Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY ČÍSLICOVÉ TECHNIKY"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY ČÍSLICOVÉ TECHNIKY
Ondřej Kürti ME4B

2 Číslicová technika je poměrně mladý obor elektroniky
Číslicová technika je poměrně mladý obor elektroniky. Její princip se dá přirovnat k myšlenkovým pochodům u člověka. Ten, pokud chce rozhodnou a řešit nějakou situaci

3 Signál - je nositelem informace, která má být zpracována; závislost napětí (U) na čase (t) - každý spojitý (analogový) signál lze převést na signál digitální (nespojitý) a naopak Analogový signál (spojitý) - jsou střídavá (AC) nebo stejnosměrná (DC) napětí, která se mění spojitě mohou nabývat teoreticky nekonečně mnoha hodnot (nevýhoda)

4 Číslicový signál (nespojitý)
- jsou napětí, která se mění nespojitě (po skocích) - mohou nabývat jen konečného počtu diskrétních hodnot (oddělených od sebe)

5 Číselné soustavy Desítková soustava
- má 10 platných číslic 0÷9, váhami jsou mocniny deseti - nejvíce ji používáme pro zapamatování čísel, výpočty s nimi a různé operace - u programování nesmí začínat 0 (nulou) Dvojková soustava (binární) - má 2 platné číslice 0;1, váhami jsou mocniny dvou -nejvíce se používá v PC např. výpočty a data v PC

6 Osmičková soustava - používá čísla od 0÷7; moc se už nepoužívá Šestnáctková soustava (hexadecimální) - má 16 platných čísel 0÷9,A,B,C,D,E,F váhami jsou mocniny šestnácti požívají se pro čtení a zápis binárních dat uložených v paměti PC

7 Booleova algebra - Booleova algebra je soubor pravidel, která slouží k úpravě logických výrazů - pravidla Booloevy algebry umožňují operovat s logickými funkcemi a nezabývat se při tom významem výroků, které tyto proměnné vyjadřují - na základě těchto pravidel je možné vytvářet složitější logické funkce, nebo tyto funkce zjednodušovat

8 Pravdivostní tabulka Pravdivostní tabulka je jeden ze způsobů zápisu logických funkcí. Taková tabulka obsahuje pouze logické proměnné, které nejčastěji nabývají dvou hodnot 0 a 1 (pravda a nepravda, ano a ne)

9 Vennův diagram Vennův diagram čili Vennův graf je způsob grafického vyjádření příslušnosti prvků do množiny a vztahů mezi množinami. Je tvořený uzavřenými křivkami, přičemž body uvnitř křivky představují prvky dané množiny a body venku prvky, které do množiny nepatří

10 Základní logické funkce
NON - logická negace Y = //A AND - logický součin Y = A . B

11 NAND - negovaný logický součin
    Y = /(A . B) NOR - negovaný logický součet     Y = /(A + B)

12 OR - logický součet     Y = A + B XOR - exclusive OR (nonekvivalence)     Y = /A . B + A . /B 

13 KONEC


Stáhnout ppt "ZÁKLADY ČÍSLICOVÉ TECHNIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google