Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní řízení Přednáška Správní řízení 6 M. Horáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní řízení Přednáška Správní řízení 6 M. Horáková."— Transkript prezentace:

1 Správní řízení Přednáška Správní řízení 6 M. Horáková

2 Rozhodnutí § 67  Písemná forma, ústní  Obsah (založení, změna nebo zrušení práva, deklarace práva nebo povinnosti, procesní otázky)  Náležitosti rozhodnutí: formální, obsahové, procedurální  Výrok  Odůvodnění  Poučení účastníků

3 Výrok § 68  Vyřešení otázky řízení  Obsahem je vlastní rozhodnutí  Lhůta pro splnění povinnosti, je-li uložena  Označení účastníků, věci a práv. předpisů

4 Odůvodnění § 68  Důvody výroku  Podklady pro vydání rozhodnutí  Úvahy spr. org., hodnocení důkazů  Vypořádání se s návrhy účastníků, námitkami

5 Poučení § 68  Lze podat opravný prostředek  V jaké lhůtě  U kterého správního orgánu  Kdo o opravném prostředku rozhoduje  Autoremedura  Odkladný účinek podaného opravného prostředku

6 Lhůty pro rozhodnutí § 71 Bez zbytečného odkladu Vydání rozhodnutí: předání stejnopisu rozhodnutí k doručení, jiný úkon doručení, ústní vyhlášení, poznamenání do spisu, vyvěšení veřejné vyhlášky 30 dnů od zahájení řízení a: Dalších 30 dnů: ústní jednání, místní šetření, předvolání, předvedení… zvlášť složitý případ + doba nutná k dožádání, zpracování znaleckého posudku, doručení písemnosti do ciziny

7 Oznámení rozhodnutí § 72  Doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou  Ústním vyhlášením (účastník se vzdal nároku n doručení, poznamenává se do spisu)

8 Vlastnosti rozhodnutí § 73  Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí  Doložka právní moci nebo vykonatelnosti

9 Právní moc § 73  Rozhodnutí bylo oznámeno, nelze podat odvolání  Rozhodnutí je závazné pro účastníky a všechny správní orgány, pro jiné osoby v rozsahu v něm uvedeném  Materiální právní moc  Formální právní moc

10 Vykonatelnost  Rozhodnutí nabývá: nabytím právní moci, dnem uvedeným ve výroku, po uplynutí lhůty k plnění  Povinnost jednat v souladu s výrokem, vynutitelnost plnění, sankce za neplnění  Rozhodnutí předběžně vykonatelná

11 Zvl. druhy rozhodnutí  Rozhodnutí na místě § 143  Mezitímní rozhodnutí § 148  Rozhodnutí v části věci § 148  Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem § 149

12 Zvláštní formy rozhodnutí  Usnesení § 76  Příkaz § 150  Příkaz na místě § 150/5  Vydání dokladu § 151

13 Nicotnost rozhodnutí § 77  Nicotné rozhodnutí-nulitní rozhodnutí  Důvody: absolutní věcná nepříslušnost, vnitřní rozpornost, jiné vady  Rozhoduje správní orgán: § 78, z moci úřední, důvody věcné nepříslušnosti  Rozhoduje správní soud


Stáhnout ppt "Správní řízení Přednáška Správní řízení 6 M. Horáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google