Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41) Demografie – věda, která se zabývá vývojem počtu a struktury obyvatelstva.Demografie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41) Demografie – věda, která se zabývá vývojem počtu a struktury obyvatelstva.Demografie."— Transkript prezentace:

1 OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41) Demografie – věda, která se zabývá vývojem počtu a struktury obyvatelstva.Demografie Nyní (duben 2013) žije na Zemi asi 7,1 mld. obyvatel. Počet obyvatel Země nelze nikdy přesně určit. Jedná se vždy o odhady! Počty obyvatel jednotlivých zemí stanovují národní statistické úřady. Důležitým zdrojem informací je sčítání obyvatelstva (census). Sčítání obyvatelstva ale neprobíhá v různých zemích ve stejnou dobu (v některých státech dokonce ještě ani neproběhlo). V ČR zatím byla 2 sčítání, a to v roce 2001 a Poslední československé proběhlo v roce Ke sčítání se používají různé metody, ale ne vždy jsou výstupní údaje zcela spolehlivé. Rozdíly jsou hlavně ve velkých a rozvojových zemích. Důležitým zdrojem informací je i tzv. průběžná evidence obyvatel.

2 OBYVATELSTVO - ZDROJE DAT Nejaktuálnější data jsou vždy na internetu. Wikipedii nelze obecně brát jako důvěryhodný zdroj. Velkým plusem (především anglické verze) jsou ale odkazy na oficiální zdroje. V tomto případě národní statistické úřady (někde jsou i oficiální populační hodiny), oficiální výsledky sčítání obyvatel nebo odhady OSN. V případě ČR nabízí oficiální (nejpřesnější a nejaktuálnější) čísla Český statistický úřad. Český statistický úřad Z globálního hlediska se využívá databáze OSN ( a odhady OSN).databáze OSNodhady OSN Přehledně výše uvedené statistiky zpracovává GeoHive.com,GeoHive.com kde nalezneme i odkazy na všechny národní statistické úřadynárodní statistické úřady Interaktivní mapy nabízí Population Reference BureauPopulation Reference Bureau Školní atlas světa využívá i data ze CIA World Factbook.CIA World Factbook Zde se ale počet obyvatel ČR výrazně liší od údajů ČSÚ. CIA WF 10,2 mil., ČSÚ 10,5 mil. K JAKÉMU ÚDAJI SE PŘIKLONÍTE? PROČ? Je možné porovnat i více zdrojů. V případě Wikipedie je ale nebezpečí, že autor použil méně důvěryhodný zdroj.

3 VÝVOJ POČTU OBYVATEL VÝVOJ POČTU OBYVATEL (uč. PaLZ 67, ADS 30,31) Počet obyvatel (miliardy)RokDoba trvání do další miliardy * * * Zdroj: UN,Dept. of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision. * odhad 2011 ( V roce 2011 se narodilo 135 mil. lidí a zemřelo 57 mil. Přirozený přírůstek činil 78 mil. obyvatel.

4 POČET OBYVATEL podle SVĚTADÍLŮ POČET OBYVATEL podle SVĚTADÍLŮ (ADS 31) Porovnejte tabulku s údaji v ADS (regiony 1950, 2008, 2050), URČETE INDEXY ZMĚNY 2050/1950 JEDNOTLIVÝCH SVĚTADÍLŮ, příklad SVĚT : 9,3/2,5=3,72 (od roku 1950 se počet obyvatel za 100 let zvětší 3,72 krát) REGION Počet obyvatel (odhad ) Počet obyvatel (1950) Počet obyvatel (odhad 2050) SVĚT 7,1 mld. 2,5 mld.9,3 mld. ASIE 4,3 mld. 1,4 mld.5,1 mld. AFRIKA 1,1 mld. 230 mil.2,2 mld. AMERIKA* 960 mil. 340 mil.1,2 mld. EVROPA 740 mil. 547 mil.719 mil. AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 40 mil. 13 mil.55 mil. zdroj: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision * Amerika 950 mil. (2012) - Severní a Střední Amerika 550 mil., Jižní Amerika 400 mil., USA + Kanada 350 mil., Latinská Amerika 600 mil.

5 STÁTY SVĚTA A EVROPY podle počtu obyvatel ( odhad duben 2013)STÁTY SVĚTA A EVROPY podle počtu obyvatel ( odhad duben 2013) – Použity třípísmenné kódy podle ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) Odhadněte názvy států. Zjistěte, které 3 státy jsou v evropském pořadí na místě (před ČR) R (W) stát počet obyvatel (mil.) R (E)stát počet obyvatel (mil.) 1. CHN (W 9) RUS (E) 110 ↓ 2. IND (W16) DEU82 ↓ 3. USA315 * 3.(W21) FRA64 4. IDN247 4.(W22) GBR63 5. BRA200 5.(W23) ITA61 6. PAK183 ** 6.(W29) ESP47 7. NGA170 7.(W31) UKR45 ↓ 8. BGD154 8.(W33) POL38 9. RUS143 ↓ 9.(W54) ROU21 ↓ 10. JPN126 ↓ 10.(W62) NLD MEX (W81) CZE10,5 * USA – oficiální populační hodiny,**PAK – oficiální populační hodinypopulační hodiny GeoHiveGeoHive – počet obyvatel „včera,dnes a zítra“ – odhady včetně přírůstku za jeden den. Zdroj: UN: World Population Prospects: The 2010 Revision ↓ - úbytek obyvatel

6 OBYVATELSTVO (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41) LOKALIZUJTE 11 NEJLIDNATĚJŠÍCH STÁTŮ SVĚTA zařaďte státy do světadílů : Asie (6), Amerika (3), Afrika (1), Evropa (1) – PROČ RUSKO V TOMTO PŘÍPADĚ ŘADÍME DO EVROPY? obr.1- Počet obyvatel jednotlivých států světa

7 STÁTY SVĚTA podle počtu obyvatel ( odhad pro rok 2050 ) STÁTY SVĚTA podle počtu obyvatel ( odhad pro rok 2050 ) Pod tabulkou použity třípísmenné kódy podle ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) URČETE INDEXY ZMĚNY 2050/1950 JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ A SEŘAĎTE STÁTY PODLE INDEXŮ SESTUPNĚ. příklad SVĚT : 9,3/2,5=3,72 (od roku 1950 se počet obyvatel za 100 let zvětší 3,72 krát), IND 1808/370=5, R (W) stát počet obyvatel (mil.) 2013 počet obyvatel (mil.) 1950* počet obyvatel (mil.) odhad 2050** 1. Čína (W1)1 424 (W2↓) 2. Indie (W2)1 808 (W1↑) 3. USA (W3)420 (W3●) 4. Indonésie24783 (W6)313 (W4●) 5. Brazílie20053 (W8)261 (W9↓) 6. Pákistán18339 ( W13 )295 (W5↑) 7. Nigérie17032 ( W15 )264 (W8↓) 8. Bangladéš15446 ( W11 )280 (W6↑) 9. Rusko (W4)109 ( W15↓↓ ) 10. Japonsko12684 (W5)94 ( W17↓↓ ) 11. Mexiko11728 ( W16 )148 ( W12↓ ) Zdroje :U.S. Bureau of the Census, International Data Base ( ).GeoHive.U.S. Bureau of the CensusGeoHive *1950 – 7.DEU 68, 9.GBR 50, 10. ITA 47, 12. FRA 43, 14. UKR 37, 18. VNM 25, 20.EGY 21, 21.PHL 21, 24. ETH 20, 32.COD 12, 64. UGA **2050 – 7.ETH 278, 10.COD 189, 11.PHL 172, 13.UGA 128, 14.EGY 128, 16.VNM 108, 22.DEU 74, 24. FRA 70, 29. GBR 64, 32. ITA 57, 56.UKR – 12.PHL 98, 13. VNM 90, 14. ETH 88, 15. EGY 85, 16. DEU 82, 20. COD 71, 21. FRA 64, 22. GBR 63, 23. ITA 61, 31. UKR 45, 36. UGA 36

8 OBYVATELSTVO - PROGNÓZYOBYVATELSTVO - PROGNÓZY (ADS30) Odhady vývoje počtu a skladby obyvatel jsou velice důležité pro každý stát (důchodový systém, počet dětí ve školách,…). Prognóza je odhad nejpravděpodobnějšího budoucího počtu obyvatel v době jejího sestavení. Projekce je odhad vývoje za určitých podmínek (nebudou válečné konflikty, nenastane ekonomická krize, plodnost žen se výrazně nezmění, migrace bude minimální atd.). Většinou se uvažuje několik prognóz (projekcí) od maximální vysoké varianty až po minimální nízkou. Dobře se odhaduje vývoj úmrtnosti, hůře plodnost i a téměř neodhadnutelná je migrace. Nejpravděpodobnější jsou střední varianty. Prognózy (projekce) jsou v několikaletých intervalech aktualizovány a zpřesňovány. Např. OSN aktualizuje každé 2 roky. V současnosti je zveřejněna revize z roku 2010.revize z roku 2010 V případě ČR se nyní pro rok 2050 uvažují krajní varianty 7 – 12 mil. obyvatel. Střední varianty 9 – 11 mil. ( ČSÚ 10,8 (2009), Eurostat 9,9 (2008), OSN 10,3 (2010) ). V roce 2006 byl odhad OSN jen 8,8 mil. VYSVĚTLETE VÝRAZNOU ZMĚNU V ODHADU POČTU OBYVATEL ČR V PŘÍPADĚ OSN.

9 VÝVOJ POČTU OBYVATEL V ČESKU Rok sčítání Počet ob. (v mil.) 18697, , , , , , , , , , , , , ,44 Obr.2 – Vývoj počtu obyvatel ČR ( ), (FAOSTAT) Údaje ze sčítání lidu zaneste do grafu a body spojte lomenou čarou (viz ). Zvolte vhodné měřítko (např. osa x…10 let = 1cm, osa y…1 mil. obyvatel = 1cm). Které události nejvíce ovlivnily výrazné změny počtu obyvatel?

10 POPULAČNÍ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) OBYVATELSTVA (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41) Roční populační přírůstek (úbytek) obyvatelstva je dán rozdílem počtu obyvatel na konci a na začátku roku. Změnu počtu obyvatel přímo ovlivňují reprodukce (porodnost, úmrtnost) a prostorový pohyb (migrace) obyvatel. Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých za určité časové období. (Rozdíl mezi porodností a úmrtností). Záporná hodnota se označuje jako přirozený úbytek. Porodnost (natalita) – počet živě narozených dětí za určité období (zpravidla 1 rok). Úmrtnost (mortalita) – počet zemřelých za určité období (zpravidla 1 rok). Pro srovnání různých zemí se používá hrubá míra porodnosti a hrubá míra úmrtnosti, která se vyjadřuje v promilích (‰),tj. na 1000 obyvatel. Rozdílem je hrubá míra přirozeného přírůstku. Pozn. V atlasech se zobrazuje přirozený přírůstek, porodnost i úmrtnost v přepočtu na 1000 obyvatel, což je právě hrubá míra (v ‰)

11 POPULAČNÍ PŘÍRŮSTEK (ÚBYTEK) OBYVATELSTVA (uč. PaLZ 66, 67, 70, 71, AS 24-27, ADS 40, 41, 46, 47) Plodnost (fertilita) je průměrný počet dětí, který se narodí ženě v plodném (fertilním) věku. Za fertilní věk se považuje let. Migrace (stěhování) je prostorový pohyb spojený se změnou trvalého bydliště. Dělí se na vnitřní a mezinárodní, která je významná pro změnu počtu obyvatel státu. Podle směru migrace rozlišujeme emigraci (vystěhovalectví) a imigraci (přistěhovalectví). Migrační saldo je rozdíl mezi imigrací a emigrací. Kladné saldo znamená migrační přírůstek a záporné saldo migrační úbytek. Hrubá míra migračního salda je vztažena na 1000 obyvatel (v ‰). Celkový populační přírůstek (hrubá míra v ‰) je součtem přirozeného přírůstku a migračního přírůstku. „Vzorec“ : Cpp=Pp + Mp, Cpp=(N-M) + (I-E) Vysvětlivky: Cpp…celkový populační přírůstek, Pp…přirozený přírůstek, Mp…migrační přírůstek N…natalita, M…mortalita, I…imigrace, E…emigrace

12 ZDROJE INFORMACÍ 1: Obr.1- [cit ].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Roke (původní zdroj : Geohive estimates)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_population.PNG Obr.2- [cit ].. Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Generic, Autor: LokiiT (původní zdroj : Data FAOSTAT)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Republic_demo.png Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Kašparovský. Karel. Zeměpis I. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o., vydání, ISBN Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., vydání, ISBN Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o vydání. ISBN Počet obyvatel na Zemi. Dnešní svět-časopis pro moderní výuku. Praha : Vydává TERRA-KLUB, o. p.s. č.6, ročník 2008/2009. ISSN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.

13 ZDROJE INFORMACÍ 2: Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit ]. Dostupné z WWW: Demografie. Počet obyvatel - svět. Vývoj počtu obyvatel. Obyvatelstvo Česka. Populační hodiny. Populační hodiny. Český statistický úřad. Státy podle hustoty osídlení. Přirozený přírůstek. Porodnost. Úmrtnost. Plodnost. Migrace. GeoHive. -statistiky o obyvatelstvu – údaje ze statistických úřadů a statistik OSNhttp://www.geohive.com/ OSN. -statistiky o obyvatelstvuhttp://www.un.org/popin/ OSN statistiky o obyvatelstvuhttp://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm Population Reference Bureau. -statistiky o obyvatelstvuhttp://www.prb.org/ Demografie. - demografický informační portálhttp://demografie.info/ CIA World Factbook - ročenka CIAhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html Worldatlas. - geografické přehledyhttp://www.worldatlas.com/geoquiz/thelist.htm - kódy státůhttp://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_


Stáhnout ppt "OBYVATELSTVO NA ZEMI (uč. PaLZ 66, 67,70,71, AS 24-27, ADS 30,31,40,41) Demografie – věda, která se zabývá vývojem počtu a struktury obyvatelstva.Demografie."

Podobné prezentace


Reklamy Google