Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nominální a reálná úroková sazba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nominální a reálná úroková sazba"— Transkript prezentace:

1 Nominální a reálná úroková sazba
Fisherova rovnice: zjednodušená verze i …nominální úroková sazba r …reálná úroková sazba p …očekávaná míra inflace Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

2 Současná a budoucí hodnota peněz
BH …budoucí hodnota peněz SH …současná hodnota peněz i …nominální úroková sazba t …počet let úročení Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

3 Efektivní úroková sazba
dosazením do předchozího vzorce a očištěním o zdanění získáme e …efektivní úroková sazba n …počet období připisování úroků během jednoho roku d …daňová sazba úrokového výnosu Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

4 Příklady k procvičení (1)
Který peněžní ústav si vyberete pro uložení kapitálu na dobu t let: a) úroková sazba 5,5 % p.a. s pololetním připisováním úroků, b) úroková sazba 5,4 % p.a. se čtvrtletním připisováním úroků? [a) e=5,58 %, b) e=5,51 %, správná odpověď je a)] Na 3letý termínovaný vklad u peněžního ústavu jste uložili 5000 Kč. Kolik si budete moci za 3 roky vybrat, jestliže úroková sazba na tento vklad je 5 % p.a., úroky jsou připisovány čtvrtletně a podléhají srážkové dani 15 %? [5676 Kč] Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

5 Příklady k procvičení (2)
Při jaké úrokové sazbě s pololetním připisováním úroků se nám za 3 roky zúročí částka Kč na Kč? Úroky podléhají 15% srážkové dani. [16,45 % p.a.] Půjčka ve výši Kč má být splacena dvěma nominálně stejnými splátkami, splatnými za rok a za tři roky. Určete výši této splátky při úrokové sazbě 15 % p.a. a čtvrtletním připisování úroků. [132804,6 Kč] Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

6 Způsob stanovení úrokových sazeb
Fixní úročení Variabilní úročení  vazba na určitou referenční úrokovou sazbu (např. Pribor) Úrokové sazby jsou tím vyšší, čím větší je výše vkladu  pásmové úročení Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Depozitní produkty (1) Přijímání vkladů Emise dluhových cenných papírů Přijímání úvěrů bankou Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

8 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Depozitní produkty (2) Smlouva o vkladovém účtu Vklady na vkladních knížkách Vkladní list  nejedná se o CP Vklady v rámci stavebního spoření Bankovní dluhové CP  nevztahuje se na ně zákonné pojištění vkladů Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

9 Klientské vklady u komerčních bank (říjen 2008)
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

10 Klientské vklady u komerčních bank (říjen 1998)
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Úvěrové produkty Příjemce úvěru Stát a veřejnoprávní subjekty Podnikatelské subjekty Fyzické osoby (domácnosti) Forma poskytnutí úvěru Peněžní úvěry Závazkové úvěry a záruky Účel použití Neúčelové Účelové Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

12 Klientské úvěry komerčních bank (říjen 2008)
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

13 Klientské úvěry komerčních bank (říjen 1998)
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

14 Trend posledních deseti let v ČR
Nárůst podílu domácností na aktivních úvěrových obchodech komerčních bank při současném poklesu podílu domácností na depozitních produktech bank Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

15 Způsoby splácení úvěrů
Jednorázově v době splatnosti Po uplynutí výpovědní lhůty Průběžné splácení  např. kontokorentní úvěr spojený s běžným účtem V pravidelných předem sjednaných splátkách V pravidelných anuitách  mění se pouze podíl úmoru a úroku Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

16 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Kontokorentní úvěr Běžný účet může automaticky přecházet do debetu Uvěrový rámec určuje maximálně přípustný debet na kontokorentním účtu Pro banku plynou vyšší náklady na řízení likvidity Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

17 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Eskontní úvěr Banka odkupuje (eskontuje) směnku před její splatností s určitým diskontem (tj. výnosem pro banku) Krátkodobý úvěr do jednoho roku Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

18 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Hypoteční úvěr Klasický bankovní produkt Zajištění zástavním právem k nemovitosti  nízké riziko, možná dlouhodobost (20-25 let splácení) Refinancované hypotečními zástavními listy vs. refinancované jiným způsobem Možnost poskytovat hyp. úvěry i na jiné než bytové účely  americká hypotéka Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

19 Hypoteční úvěry bez emise HZL
Pokud hypoteční úvěr není refinancován zdroji z emise hypotečních zástavních listů, platí pro něj stejný režim jako pro jiné druhy úvěrů (podmínka zajištění musí být splněna)  tyto úvěry mohou poskytovat všechny banky i nebankovní instituce… Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

20 Spotřebitelské úvěry (1)
Příjemce  fyzická osoba Účel (objekt)  nepodnikatelské účely Významný produkt retailových bank Krytí spotřebních výdajů  úvěrový objekt přímo neprodukuje finanční zdroje ke splácení úvěru Spotřebitelský sektor má tendenci k předlužování Relativně vysoké úročení  vyplývá z vyššího rizika Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

21 Spotřebitelské úvěry (2)
Přímé spotřebitelské úvěry  smluvní vztah mezi bankou a klientem Nepřímé spotřebitelské úvěry  smluvní vztah mezi společností prodávající zboží a služby a klientem Prodávající společnost vystupuje buď pouze jako zprostředkovatel bankovního úvěru nebo se sama refinancuje u banky Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

22 Závazkové úvěry a záruky
Banka přímo neposkytuje likvidní prostředky, ale zaručuje se, že provede sjednané plnění. Akceptační úvěr Avalový (ručitelský) úvěr Bankovní záruka Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Stáhnout ppt "Nominální a reálná úroková sazba"

Podobné prezentace


Reklamy Google