Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti FTK UP v letech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti FTK UP v letech"— Transkript prezentace:

1

2 Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003-2005
Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Doc.PhDr. Dušan Tomajko, CSc. – studium a studijní záležitosti, statutární zástupce Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. – vědecko-badatelská činnost a zahraniční vztahy Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. – další vzdělávání a podpora výuky Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. – organizace, rozvoj a vnější vztahy Tajemník: Ing. Jan Vylegala Vedoucí pracovišť, zaměstnanci FTK UP Studující FTK UP

3 Výchozí pozice v únoru 2003 stěžejní úkoly pro léta 2003-2005/6
studijní obory a počty studentů ekonomická stabilizace zachycení trendů vzdělávání v souvislosti se vstupem ČR do EU re-strukturace priorita - výzkumných záměrů, koncept CKV Kontrola – výroční zprávy

4 Oblast studia a studijních záležitostí
Akreditace nových studijních oborů Tělesná výchova a sport Ochrana obyvatelstva Akreditace struktur. dvouoborového studia Tělesná výchova (Bc.) Tělesná výchova (navazující Mgr.)

5 Počty studentů na FTK UP
2002 Přijato Zanechalo Celkem Z toho KS Absolventi Absolventi v KS 383 97 1592 415 149 3 2003 404 89 1733 472 169 15 2004 495 114 1807 597 223 51 2005 538 60 (zatím) 1837 694 209 59

6 Počet akademických pracovníků
2003 2004 2005 Věk 2003 Věk 2005 Profesoři 7 9 8 65,4 64 Docenti 11 10 54,5 57,3 Odborní asistenti 43 44 44,4 44,1 Asistenti 12 14 28,3 29,2 Lektoři 44,7 45,5 Vědečtí pracovníci 4 5 35,8 32,9 Celkem 84 88 Student/ učitel 21 22

7 Počty studentů v DSP na FTK UP
2002 Prezenční Kombinovaná Celkem Ukončilo (do r. 2002) 23 29 52 17 2005 Ukončilo ( ) 43 (/2 zahraniční) 36 79 16 (1)

8 Trenérská studia (CTS) + DVPV
Studium, školení 2003 2004 2005 TS I. třídy 127 102 (profi 27) 114 (profi 27) TS II. třídy 149 73 104 Doškolení fotbal 223 225 Licence 370 475 762 DVPV 220 257 273 Celkem 1089 1132 1253

9 Habilitační a profesorské řízení
Do roku 2002 Počty docentů Počty profesorů FTK UP (D/P) 5 3 4/3 6 (1 do konce 2005) 1 4/0

10 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků
2003 Erasmus Leonardo CEEPUS Ostatní Celkem Vyslaní studenti 15 - 4 5 24 Přijatí studenti 2 7 1 10 Vyslaní AP 9 16 29 Přijatí AP

11 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků
2004 Erasmus Leonardo CEEPUS Ostatní Celkem Vyslaní studenti 31 7 2 47 Přijatí studenti 3 - 8 Vyslaní AP 10 19 33 Přijatí AP 1 13 17

12 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků
2005 Erasmus Leonardo CEEPUS Ostatní Celkem Vyslaní studenti 36 5 17 63 Přijatí studenti 10 - 4 2 16 Vyslaní AP 13 1 Neuzavřeno Přijatí AP

13 Zahraniční vztahy Bilaterální smlouvy - Erasmus
1. Katholieke Universiteit Leuven (Belgie) 2. Jyväskylän Yliopisto (Univerzita v Jyväskylä, Finsko) 3. Lahden Ammatikorkeakoulu (Polytechnika v Lahti, Finsko) 4. Linköpings Universitet (Švédsko) 5. Technische Universität München (SRN) 6. Philipps Universität Marburg (SRN) 7. Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle (Nizozemí) 8. St. Martin’s College Lancaster/Outdoor Studies Centre, Ambleside (Velká Británie) 9. University of Gloucestershire (Velká Británie) 10. Université Joseph Fourier Grenoble (Francie) 11. Université Montpellier 1 (Francie) 12. Université Paris-Sud (Francie) 13. Université Paris X-Nanterre (Francie) 14. Instituto Superior Dom Afonso III, Loulé (Portugalsko) 15. Facultad de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, Universidad de Granada (Španělsko) 16. Università degli Studi di Cagliari (Itálie) 17. Akademia wychowania fizycznego, Poznań (Polsko) 18. Akademia wychowania fizycznego, Warszawa (Polsko) 19. Fakulta športu Prešovské univerzity, Prešov (Slovensko)

14 Grantová politika (2003-2005) Výzkumné záměry
Rok GAČR MŠMT FRVŠ Ostatní Celkem Částka v tis. 2003 3 2 1 9 2870 2004 3382 2005 6 12 15783 Výzkumné záměry Rok Projekty Dotace (v tis.) 2003 2 (prof. Frömel et al, prof. Vaverka et al) 2319 2004 2565 2005 1 (prof. Frömel et al) 14275

15 Rozvojové projekty Hlavní řešitelé Spoluřešitelé Celkem 2003 3 2
2004 4 2005 Mezinárodní projekty: THENAPA JOINT ACTION AGING Paralympic Education

16 Legislativní oblast Statut FTK UP – úprava konkrétních článků
Směrnice o bezpečnosti práce – novelizovaná verze Úvaze 1,0 – zkušební verze Směrnice o finanční náhradě za výuku ve volných dnech a práci nad úvazek 1,0 Směrnice o organizaci a zabezpečení výuky v kombinované formě studia Výroční zpráva o činnosti FTK UP Plán rozvoje FTK UP na období 2005 – 2010 Provozní řád Centra kinantropologického výzkumu Využívání prostředků získaných od samoplátců – studentů DSP Směrnice o finanční náhradě za výuku v cizím jazyce (před dokončením)

17 Ekonomický vývoj 2002 2003 2004 2005 Dotace na provoz 38 846 45 688 57 193 59 490 Meziroční změna +6 842 +2 297 Celkový rozpočet (včetně FRVŠ, projekty, DČ, VZ) 53 401 66 703 72 817 93 338 V tis. Kč

18 Opravy a údržba objektů ve správě FTK
Elektrorevize objektů Energetický audit Osazení odpočinkových laviček Odstranění uvolněných obkladů na opláštění objektu – jen dočasné řešení Oprava informačních cedulí Oprava propadlé části Rauter – podlahy v tělocvičně T2 a její pokrytí novým kobercem Čištění a oprava koberců pro gymnastiku v tělocvičně T1 a oprava podlahy Rekonstrukce stravovacího komplexu Pastviny Výměna oken a zateplení budov Neředín

19 Fakultní „stříbro“ 2003 3. Mezinárodní konference Pohyb a zdraví
Těloolomouc a Tělíčkoolomouc 2003 2004 Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie Konference plná barev 2005 33. výroční konference International Association for Philosophy of Sport České akademické hry Olomouc 2005 Těloolomouc a Tělíčkoolomouc 2005 4. mezinárodní konference Pohyb a zdraví

20 Fakultní „zlato“ Výzkumný záměr „Pohybová aktivita a inaktivita….“ - prof. Frömel et al, Projekt SF EU … prof. Hodaň et al, Erasmus-Mundus, prof. Válková et al.

21 Fakultní „diamanty“ Veškeré větší či menší každodenní výsledky na všech pracovištích Periodické konference, semináře organizované katedrami Acta Gymnica Akce se studenty pro veřejnost Ocenění studentů Sportovní výsledky studentů

22 Děkuji za práci v uplynulém období.
Děkuji za pozornost.

23 Ekonomický vývoj 2003 Základní dotace 45 688 000,- Kč
Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj ,- Kč Neinvestiční prostředky celkem ,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 24,4 mil. Drobný hmotný majetek 26,9 mil. Software 1,4 mil. Drobné předměty 9,3 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

24 Ekonomický vývoj 2004 Základní dotace 57 139 000,- Kč
Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj ,- Kč Neinvestiční prostředky celkem ,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 24,0 mil. Drobný hmotný majetek 31,1 mil. Software 1,5 mil. Drobné předměty 9,2 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

25 Ekonomický vývoj 2005 Základní dotace 59 490 000,- Kč
Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj ,- Kč Neinvestiční prostředky celkem ,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 23,5 mil. Drobný hmotný majetek 33,1 mil. Software 1,8 mil. Drobné předměty 7,3 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

26 Počty ostatních pracovníků FTK
2003 Kategorie pracovníků Úvazek Fyzicky Věda a výzkum 4 THP 41,45 42 Dělnické profese 19,15 21 Obchodně provozní profese 1 Zdravotnické profese 1,5 2 Celkem 67,1 70

27 Počty ostatních pracovníků FTK
2004 Kategorie pracovníků Úvazek Fyzicky Věda a výzkum 5 THP 43,7 46 Dělnické profese 23,3 23 Obchodně provozní profese Zdravotnické profese 0,5 1 Celkem 72,5 75

28 Počty ostatních pracovníků FTK
2005 Kategorie pracovníků Úvazek Fyzicky Věda a výzkum 3,5 5 THP 47,5 48 Dělnické profese 28,7 30 Obchodně provozní profese Zdravotnické profese 0,5 1 Celkem 80,2 84 (75)

29 Průměrný výdělek Ř.č. Rok Období Průměr / akademický pracovník Nárůst v % (meziroční) Nárůst v Kč (meziroční) 1 2002 1-12 18895 x X 2 2003 20448 108,2 1552,- 3 2004 24252 118,6 3804,- 4 1-9 22497 5 2005 26450 117,6 3953 6 2002-5 Ř.č. 5 ku 1 140,0 7555,2

30 Vnitřní granty FTK Ř.č. Rok V Kč Nárůst % meziroční 1 2002 ,- X 2 2003 ,- 132,5 3 2004 ,- 223,9 4 2005 k ,- 117 5 2005 ku 2002 Ř. č. 4 ku 1 347,1

31 Stipendia ze všech zdrojů FTK
Ř.č. Rok V tis. Kč Nárůst % meziroční 1 2003 655,6 X 2 2004 726,5 110,8 3 2005 k 30.9. 600,7 110,2 (v alikvotním podílu výplat v průměru na měsíc) 5 2005 ku 2002 Ř. č. 3 ku 1 122,1 (v alikvotním podílu výplat v průměru na měsíc)

32 Publikační činnost 2003 5 4 47 1 81 2004 2 80 134 Monografie
Kapitoly v knize Články Patenty Příspěvky ve sborníku 2003 5 4 47 1 81 2004 2 80 134


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti FTK UP v letech"

Podobné prezentace


Reklamy Google