Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ovládnutí Itálie Římem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ovládnutí Itálie Římem"— Transkript prezentace:

1 Ovládnutí Itálie Římem

2 Boje s Kelty 387BC – vpád Keltů (Galů) ze severu do Itálie
Řím zpustošen legenda o kapitolských husách (učebnice s.111)

3 Rozšiřování římského území 
Během 3.st.p.K. ovládli většinu Itálie

4 Řím a ovládnutá území  zisk nové půdy pro římské občany
ovládnuté obyvatelstvo v postavení spojenců později získali římské občanství rozvoj řemesel, obchodu používání peněz

5 Římská armáda  vojáci – svobodní občané, vlastnící majetek
muži od 17 let zbraně a výstroj si kupují sami mají podíl na kořisti přísná kázeň, tresty smrti nemajetní a otroci nesmí do armády

6 Římská armáda  legie – až 6000 mužů oddíly pěchoty a jízdy
převaha pozemního vojska dobývací stroje

7 Římské legie

8 Římská armáda 1.st.p.K. – přechod k profesionální armádě
vojáci z povolání – plat  žold  žoldnéři služba trvala 16 – 20 let jako odměna – půda Jaká je naše dnešní armáda?

9 Punské války 264 – 146 BC Kartágo – městský stát, založen Féničany
obchodníci, mořeplavci soupeření s Římem o ovládnutí západního středomoří Kartaginci = Punové  punské války

10 1.punská válka 264 – 241 BC záminka – boj o ovládnutí Sicílie (obilí)
Římané – převaha pozemního vojska Punové – převaha námořního vojska Římané vybudovali vojenské námořnictvo – lodě s můstky – „námořní pěchota“ po dvaceti letech bojů zvítězili Římané

11 Lodě

12 Zisky Říma Řím se rozšířil o nová území – Sicílie, Sardinie, Korsika
nová území nazvána provincie (vincere – vítězit) správa římskými úředníky půda formálně římská obdělávají místní, ale platí daně

13 Zisky Říma

14 2.punská válka 218 – 201 BC Kartágo ovládlo Hispánii (Španělsko a Portugalsko) – bohaté zlaté doly Vojevůdce Hamilkar Barkas a jeho syn Hannibal Touží po odvetě za porážku Římem Vyrazili z Hispánie na sever Itálie Ve vojsku i váleční sloni

15 Hannibal

16 2.punská válka

17 Přechod přes Alpy

18 Úspěchy Punů

19 Bitvy – Řím prohrává U Trasimenského jezera U Kann – drtivá porážka

20 Bitva u Kann

21 Obrat ve válce Hannibal promeškal příležitost dobýt a ovládnout Řím
Římané žádali o mír – odmítnuti V římském vojsku bojovali i otroci a zločinci Poslední zoufalý pokus – útok na samotné Kartágo – římský velitel Scipio Hannibal donucen odejít z Itálie bránit Kartágo

22 Bitva u Zamy

23 Mírové podmínky Římané získali Hispánii
Kartágo ztratilo moc ve Středomoří Zákaz vést válku bez souhlasu Říma

24 3.punská válka 149 – 146 BC Cíl Římanů – úplné zničení Kartága
Záminka – napadení Kartága sousedním státem – válka bez „souhlasu“ Říma Kartágo napadeno a obléháno Po statečné obraně město dobyto a zcela zničeno Přečti si o dobývání Kartága v učeb.s.114.

25 Dobytí Makedonie a Řecka 215 – 146 BC
3 války s Makedonií – spojenci Hannibala zničena mnohá řecká města – Korint Římané získali velkou kořist a otroky 168 BC – Makedonie se stává provincií Řím se stává světovou velmocí - impérium


Stáhnout ppt "Ovládnutí Itálie Římem"

Podobné prezentace


Reklamy Google