Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Nominální a reálná úroková sazba  Fisherova rovnice: i …nominální úroková sazba r …reálná úroková sazba 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Nominální a reálná úroková sazba  Fisherova rovnice: i …nominální úroková sazba r …reálná úroková sazba "— Transkript prezentace:

1 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Nominální a reálná úroková sazba  Fisherova rovnice: i …nominální úroková sazba r …reálná úroková sazba  …očekávaná míra inflace zjednodušená verze

2 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 2 Současná a budoucí hodnota peněz BH …budoucí hodnota peněz SH …současná hodnota peněz i …nominální úroková sazba t …počet let úročení

3 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 3 Efektivní úroková sazba dosazením do předchozího vzorce a očištěním o zdanění získáme e …efektivní úroková sazba n …počet období připisování úroků během jednoho roku d …daňová sazba úrokového výnosu

4 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 4 Příklady k procvičení (1)  Který peněžní ústav si vyberete pro uložení kapitálu na dobu t let: a) úroková sazba 5,5 % p.a. s pololetním připisováním úroků, b) úroková sazba 5,4 % p.a. se čtvrtletním připisováním úroků? [a) e=5,58 %, b) e=5,51 %, správná odpověď je a)]  Na 3letý termínovaný vklad u peněžního ústavu jste uložili 5000 Kč. Kolik si budete moci za 3 roky vybrat, jestliže úroková sazba na tento vklad je 5 % p.a., úroky jsou připisovány čtvrtletně a podléhají srážkové dani 15 %? [5676 Kč]

5 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 5 Příklady k procvičení (2)  Při jaké úrokové sazbě s pololetním připisováním úroků se nám za 3 roky zúročí částka 10000 Kč na 15000 Kč? Úroky podléhají 15% srážkové dani. [16,45 % p.a.]  Půjčka ve výši 200000 Kč má být splacena dvěma nominálně stejnými splátkami, splatnými za rok a za tři roky. Určete výši této splátky při úrokové sazbě 15 % p.a. a čtvrtletním připisování úroků. [132804,6 Kč]

6 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 6  Fixní úročení  Variabilní úročení  vazba na určitou referenční úrokovou sazbu (např. Pribor) Úrokové sazby jsou tím vyšší, čím větší je výše vkladu  pásmové úročení Způsob stanovení úrokových sazeb

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 7 Depozitní produkty (1)  Přijímání vkladů  Emise dluhových cenných papírů  Přijímání úvěrů bankou

8 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 8  Smlouva o vkladovém účtu  Vklady na vkladních knížkách  Vkladní list  nejedná se o CP  Vklady v rámci stavebního spoření  Bankovní dluhové CP  nevztahuje se na ně zákonné pojištění vkladů Depozitní produkty (2)

9 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 9 Klientské vklady u komerčních bank (říjen 2008)

10 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 10 Klientské vklady u komerčních bank (říjen 1998)

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 11 Úvěrové produkty  Příjemce úvěru Stát a veřejnoprávní subjekty Podnikatelské subjekty Fyzické osoby (domácnosti)  Forma poskytnutí úvěru Peněžní úvěry Závazkové úvěry a záruky  Účel použití Neúčelové Účelové

12 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 12 Klientské úvěry komerčních bank (říjen 2008)

13 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 13 Klientské úvěry komerčních bank (říjen 1998)

14 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 14 Trend posledních deseti let v ČR Nárůst podílu domácností na aktivních úvěrových obchodech komerčních bank při současném poklesu podílu domácností na depozitních produktech bank

15 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 15 Způsoby splácení úvěrů  Jednorázově v době splatnosti  Po uplynutí výpovědní lhůty  Průběžné splácení  např. kontokorentní úvěr spojený s běžným účtem  V pravidelných předem sjednaných splátkách  V pravidelných anuitách  mění se pouze podíl úmoru a úroku

16 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 16 Kontokorentní úvěr  Běžný účet může automaticky přecházet do debetu  Uvěrový rámec určuje maximálně přípustný debet na kontokorentním účtu  Pro banku plynou vyšší náklady na řízení likvidity

17 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 17 Eskontní úvěr  Banka odkupuje (eskontuje) směnku před její splatností s určitým diskontem (tj. výnosem pro banku)  Krátkodobý úvěr do jednoho roku

18 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 18 Hypoteční úvěr  Klasický bankovní produkt  Zajištění zástavním právem k nemovitosti  nízké riziko, možná dlouhodobost (20-25 let splácení)  Refinancované hypotečními zástavními listy vs. refinancované jiným způsobem  Možnost poskytovat hyp. úvěry i na jiné než bytové účely  americká hypotéka

19 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 19 Hypoteční úvěry bez emise HZL  Pokud hypoteční úvěr není refinancován zdroji z emise hypotečních zástavních listů, platí pro něj stejný režim jako pro jiné druhy úvěrů (podmínka zajištění musí být splněna)  tyto úvěry mohou poskytovat všechny banky i nebankovní instituce…

20 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 20 Spotřebitelské úvěry (1)  Příjemce  fyzická osoba  Účel (objekt)  nepodnikatelské účely  Významný produkt retailových bank  Krytí spotřebních výdajů  úvěrový objekt přímo neprodukuje finanční zdroje ke splácení úvěru  Spotřebitelský sektor má tendenci k předlužování  Relativně vysoké úročení  vyplývá z vyššího rizika

21 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 21 Spotřebitelské úvěry (2)  Přímé spotřebitelské úvěry  smluvní vztah mezi bankou a klientem  Nepřímé spotřebitelské úvěry  smluvní vztah mezi společností prodávající zboží a služby a klientem Prodávající společnost vystupuje buď pouze jako zprostředkovatel bankovního úvěru nebo se sama refinancuje u banky

22 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 22 Závazkové úvěry a záruky  Banka přímo neposkytuje likvidní prostředky, ale zaručuje se, že provede sjednané plnění. Akceptační úvěr Avalový (ručitelský) úvěr Bankovní záruka


Stáhnout ppt "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Nominální a reálná úroková sazba  Fisherova rovnice: i …nominální úroková sazba r …reálná úroková sazba "

Podobné prezentace


Reklamy Google