Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geometrická podstata map 1. ZÁKLADNÍ POJMY KARTOGRAFIE - věda, která se zabývá zhotovováním a studiem map MAPA - zobrazení zemského povrchu do roviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geometrická podstata map 1. ZÁKLADNÍ POJMY KARTOGRAFIE - věda, která se zabývá zhotovováním a studiem map MAPA - zobrazení zemského povrchu do roviny."— Transkript prezentace:

1 Geometrická podstata map 1

2 ZÁKLADNÍ POJMY KARTOGRAFIE - věda, která se zabývá zhotovováním a studiem map MAPA - zobrazení zemského povrchu do roviny ve zmenšené podobě KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ – způsoby, kterými zobrazujeme zemský povrch do roviny

3 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ (učebnice Příroda a lidé Země 12-13, modrý atlas 148, bílý atlas – přední vnitřní desky ) 2

4 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ Kritéria členění : zkreslení druh zobrazovací plochy poloha konstrukční osy

5 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ PODLE ZKRESLENÍ DÉLKOJEVNÁ (stejnodélná, ekvidistantní) – nezkreslují vzdálenosti, ale zkreslují plochy a úhly ÚHLOJEVNÁ (stejnoúhlá, konformní) – věrně zachycují úhly, zkreslují délky a plochy PLOCHOJEVNÁ (stejnoplochá, ekvivalentní) – zachovávají poměry ploch, zkreslují úhly a délky VYROVNÁVACÍ (kompenzační) – zkresluje vše, ale méně (kompromisní zobrazení)

6 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ PODLE DRUHU ZOBRAZOVACÍ PLOCHY AZIMUTÁLNÍ – rovina VÁLCOVÁ – plášť válce KUŽELOVÁ – plášť kužele OBECNÁ – odvození podle matematických požadavků (např. mapa světa na jednom listu – polykónické zobrazení CNIIGAiK 1950)

7 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ PODLE POLOHY KONSTRUKČNÍ OSY NORMÁLNÍ POLOHA (pólová) – konstrukční osa = osa glóbu PŘÍČNÁ POLOHA (rovníková, transverzální ) – konstrukční osa v rovině rovníku OBECNÁ POLOHA (šikmá) – konstrukční osa prochází středem glóbu

8 GEOGRAFICKÁ POLOHA GEOGRAFICKÁ SÍŤ : soubor rovnoběžek a poledníků na mapě (určují zeměpisnou polohu každého místa na Zemi) 3

9 POLEDNÍKY pomyslné polokružnice vedené po povrchu zemském od pólu k pólu určují severojižní směr hlavní poledník 0° zem. délky (greenwichský, nultý) poledníky 0° a 180° zem. délky dělí zeměkouli na západní a východní polokouli

10 POLEDNÍKY 4 5

11 ROVNOBĚŽKY pomyslné kružnice vedené po povrchu Země určují západovýchodní směr od rovníku k pólům se zkracují rozdělují zeměkouli na severní a jižní polokouli

12 VÝZNAMNÉ ROVNOBĚŽKY severní pól (bod, 90° s. š.) severní polární kruhseverní polární kruh (rovnoběžka 66°33′ severní šířky), 66,5° s. š. obratník Rakaobratník Raka (rovnoběžka 23°27′ severní šířky), 23,5° s.š. rovníkrovník (rovnoběžka 0°zeměpisné šířky), 0° zem. š. obratník Kozorohaobratník Kozoroha (rovnoběžka 23°27′ jižní šířky), 23,5° j. š. jižní polární kruhjižní polární kruh (rovnoběžka 66°33′ jižní šířky) 66,5° j. š. jižní pól (bod, 90° j. š.) 6

13 ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA ( φ ) – úhel mezi rovinou rovníku a spojnicí středu Země s bodem na zemském povrchu 0°- 90° na sever – severní šířka (s. š.) 0°- 90° na jih – jižní šířka (j. š.) ZEMĚPISNÁ DÉLKA ( λ) – úhel mezi dvěma poledníky – nultým a místním 0°- 180°na východ – východní délka (v. d.) 0°- 180°na západ – západní délka (z. d.)

14 ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE porovnejte s obrázkem v učebnici (PaLZ) na straně 13 7

15 Určování hlavních měst podle zeměpisných souřadnic S=s.š., J=j.š., Z=z.d, V=v.d 64°08′ S, 21°56′ Z 55°45′ S, 37°37′ V 51°30′ S, 0°08′ Z 50°05′ S, 14°26′ V 45°26′ S, 75°41′ Z 38°54′ S, 77°02′ Z 35°41′ S, 139°46′ V 15°47′ J, 47°54′ Z

16 Určování hlavních měst podle zeměpisných souřadnic - Řešení 64°08′ S, 21°56′ Z Reykjavík Iceland Reykjavík Iceland 55°45′ S, 37°37′ V Moscow Russia Moscow Russia 51°30′ S, 0°08′ Z London, England United Kingdom LondonEngland United Kingdom 50°05′ S, 14°26′ V Prague Czech Republic Prague Czech Republic 45°26′ S, 75°41′ Z Ottawa, Ontario Canada OttawaOntario Canada 38°54′ S, 77°02′ Z Washington, D.C. United States Washington, D.C. United States 35°41′ S, 139°46′ V Tokyo Japan Tokyo Japan 15°47′ J, 47°54′ Z Brasília Brazil Brasília Brazil

17 ZDROJE INFORMACÍ : Obr.1 - [cit. 2012-11-1].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: Maximilian Dörrbecker Obr.2 - [cit. 2012-11-1].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: T.Nijeholthttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projectiesoorten.PNG Obr.3 - [cit. 2012-11-1]. Licence: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, Autor: Djexplohttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latitude_and_Longitude_of_the_Earth.svg?uselang=cs Obr.4 - [cit. 2012-11-1].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: Adam Sádovskýhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poledn%C3%ADky.png Obr.5 - [cit. 2012-11-1].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: ChrisOhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Prime_meridian.jpg Obr.6 - [cit. 2012-11-1].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2,0 Generic, Autor: Blueshadehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth-lighting-winter-solstice_EN.png Obr.7 - [cit. 2012-11-1].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: Ttoghttp://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Geographic_coordinates_sphere.svg&page=1 Kartografie. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2012-11-1]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kartografie Mapová zobrazení. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2012-11-1]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapov%C3%A9_zobrazen%C3%AD

18 TIŠTĚNÉ ZDROJE INFORMACÍ : Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2004. 1. vydání, ISBN 80-86034-45- 3 Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5 Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydání, ISBN 80-7011- 730-3 Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282-6-9

19 ODKAZY K DANÉMU TEMATU: Wikipedie, otevřená encyklopedie. Kartografie. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kartografie Mapová zobrazení.http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapov%C3%A9_zobrazen%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Mapov%C3%A9_zobrazen%C3%AD Zeměpisné souřadnice měst : Reykjavík, Moskva, Londýn, Praha, Ottawa, Washington, Tokyo, Brasília


Stáhnout ppt "Geometrická podstata map 1. ZÁKLADNÍ POJMY KARTOGRAFIE - věda, která se zabývá zhotovováním a studiem map MAPA - zobrazení zemského povrchu do roviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google