Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003-2005 Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Proděkani: Doc.PhDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003-2005 Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Proděkani: Doc.PhDr."— Transkript prezentace:

1

2 Zpráva o činnosti FTK UP v letech Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Proděkani: Doc.PhDr. Dušan Tomajko, CSc. Doc.PhDr. Dušan Tomajko, CSc. – studium a studijní záležitosti, statutární zástupce – studium a studijní záležitosti, statutární zástupce Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. – vědecko-badatelská činnost a zahraniční vztahy – vědecko-badatelská činnost a zahraniční vztahy Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. – další vzdělávání a podpora výuky – další vzdělávání a podpora výuky Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. – organizace, rozvoj a vnější vztahy – organizace, rozvoj a vnější vztahy Tajemník: Ing. Jan Vylegala Tajemník: Ing. Jan Vylegala Vedoucí pracovišť, zaměstnanci FTK UP Vedoucí pracovišť, zaměstnanci FTK UP Studující FTK UP Studující FTK UP

3 Výchozí pozice v únoru 2003 stěžejní úkoly pro léta /6 stěžejní úkoly pro léta /6 studijní obory a počty studentů studijní obory a počty studentů ekonomická stabilizace ekonomická stabilizace zachycení trendů vzdělávání v souvislosti se vstupem ČR do EU zachycení trendů vzdělávání v souvislosti se vstupem ČR do EU re-strukturace re-strukturace priorita - výzkumných záměrů, priorita - výzkumných záměrů, koncept CKV koncept CKV Kontrola – výroční zprávy

4 Oblast studia a studijních záležitostí Akreditace nových studijních oborů Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Akreditace struktur. dvouoborového studia Tělesná výchova (Bc.) Tělesná výchova (Bc.) Tělesná výchova (navazující Mgr.) Tělesná výchova (navazující Mgr.)

5 Počty studentů na FTK UP 2002 PřijatoZanechaloCelkem Z toho KS Absolventi Absolventi v KS (zatím)

6 Počet akademických pracovníků Věk 2003 Věk 2005 Profesoři79865,464 Docenti ,557,3 Odborní asistenti ,444,1 Asistenti ,329,2 Lektoři78844,745,5 Vědečtí pracovníci 45835,832,9 Celkem ,545,5 Student/učitel212122

7 Počty studentů v DSP na FTK UP 2002 PrezenčníKombinovanáCelkem Ukončilo (do r. 2002) PrezenčníKombinovanáCelkem Ukončilo ( ) 43 (/2 zahraniční) (1)

8 Trenérská studia (CTS) + DVPV Studium, školení TS I. třídy (profi 27) 114 (profi 27) TS II. třídy Doškolení fotbal Licence DVPV Celkem

9 Habilitační a profesorské řízení Do roku 2002 Počty docentů Počty profesorů FTK UP (D/P) 534/ Počty docentů Počty profesorů FTK UP (D/P) 6 (1 do konce 2005) 1 4/0

10 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 2003 ErasmusLeonardoCEEPUSOstatníCelkem Vyslaní studenti Přijatí studenti Vyslaní AP Přijatí AP

11 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 2004 ErasmusLeonardoCEEPUSOstatníCelkem Vyslaní studenti Přijatí studenti Vyslaní AP Přijatí AP

12 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 2005 ErasmusLeonardoCEEPUSOstatníCelkem Vyslaní studenti Přijatí studenti Vyslaní AP 1314Neuzavřeno Přijatí AP 2-2Neuzavřeno

13 Zahraniční vztahy Bilaterální smlouvy - Erasmus 1. Katholieke Universiteit Leuven (Belgie) 2. Jyväskylän Yliopisto (Univerzita v Jyväskylä, Finsko) 3. Lahden Ammatikorkeakoulu (Polytechnika v Lahti, Finsko) 4. Linköpings Universitet (Švédsko) 5. Technische Universität München (SRN) 6. Philipps Universität Marburg (SRN) 7. Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle (Nizozemí) 8. St. Martin’s College Lancaster/Outdoor Studies Centre, Ambleside (Velká Británie) 9. University of Gloucestershire (Velká Británie) 10. Université Joseph Fourier Grenoble (Francie) 11. Université Montpellier 1 (Francie) 12. Université Paris-Sud (Francie) 13. Université Paris X-Nanterre (Francie) 14. Instituto Superior Dom Afonso III, Loulé (Portugalsko) 15. Facultad de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, Universidad de Granada (Španělsko) 16. Università degli Studi di Cagliari (Itálie) 17. Akademia wychowania fizycznego, Poznań (Polsko) 18. Akademia wychowania fizycznego, Warszawa (Polsko) 19. Fakulta športu Prešovské univerzity, Prešov (Slovensko)

14 Grantová politika ( ) RokGAČRMŠMTFRVŠOstatníCelkem Částka v tis Výzkumné záměry RokProjekty Dotace (v tis.) (prof. Frömel et al, prof. Vaverka et al) prof. Vaverka et al) (prof. Frömel et al, prof. Vaverka et al) prof. Vaverka et al) (prof. Frömel et al) 14275

15 Rozvojové projekty Hlavní řešitelé SpoluřešiteléCelkem Mezinárodní projekty: THENAPA JOINT ACTION AGING Paralympic Education

16 Legislativní oblast Statut FTK UP – úprava konkrétních článků Směrnice o bezpečnosti práce – novelizovaná verze Úvaze 1,0 – zkušební verze Směrnice o finanční náhradě za výuku ve volných dnech a práci nad úvazek 1,0 Směrnice o organizaci a zabezpečení výuky v kombinované formě studia Výroční zpráva o činnosti FTK UP Plán rozvoje FTK UP na období 2005 – 2010 Provozní řád Centra kinantropologického výzkumu Využívání prostředků získaných od samoplátců – studentů DSP Směrnice o finanční náhradě za výuku v cizím jazyce (před dokončením)

17 Ekonomický vývoj Dotace na provoz Meziroční změna Celkový rozpočet (včetně FRVŠ, projekty, DČ, VZ) V tis. Kč

18 Opravy a údržba objektů ve správě FTK Elektrorevize objektů Energetický audit Osazení odpočinkových laviček Odstranění uvolněných obkladů na opláštění objektu – jen dočasné řešení Oprava informačních cedulí Oprava propadlé části Rauter – podlahy v tělocvičně T2 a její pokrytí novým kobercem Čištění a oprava koberců pro gymnastiku v tělocvičně T1 a oprava podlahy Rekonstrukce stravovacího komplexu Pastviny Výměna oken a zateplení budov Neředín

19 Fakultní „stříbro“ Mezinárodní konference Pohyb a zdraví 3. Mezinárodní konference Pohyb a zdraví Těloolomouc a Tělíčkoolomouc 2003 Těloolomouc a Tělíčkoolomouc Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie Konference plná barev kinantropologie Konference plná barev výroční konference International Association for 33. výroční konference International Association for Philosophy of Sport Philosophy of Sport České akademické hry Olomouc 2005 České akademické hry Olomouc 2005 Těloolomouc a Tělíčkoolomouc 2005 Těloolomouc a Tělíčkoolomouc mezinárodní konference Pohyb a zdraví 4. mezinárodní konference Pohyb a zdraví

20 Fakultní „zlato“ Výzkumný záměr Výzkumný záměr „Pohybová aktivita a inaktivita….“ - prof. Frömel et al, „Pohybová aktivita a inaktivita….“ - prof. Frömel et al, Projekt SF EU … prof. Hodaň et al, Projekt SF EU … prof. Hodaň et al, Erasmus-Mundus, prof. Válková et al. Erasmus-Mundus, prof. Válková et al.

21 Fakultní „diamanty“ Veškeré větší či menší každodenní výsledky na všech pracovištích Veškeré větší či menší každodenní výsledky na všech pracovištích Periodické konference, semináře organizované katedrami Periodické konference, semináře organizované katedrami Acta Gymnica Acta Gymnica Akce se studenty pro veřejnost Akce se studenty pro veřejnost Ocenění studentů Ocenění studentů Sportovní výsledky studentů Sportovní výsledky studentů

22 Děkuji za práci v uplynulém období. Děkuji za pozornost.

23 Ekonomický vývoj 2003 Základní dotace ,- Kč Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj ,- Kč Neinvestiční prostředky celkem ,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 24,4 mil. Drobný hmotný majetek 26,9 mil. Software 1,4 mil. Drobné předměty 9,3 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

24 Ekonomický vývoj 2004 Základní dotace ,- Kč Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj ,- Kč Neinvestiční prostředky celkem ,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 24,0 mil. Drobný hmotný majetek 31,1 mil. Software 1,5 mil. Drobné předměty 9,2 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

25 Ekonomický vývoj 2005 Základní dotace ,- Kč Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj ,- Kč Neinvestiční prostředky celkem ,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 23,5 mil. Drobný hmotný majetek 33,1 mil. Software 1,8 mil. Drobné předměty 7,3 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

26 Počty ostatních pracovníků FTK 2003 Kategorie pracovníků ÚvazekFyzicky Věda a výzkum 44 THP41,4542 Dělnické profese 19,1521 Obchodně provozní profese 11 Zdravotnické profese 1,52 Celkem67,170

27 Počty ostatních pracovníků FTK 2004 Kategorie pracovníků ÚvazekFyzicky Věda a výzkum 55 THP43,746 Dělnické profese 23,323 Obchodně provozní profese 00 Zdravotnické profese 0,51 Celkem72,575

28 Počty ostatních pracovníků FTK 2005 Kategorie pracovníků ÚvazekFyzicky Věda a výzkum 3,55 THP47,548 Dělnické profese 28,730 Obchodně provozní profese 00 Zdravotnické profese 0,51 Celkem80,2 84 (75)

29 Průměrný výdělek Ř.č.RokObdobí Průměr / akademický pracovník Nárůst v % (meziroční) Nárůst v Kč (meziroční) xX ,21552, ,63804, XX , Ř.č. 5 ku 1 X140,07555,2

30 Vnitřní granty FTK Ř.č.Rok V Kč Nárůst % meziroční ,- X ,- 132, ,- 223, k , ku 2002 Ř. č. 4 ku 1 347,1

31 Stipendia ze všech zdrojů FTK Ř.č.Rok V tis. Kč Nárůst % meziroční ,6X ,5110, k ,7 110,2 (v alikvotním podílu výplat v průměru na měsíc) ku 2002 Ř. č. 3 ku 1 122,1 (v alikvotním podílu výplat v průměru na měsíc)

32 Publikační činnost Monografie Kapitoly v knize ČlánkyPatenty Příspěvky ve sborníku


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003-2005 Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Proděkani: Doc.PhDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google