? Are you sleeping? - Spíš?

3 Present continuous – přítomný čas průběhový
Použití: 1) děj právě v tuto chvíli probíhá: Now I am watching TV. Právě se dívám na televizi. 2) pevný plán do budoucnosti: I am not going out . Dnes večer prostě ven nejdu (nemá cenu mě přemlouvat. Give me more examples.

4 Present continuous - přítomný čas průběhový
Použití: stavová slovesa- popisují pouze STAVY --- nevyjadřují žádný průběh. know, believe, understand, hear, like, love... od těchto sloves nebudeme průběhové tvary používat

5 Oznamovací věta (present continuous affirmative)
Přítomný průběhový čas se tvoří pomocí slovesa BE (v příslušném tvaru přítomného času) a významového slovesa s koncovkou -ING: Příklad: He is waiting for the bus. Čeká na autobus. I‘m reading very interesting book. Čtu velmi zajímavou knihu

6 Oznamovací věta (past continuous affirmative)
Sestav oznamovací věty: 1. I/read/a newspaper 2. Mary/play/cards 3. Fred and Alice/drive home 4. the children/watch TV 5. you/have/dinner

7 Oznamovací věta (present continuous affirmative)
Řešení: I am reading a newspaper. Mary is playing cards. Fred and Alice are driving home. The children are watching TV. 5 You are having dinner.

8 Zápor (present continuous negative)
Zápor tvoříme tak, že záporku not klademe za sloveso BE: Am/Are/Is NOT + -ING Příklad: He is not waiting for the bus. Stažený tvar is/are a not je isn‘t/aren‘t He isn‘t waiting for the bus. Nečeká na autobus.

9 Zápor (present continuous negative)
Sestav záporné oznamovací věty: 1. I/read/a newspaper 2. Mary/play/cards 3. Fred and Alice/drive home 4. the children/watch TV 5. you/have/dinner

10 Zápor (present continuous negative)
Řešení: 1 I‘m not reading a newspaper. 2 Mary isn‘t playing cards. 3 Fred and Alice aren‘t driving home. 4 The children aren‘t watching TV. 5 You aren‘t having dinner.

11 Otázka (present continuous question)
Otázku tvoříme stejně, jako kdybychom ve větě měli pouze sloveso BE: (tázací zájmeno) + am/are/is + podmět + významové sloveso s koncovkou –ing +(ostatní větné členy)+ ? Příklad: Is he waiting for the bus? Čeká na autobus? What are you writing now? Co píšeš?

12 Otázka (present continuous Y/N question)
Vytvoř zjišťovací otázky otázky: …at the moment? 1 I/read/a newspaper 2 Mary/play/cards 3 Fred and Alice/drive home 4 the children/watch TV 5 you/have/dinner

13 Otázka (present continuous question)
Řešení: 1 Am I reading a newspaper at the moment? 2 Is Mary playing cards at the moment? 3 Are Fred and Alice driving at home at the moment? 4 Are the children watching TV at the moment? 5 Are you having dinner at the moment?

14 Otázka (present continuous question)
Vytvoř doplňovací otázky otázky na podtržený údaj: …at the moment? 1 I/read/ a newspaper 2 Mary/play/cards 3 Fred and Alice/drive home 4 the children/ watch TV 5 you/have/dinner

15 Otázka (present continuous question)
Řešení: 1 What am I reading at the moment? 2 Who is playing cards at the moment? 3 Where are Fred and Alice driving at the moment? 4 What are the children doing at the moment? 5 What are you doing at the moment?

16 Present continuous – přítomný čas průběhový
WELL DONE


Stáhnout ppt "Přítomný čas průběhový"

Podobné prezentace


Reklamy Google