Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anglie a Velká Británie, občanská válka v Anglii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anglie a Velká Británie, občanská válka v Anglii"— Transkript prezentace:

1 Anglie a Velká Británie, občanská válka v Anglii
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_02_obcanska_valka_v_anglii.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí, dějiny významných evropských států, Anglie, občanská válka v Anglii ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 8. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Stuartovci na anglickém trůnu, Karel I. a jeho spory s parlamentem, Cromwellova diktatura, restaurace Stuartovců, vznik Velké Británie. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Anglie a Velká Británie Občanská válka v Anglii
uč. 14 – 17

3 Stuartovci na anglickém trůnu
po smrti Alžběty vládl v Anglii syn Marie Stuartovny – Jakub I. (1603 – 25) nechal se ovlivňovat svými rádci – vládl v Anglii i ve Skotsku protestanty jeho vláda zklamala – nepomohl ani Fridrichu Falckému první protestanti za jeho vlády odjíždějí do Ameriky – Otcové poutníci - angličtí náboženští emigranti (puritáni), kteří nejdříve přesídlili do holandského Leidenu a  připluli na lodi Mayflower do Severní Ameriky a založili město Plymouth (v dnešním státě Massachusetts), které se stalo jádrem Nové Anglie

4 synem Marie Stuartovny a lorda Darnleyho králem Skotska Anglie a Irska
Jakub I. Stuart – – anglický král, skotský král Jakub VI. – po matce Marii Stuartovně synem Marie Stuartovny a lorda Darnleyho králem Skotska Anglie a Irska byl první Stuartovec na anglickém trůně jím založená personální unie mezi výše zmíněnými zeměmi nakonec vyústila ve vznik Spojeného království v roce 1707

5 Karel I. a jeho spory s parlamentem
Karel I – syn Jakuba I. vláda z boží milosti – proto se nechtěl o moc dělit s parlamentem moc parlamentu v Anglii již tradiční – povoloval daně, radil králi jeho počínání budilo odpor – snažil se vybírat daně bez parlamentu, nutil obchodníky k půjčkám okázalý přepych dvora, smířlivost vůči katolíkům puritáni = (puritas – čistota) – snaha o očistu anglikánské církve, návrat k biblické prostotě

6 Karel I. Stuart 1625 - 1649 – král Anglie, Skotska a Irska portréty od van Dycka
Karel I. Stuart (19. listopadu 1600 – 30. ledna 1649) byl králem Anglie, Skotska a Irska od 27. března 1625 až do své smrti. Byl synem Jakuba I. z rodu Stuartů a Anny Dánské. Otcovým dědicem se stal poté, co jeho bratr Jindřich roku zemřel.

7 Malba Anthonise van Dycka zobrazující Karla I. ze tří stran

8 spory Karla a parlamentu vyvrcholily - rozpustil parlament 1629
Karel vládl sám, peníze si opatřoval všemožnými způsoby – sílila nespokojenost 1639 vpadli do Anglie Skotové, chyběly prostředky na potlačení skotského povstání 1640 musel Karel znovu svolat parlament – ten donutil krále potrestat svoje rádce ( popravy) dále parlament vyžadoval rozpuštění armády, vytvoření vlády odpovědné přímo parlamentu Karel vtrhl do parlamentu, radikální poslanci však včas utekli

9 po roztržce s parlamentem Karel opustil Londýn
vyhlásil parlamentu válku, shromažďoval vojsko země rozdělena na dva tábory: 1/za králem vyšší šlechta, část anglikánské církve, katolíci, žoldnéři ( jízda kavalírů – Ruprecht Falcký) 2/za parlamentem měštané, drobná venkovská šlechta – budoucí vůdce revoluce Oliver Cromwell, většinou puritáni od kavalírů se na první pohled lišili – stříhaní – říkalo se jim kulaté hlavy první střety 1642 – větší zkušenost královského vojska

10 Cromwell pocházel z prostředí venkovské šlechty a do 40 let nebyl výraznou postavou anglické politiky. Později zdědil velký majetek po svém strýci a byl zvolen poslancem parlamentu a zapojil se do občanské války jako velitel parlamentaristického vojska. Postupně se propracoval z pozice velitele jezdeckého oddílu až na úroveň velitele armády. Byl jedním z lidí, kteří podepsali rozsudek smrti pro Karla I. Vedl anglické vojsko v tažení do Irska a Skotska. 16. prosince 1653 byl jmenován lordem protektorem. Po své smrti byl pohřben ve Westminsterském opatství, ale po restauraci Stuartovců byly jeho ostatky vykopány a zneuctěny. Oliwer Cromwell

11 Cromwell sešikoval puritánskou jízdu – situace se obrátila
Cromwell prosadil zřízení stálé armády – rozhodující bitva u Naseby červen 1645 král 1646 prchl na sever do Skotska jeho poddaní ho však vyměnili za částku, kterou jim Karel dlužil independenti (nezávislí) v čele s Cromwellem – požadovali reformy (nezávislost církve) nezískali většinu v parlamentě, prosadili změny silou Cromwell přitáhl s armádou do Londýna Karel opět utekl – i umírnění se báli jeho odvety a přidali se ke Comwellovi

12 Kartografie Praha: Novověk I
Kartografie Praha: Novověk I., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 35

13 Poprava krále a Cromwellova diktatura
král se opět spojil se Skoty, ale prohrál s parlamentní armádou parlament pod vlivem Cromwella odhlasoval obvinění krále z velezrady a rozhodl o popravě leden 1649 Karel I. sťat a byla vyhlášena republika vládnout měl parlament, ale skutečnou moc měl Cromwell a armáda zavedl se puritánský režim bylo dobyto Irsko – první anglickou kolonií

14

15 Cromwell rozděloval půdu zabranou církvi a stoupencům krále
zavedl Zákon o plavbě – zboží do Anglie směly dovážet jenom anglické lodě – války s Nizozemím Cromwell se stále více choval jako diktátor s podporou armády 1653 rozehnal i parlament Cromwell lordem – protektorem Cromwell ještě jednou svolal a rozehnal parlament, odvracela se od něj i armáda nakonec vládl sám 1658 umírá - v zemi chaos, lidé souhlasili s obnovením monarchie

16 zdroje: text: Dějepis 8 pro základní školy, novověk, SPN, str mapa: Kartografie Praha: Novověk I., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 35 obrázky:


Stáhnout ppt "Anglie a Velká Británie, občanská válka v Anglii"

Podobné prezentace


Reklamy Google