Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda QFD Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda QFD Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc."— Transkript prezentace:

1 Metoda QFD Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha

2 DEFINICE QFD QUALITY = JAKOST FUNCTION = FUNKCE DEPLOYMENT = VÝVOJ

3 PROČ POUŽÍVAT QFD Méně konstrukčních změn Kratší doba vývoje
Méně problémů při rozběhu výroby Nižší náklady na výrobu nových výrobků Méně problémů v distribuční síti Orientace na zákazníka

4 TRANSFORMACE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA DO ZNAKŮ JAKOSTI VÝROBKU
VZTAH MEZI JAK JAK Metoda QFD se nejčastěji využívá při převodu požadavků zákazníků do základních technických parametrů výrobku. Jejím výsledkem je kombinovaný maticový diagram často nazývaný jako DŮM JAKOSTI. VZTAH MEZI CO a JAK CO KOLIK

5

6 Zpracování domu jakosti probíhá v týmu, v němž jsou zastoupeni zejména pracovníci marketingu a vývoje. Pracovníci marketingu předkládají požadavky zákazníků (1) a pracovníci vývoje seznam znaků jakosti (6) (pokud možno měřitelných) (11), které definují navrhovaný výrobek. Dosažení těchto cílových hodnot vyžaduje určité úsilí, což je možno numericky charakterizovat hodnotou relativní stupnice 1-5. (13) Pomocí technické analýzy konkurenčních výrobků můžeme zpracovat graf hodnocení konkurenčních výrobků (8). Analýza se obvykle provádí za prověrkou výrobků (product audits - konkurentův výrobek se zakoupí, demontuje a analyzuje).

7 S cílem zohlednit závažnost jednotlivých požadavků zákazníků se v další fázi zpracování každému z požadavků přiřazuje váha vyjádřená bodovým hodnocením (obvykle stupnice 1-5) (2). Nejnižší bodové hodnocení získávají ty požadavky, jejichž nesplnění zákazník pravděpodobně ani nezaregistruje. Naopak nejvyšší bodové hodnocení budou mít požadavky, na které zákazník klade zvlášť silný důraz nebo je jejich nesplnění zvláště závažné (může ohrozit bezpečnost nebo dodržení zákonných předpisů).

8 Dalším krokem tvorby „Domu jakosti“ je hodnocení, jak výrobky organizace plní jednotlivé požadavky zákazníků ve srovnání s obdobnými konkurenčními výrobky. Toto hodnocení obvykle provádějí pracovníci marketingu, avšak vhodnější je zajistit přímé zákaznické hodnocení. K hodnocení úrovně plnění jednotlivých požadavků zákazníků se opět obvykle používá bodové hodnocení se stupnicí 1-5, které se většinou zobrazuje graficky (4). Získané informace jsou důležitým podkladem pro analýzu slabých a silných stránek organizace v porovnání s konkurencí.

9 KORELAČNÍ MATICE + POZITIVNÍ ZÁVISLOST - NEGATIVNÍ ZÁVISLOST
Různé vlastnosti výrobku obvykle působí společně a navzájem. Zlepšení jedné vlastnosti může znamenat zhoršení jiné. To znamená že obvykle musíme volit mezi různými koncepty výrobku. Pro ulehčení této práce využíváme korelační matice. (12) + POZITIVNÍ ZÁVISLOST zlepšení jedné vlastnosti způsobí zároveň zlepšení druhé - NEGATIVNÍ ZÁVISLOST zlepšení jedné vlastnosti způsobí zhoršení druhé

10

11

12

13

14 Výpočet technické důležitosti

15

16

17

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metoda QFD Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google