Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003-2005 Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Proděkani: Doc.PhDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003-2005 Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Proděkani: Doc.PhDr."— Transkript prezentace:

1

2 Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003-2005 Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Proděkani: Doc.PhDr. Dušan Tomajko, CSc. Doc.PhDr. Dušan Tomajko, CSc. – studium a studijní záležitosti, statutární zástupce – studium a studijní záležitosti, statutární zástupce Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. – vědecko-badatelská činnost a zahraniční vztahy – vědecko-badatelská činnost a zahraniční vztahy Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. – další vzdělávání a podpora výuky – další vzdělávání a podpora výuky Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. – organizace, rozvoj a vnější vztahy – organizace, rozvoj a vnější vztahy Tajemník: Ing. Jan Vylegala Tajemník: Ing. Jan Vylegala Vedoucí pracovišť, zaměstnanci FTK UP Vedoucí pracovišť, zaměstnanci FTK UP Studující FTK UP Studující FTK UP

3 Výchozí pozice v únoru 2003 stěžejní úkoly pro léta 2003-2005/6 stěžejní úkoly pro léta 2003-2005/6 studijní obory a počty studentů studijní obory a počty studentů ekonomická stabilizace ekonomická stabilizace zachycení trendů vzdělávání v souvislosti se vstupem ČR do EU zachycení trendů vzdělávání v souvislosti se vstupem ČR do EU re-strukturace re-strukturace priorita - výzkumných záměrů, priorita - výzkumných záměrů, koncept CKV koncept CKV Kontrola – výroční zprávy

4 Oblast studia a studijních záležitostí Akreditace nových studijních oborů Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Akreditace struktur. dvouoborového studia Tělesná výchova (Bc.) Tělesná výchova (Bc.) Tělesná výchova (navazující Mgr.) Tělesná výchova (navazující Mgr.)

5 Počty studentů na FTK UP 2002 PřijatoZanechaloCelkem Z toho KS Absolventi Absolventi v KS 3839715924151493 2003 40489173347216915 2004 495114180759722351 2005 538 60 (zatím) 183769420959

6 Počet akademických pracovníků 200320042005 Věk 2003 Věk 2005 Profesoři79865,464 Docenti1110954,557,3 Odborní asistenti 43444444,444,1 Asistenti12121428,329,2 Lektoři78844,745,5 Vědečtí pracovníci 45835,832,9 Celkem84888845,545,5 Student/učitel212122

7 Počty studentů v DSP na FTK UP 2002 PrezenčníKombinovanáCelkem Ukončilo (do r. 2002) 23295217 2005 PrezenčníKombinovanáCelkem Ukončilo (2003-2005) 43 (/2 zahraniční) 3679 16 (1)

8 Trenérská studia (CTS) + DVPV Studium, školení 200320042005 TS I. třídy 127 102 (profi 27) 114 (profi 27) TS II. třídy 14973104 Doškolení fotbal 223225 Licence370475762 DVPV220257273 Celkem108911321253

9 Habilitační a profesorské řízení Do roku 2002 Počty docentů Počty profesorů FTK UP (D/P) 534/3 2003-2005 Počty docentů Počty profesorů FTK UP (D/P) 6 (1 do konce 2005) 1 4/0

10 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 2003 ErasmusLeonardoCEEPUSOstatníCelkem Vyslaní studenti 15-4524 Přijatí studenti 2-7110 Vyslaní AP 9-41629 Přijatí AP 5-41524

11 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 2004 ErasmusLeonardoCEEPUSOstatníCelkem Vyslaní studenti 3172747 Přijatí studenti 3-328 Vyslaní AP 10221933 Přijatí AP 3-11317

12 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 2005 ErasmusLeonardoCEEPUSOstatníCelkem Vyslaní studenti 36551763 Přijatí studenti 10-4216 Vyslaní AP 1314Neuzavřeno Přijatí AP 2-2Neuzavřeno

13 Zahraniční vztahy Bilaterální smlouvy - Erasmus 1. Katholieke Universiteit Leuven (Belgie) 2. Jyväskylän Yliopisto (Univerzita v Jyväskylä, Finsko) 3. Lahden Ammatikorkeakoulu (Polytechnika v Lahti, Finsko) 4. Linköpings Universitet (Švédsko) 5. Technische Universität München (SRN) 6. Philipps Universität Marburg (SRN) 7. Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle (Nizozemí) 8. St. Martin’s College Lancaster/Outdoor Studies Centre, Ambleside (Velká Británie) 9. University of Gloucestershire (Velká Británie) 10. Université Joseph Fourier Grenoble (Francie) 11. Université Montpellier 1 (Francie) 12. Université Paris-Sud (Francie) 13. Université Paris X-Nanterre (Francie) 14. Instituto Superior Dom Afonso III, Loulé (Portugalsko) 15. Facultad de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, Universidad de Granada (Španělsko) 16. Università degli Studi di Cagliari (Itálie) 17. Akademia wychowania fizycznego, Poznań (Polsko) 18. Akademia wychowania fizycznego, Warszawa (Polsko) 19. Fakulta športu Prešovské univerzity, Prešov (Slovensko)

14 Grantová politika (2003-2005) RokGAČRMŠMTFRVŠOstatníCelkem Částka v tis. 2003323192870 2004323193382 200521631215783 Výzkumné záměry RokProjekty Dotace (v tis.) 2003 2 (prof. Frömel et al, prof. Vaverka et al) prof. Vaverka et al)2319 2004 2 (prof. Frömel et al, prof. Vaverka et al) prof. Vaverka et al)2565 2005 1 (prof. Frömel et al) 14275

15 Rozvojové projekty Hlavní řešitelé SpoluřešiteléCelkem 2003322 995 000 2004344 305 000 2005444 672 500 Mezinárodní projekty: THENAPA 2001-2005 JOINT ACTION 2004-2006 AGING 2004-2006 Paralympic Education 2004-2006

16 Legislativní oblast Statut FTK UP – úprava konkrétních článků Směrnice o bezpečnosti práce – novelizovaná verze Úvaze 1,0 – zkušební verze Směrnice o finanční náhradě za výuku ve volných dnech a práci nad úvazek 1,0 Směrnice o organizaci a zabezpečení výuky v kombinované formě studia Výroční zpráva o činnosti FTK UP Plán rozvoje FTK UP na období 2005 – 2010 Provozní řád Centra kinantropologického výzkumu Využívání prostředků získaných od samoplátců – studentů DSP Směrnice o finanční náhradě za výuku v cizím jazyce (před dokončením)

17 Ekonomický vývoj 2002200320042005 Dotace na provoz 38 846 45 688 57 193 59 490 Meziroční změna 0 +6 842 +11 505 +2 297 Celkový rozpočet (včetně FRVŠ, projekty, DČ, VZ) 53 401 66 703 72 817 93 338 V tis. Kč

18 Opravy a údržba objektů ve správě FTK Elektrorevize objektů Energetický audit Osazení odpočinkových laviček Odstranění uvolněných obkladů na opláštění objektu – jen dočasné řešení Oprava informačních cedulí Oprava propadlé části Rauter – podlahy v tělocvičně T2 a její pokrytí novým kobercem Čištění a oprava koberců pro gymnastiku v tělocvičně T1 a oprava podlahy Rekonstrukce stravovacího komplexu Pastviny Výměna oken a zateplení budov Neředín

19 Fakultní „stříbro“ 2003 3. Mezinárodní konference Pohyb a zdraví 3. Mezinárodní konference Pohyb a zdraví Těloolomouc a Tělíčkoolomouc 2003 Těloolomouc a Tělíčkoolomouc 2003 2004 Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie Konference plná barev kinantropologie Konference plná barev 2005 33. výroční konference International Association for 33. výroční konference International Association for Philosophy of Sport Philosophy of Sport České akademické hry Olomouc 2005 České akademické hry Olomouc 2005 Těloolomouc a Tělíčkoolomouc 2005 Těloolomouc a Tělíčkoolomouc 2005 4. mezinárodní konference Pohyb a zdraví 4. mezinárodní konference Pohyb a zdraví

20 Fakultní „zlato“ Výzkumný záměr Výzkumný záměr „Pohybová aktivita a inaktivita….“ - prof. Frömel et al, „Pohybová aktivita a inaktivita….“ - prof. Frömel et al, Projekt SF EU … prof. Hodaň et al, Projekt SF EU … prof. Hodaň et al, Erasmus-Mundus, prof. Válková et al. Erasmus-Mundus, prof. Válková et al.

21 Fakultní „diamanty“ Veškeré větší či menší každodenní výsledky na všech pracovištích Veškeré větší či menší každodenní výsledky na všech pracovištích Periodické konference, semináře organizované katedrami Periodické konference, semináře organizované katedrami Acta Gymnica Acta Gymnica Akce se studenty pro veřejnost Akce se studenty pro veřejnost Ocenění studentů Ocenění studentů Sportovní výsledky studentů Sportovní výsledky studentů

22 Děkuji za práci v uplynulém období. Děkuji za pozornost.

23 Ekonomický vývoj 2003 Základní dotace 45 688 000,- Kč Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj 1 475 000,- Kč Neinvestiční prostředky celkem 47 193 000,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 24,4 mil. Drobný hmotný majetek 26,9 mil. Software 1,4 mil. Drobné předměty 9,3 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

24 Ekonomický vývoj 2004 Základní dotace 57 139 000,- Kč Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj 1 593 000,- Kč Neinvestiční prostředky celkem 58 786 000,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 24,0 mil. Drobný hmotný majetek 31,1 mil. Software 1,5 mil. Drobné předměty 9,2 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

25 Ekonomický vývoj 2005 Základní dotace 59 490 000,- Kč Dotace na specifický institucionální výzkum a vývoj 1 701 000,- Kč Neinvestiční prostředky celkem 61 191 000,- Kč Dle skupin inventarizovaného majetku Investiční majetek 23,5 mil. Drobný hmotný majetek 33,1 mil. Software 1,8 mil. Drobné předměty 7,3 mil. Umělecké předměty 0,1 mil.

26 Počty ostatních pracovníků FTK 2003 Kategorie pracovníků ÚvazekFyzicky Věda a výzkum 44 THP41,4542 Dělnické profese 19,1521 Obchodně provozní profese 11 Zdravotnické profese 1,52 Celkem67,170

27 Počty ostatních pracovníků FTK 2004 Kategorie pracovníků ÚvazekFyzicky Věda a výzkum 55 THP43,746 Dělnické profese 23,323 Obchodně provozní profese 00 Zdravotnické profese 0,51 Celkem72,575

28 Počty ostatních pracovníků FTK 2005 Kategorie pracovníků ÚvazekFyzicky Věda a výzkum 3,55 THP47,548 Dělnické profese 28,730 Obchodně provozní profese 00 Zdravotnické profese 0,51 Celkem80,2 84 (75)

29 Průměrný výdělek Ř.č.RokObdobí Průměr / akademický pracovník Nárůst v % (meziroční) Nárůst v Kč (meziroční) 120021-1218895xX 220031-1220448108,21552,- 320041-1224252118,63804,- 41-922497XX 520051-926450117,63953 62002-5 Ř.č. 5 ku 1 X140,07555,2

30 Vnitřní granty FTK Ř.č.Rok V Kč Nárůst % meziroční 12002 120 000,- X 22003 159 000,- 132,5 32004 356 000,- 223,9 4 2005 k 30. 9. 416 500,- 117 5 2005 ku 2002 Ř. č. 4 ku 1 347,1

31 Stipendia ze všech zdrojů FTK Ř.č.Rok V tis. Kč Nárůst % meziroční 1 2003 655,6X 2 2004 726,5110,8 3 2005 k 30.9. 600,7 110,2 (v alikvotním podílu výplat v průměru na měsíc) 5 2005 ku 2002 Ř. č. 3 ku 1 122,1 (v alikvotním podílu výplat v průměru na měsíc)

32 Publikační činnost Monografie Kapitoly v knize ČlánkyPatenty Příspěvky ve sborníku 20035447181 200442802134


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003-2005 Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Prof.PhDr. Hana Válková, CSc. – děkanka Proděkani: Proděkani: Doc.PhDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google