Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEALKOHOLOVÁ STEATOHEPATITIDA (NASH), NAFLD, ASH J. Horák I. interní klinika I. interní klinika 3. LF UK Praha 3. LF UK Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEALKOHOLOVÁ STEATOHEPATITIDA (NASH), NAFLD, ASH J. Horák I. interní klinika I. interní klinika 3. LF UK Praha 3. LF UK Praha."— Transkript prezentace:

1 NEALKOHOLOVÁ STEATOHEPATITIDA (NASH), NAFLD, ASH J. Horák I. interní klinika I. interní klinika 3. LF UK Praha 3. LF UK Praha

2 JATERNÍ STEATÓZA velkokapénková u déletrvajících poruch jaterního metabolismu tuků (obezita, DM II. typu, alkohol) u déletrvajících poruch jaterního metabolismu tuků (obezita, DM II. typu, alkohol)malokapénková porucha ß-oxidace MK – anomální metabolismus VLCFA, LCFA, DCA aj. substrátů pro peroxisomální FA-CoA oxidázu, které aktivují PPAR-α (peroxisome proliferator-activated receptor)

3

4 NASH koncepce pochází od Ludwiga et al. (Mayo Clin. Proc. 55, 1980, 434 - 438) nadřazen je termín Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), jehož je NASH součástí definována klinicky (konzum alkoholu < 20 g/den) a histologicky; pro spolehlivou diagnózu je nutná jaterní biopsie predisponující faktory: obezita, dospělý věk, diabetes mellitus II. typu, ženské pohlaví Lab: AST > ALT, hypertriacylglycerolémie

5 NAFLD Je důsledkem inzulinové rezistence. Histologické nálezy: 1. Prostá steatóza 2. Steatóza a zánět 3. Steatóza a balonovitá degenerace 4. Steatóza, sinusoidální fibróza a polymorfonukleární infiltrát, někdy s přítomností Malloryho hyalinu Pouze 3. a 4. stádium odpovídá NASH

6 PREVALENCE V celé populaci: NAFLD ~ 20% NASH ~ 2 – 3% Nejčastější výskyt NAFLD: 5. – 6. dekáda, ženy (65 – 83%), diabetes mellitus II. typu (28 – 55%), obezita (60 – 95%), hyperlipidémie (20 – 92%)

7 METABOLICKÝ SYNDROM A NAFLD 67% nemocných s NAFLD a 88% s NASH má MS MS zvyšuje riziko NASH (OR 3,2) a jaterní fibrózy (OR 3,5) prevalence MS u NAFLD stoupá s BMI u NAFLD stoupá prevalence NASH s BMI asi 66% nemocných s NAFLD má hypertriacylglycerolémii Marchesini et al, Hepatology 2003

8 PŘÍČINY NAFLD Metabolický syndrom –Inzulinová rezistence je významnou součástí NAFLD a je přítomna i u nemocných s normální hmotností a tolerancí glukózy –NAFLD přibývá exponenciálně s DM II. typu, hyperlipidémií, viscerální obezitou a hypertenzí Léky (steroidy, amiodaron, diltiazem) Chronické záněty Totální parenterální výživa Syndrom krátkého střeva Vrozené poruchy lipidového metabolismu (abetalipoproteinémie aj.)

9 ETIOPATOGENEZE NASH (1) Definované příčiny počáteční lézí je prostá steatóza; epizody steatohepatitidy provázejí přechod k cirhóze (prevalence cirhózy až 25%) inzulinová rezistence jakékoliv etiologie rychlý úbytek hmotnosti u obézních totální parenterální výživa léky a jiné toxiny jejunoileální bypass polymorfismy TNF-α intoxikace mědí

10 ETIOPATOGENEZE NASH (2) NASH může být projevem jaterního poškození v rámci systémového onemocnění Průmyslové chemikálie –dimetylformamid –syndrom toxického oleje

11 ETIOPATOGENEZE NASH (3) Lékyamiodaronperhexilin diltiazem, nifedipin syntetické estrogeny, tamoxifen chlorochinsalicyláty glukokortikoidy (vysoké dávky) tetracyklin

12 ETIOPATOGENEZE NASH (4) Jinéceliakieabetalipoproteinémie Wilsonova choroba divertikulóza tračníku

13 PATOGENEZE NASH rezistence vůči inzulinu prostá jaterní steatóza tvorba kyslíkových radikálů peroxidace lipidů NASH ?

14 omezený tok elektronů základní choroba u sekundární steatózy deplece antioxidantů mitochondriální ROS TNF-α jaterní tuk ÚLOHA KYSLÍKOVÝCH RADIKÁLŮ (ROS) U NASH produkty peroxidace lipidů

15 kyslíkové radikály peroxidace lipidů smrt hepatocytu Malloryho hyalin fibróza infiltráty cytokeratin aktivace granulocytů hvězdic. bb chemotaxe uvolnění cytokinů kyslíkové radikályFAS ligand přímá toxicita TNF-α TGF-ß IL-8 MDA MDA = malondialdehyd

16 HISTOLOGIE NASH steatóza (100%) balonovitá degenerace hepatocytů (100%) mírná difúzní zánětlivá infiltrace lalůčku polymorfonukleáry (56 – 100%) perivenulární a perisinusoidální ukládání kolagenu (41 – 100%) cirhóza (0 – 26%) Malloryho hyalin (0 – 90%) glykogenová jádra (35 – 100%) fokální nekrózy (25 – 57%)

17

18

19 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO DIAGNÓZU převážně velkokapénková steatóza mírný zánět lalůčku se smíšenou infiltrací polymorfonukleáry a mononukleáry balonovitá degenerace hepatocytů s maximem kolem steatotických jaterních buněk v zóně 3

20 ŽELEZO A NASH v jaterní biopsii lze prokázat mírnou akumulaci železa v 15 – 55% případů zvýšená koncentrace ferritinu v ~ 50% a zvýšená saturace transferrinu v 6 – 14% případů nalezeno vyšší procento heterozygotů pro mutace v HFE genu koncentrace železa v játrech a index jaterního železa jsou normální

21 FIBRÓZA U NASH depozita kolagenu jsou zprvu patrná v zóně 3 perivenulárně a perisinusoidálně místy je fibróza pericelulární progrese NASH —> portální fibróza, tvorba centro-portálních a porto-portálních sept (bridging) —> cirhóza progrese fibrózy je někdy provázena vzestupem poměru AST/ALT nad 1,0

22

23

24

25

26 KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY Asymptomatický průběh ve 45 – 100% Symptomatologie: bolesti pod POŽ, abdominální dyskomfort, únava, nevolnost Objektivní nález: hepatomegalie (12 – 75%), patologické jaterní testy Časná ateroskleróza u NASH Sono, CT, NMR: jaterní steatóza V pokročilých fázích obraz jaterní cirhózy („kryptogenní“)

27 NASH U DĚTÍ Prevalence stoupá s přibývající obezitou Dominují chlapci, typicky 11 – 13 let Histologické nálezy se liší od dospělých: periportální zánět, mononukleární infiltráty, minimální balonovitá degenerace, Malloryho tělíska jen vzácně (II. typ NASH) Lab: ALT>AST, hypertriacylglycerolémie, hyperinzulinémie Dg: nutná biopsie Th: režimová opatření, redukce hmotnosti, cvičení, vitamin E, UDCA, metformin

28 Adams et al, Gastroenterology, 2005, 129:113-121 MORTALITA NAFLD

29 SCREENING NAFLD U asymptomatických osob nedoporučen U osob s mírnou izolovanou elevací ALT je na místě řádné vyšetření – pravděpodobnost NAFLD vysoká Obezita, diabetes, hypertenze, hypertriglyceridémie zvyšují podezření Nález světlých jater při sonografii zvyšuje pravděpodobnost NAFLD

30 LÉČBA NASH (1) léčba přidružených chorob a stavů (metabolický syndrom, obezita, hyperglykémie, hyperlipidémie) aerobní cvičení vynechat inkriminované léky v terminální fázi cirhózy transplantace jater

31 LÉČBA NASH (2) UDCA (Ursofalk), N-acetylcystein (ACC), α-tokoferol statiny sibutramin (Meridia), orlistat (Xenical) metformin PPAR-α ↑ β-oxidaci MK v játrech, PPAR-γ ↑ citlivost vůči inzulinu a ↓ transport MK k játrům, agonisté - thiazolidindiony – pioglitazon - Actos, rosiglitazon - Avandia

32 LÉČBA NASH (3) anti-TNF látky: pentoxifylin, adiponektin fenofibrát Při extrémní obezitě (BMI > 40 nebo BMI > 35 + rizikové faktory): zvážit bariatrický výkon

33 NASH: před a po léčbě pioglitazonem + vitamin E Sanyal et al, Clin Gastroenterol and Hepatol, Dec 2004 Pre treatment (10 X)Post treatment (10 X)


Stáhnout ppt "NEALKOHOLOVÁ STEATOHEPATITIDA (NASH), NAFLD, ASH J. Horák I. interní klinika I. interní klinika 3. LF UK Praha 3. LF UK Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google