Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ondřej Kürti ME4B ZÁKLADY ČÍSLICOVÉ TECHNIKY. Číslicová technika je poměrně mladý obor elektroniky. Její princip se dá přirovnat k myšlenkovým pochodům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ondřej Kürti ME4B ZÁKLADY ČÍSLICOVÉ TECHNIKY. Číslicová technika je poměrně mladý obor elektroniky. Její princip se dá přirovnat k myšlenkovým pochodům."— Transkript prezentace:

1 Ondřej Kürti ME4B ZÁKLADY ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

2 Číslicová technika je poměrně mladý obor elektroniky. Její princip se dá přirovnat k myšlenkovým pochodům u člověka. Ten, pokud chce rozhodnou a řešit nějakou situaci

3 Signál - je nositelem informace, která má být zpracována; závislost napětí (U) na čase (t) - každý spojitý (analogový) signál lze převést na signál digitální (nespojitý) a naopak Analogový signál (spojitý) - jsou střídavá (AC) nebo stejnosměrná (DC) napětí, která se mění spojitě - mohou nabývat teoreticky nekonečně mnoha hodnot (nevýhoda)

4 Číslicový signál (nespojitý) - jsou napětí, která se mění nespojitě (po skocích) - mohou nabývat jen konečného počtu diskrétních hodnot (oddělených od sebe )

5 Číselné soustavy Desítková soustava - má 10 platných č íslic 0÷9, váhami jsou mocniny deseti - nejvíce ji používáme pro zapamatování č ísel, výpo č ty s nimi a r ů zné operace - u programování nesmí za č ínat 0 (nulou) Dvojková soustava (binární) - má 2 platné č íslice 0;1, váhami jsou mocniny dvou -nejvíce se používá v PC nap ř. výpo č ty a data v PC

6 Osmi č ková soustava - používá č ísla od 0÷7; moc se už nepoužívá Šestnáctková soustava (hexadecimální) - má 16 platných č ísel 0÷9,A,B,C,D,E,F váhami jsou mocniny šestnácti požívají se pro č tení a zápis binárních dat uložených v pam ě ti PC

7 Booleova algebra - Booleova algebra je soubor pravidel, která slouží k úprav ě logických výraz ů - pravidla Booloevy algebry umož ň ují operovat s logickými funkcemi a nezabývat se p ř i tom významem výrok ů, které tyto prom ě nné vyjad ř ují - na základ ě t ě chto pravidel je možné vytvá ř et složit ě jší logické funkce, nebo tyto funkce zjednodušovat

8 Pravdivostní tabulka Pravdivostní tabulka je jeden ze způsobů zápisu logických funkcí. Taková tabulka obsahuje pouze logické proměnné, které nejčastěji nabývají dvou hodnot 0 a 1 (pravda a nepravda, ano a ne)

9 Vennův diagram Vennův diagram čili Vennův graf je způsob grafického vyjádření příslušnosti prvků do množiny a vztahů mezi množinami. Je tvořený uzavřenými křivkami, přičemž body uvnitř křivky představují prvky dané množiny a body venku prvky, které do množiny nepatří

10 Základní logické funkce NON - logická negace Y = //A AND - logický sou č in Y = A. B

11 NAND - negovaný logický sou č in Y = /(A. B) NOR - negovaný logický sou č et Y = /(A + B)

12 OR - logický sou č et Y = A + B XOR - exclusive OR (nonekvivalence) Y = /A. B + A. /B

13 KONEC


Stáhnout ppt "Ondřej Kürti ME4B ZÁKLADY ČÍSLICOVÉ TECHNIKY. Číslicová technika je poměrně mladý obor elektroniky. Její princip se dá přirovnat k myšlenkovým pochodům."

Podobné prezentace


Reklamy Google