Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ESF MU. 2 Globální a dílčí architektura IS /IT Globální architektura : hrubý model IS/IT Globální architektura : hrubý model IS/IT (odpovídá např. hlavnímu-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ESF MU. 2 Globální a dílčí architektura IS /IT Globální architektura : hrubý model IS/IT Globální architektura : hrubý model IS/IT (odpovídá např. hlavnímu-"— Transkript prezentace:

1 1 ESF MU

2 2 Globální a dílčí architektura IS /IT Globální architektura : hrubý model IS/IT Globální architektura : hrubý model IS/IT (odpovídá např. hlavnímu- generálnímu plánu stavby domu) (odpovídá např. hlavnímu- generálnímu plánu stavby domu) Dílčí architektura : dílčí dimenze IS /IT Dílčí architektura : dílčí dimenze IS /IT Funkční architektura Funkční architektura Procesní architektura Procesní architektura Datová architektura Datová architektura SW architektura SW architektura HW architektura HW architektura

3 3 Globální a dílčí architektury

4 4 Typické technologické vrstvy počítačů Aplikace Prezentační systém -GUI Databázový systém Operační systém Strojový kód Mikroprogramy, binární logika HW

5 5 Typické aplikační vrstvy Uživatel Uživatelské rozhranní Aplikace Databázové prostředí Operační systém - platforma HW prostředky

6 6 Globální architektura dle skupin uživatelů Zaměstnanci Vlastníci, management Zákazníci Obchodní partneři – dodavatelé, dopravci, banky,… Veřejnost Státní administrativa – finanční úřad, celní úřad,… Business Intelligence, manažerské aplikace Interní infrastruktura Prodej, nákup, výroba, sklady Finance, Control- liing,... Zdroje (personál, majetek), SCM– B2B CRM – B2C B2A

7 7 Globální architektura dle služeb poskytovaných podnikovým procesům

8 8 Stavební bloky

9 9 Vazby mezi stavebními bloky

10 10 Základní typy SW architektur I

11 11 Základní typy SW architektur II

12 12 Základní typy SW architektur III

13 13 Základní typy SW architektur IV

14 14 Použití SW architektur Univerzálně jsou použitelné pouze vrstvená a síťová architektura. Lineární a hierarchická pouze pro specifické aplikace. Síťová je preferována v případech, kdy musíme preferovat nízké náklady provozu před nízkými náklady tvorby, údržby a užití. V ostatních případech je vhodnější vrstvená architektura.

15 15 Technologická architektura Ethernet, Token Ring, toplogie – páteřní a hvězdicová)

16 16 Dvou a třívrstvá architektura

17 17 3-vrstvá architektura (např.přes internet) SQL-DB APPL FILES Object Server

18 18 2 a 3-vrstvá architektura v jedné síti Object Server SQL-DB APPL FILES 3-vrstvy (tenký klient) 2-vrstvy 3-vrstvy kombinovaně „fat“+“thin“

19 19 2 a 3 vrstvy- rozdíly Rozdíly : 3-vrstvy „fat“ : Přístup k Object Serveru nebo přístup k DB přímo přes ODBC (nap ř. přes 100 Mb linku). To umožňuje velice rychlý přístup k databázi (DB) s využitím všech předností sítě typu LAN LAN :Local Area Network 3-vrstvy „ thin“ : Přístup pouze přes Object Server. 2-vrstvy : Klient musí mít nainstalovaný produkt a přistupuje k aplikaci a databázi (DB) přímo ODBC : Open Database Connectivity

20 20 Přístupy k DB (lokálně a pomocí browserů) Tradiční ERP s Window klienty je připojen k DB Tradiční ERP s Window klienty je připojen k DB Každý klient má u sebe tzv. Business logiku Každý klient má u sebe tzv. Business logiku Business logika (BL) je soubor pravidel a výpočtů, které jsou aplikací používané Business logika (BL) je soubor pravidel a výpočtů, které jsou aplikací používané Výše uvedené schéma se nazývá často 2 vrstvá architektura client-server Výše uvedené schéma se nazývá často 2 vrstvá architektura client-server Klienti jsou „Fat“ (tlustí), protože je business logika u nich (nebo její část) Klienti jsou „Fat“ (tlustí), protože je business logika u nich (nebo její část) Nevýhoda : dvě DB a jejich potřebná synchronizace Nevýhoda : dvě DB a jejich potřebná synchronizace Windows Klienti s BL Browser klienti Browser logic WEB DB 1DB 2 Synchronizace

21 21 3 – vrstvy z pohledu WEB Windows klienti Browser klienti Business logika Databáze

22 22 Výhody 2 –vrstvého řešení V aplikaci se snadněji zajišťují různé formy komunikace s různými koncovými stanicemi a s různými uživateli V aplikaci se snadněji zajišťují různé formy komunikace s různými koncovými stanicemi a s různými uživateli  Zvyšuje se přenositelnost aplikace  Lze snadněji plánovat a doplňovat výpočetní kapacity

23 23 Výhody 3 –vrstvého řešení Nižší provozní náklady – pořizovací náklady dražší Nižší provozní náklady – pořizovací náklady dražší Menší údržba Menší údržba Neexistují redundantní údaje Neexistují redundantní údaje Neexistuje redundantní business logika Neexistuje redundantní business logika Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníka Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníka Jednoduchý a tedy i rychlý a bezpečný přechod na vyšší verze Jednoduchý a tedy i rychlý a bezpečný přechod na vyšší verze Flexibilita Flexibilita Každou z vrstev lze udržovat a rozvíjet zcela samostatně Každou z vrstev lze udržovat a rozvíjet zcela samostatně Každá vrstva může být vyvíjena v jiném vývojovém prostředí Každá vrstva může být vyvíjena v jiném vývojovém prostředí Ideální pro tvorbu otevřených, distribuovaných a flexibilních informačních systémů, které lze pružně přizpůsobovat změnám Ideální pro tvorbu otevřených, distribuovaných a flexibilních informačních systémů, které lze pružně přizpůsobovat změnám Typická architektura pro celopodnikové rozlehlé aplikace dynamického charakteru Typická architektura pro celopodnikové rozlehlé aplikace dynamického charakteru

24 24 Architektura klient-server I. Klient = program, který vyžaduje provedení určité služby Klient = program, který vyžaduje provedení určité služby Server = danou službu na požádání poskytuje Server = danou službu na požádání poskytuje

25 25 Architektura klient-server II. Některé operace jsou prováděny přímo na pracovní stanici a tak je server odlehčen Následek : zvýší se rychlost zpracování Některé operace jsou prováděny přímo na pracovní stanici a tak je server odlehčen Následek : zvýší se rychlost zpracování Výpočetní výkon je distribuován mezi server a pracovní stanice. Výpočetní výkon je distribuován mezi server a pracovní stanice. Aplikace je rozdělena na dva nebo více kooperujících programů Aplikace je rozdělena na dva nebo více kooperujících programů Jeden a tentýž program přitom jednou může vystupovat jako klient, jindy jako server Jeden a tentýž program přitom jednou může vystupovat jako klient, jindy jako server

26 26 Architektura klient-server III. Finančně menší nároky na pořízení serveru Finančně menší nároky na pořízení serveru Následek : úspora investic Následek : úspora investic Sítě složené z malých výkonných počítačů Následek : při poruše jednoho počítače se nezhroutí celá síť. Sítě složené z malých výkonných počítačů Následek : při poruše jednoho počítače se nezhroutí celá síť.

27 27 Architektura klient-server IV. Další vlastnosti (charakteristiky) Další vlastnosti (charakteristiky) Propojení počítačů s výkonem o tisíců (milion instrukcí za sekundu ) MIPS kde se celková hodnota výpočetního výkonu v MIPS nedá ani spočítat Propojení počítačů s výkonem o tisíců (milion instrukcí za sekundu ) MIPS kde se celková hodnota výpočetního výkonu v MIPS nedá ani spočítat Následek : Systém vám umožní zpracovat všechna data, aniž by si nějaká jeho část přivlastnila veškeré zdroje. Koncoví uživatelé tak mohou pracovat i na lokální úrovni. Následek : Systém vám umožní zpracovat všechna data, aniž by si nějaká jeho část přivlastnila veškeré zdroje. Koncoví uživatelé tak mohou pracovat i na lokální úrovni.

28 28 Architektura klient-server V. Další vlastnosti (charakteristiky) Další vlastnosti (charakteristiky) Některé pracovní stanice mají srovnatelný výkon jako servery a jejich cena je menší Některé pracovní stanice mají srovnatelný výkon jako servery a jejich cena je menší Následek : Větší výpočetní výkon za méně peněz. Systém tak umožňuje uskutečnit další nákupy nebo zvýšit zisky. Následek : Větší výpočetní výkon za méně peněz. Systém tak umožňuje uskutečnit další nákupy nebo zvýšit zisky.

29 29 Architektura klient-server V. Další vlastnosti (charakteristiky) Další vlastnosti (charakteristiky) Otevřenost systému Otevřenost systému Následek : Můžete si vybrat z nabídky hardware, software nebo služeb od jiných dodavatelů. Svůj systém můžete snadno rozšiřovat Následek : Můžete si vybrat z nabídky hardware, software nebo služeb od jiných dodavatelů. Svůj systém můžete snadno rozšiřovat

30 30 Architektura klient-server VI. Další vlastnosti (charakteristiky) Další vlastnosti (charakteristiky) Individuální nastavení prostředí pro klienty Individuální nastavení prostředí pro klienty Následek : Můžete používat různé počítačové platformy, které nejlépe vyhovují potřebám jednotlivých oddělení a uživatelů. Z toho samozřejmě plyne ochrana vašich investic. Následek : Můžete používat různé počítačové platformy, které nejlépe vyhovují potřebám jednotlivých oddělení a uživatelů. Z toho samozřejmě plyne ochrana vašich investic.

31 31 Provozní spolehlivost - v okamžiku výpadku počítačového systému nemůže dojít ke ztrátě dat ani k porušení DB, proto po opětovném startu po výpadku není třeba obnovovat DB Provozní spolehlivost - v okamžiku výpadku počítačového systému nemůže dojít ke ztrátě dat ani k porušení DB, proto po opětovném startu po výpadku není třeba obnovovat DB Databáze i po výpadku napětí v síti nebo výpadku serveru v důsledku poruchy HW zůstává konzistentní a její integrita není porušena. Databáze i po výpadku napětí v síti nebo výpadku serveru v důsledku poruchy HW zůstává konzistentní a její integrita není porušena. Transakce se provede buď celá nebo vůbec ne - nemůže dojít k nekonzistenci dat. Transakce se provede buď celá nebo vůbec ne - nemůže dojít k nekonzistenci dat. Prováděné transakce se ukládají ve speciální oblasti RAM, tzv. Commit cache. Prováděné transakce se ukládají ve speciální oblasti RAM, tzv. Commit cache. TRANSAKČNÍ ZPRACOVÁNÍ

32 32 Typy zpracování I Dávkové jednotlivé požadavky na zpracování a související vstupní data jsou shromážděna v dávce před odstartováním aplikace, která po svém spuštění zpracuje najednou všechny shromážděné požadavky jednotlivé požadavky na zpracování a související vstupní data jsou shromážděna v dávce před odstartováním aplikace, která po svém spuštění zpracuje najednou všechny shromážděné požadavky Př.: sběr a doručování poštovních zásilek Př.: sběr a doručování poštovních zásilek Výhody: Výhody:  snadná programová realizace  malé nároky na počítačové zdroje Nevýhody: Nevýhody:  dlouhá a nezaručená doba odezvy  bez komunikace s uživatelem Př. účetní uzávěrka Př. účetní uzávěrka

33 33 Typy zpracování II Interaktivní uživatel je v přímém kontaktu s počítačem a jeho požadavky na zpracování jsou vyřizovány okamžitě a s garantovanou dobou odezvy a jsou realizovány jednou transakcí uživatel je v přímém kontaktu s počítačem a jeho požadavky na zpracování jsou vyřizovány okamžitě a s garantovanou dobou odezvy a jsou realizovány jednou transakcí Př.: vyřizování telegramů na poště Př.: vyřizování telegramů na poště Výhody: Výhody:  uživatelsky příjemnější Nevýhody : Nevýhody :  náročné na tvorbu  náročné na potřebu počítačových zdrojů Aplikace řízené událostmi Aplikace řízené událostmi Aplikace pracující v reálném čase Aplikace pracující v reálném čase

34 34 Typy zpracování III Aplikace řízené událostmi startovány událostmi (datové, časové, mimořádné), které nastávají v reálném světě startovány událostmi (datové, časové, mimořádné), které nastávají v reálném světě Př. automatické vystavení objednávky (datová), pravidelné automatické odesílání údajů (časová) Př. automatické vystavení objednávky (datová), pravidelné automatické odesílání údajů (časová) Výhody: Výhody:  zvyšují automatizaci a tím obvykle i efektivnost podnikových procesů. Aplikace pracující v reálném čase Př. přímé řízení strojů a celé výrobní linky počítačem

35 35 Problémy s duplicitním uložením údajů Problémy s duplicitním uložením údajů jinak identifikován výrobek pro Prodej jinak identifikován výrobek pro Prodej a jinak pro výrobu (příklad) jeden pracovník změnil identifikaci výrobku Ao v jednom subsystému a ve druhém nikoliv jeden pracovník změnil identifikaci výrobku Ao v jednom subsystému a ve druhém nikoliv jeden pracovník provedl změnu v identifikaci Ao a jiný pracovník provedl jinou změnu pro stejnou identifikaci Ao jeden pracovník provedl změnu v identifikaci Ao a jiný pracovník provedl jinou změnu pro stejnou identifikaci Ao DATOVÁ INTEGRACE I.

36 36 Další vlastnosti (charakteristiky) Další vlastnosti (charakteristiky) DATOVÁ INTEGRACE II. Aplikace 1Aplikace 2Aplikace 3 Data 1 Data 2 Data 3

37 37 Po datové integraci Po datové integraci DATOVÁ INTEGRACE III. Aplikace 1Aplikace 2Aplikace 3

38 38 Příklad provázanosti Příklad provázanosti DATOVÁ INTEGRACE IV. Tabulka SkladNákup-požadavek Nákup Prodej položky Minimum na skladě Zákazník Faktura a dod.list Dodavatel Faktura a dodací list

39 39 Základní modely databází hierarchická hierarchická síťová síťová relační relační PříjmeníJménoMěstoÚčet PlíhalHorymírChrudim12345 BečkaBedřichKyjov23456 KulhánekSávaHlinsko34567 FrgálJožoMagále45678 PěnkavaHubertPraha56789 BinkaGejzaÚstí67890 ÚčetZůstatekÚroky 12345 12 093,00132,00 23456 233 212,002 324,00 34567 98 777,00432,00 45678 234,0032,00 56789 540 000,008 799,00 67890 4,000,10

40 40 Základní stavební kameny architektury IS / IT Základní stavební kameny architektury IS / IT EIS -executive IS MIS-management IS TPS-transaction processing System (ERP) strategické taktické operativní Metoda řízení EDI OIS Typ Aplikace Komunikační kanál Ofiice InforamtionSystem

41 41 TPS- management ERP I Obchodně - logistické aplikace Obchodně - logistické aplikace nákup (poptávka, objednávka, kontrakt, kalkulace) nákup (poptávka, objednávka, kontrakt, kalkulace) prodej ( poptávka, nabídka, kontrakt, kalkulace, realizace,celní doklady,..). prodej ( poptávka, nabídka, kontrakt, kalkulace, realizace,celní doklady,..). MTZ- zboží (statistiky, jednotky, modifikátory objednávek, rozměry, balení, atd.) MTZ- zboží (statistiky, jednotky, modifikátory objednávek, rozměry, balení, atd.) sklady - logistika (kde, jak dlouho, kam, odkud,příjem, výdej, převody, inventura, ceny) sklady - logistika (kde, jak dlouho, kam, odkud,příjem, výdej, převody, inventura, ceny) přeprava přeprava

42 42 TPS - management ERP II Finančně- účetní aplikace Finančně- účetní aplikace hlavní kniha hlavní kniha závazky závazky pohledávky pohledávky nákladové účto (controlling) nákladové účto (controlling) majetek majetek pokladna pokladna Práce a Mzdy Práce a Mzdy finanční řízení, modelování, simulace finanční řízení, modelování, simulace

43 43 TPS - management ERP III Průřezové aplikace Průřezové aplikace organizace a správa organizace a správa marketing-správa kontaktů marketing-správa kontaktů řízení lidských zdrojů (HR) řízení lidských zdrojů (HR) řízení jakosti (Quality Management) řízení jakosti (Quality Management)

44 44 TPS - transaction processing system I Kompletní řízení zakázek a komplexní Kompletní řízení zakázek a komplexní řízení výroby řízení výroby CAD (konstrukce) CAD (konstrukce) TPV (technická příprava výroby) TPV (technická příprava výroby) Kapacitní plánování Kapacitní plánování Operativní řízení výroby Operativní řízení výroby Dílenské řízení výroby Dílenské řízení výroby Servis, služby,montáže Servis, služby,montáže

45 45 OIS - office information system I editory, DTP (DeskTop Publishing) editory, DTP (DeskTop Publishing) tabulkové procesory tabulkové procesory PWP (PowrPoint aplikace) PWP (PowrPoint aplikace) plánovací kalendář plánovací kalendář Project management (MS Project, Primavera) Project management (MS Project, Primavera) Sledování úkolů Sledování úkolů Sledování pošty (došlá a odešlá) Sledování pošty (došlá a odešlá) Elektronická pošta Elektronická pošta WWW - internet WWW - internet

46 46 EIS - executive information system Strategické řízení podniku Strategické řízení podniku Data potřebná pro interpretaci se získávají Data potřebná pro interpretaci se získávají ostatních aplikací IS ostatních aplikací IS externích informačních zdrojů externích informačních zdrojů bankovní informace bankovní informace burza burza průzkumy trhu průzkumy trhu ekonomicky orientovaný tisk ekonomicky orientovaný tisk obchodní věstníky (ročenky) obchodní věstníky (ročenky) internet internet

47 47 OLAP : On-Line Analytical Processing Využívá se pro tvorbu aplikací EIS Využívá se pro tvorbu aplikací EIS Základem je uložení dat v N-dimenzionální tabulce. Základem je uložení dat v N-dimenzionální tabulce. 1 dimenze jsou obvykle sledované údaje 1 dimenze jsou obvykle sledované údaje obrat obrat zisk zisk počet pracovníků počet pracovníků IRR, NPV, ROI IRR, NPV, ROI 2 dimenze zvolené pohledy na realitu 2 dimenze zvolené pohledy na realitu organizační struktura, komoditní skladba, teritorium, cílová skupina zákazníků,..) organizační struktura, komoditní skladba, teritorium, cílová skupina zákazníků,..) Data potřebná pro interpretaci se získávají Data potřebná pro interpretaci se získávají ostatních aplikací IS ostatních aplikací IS externích informačních zdrojů externích informačních zdrojů bankovní informace bankovní informace burza (RMS) burza (RMS) průzkumy trhu průzkumy trhu ekonomicky orientovaný tisk ekonomicky orientovaný tisk obchodní věstníky (ročenky) obchodní věstníky (ročenky) internet internet

48 48 EXTERNÍ OBJEKTY Zákazníci (saldo, podmínky uvěrové, dodací a platební, zástupci, DPH,..) Zákazníci (saldo, podmínky uvěrové, dodací a platební, zástupci, DPH,..) Dodavatelé (dtto) Dodavatelé (dtto) Banky (příkazy, výpisy) Banky (příkazy, výpisy) Pojišťovny Pojišťovny Leasingové společnosti Leasingové společnosti Přepravci Přepravci Finanční úřady Finanční úřady Ostatní partneři Ostatní partneři

49 49 Ekonomické systémy na českém trhu I. Třídění dle : Třídění dle : cenové hladiny cenové hladiny výkonu (rychlost) výkonu (rychlost) funkčního horizontu aplikace funkčního horizontu aplikace velikosti dodavatelské firmy a dostupnosti servisu velikosti dodavatelské firmy a dostupnosti servisu Know-how konzultantů Know-how konzultantů centralizované- decentralizované řešení centralizované- decentralizované řešení

50 50 Ekonomické systémy na českém trhu II. zkušenosti ze specifických oblastí hospodářství zkušenosti ze specifických oblastí hospodářství reference reference flexibilita flexibilita robustnost robustnost rychlost případných úprav rychlost případných úprav spolehlivost spolehlivost perspektivnosti řešení (technologie) perspektivnosti řešení (technologie)

51 51 Ekonomické systémy na českém trhu III. Velcí hráči : Velcí hráči : SAP R3 SAP R3 BAAN IV BAAN IV Oracle Financials Oracle Financials JDE Edwards JDE Edwards Střední třída Střední třída Microsoft Business Solution Navision a MBS Axapta Microsoft Business Solution Navision a MBS Axapta SCALA SCALA EXACT (eSynergie) EXACT (eSynergie) JBA (UK ) JBA (UK ) K2 (tuzemsko) K2 (tuzemsko) NORIS (tuzemsko) – pokračování na dalším snímku NORIS (tuzemsko) – pokračování na dalším snímku

52 52 Ekonomické systémy na českém trhu IV. Střední třída Střední třída MS Great Plains (Miracle) Microsoft MS Great Plains (Miracle) Microsoft MAX (ICL) MAX (ICL) MOVEX (Intentia) Švédsko MOVEX (Intentia) Švédsko MFG PRO (USA) MFG PRO (USA)

53 53 Ekonomické systémy na českém trhu V. Nižší třída Nižší třída JKR JKR Pohoda Pohoda Cígler SW Money Cígler SW Money Abra Gold Abra Gold Business 602 Business 602 ESO ESO Vision 32 Vision 32 Karat Karat Merlin (FEIS) Merlin (FEIS) a dalších 60 a dalších 60


Stáhnout ppt "1 ESF MU. 2 Globální a dílčí architektura IS /IT Globální architektura : hrubý model IS/IT Globální architektura : hrubý model IS/IT (odpovídá např. hlavnímu-"

Podobné prezentace


Reklamy Google