Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řetězce String. Co je to řetězec Jako řetězec označujeme pojmenovanou skupinu libovolných znaků Deklarujeme jej pomocí příkazu Délka řetězce není v tomto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řetězce String. Co je to řetězec Jako řetězec označujeme pojmenovanou skupinu libovolných znaků Deklarujeme jej pomocí příkazu Délka řetězce není v tomto."— Transkript prezentace:

1 Řetězce String

2 Co je to řetězec Jako řetězec označujeme pojmenovanou skupinu libovolných znaků Deklarujeme jej pomocí příkazu Délka řetězce není v tomto případě deklarována, ale existuje i varianta s definovanou délkou DIM jméno AS STRING DIM jméno AS STRING(délka)

3 Délka řetězce Funkce Len vrací délku řetězce. Syntax: Příklad: Len(řetězec) A = Len(“Na shledanou“) A = 12

4 Spojování řetězců Spojování (konkatenaci) řetězců provádíme pomocí operátorů + a & Při spojování řětězců pomocí operátoru + může dojít k chybám, pokud nejsou obě spojované proměnné typu string Proto je vhodnější používat operátor &

5 Trimování řetězců Pod pojmem trimování řetězců rozumíme odstraňování prázdných znaků na začátku nebo konci řetězce Funkce LTrim – odstraní prázdné znaky na začátku řetězce Funkce RTrim – odstraní prázdné znaky na konci řetězce Funkce Trim – odstraní obojí

6 Funkce Mid Funkce Mid vrací specifický počet znaků z řetězce od dané pozice. Syntax: řetězec...řetězec, ze kterého se berou znaky start...číselná pozice v řetězci, od které se začíná délka...počet znaků, které se z daného řetězce vrátí Mid(řetězec, start[, délka])

7 Funkce InStr Funkce InStr vrací pozici prvního výskytu jednoho řetězce v jiném. Syntaxe: start Číslo vyjadřující počáteční pozici pro hledání. Je-li vynecháno, začne hledání u prvního znaku. Argument Start je požadován, je-li použit argument Srovnání. řetězec1 Řetězec, který je prohledáván. řetězec2 Řetězec, který je hledán. srovnání Nemusí být udáno, nebo může být 0 (defaultní) nebo 1. 0 znamená binární srovnání (rozlišuje např. malá a velká písmena), 1 znamená textové srovnání (nerozlišuje velká a malá písmena). InStr([start, ]řetězec1, řetězec2[, srovnání])

8 Funkce LCase a UCase Funkce LCase převádí všechna písmena v řetězci na malá Funkce UCase převádí všechna písmena v řetězci na velká Ahoj, Lidi  ahoj, lidi Ahoj, Lidi  AHOJ, LIDI

9 Operátor Like Operátor Like slouží k porovnávání dvou řetězců Výraz A like B je pravdivý, jsou-li oba řetězce navzájem rovny v překrývající se části

10 Operátor Like Při užití operátoru Like můžeme použít tzv. divoké znaky ? - nahrazuje právě jeden alfanumerický znak # - nahrazuje právě jeden numerický znak % - nahrazuje libovolný počet znaků

11 Funkce Str a Val Funkce Str převádí numerickou hodnotu na řetězec Funkce Val převádí řetězec na numerickou proměnnou. Obojí pochopitelně za předpokladu, že je převod formálně přípustný

12 Funkce Asc a Chr Funkce Asc vrací ASCI hodnotu prvního znaku řetězce Funkce Chr vrací znak, který má ASCII hodnotu rovnu použité číselné hodnotě


Stáhnout ppt "Řetězce String. Co je to řetězec Jako řetězec označujeme pojmenovanou skupinu libovolných znaků Deklarujeme jej pomocí příkazu Délka řetězce není v tomto."

Podobné prezentace


Reklamy Google