Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geometrická podstata map

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geometrická podstata map"— Transkript prezentace:

1 Geometrická podstata map
1 Geometrická podstata map

2 ZÁKLADNÍ POJMY KARTOGRAFIE - věda, která se zabývá zhotovováním a studiem map MAPA - zobrazení zemského povrchu do roviny ve zmenšené podobě KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ – způsoby, kterými zobrazujeme zemský povrch do roviny

3 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ
(učebnice Příroda a lidé Země 12-13, modrý atlas 148, bílý atlas – přední vnitřní desky) 2

4 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ
Kritéria členění : zkreslení druh zobrazovací plochy poloha konstrukční osy

5 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ PODLE ZKRESLENÍ
DÉLKOJEVNÁ (stejnodélná, ekvidistantní) – nezkreslují vzdálenosti, ale zkreslují plochy a úhly ÚHLOJEVNÁ (stejnoúhlá, konformní) – věrně zachycují úhly, zkreslují délky a plochy PLOCHOJEVNÁ (stejnoplochá, ekvivalentní) – zachovávají poměry ploch, zkreslují úhly a délky VYROVNÁVACÍ (kompenzační) – zkresluje vše, ale méně (kompromisní zobrazení)

6 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ PODLE DRUHU ZOBRAZOVACÍ PLOCHY
AZIMUTÁLNÍ – rovina VÁLCOVÁ – plášť válce KUŽELOVÁ – plášť kužele OBECNÁ – odvození podle matematických požadavků (např. mapa světa na jednom listu – polykónické zobrazení CNIIGAiK 1950)

7 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ PODLE POLOHY KONSTRUKČNÍ OSY
NORMÁLNÍ POLOHA (pólová) –konstrukční osa = osa glóbu PŘÍČNÁ POLOHA (rovníková, transverzální ) – konstrukční osa v rovině rovníku OBECNÁ POLOHA (šikmá) – konstrukční osa prochází středem glóbu

8 GEOGRAFICKÁ POLOHA GEOGRAFICKÁ SÍŤ :
soubor rovnoběžek a poledníků na mapě (určují zeměpisnou polohu každého místa na Zemi) 3

9 POLEDNÍKY pomyslné polokružnice vedené po povrchu zemském od pólu k pólu určují severojižní směr hlavní poledník 0° zem. délky (greenwichský, nultý) poledníky 0° a 180° zem. délky dělí zeměkouli na západní a východní polokouli

10 POLEDNÍKY 5 4

11 ROVNOBĚŽKY určují západovýchodní směr od rovníku k pólům se zkracují
pomyslné kružnice vedené po povrchu Země určují západovýchodní směr od rovníku k pólům se zkracují rozdělují zeměkouli na severní a jižní polokouli

12 VÝZNAMNÉ ROVNOBĚŽKY 6 severní pól (bod, 90° s. š.)
severní polární kruh (rovnoběžka 66°33′ severní šířky), 66,5° s. š. obratník Raka (rovnoběžka 23°27′ severní šířky), 23,5° s.š. rovník (rovnoběžka 0°zeměpisné šířky), 0° zem. š. obratník Kozoroha (rovnoběžka 23°27′ jižní šířky), 23,5° j. š. jižní polární kruh (rovnoběžka 66°33′ jižní šířky) 66,5° j. š. jižní pól (bod, 90° j. š.) 6

13 ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA ( φ ) – úhel mezi rovinou rovníku a spojnicí středu Země s bodem na zemském povrchu 0°- 90° na sever – severní šířka (s. š.) 0°- 90° na jih – jižní šířka (j. š.) ZEMĚPISNÁ DÉLKA ( λ) – úhel mezi dvěma poledníky – nultým a místním 0°- 180°na východ – východní délka (v. d.) 0°- 180°na západ – západní délka (z. d.)

14 ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE porovnejte s obrázkem v učebnici (PaLZ) na straně 13
7

15 Určování hlavních měst podle zeměpisných souřadnic S=s. š. , J=j. š
Určování hlavních měst podle zeměpisných souřadnic S=s.š., J=j.š., Z=z.d, V=v.d 64°08′ S, 21°56′ Z 55°45′ S, 37°37′ V 51°30′ S, 0°08′ Z 50°05′ S, 14°26′ V 45°26′ S, 75°41′ Z 38°54′ S, 77°02′ Z 35°41′ S, 139°46′ V 15°47′ J, 47°54′ Z

16 Určování hlavních měst podle zeměpisných souřadnic - Řešení
64°08′ S, 21°56′ Z Reykjavík  Iceland 55°45′ S, 37°37′ V Moscow  Russia 51°30′ S, 0°08′ Z London,  England  United Kingdom 50°05′ S, 14°26′ V Prague  Czech Republic 45°26′ S, 75°41′ Z Ottawa,  Ontario  Canada 38°54′ S, 77°02′ Z Washington, D.C.  United States 35°41′ S, 139°46′ V Tokyo  Japan 15°47′ J, 47°54′ Z Brasília  Brazil

17 ZDROJE INFORMACÍ : Obr.1 - [cit ]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Netzentwuerfe.png> . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: Maximilian Dörrbecker Obr.2 - [cit ]. < . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: T.Nijeholt Obr.3 - [cit ]. < > Licence: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, Autor: Djexplo Obr.4 - [cit ]. < . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: Adam Sádovský Obr.5 - [cit ]. < > . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: ChrisO Obr.6 - [cit ]. < . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2,0 Generic, Autor: Blueshade Obr.7 - [cit ]. < . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: Ttog Kartografie. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit ]. Dostupné z WWW: < > Mapová zobrazení. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit ]. Dostupné z WWW: < >

18 TIŠTĚNÉ ZDROJE INFORMACÍ :
Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., vydání, ISBN Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o vydání. ISBN

19 ODKAZY K DANÉMU TEMATU:
Wikipedie, otevřená encyklopedie. Kartografie.< > Mapová zobrazení.http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapov%C3%A9_zobrazen%C3%AD Zeměpisné souřadnice měst : Reykjavík, Moskva, Londýn, Praha, Ottawa, Washington, Tokyo, Brasília


Stáhnout ppt "Geometrická podstata map"

Podobné prezentace


Reklamy Google