Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARTIN ZOBEL PLANT-SPECIES COEXISTENCE - THE ROLE OF HISTORICAL, EVOLUTIONARY AND ECOLOGICAL FACTORS. OIKOS 65 (2): 314-320 NOV 1992 THE RELATIVE ROLE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARTIN ZOBEL PLANT-SPECIES COEXISTENCE - THE ROLE OF HISTORICAL, EVOLUTIONARY AND ECOLOGICAL FACTORS. OIKOS 65 (2): 314-320 NOV 1992 THE RELATIVE ROLE."— Transkript prezentace:

1 MARTIN ZOBEL PLANT-SPECIES COEXISTENCE - THE ROLE OF HISTORICAL, EVOLUTIONARY AND ECOLOGICAL FACTORS. OIKOS 65 (2): 314-320 NOV 1992 THE RELATIVE ROLE OF SPECIES POOLS IN DETERMINING PLANT SPECIES RICHNESS. AN ALTERNATIVE EXPLANATION OF SPECIES COEXISTENCE? TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 12 (7): 266-269 JUL 1997 ČBL 5: Species-pool hypotéza 2

2 THE RELATIVE ROLE OF SPECIES POOLS IN DETERMINING PLANT SPECIES RICHNESS. AN ALTERNATIVE EXPLANATION OF SPECIES COEXISTENCE? TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 12 (7): 266-269 JUL 1997 - myšlenka je to stará - Gleason 1926: vegetace je výsledkem migrace a třídění stanovištními faktory - species-pool hypotéza v silném slova smyslu: druhová bohatost na menší škále je primárně determinována počtem druhů dostupných na příští větší škále - starší práce zkoumaly vztah mezi druhovou bohatostí na menší a větší škále hledáním korelace mezi celkovým počtem druhů na obou škálách, to je však nedostatečné, protože a) je třeba odfiltrovat druhy, neschopné růst v aktuálním společenstvu z důvodu odlišných stanovištních nároků (jak to ale udělat??? a jak odlišit primární neschopnost od kompetičního vyloučení???) b) korelace sama o sobě není dostatečným statistickým nástrojem, protože lokální a regionální druhová bohatost nejsou nezávislé veličiny (počet druhů na větší škále nemůže být nižší než počet druhů na škále menší) ČBL 5: Species-pool hypotéza 2

3 THE RELATIVE ROLE OF SPECIES POOLS IN DETERMINING PLANT SPECIES RICHNESS. AN ALTERNATIVE EXPLANATION OF SPECIES COEXISTENCE? TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 12 (7): 266-269 JUL 1997 - jsou uvedeny způsoby jak stanovit, jak silná korelace je už významná pro prokázání vlivu regionálního species-poolu na lokální druhovou bohatost - jsou uvedeny případové studie podporující platnost species-pool hypotézy, je ovšem zdůrazněna komplementarita, nikoli alternativnost bottom-up a top-down přístupů ČBL 5: Species-pool hypotéza 2

4 TOMÁŠ HERBEN CORRELATION BETWEEN RICHNESS PER UNIT AREA AND THE SPECIES POOL CANNOT BE USED TO DEMONSTRATE THE SPECIES POOL EFFECT. JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 11: 123-126 FEB 2000 - kritika použití korelace jako nástroje pro testování vlivu regionálního species-poolu na lokální druhovou bohatost: pokud existuje statistický vztah mezi proměnnými A a B, pak to může být důsledek a) působení A na B b) působení B na A c) působení třetí proměnné na A i B - jednoduchým matematickým modelem (Monte Carlo) je ukázáno že a) statistické procesy fungující v lokálním měřítku mohou vygenerovat korelaci používanou k doložení vlivu species-poolu na lokální druhovou bohatost b) síla tohoto vztahu závisí na regionální beta-diverzitě Korelace nám neříká nic o procesu, kterým vnikla. Proto nemůže být použita pro testování vlivu species-poolu na lokální diverzitu, byť tento vliv může být významný. ČBL 5: Species-pool hypotéza 2

5 APLIKACE SPECIES-POOL HYPOTÉZY: MEELIS PÄRTEL: ROZDÍLY V ZASTOUPENÍ ACIDOFYTŮ/BAZIFYTŮ V RŮZNÝCH FLORISTICKÝCH OBLASTECH SVĚTA JAKO DŮSLEDEK ROZDÍLŮ V ZASTOUPENÍ KYSELÝCH/BAZICKÝCH PŮD V EVOLUČNÍCH CENTRECH TĚCHTO OBLASTÍ ČBL 5: Species-pool hypotéza 2

6 APLIKACE SPECIES-POOL HYPOTÉZY: JÖRG EWALD: THE CALCAREOUS RIDDLE: WHY ARE THERE SO MANY CALCIPHILOUS SPECIES IN THE CENTRAL EUROPEAN FLORA? FOLIA GEOBOTANICA 38: 357–366, 2003 ČBL 5: Species-pool hypotéza 2 The pool of the Central European flora consists of a majority of vascular plant taxa that are restricted to very base rich and calcareous soils. Ellenberg indicator values for Germany indicate that this floristic pattern is one of the potentially most powerful determinants of the richness of modern temperate plant communities. Considering the example of the forest flora, which, as the putative natural core of the species pool, exhibits the same skew, it is shown that neither the frequency of suitable soil types nor other correlated ecological factors can explain this striking pattern. Also, the ramification of higher taxa offers no indication of higher evolution speeds in calciphilous plants. As an alternative, it is hypothesized that Pleistocene range contractions have caused the extinction of more acidophilous than calciphilous species, because acid soils were much rarer when refugial areas were at their minimum. If this is correct, one of the most significant ecological patterns in the contemporary distribution of plant diversity must be regarded as a result of ecological drift imposed by a historical bottleneck.

7 Sociologické, psychologické a jiné zdánlivě nevědecké aspekty úspěchu species-pool hypotézy Myšlenka je to stará (Gleason 1926: vegetace je výsledkem migrace a třídění stanovištními faktory), popularitu ale získala až po explicitní formulaci a pod novým jménem. ČBL 5: Species-pool hypotéza 2

8 Myšlenka je to stará (Gleason 1926: vegetace je výsledkem migrace a třídění stanovištními faktory), popularitu ale získala až po explicitní formulaci a pod novým jménem. Ohniskem šíření species-poolových prací je Skandinávie. Proč? Snad proto, že: existuje zde svébytná vědecká komunita, jež se vzájemně zná, cituje, provokuje a má kde publikovat (Oikos). Možná i proto, že v ostrovní a rostlinami v holocénu relativně pozdě kolonizované Skandinávii se význam podobného mechanizmu představuje snáze než v migračními cestami protkané (a tudíž druhy zdánlivě nasycené) střední Evropě. Sociologické, psychologické a jiné zdánlivě nevědecké aspekty úspěchu species-pool hypotézy ČBL 5: Species-pool hypotéza 2

9 Nepopiratelná elegance, s níž odstraňuje dlouho a složitě studovaný problém lokálních interakcí rostlinných druhů a přenáší jej o stupeň/dva stupně výše, na krajinnou/ regionální úroveň. Příčiny velikosti regionálního species-poolu sice stále zůstávají problematické, otevírá se však rozsáhlý nový interpretační prostor, prostor historických vysvětlení, evolučních pohádek atp. Sociologické, psychologické a jiné zdánlivě nevědecké aspekty úspěchu species-pool hypotézy ČBL 5: Species-pool hypotéza 2


Stáhnout ppt "MARTIN ZOBEL PLANT-SPECIES COEXISTENCE - THE ROLE OF HISTORICAL, EVOLUTIONARY AND ECOLOGICAL FACTORS. OIKOS 65 (2): 314-320 NOV 1992 THE RELATIVE ROLE."

Podobné prezentace


Reklamy Google