Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."— Transkript prezentace:

1 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Teorie veřejné správy 1 Teorie veřejné správy 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

2 Teorie veřejné správy LITERATURA
Pomahač R.: Základy teorie veřejné správy, Vyd. a nak. Aleš Čeněk, ISBN Hendrych D.: Správní věda, 2009 Hendrych D.: Správní právo (obecná část), 5.vydání (kap. XVI. Právní zákl. organizace, XVII. Základy organizace VS v ČR), C.H.Beck, 2003 Pomahač R.,Vidláková O.: Veřejná správa. C.H. Beck, 2002 Pavlíček V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II.část, (kap. XVIII., XXI.), Linde, 2001 Svoboda K. a kol.: Územní samospráva a státní správa (zákon č. 128, 129, 131, 147/2000), Eurounion, 2000 Ústava ČR (atd.) ÚZ č (2001) Obce, kraje, hl.m. Praha ÚZ č. 487 (k ) MV ČR: Veřejná správa v ČR, 2005 MV ČR: Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU, 2004 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

3 Teorie Teorie veřejné správy
je teorie „čeho“ reálně existující veřejná správa prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

4 Teorie veřejné správy Co je „veřejná správa“
„pokusy o pozitivní (materiální) vymezení veřejné správy jsou…. vždy pokusem o popis správních úkonů a jejich zobecnění především metodami používanými v právní vědě“ prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

5 Teorie veřejné správy negativní vymezení (materiální)
„veřejná správa je souhrnem činností, které nelze kvalifikovat jako zákonodárství nebo soudnictví“ prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

6 formální vymezení veřejné správy
Teorie veřejné správy formální vymezení veřejné správy - souhrn institucí - souhrn činností, funkcí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

7 Teorie veřejné správy je:
- aplikací správního práva - multidisciplinární disciplína (správní právo, ekonomie sociologie, politologie atd.) - správní věda (explikace strukturálních „pravidel“ správního práva) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

8 Teorie veřejné správy Veřejná správa (věda)
není: - jen popisem ale: - tento popis předpokládá „veřejné správy“ - jen „aplikací“ správního práva správní právo předpokládá prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

9 Teorie veřejné správy Správa
Politika = správa věcí „Polis“ (obce) Obec = veřejnosprávní korporace Obec (jen) ves, město prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

10 Teorie veřejné správy Stát = správní subjekt SPRÁVA = ŘÍZENÍ
management prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

11 Teorie veřejné správy Řízení Management
stanovení cílů strukturace x technizace pojmu harmonogram strategický metody postupy operativní postupy techniky prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

12 sociologie administrativy
Teorie veřejné správy Stát řídící Stát administrativní hist. přístup sociologie administrativy správa veřejná správa státní správa prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

13 Teorie veřejné správy Public Management Veřejná správa
Public Administration (MPA) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

14 Teorie veřejné správy Praktické aspekty
dělba kompetencí distribuce vztah: úředník x „politik“ (i regionální) služební zákon prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

15 Veřejná správa - objekt správy:
Teorie veřejné správy Veřejná správa - objekt správy: nespravuje společnost samu sebe (jen) - jak ji charakterizovat prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

16 Teorie veřejné správy Vývojové typy správy primitivní archaická
feudální stavovská absolutistická etatistická prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

17 Teorie veřejné správy Správa vždy: Bezpečnost Pokrýt:
(vnější, vnitřní) vlastní náklady Spol. konzistence veřejné politiky Reprodukce (materiální) služby Redistribuce prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

18 Společnost = ucelená „věda“ o společnosti
„sociologie“ má: - svoji strukturu mohou být předmětem - různé části (elementy) různých „speciálních věd“ - způsob jejich uspořádání prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

19 Teorie veřejné správy Systémový přístup
Systém: uspořádaný soubor způsob uspořádání= struktura prvků (elementů) činností kompetencí funkcí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

20 Systémová terminologie
Teorie veřejné správy Systémová terminologie subsystém (nemůže existovat) systém může být osamoceně vstup otevřený výstup Dílčí systém (mohou existovat uzavřený (imanentní) osamoceně – ale mohou se spojovat) relativně uzavřený (otevřený) systém x prostředí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

21 Teorie veřejné správy Vlastností systémů
úplnost vždy: transparentní bezespornost (konzistence) konstantní (relativně trvalý) deterministický predikabilita pravděpodobnostní flexibilní (pružný) indetermistický prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

22 Teorie veřejné správy Veřejná správa je:
subsystém – systému společnosti jako celku systém – který má „vlastní“ subsystém prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

23 Princip „efektivního“ studia
Teorie veřejné správy Princip „efektivního“ studia - osvojení „pojmové“ „výbavy“ věcná - struktura tématu chronologická - zvládnutí faktografické báze (orientace) věcná (faktografická) - komparace metodologická interpretační prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

24 Teorie veřejné správy Petersovo členění
Správní vědy: - správní nauka - správní právo - obecná část - zvláštní část - správní politika prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

25 Státověda = teorie státu
Teorie veřejné správy ? Státověda = teorie státu teorie politiky teorie práva teorie správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

26 Správa je „profesní“ a „kvalifikovaná“
Teorie veřejné správy Správa je „profesní“ a „kvalifikovaná“ činnost management soukromá veřejná prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

27 Veřejná správa ↔ politická representace
Teorie veřejné správy Veřejná správa ↔ politická representace kvalifikace volba – kompetence kompetence profese názory výběr stanoviska prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

28 Teorie veřejné správy Správní nauka
neprávní studium veřejné správy - tj. „aspekty“ ostatních věd ale: jaká struktura prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

29 Teorie veřejné správy Správní politika
- hodnotící věda ● podle předem stanovených kritérií ● podle cílů (daných) - mechanismů, způsobů a metod dosahování cílů prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

30 Teorie veřejné správy Správní právo
(věda o správním právu) - normativní pojetí právní norma = má býti je stanoveno teorie = Teorie práva platné právo = Správní právo prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

31 Teorie veřejné správy „Správní věda = sociální věda o racionálním uspořádání veřejné správy za účelem dosahování její efektivnosti, demokratičnosti a otevřenosti při obstarávání veřejných záležitostí“ Hendrych D.: Správní věda. 2009, str. 48 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

32 Teorie veřejné správy Teorie: systémů Empirie: ekonomie
organizace sociologie struktur (Praxeologie ??) 70. léta XX. stol. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

33 Teorie veřejné správy Veřejná správa
? veřejná ekonomie ↑ správní právo ↑ organizace ↑ hospodaření a řízení právo prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

34 Teorie veřejné správy Základní dimenze: - funkční
- organizační (institucionální) - personální prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

35 Teorie veřejné správy Vývoj veřejné správy
počátky formování – vrchnostenská funkce ale první známky „služeb“ - údržba cest - bezpečnost - právo prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

36 Teorie veřejné správy Centrální – panovnická územní státní → zajišťuje
potřeby centrální prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

37 Teorie veřejné správy Samospráva volební kapitulace
ale: různé zájmy zemská zřízení územní stavy,panovník ústava profesní (zájmová) zvláštní (církevní) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

38 Formování vědy o veřejné správě
Teorie veřejné správy Formování vědy o veřejné správě Kameralistika (kamerarius) policejní věda (vrchnostenská funkce) Halle – Marie Terezie Vídeň – Josef II. Praha – 1763 J. von Sonnenfels Josef J.Buček Kolowrat-Libsteinský Administrativisté prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

39 Teorie veřejné správy Lorenz von Stein - Verwaltungslehre 1865 -1868
Rudolf von Mahl Obecní zřízení 1848 – Stadion - Zemské zřízení obec: místní Zemský sněm okresní výbor krajská Jasné oddělení: státní správy a samosprávy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

40 Vývoj vztahů: státní správa x samospráva
Teorie veřejné správy Vývoj vztahů: státní správa x samospráva legislativní: státní správa určení působnosti samospráva vlastní působnost přenesená působnost prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

41 Teorie veřejné správy Reálně: oddělený model výkonu veřejné správy
spojený ale: nelze vždy jednoznačně stanovit „dominance“ prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

42 Teorie veřejné správy ČSR – 1928 – 1938 dominance
Francie do r státní správy kontinent vůbec Anglie – dominance samosprávy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

43 Model výkonu veřejné správy
Teorie veřejné správy Model výkonu veřejné správy Spojený - „neostré“ oddělený (duální) „fuzzy“ „smíšený“ (unární) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

44 Teorie veřejné správy Spojený x oddělený
předpoklad: „jasné“ rozlišení mezi státní správou a samosprávou prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

45 Teorie veřejné správy Kompetence
státní správa samospráva „stát“ – základní vlastní působnost (jediný) subjekt přenesená správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

46 Teorie veřejné správy Územní členění
obec okres zák. č. 36/1960 Sb. (1997) VÚSC regiony soudržnosti „správní“ kraje prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

47 (úkoly veřejné správy)
Teorie veřejné správy Veřejné úkoly (úkoly veřejné správy) - vrchnostenské - pečovatelské: (služba občanům) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

48 Teorie veřejné správy silný vzrůstá spektrum stát veřejných úkolů
slabý „sociální stát“ (pečovatelský) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

49 Teorie veřejné správy Oblasti úkolů
správně politická správní odvětví hospodářská obory sociální kulturní resorty věcné vymezení působnosti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

50 Teorie veřejné správy Administrativní stát
správa rozšiřujících agend rozšiřování spektra „veřejných úkolů“ X „přenesení“ některých „úkolů veřejné správy“ na soukromé subjekty prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

51 Správní předpisy: - „vrchnostenské“
Teorie veřejné správy Správní předpisy: - „vrchnostenské“ nařízení zpravidla „způsob“ realizace zákona vydává: zákonem zmocněný orgán (úřad) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

52 Teorie veřejné správy Nařízení je: „podzákonné“ abstraktní obecné
jednostranné prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

53 Teorie veřejné správy Vyhláška
samostatná působnost v mezích zákona upravují záležitosti obce, kraje prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

54 Teorie veřejné správy Správní akty
(rozhodnutí) singulární konkrétní (aplikace práva) příklad: stavební povolení příkaz koncese prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

55 Teorie veřejné správy Správní akty:
materiální - konstitutivní zakládají, mění, ruší, určitá práva - deklaratorní prohlašují prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

56 Teorie veřejné správy Rozhodnutí
vlastnosti: platnost – sdělení obsahu veřejně právní moc – stává se nenapadnutelným účinnost – působí zamýšlené právní účinky vykonatelnost – lze vymoci plnění prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

57 Veřejnoprávní smlouvy
Teorie veřejné správy Veřejnoprávní smlouvy koordinační (mezi subjekty veřejné správy) subordinační (mezi subjektem veřejné správy a jiným subjektem) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

58 Teorie veřejné správy Veřejný zájem
Kdo „formuluje“ - autoritativní veřejné korporace - demokratický subjekty občanské spol. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

59 Teorie veřejné správy globální všeobecný universální
parciální fragmentální regionální lokální prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

60 Teorie veřejné správy Rozhodnutí
- jako správní akt - jako právní akt - jako (jeden „z“) řídících procesů (teorie „rozhodování“) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

61 Rozhodování Rozhodnutí (proces) (výsledek)
Teorie veřejné správy Rozhodování Rozhodnutí (proces) (výsledek) výběr z „více rozhodovací vybraná variant variant proces (modifikace) (strukturovaný) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

62 Teorie veřejné správy Subjekty rozhodování
formální: kompetence (zastupitelstvo…) materiální: věcně (odborně) připravovat (aparát, úřad…) (navrhuje) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

63 Teorie veřejné správy Rozhodovací
Systém Rozhodnutelnost Algoritmus nalézání b) definice problémů daná posloupnost kroků provedení systém cílů kritéria (každý „krok“) systém opatření omezení formální (zákon) (věcná,faktografická) Rozhodnutí („konečná“ posloupnost) realizace kontrola prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

64 Teorie veřejné správy Personální systém
kariérní zásluhový - specifičnost - výkonnost - odbornost - universalita správy - uzavřenost - otevřenost - stabilita - flexibilita prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

65 Teorie veřejné správy Důsledky
systém: řízení profesní přípravy kvalifikace vzdělání osobní perspektiva motivace stimulace prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

66 (pracovníka veřejné správy)
Teorie veřejné správy Osobnost úředníka (pracovníka veřejné správy) - kvalifikace tradice - profesionalita společenská prestiž - loajalita - „kultivovanost“ prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

67 Teorie VS 2 Funkce veřejné správy
obecně: - dohled nad „dodržováním“ legislativy, předpisů - správa „agend“ - realizace „veřejných politik“ prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

68 Teorie VS 2 Rozvoj obce - infrastruktura regionu lidské zdroje
„věcně“ vymezené oblasti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

69 Teorie VS 2 Veřejné politiky
- enviromentální (životní prostředí) - zaměstnanosti - zdravotní, sociální - školská (vzdělanostní) - bezpečnostní prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

70 Teorie VS 2 Klientský přístup
kdo je klient: - občan - podnikatelské subjekty - občanské „iniciativy“ - sdělovací prostředky prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

71 Teorie VS 2 Veřejný zájem - kdo jej formuluje? Veřejné úkoly
- nařizovací - pečovatelské tendence: veřejné úkoly rozšiřovat prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

72 Oblast veřejné správy:
Teorie VS 2 Oblast veřejné správy: - správně politická - hospodářská - sociální - politická prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

73 Teorie VS 2 Stát území obyvatelstvo organizace: výkon státní moci
výkon správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

74 Teorie VS 2 Stát formalizace je založena na PRÁVU Moderní stát:
suverenita lidu subjekt „nejvyšší veřejné moci“ garant „jednotného právního řádu“ zajišťování ústavnosti a zákonnosti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

75 Teorie VS 2 Státní moc legitimita: zdůvodnění práva na „moc“
legalita: dodržování zákonů (bez ohledu na jejich obsah) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

76 Teorie VS 2 Státní moc legitimní právo zasahovat
do chování jiných subjektů Veřejná moc státní moc + veřejná moc v užším smyslu - odvozené subjekty prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

77 Teorie VS 2 Suverenita státu
nezávislost výlučnost neomezenost prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

78 Teorie VS 2 Dělba moci zákonodárná výkonná soudní
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

79 Teorie VS 2 moc výkonná: správa státní správa soukromá veřejná
samospráva prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

80 Teorie VS 2 Státní správa
centrální územní – územní členění státu prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

81 Teorie VS 2 Územní členění státu
vývoj: Stát (úděly) Země: Rakousko, Rakousko-Uhersko ČSR (r ) Kraje: historické ČSR Okresy: politické, soudní Obce: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

82 Teorie VS 2 Obce: 1848 ves: obec, městys, město, statutární město
ale: obec: místní okresní krajská prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

83 Územní členění ČR (současné)
Teorie VS 2 Územní členění ČR (současné) zák. č. 36/1960 Sb. základ: okres = výčtem katastrálních obcí kraj (správní) VUSC (kraj samosprávný) region soudržnosti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

84 Teorie VS 2 Každá část území okresu náleží a) do území obce
b) do území voj. újezdu 2. Celý „katastr“ (území) obce se nachází a) v jednom okresu b) území okresu v jednom VÚSC prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

85 Teorie VS 2 Veřejné úkoly
úkoly ve veřejném zájmu veřejný zájem veřejný statek prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

86 Teorie VS 2 Veřejné úkoly: vrchnostenské oblasti: správně politická
hospodářská pečovatelské sociální kulturní správní odbory (resorty) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

87 Teorie VS 2 Zastupitelstvo výbory Rada komise
Starosta (Primátor) Hejtman tajemník ředitel úřadu úřad prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

88 obec II. st. – pověřený úřad město
Teorie VS 2 obec městys obec II. st. – pověřený úřad město obec III. st. – rozšířená působnost statutární město prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

89 Nositelé veřejné správy
Teorie VS 2 Nositelé veřejné správy - stát - další právnické a fyzické osoby určené ústavou nebo jinými zákony prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

90 Teorie VS 2 Stát veřejnoprávní korporace územní osobní věcné
veřejné ústavy podniky fyzické osoby právnické prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

91 Teorie VS 2 Vykonavatelé
vykonává správu „jménem“ nositele zásadně: fyzické osoby jejich kolektivy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

92 Teorie VS 2 Správní úřad organizační funkční instituce funkce
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

93 Nositel – stát, kraj, obec
Teorie VS 2 Nositel – stát, kraj, obec Vykonavatel – vláda, rada obce, primátor prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

94 Teorie VS 2 Pravomoc Působnost
oprávnění (subjektu) vykonávat veřejnou moc (zákonem, předpisem) Působnost okruh úkolů, které je povinen (oprávněn) vykonávat prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

95 Teorie VS 2 Působnost - věcná (reálná) osobní (je součástí věcné)
- územní - všeobecná - dílčí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

96 Teorie VS 2 ORGANIZAČNÍ PRINCIP Územní ↔ věcný
centralizace x decentralizace koncentrace x dekoncentrace kolegiální x nomokratický volební x jmenovací ( Hendrych – 84 n n) Vrchnostenský demokratický Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

97 NOSITELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Teorie VS 2 NOSITELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY Stát stanovení zákonem: obce kraje Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

98 Veřejnoprávní korporace: - územní - osobní - věcné
Teorie VS 2 Stát Veřejnoprávní korporace: - územní - osobní - věcné Veřejné ústavy a podniky Fyzické a právnické osoby podle soukromého práva Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

99 Vykonavatelé veřejné správy
Teorie VS 2 Vykonavatelé veřejné správy jednotlivé fyzické osoby kolektivy úřad (správní) dříve: orgán státní správy je součástí právnické osoby není právnickou osobou prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

100 - osobní (je vždy součástí věcné) - územní
Teorie VS 2 PŮSOBNOST: všeobecná - věcná dílčí - osobní (je vždy součástí věcné) - územní prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

101 Teorie VS 2 STANOVENÍ PŮSOBNOSTI
- enumerativní - generální klauzule prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

102 oprávnění orgánů vykonávat veřejnou správu
Teorie VS 2 PRAVOMOC oprávnění orgánů vykonávat veřejnou správu ■ vydávání nařízení a analogických abstraktních aktů ■ vydávání správních (konkrétních) aktů ■ uzavírání veřejnoprávních smluv ■ výkon rozhodnutí ■ správní dozor prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

103 VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Teorie VS 2 VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY nepřímí: úřady: přímí: - obcí ministerstva - obcí s pověřeným úřadem správní úřady s celostátní - obcí s rozšířenou působností působností - krajské úřady podřízené: 1 vládě • jiné orgány kraje ministerstvům - magistráty statutárních měst (nevydávají právní předpisy) • jiné orgány statutárních měst správní úřady regiony soudržnosti mimo soustavu státní správy (nejsou právnickou osobou nejsou součástí práv. os.) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

104 Teorie VS 2 CENTRÁLNÍ SPRÁVA
Vláda Ministerstva Další centrální úřady Další orgány státu s celostátní územní působností a) nejsou přímo řízené vládou, ale jejich činnost je vládou ovlivňována b) vztah k vládě je záměrně zrušen - je stanovena odpovědnost jiné instituci - není (zákonem) stanovena odpovědnost vůbec c) jsou podřízeny jinému OCS Zvláštní postavení: Úřad vlády ČR Státní zastupitelství prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

105 Teorie VS 2 Územní správa Územní samospráva
územní pracoviště Regiony (kraje) centrální správy Obce (města, statutární města) univerzální věcně (reálně) určené zájmová – profesní samospráva prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

106 Teorie VS 2 MINISTERSTVA ▪ financí ▪ průmyslu a obchodu
▪ zahraničních věcí ▪ pro místní rozvoj ▪ školství, mládeže a tělovýchovy ▪ zemědělství ▪ kultury ▪ obrany ▪ práce a sociálních věcí ▪ dopravy (od ) ▪ zdravotnictví ▪ životního prostředí ▪ spravedlnosti ▪ vnitra prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

107 DALŠÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
Teorie VS 2 DALŠÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ▪ Český statistický úřad ▪ Český úřad zeměměřický a katastrální ▪ Český báňský úřad ▪ Úřad průmyslového vlastnictví ▪ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ▪ Správa státních hmotných rezerv ▪ Státní úřad pro jadernou bezpečnost ▪ Komise pro cenné papíry ▪ Národní bezpečnostní úřad ▪ Energetický regulační úřad prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

108 s celostátní působností podřízené ministerstvům
Teorie VS 2 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY s celostátní působností podřízené ministerstvům ▪ Česká obchodní a potravinářská inspekce ▪ Česká inspekce životního prostředí ▪ Česká správa sociálního zabezpečení ▪ Český úřad bezpečnosti práce ▪ Český telekomunikační úřad ▪ Česká státní inspekce ▪ Puncovní úřad ▪ Státní veterinární správa ▪ Úřad pro civilní letectví ▪ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

109 NEZÁVISLÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
Teorie VS 2 NEZÁVISLÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY ▪ Úřad pro ochranu osobních údajů ▪ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ ▪ Nejvyšší kontrolní úřad ▪ Státní zastupitelství ▪ Česká národní banka ▪ Úřad vlády prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

110 Teorie VS 2 VEŘEJNÉ SBORY
ozbrojené: Policie ČR neozbrojené: Správa požární ochrany prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

111 Teorie VS 2 ÚZEMNÍ DEKONCENTRÁTY
centrální správy ÚČEL: - výkon správní agendy věcně (předmětně) vymezen - přiblížit rozhodování k místu řešení - zvýšit odbornost (kvalifikovanost), kompetentnost výkonu státní správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

112 Teorie VS 2 NEVYŘEŠENO: sjednocení struktury (kde je věcně účelné)
sjednocení, koordinace s územními orgány se všeobecnou působnosti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

113 VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
Teorie VS 2 VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY - Krajská velitelství (správy) v čele: ředitel – jmenován ministrem působnost: území kraje prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

114 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Teorie VS 2 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA (vnitr. dekoncentrát) Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv Krajské veterinární správy okresní inspektoráty prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

115 Teorie VS 2 HYGIENICKÁ SPRÁVA
Ministerstvo zdravotnictví - hlavní hygienik Krajské hygienické stanice územní pracoviště (ve větších městech) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

116 STÁTNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
Teorie VS 2 STÁTNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (Ústřední správa služeb zaměstnanosti) Úřady práce – působnost okres 14 úřadů – zvláštní postavení Úřad práce hl. m. Prahy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

117 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Teorie VS 2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa – obvodní pracoviště prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

118 Teorie VS 2 ZEMĚMĚŘIČSKÉ ORGÁNY
Český úřad zeměměřičský a katastrální Zeměměřičský úřad - katastrální úřady - katastrální inspektoráty Působnost: - k. inspektoráty – 2 až 3 kraje - k. úřady - kraj katastrální pracoviště (v místě obcí s rozšířenou působností) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

119 Teorie VS 2 FINANČNÍ SPRÁVA
Finanční ředitelství – v některých krajích Finanční úřady – okresní působnost prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

120 Teorie VS 2 CELNÍ SPRÁVA Generální ředitelství cel
Celní ředitelství ne ve všech krajích celní úřady působnost: obce s rozšířenou působností prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

121 Teorie VS 2 BÁŇSKÁ SPRÁVA
Český báňský úřad obvodní báňské úřady: 2 – 3 kraje 6 – 8 krajů území ČR prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

122 ČESKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE
Teorie VS 2 ČESKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE Inspektorát bezpečnosti práce - působnost 2 kraje Výzkumný ústav bezpečnosti práce prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

123 Teorie VS 2 OBCHODNÍ INSPEKCE
Ústřední inspektorát Územní inspektoráty – působnost: 2 kraje ALE: působnost není upravena zákonem prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

124 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
Teorie VS 2 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Inspektoráty – 2 kraje prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

125 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Teorie VS 2 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ústřední inspektorát (ředitelství) Oblastní inspektoráty – různé členění (10) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

126 STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
Teorie VS 2 STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Oblastní inspektoráty prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

127 VZTAH STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Teorie VS 2 VZTAH STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY spojený oddělený sjednocený (z pověření) (duální) (národní výbory) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

128 Duální systém (např. Slovensko do r. 2009)
Teorie VS 2 Duální systém (např. Slovensko do r. 2009) Státní správa Samospráva spojeni: na úrovni obcí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

129 Teorie VS 2 Spojený systém
Státní správa → výkon na úrovni krajů samospráva obcí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

130 Teorie VS 2 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU
ZÁKON č. 36/1960 Sb. - Zákon o územním členění státu Stanovil 76 správních okresů prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

131 Nynější územní členění státu na úrovni VÚSC:
Teorie VS 2 Nynější územní členění státu na úrovni VÚSC: správní kraje: Praha samosprávné kraje: Praha NUTS II 8 (včetně Prahy) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

132 Teorie VS 2 OBEC § 1 - je základním územním
§ 1 - je základním územním samosprávným společenstvím občanů prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

133 Teorie VS 2 OBEC § 2 - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek
§ 2 - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek - vystupuje v právních vztazích svým jménem – má právní subjektivitu - nese odpovědnost - pečuje o všestranný rozvoj svého území, potřeby svých občanů - chrání též veřejný zájem prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

134 Teorie VS 2 OBCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CELKEM: 6 244 obcí NEJVĚTŠÍ: 496 km², 1 161 938 obyvatel (Praha) NEJMENŠÍ: 0,42 km², 20 obyvatel (Vlkov) PRŮMĚR: 12,7 km², 1 644 obyvatel prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

135 PODÍL (%) ZASTOUPENÍ OBCÍ VE VELIKOSTNÍCH KATEGORIÍCH:
Teorie VS 2 PODÍL (%) ZASTOUPENÍ OBCÍ VE VELIKOSTNÍCH KATEGORIÍCH: DO OBYVATEL: 79,56 % 1 001 – 5 000 OBYVATEL 16,21 % 5 001 – 10 000 OBYVATEL 2,14 %  000 OBYVATEL 1,74 % 50 001 – 100 000 OBYVATEL ,27 % NAD 100 000 OBYVATEL ,08 % prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

136 VÝVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY ČESKÉ REPUBLIKY VE VYBRANÝCH LETECH
Teorie VS 2 VÝVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY ČESKÉ REPUBLIKY VE VYBRANÝCH LETECH prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

137 Teorie VS 2 KRAJ § 2 - při výkonu samostatné a přenesené působnosti chrání veřejný zájem prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

138 Teorie VS 2 KRAJ § 1 - je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem - pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

139 Teorie VS 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

140 Teorie VS 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

141 Teorie VS 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

142 Teorie VS 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

143 ROZLOHA A POČET OBYVATEL REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Teorie VS 2 ROZLOHA A POČET OBYVATEL REGIONŮ SOUDRŽNOSTI prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

144 Teorie VS 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

145 POČTY ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
Teorie VS 2 POČTY ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ (modelově k r. 2006) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::


Stáhnout ppt "prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google