Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přítomný čas průběhový. Present continuous – přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový se používá pro právě probíhající činnosti, vyjadřuje děj nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přítomný čas průběhový. Present continuous – přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový se používá pro právě probíhající činnosti, vyjadřuje děj nebo."— Transkript prezentace:

1 Přítomný čas průběhový

2 Present continuous – přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový se používá pro právě probíhající činnosti, vyjadřuje děj nebo stav, který v danou chvíli probíhá. Tvoří se pomocí přítomného času slovesa BE a slovesa s koncovkou - ING. zdůrazňuje průběh či trvání děje: + I am having a shower at the moment. - Právě se sprchuji. - It is not raining. - Neprší. ? Are you sleeping ? - Spíš?

3 Použití: 1) děj právě v tuto chvíli probíhá: Now I am watching TV. Právě se dívám na televizi. 2) pevný plán do budoucnosti: I am not going out. Dnes večer prostě ven nejdu (nemá cenu mě přemlouvat. Give me more examples. Present continuous – přítomný čas průběhový

4 Present continuous - přítomný čas průběhový Použití: stavová slovesa- popisují pouze STAVY --- nevyjadřují žádný průběh. know, believe, understand, hear, like, love... od těchto sloves nebudeme průběhové tvary používat

5 Oznamovací věta (present continuous affirmative) Přítomný průběhový čas se tvoří pomocí slovesa BE (v příslušném tvaru přítomného času) a významového slovesa s koncovkou -ING : Příklad: He is waiting for the bus. Čeká na autobus. I‘m reading very interesting book. Čtu velmi zajímavou knihu

6 Oznamovací věta (past continuous affirmative) 1. I/read/a newspaper 2. Mary/play/cards 3. Fred and Alice/drive home 4. the children/watch TV 5. you/have/dinner Sestav oznamovací věty:

7 Oznamovací věta (present continuous affirmative) Řešení : 1I am reading a newspaper. 2Mary is playing cards. 3Fred and Alice are driving home. 4The children are watching TV. 5 You are having dinner.

8 Zápor (present continuous negative) Zápor tvoříme tak, že záporku not klademe za sloveso BE: Am/Are/Is NOT + -ING Příklad: He is not waiting for the bus. Stažený tvar is/are a not je isn‘t/aren‘t He isn‘t waiting for the bus. Nečeká na autobus.

9 Zápor (present continuous negative) 1. I/read/a newspaper 2. Mary/play/cards 3. Fred and Alice/drive home 4. the children/watch TV 5. you/have/dinner Sestav záporné oznamovací věty:

10 Zápor (present continuous negative) Řešení : 1 I ‘m not reading a newspaper. 2 Mary isn‘t playing cards. 3 Fred and Alice aren‘t driving home. 4 The children aren‘t watching TV. 5 You aren‘t having dinner.

11 Otázka (present continuous question) Otázku tvoříme stejně, jako kdybychom ve větě měli pouze sloveso BE : (tázací zájmeno) + am/are/is + podmět + významové sloveso s koncovkou –ing +(ostatní větné členy)+ ? Příklad: Is he waiting for the bus? Čeká na autobus? What are you writing now? Co píšeš?

12 Otázka (present continuous Y/N question) …at the moment? 1 I/read/a newspaper 2 Mary/play/cards 3 Fred and Alice/drive home 4 the children/watch TV 5 you/have/dinner Vytvoř zjišťovací otázky otázky:

13 Otázka (present continuous question) Řešení: 1 Am I reading a newspaper at the moment? 2 Is Mary playing cards at the moment? 3 Are Fred and Alice driving at home at the moment? 4 Are the children watching TV at the moment? 5 Are you having dinner at the moment?

14 Otázka (present continuous question) …at the moment? 1 I/read/ a newspaper 2 Mary/play/cards 3 Fred and Alice/drive home 4 the children/ watch TV 5 you/have/dinner Vytvoř doplňovací otázky otázky na podtržený údaj:

15 Otázka (present continuous question) Řešení: 1 What am I reading at the moment? 2 Who is playing cards at the moment? 3 Where are Fred and Alice driving at the moment? 4 What are the children doing at the moment? 5 What are you doing at the moment?

16 Present continuous – přítomný čas průběhový WELL DONE


Stáhnout ppt "Přítomný čas průběhový. Present continuous – přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový se používá pro právě probíhající činnosti, vyjadřuje děj nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google