Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Teorie veřejné správy 1 Teorie veřejné správy 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Teorie veřejné správy 1 Teorie veřejné správy 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."— Transkript prezentace:

1 1.1. Teorie veřejné správy 1 Teorie veřejné správy 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. vladimir.cechak@vsfs.cz

2 2.2. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy LITERATURA Pomahač R.:Základy teorie veřejné správy, Vyd. a nak. Aleš Čeněk, ISBN 978-80-7380-330-8 Hendrych D.: Správní věda, 2009 Hendrych D.: Správní právo (obecná část), 5.vydání (kap. XVI. Právní zákl. organizace, XVII. Základy organizace VS v ČR), C.H.Beck, 2003 Pomahač R.,Vidláková O.:Veřejná správa. C.H. Beck, 2002 Pavlíček V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II.část, (kap. XVIII., XXI.), Linde, 2001 Svoboda K. a kol.: Územní samospráva a státní správa (zákon č. 128, 129, 131, 147/2000), Eurounion, 2000 Ústava ČR (atd.)ÚZ č. 305 (2001) Obce, kraje, hl.m. PrahaÚZ č. 487 (k 14.3. 2005) MV ČR:Veřejná správa v ČR, 2005 MV ČR:Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU, 2004

3 3.3. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy TeorieTeorie veřejné správy je teorie „čeho“reálně existující veřejná správa

4 4.4. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Co je „veřejná správa“ „pokusy o pozitivní (materiální) vymezení veřejné správy jsou…. vždy pokusem o popis správních úkonů a jejich zobecnění především metodami používanými v právní vědě“

5 5.5. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy negativní vymezení (materiální) „veřejná správa je souhrnem činností, které nelze kvalifikovat jako zákonodárství nebo soudnictví“

6 6.6. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy formální vymezení veřejné správy - souhrn institucí - souhrn činností, funkcí

7 7.7. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Teorie veřejné správy je: - aplikací správního práva - multidisciplinární disciplína (správní právo, ekonomie sociologie, politologie atd.) - správní věda (explikace strukturálních „pravidel“ správního práva)

8 8.8. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Veřejná správa (věda) není: - jen popisem ale: - tento popis předpokládá „veřejné správy“ - jen „aplikací“ správního práva - správní právo předpokládá

9 9.9. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správa Politika = správa věcí „Polis“ (obce) Obec = veřejnosprávní korporace Obec (jen) ves, město

10 10. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Stát = správní subjekt SPRÁVA = ŘÍZENÍ management

11 11. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Řízení Management -stanovení cílůstrukturace x technizace pojmu -harmonogramstrategický metody -postupyoperativní postupy techniky

12 12. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Stát řídícíStát administrativní hist. přístup sociologie administrativy správa veřejná správa státní správa

13 13. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Public Management Veřejná správa Public Administration (MPA)

14 14. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Praktické aspekty dělba kompetencí distribuce vztah: úředník x „politik“ (i regionální) služební zákon

15 15. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Veřejná správa- objekt správy: -nespravuje společnost samu sebe (jen)- jak ji charakterizovat

16 16. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Vývojové typy správy primitivní archaická feudální stavovská absolutistická etatistická

17 17. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správa vždy: -BezpečnostPokrýt: (vnější, vnitřní) vlastní náklady -Spol. konzistenceveřejné politiky -Reprodukce (materiální)služby -Redistribuce

18 18. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Společnost = ucelená „věda“ o společnosti „sociologie“ má: - svoji strukturu mohou být předmětem - různé části (elementy) různých „speciálních věd“ - způsob jejich uspořádání

19 19. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Systémový přístup Systém: uspořádaný souborzpůsob uspořádání= struktura prvků (elementů) činností kompetencí funkcí

20 20. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Systémová terminologie subsystém (nemůže existovat) systém může být osamoceněvstup otevřený výstup Dílčí systém (mohou existovat uzavřený (imanentní) osamoceně – ale mohou se spojovat) relativně uzavřený (otevřený) systém x prostředí

21 21. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Vlastností systémů úplnostvždy: transparentní bezespornost (konzistence) konstantní (relativně trvalý) deterministický predikabilita pravděpodobnostní flexibilní (pružný) indetermistický

22 22. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Veřejná správa je: subsystém – systému společnosti jako celku systém – který má „vlastní“ subsystém

23 23. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Princip „efektivního“ studia - osvojení „pojmové“ „výbavy“ věcná - struktura tématu chronologická - zvládnutí faktografické báze (orientace) věcná (faktografická) - komparacemetodologická interpretační

24 24. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Petersovo členění Správní vědy: - správní nauka - správní právo - obecná část - zvláštní část - správní politika

25 25. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy ? Státověda = teorie státu teorie politiky teorie práva teorie správy

26 26. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správa je „profesní“ a „kvalifikovaná“ činnost management soukromá veřejná

27 27. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Veřejná správa ↔ politická representace kvalifikacevolba – kompetence kompetence profese názory výběr stanoviska

28 28. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správní nauka neprávní studium veřejné správy - tj. „aspekty“ ostatních věd ale: jaká struktura

29 29. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správní politika - hodnotící věda ● podle předem stanovených kritérií ● podle cílů (daných) - mechanismů, způsobů a metod dosahování cílů

30 30. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správní právo (věda o správním právu) - normativní pojetí právní norma = má býti je stanoveno teorie = Teorie práva platné právo = Správní právo

31 31. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy „Správní věda = sociální věda o racionálním uspořádání veřejné správy za účelem dosahování její efektivnosti, demokratičnosti a otevřenosti při obstarávání veřejných záležitostí“ Hendrych D.: Správní věda. 2009, str. 48

32 32. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Teorie: systémůEmpirie: ekonomie organizace sociologie struktur (Praxeologie ??) 70. léta XX. stol.

33 33. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Veřejná správa ? veřejná ekonomie ↑správní právo ↑ organizace ↑ hospodaření a řízení právo

34 34. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Základní dimenze: - funkční - organizační (institucionální) - personální

35 35. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Vývoj veřejné správy počátky formování – vrchnostenská funkce ale první známky „služeb“ - údržba cest - bezpečnost - právo

36 36. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Centrální – panovnickáúzemní státní → zajišťuje potřeby centrální

37 37. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Samospráva volební kapitulace ale: různé zájmy zemská zřízení územní stavy,panovník ústava profesní (zájmová) zvláštní (církevní)

38 38. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Formování vědy o veřejné správě Kameralistika (kamerarius) policejní věda (vrchnostenská funkce) Halle – 1727Marie Terezie Vídeň – 1752Josef II. Praha – 1763 J. von Sonnenfels Josef J.Buček Kolowrat-Libsteinský Administrativisté

39 39. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Lorenz von Stein - Verwaltungslehre 1865 -1868 Rudolf von Mahl Obecní zřízení 1848 – Stadion - Zemské zřízení obec: místní Zemský sněm okresní výbor krajská Jasné oddělení: státní správy a samosprávy

40 40. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Vývoj vztahů: státní správa x samospráva legislativní: státní správa určení působnosti samospráva vlastní působnost přenesená působnost

41 41. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Reálně: oddělený model výkonu veřejné správy spojený ale: nelze vždy jednoznačně stanovit „dominance“

42 42. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy ČSR – 1928 – 1938dominance Francie do r. 1982státní správy kontinent vůbec Anglie – dominance samosprávy

43 43. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Model výkonu veřejné správy Spojený - „neostré“ oddělený (duální) „fuzzy“ „smíšený“ (unární)

44 44. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Spojený x oddělený předpoklad: „jasné“ rozlišení mezi státní správou a samosprávou

45 45. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Kompetence státní správa samospráva „stát“ – základní - vlastní působnost (jediný) subjekt - přenesená správy

46 46. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Územní členění obec okres - zák. č. 36/1960 Sb. (1997) VÚSC regiony soudržnosti „správní“ kraje

47 47. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Veřejné úkoly (úkoly veřejné správy) - vrchnostenské - pečovatelské: (služba občanům)

48 48. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy silný vzrůstá spektrum stát veřejných úkolů slabý „sociální stát“ (pečovatelský)

49 49. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Oblasti úkolů správně politickásprávní odvětví hospodářskáobory sociální kulturníresorty věcné vymezení působnosti

50 50. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Administrativní stát správa rozšiřujících agend rozšiřování spektra „veřejných úkolů“ X „přenesení“ některých „úkolů veřejné správy“ na soukromé subjekty

51 51. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správní předpisy: - „vrchnostenské“ nařízení zpravidla „způsob“ realizace zákona vydává: zákonem zmocněný orgán (úřad)

52 52. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Nařízení je: „podzákonné“ abstraktní obecné jednostranné

53 53. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Vyhláška samostatná působnost v mezích zákona upravují záležitosti obce, kraje

54 54. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správní akty (rozhodnutí) singulární konkrétní (aplikace práva) příklad: stavební povolení příkaz koncese

55 55. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Správní akty: materiální - konstitutivní zakládají, mění, ruší, určitá práva - deklaratorní prohlašují

56 56. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Rozhodnutí vlastnosti: platnost – sdělení obsahu veřejně právní moc – stává se nenapadnutelným účinnost – působí zamýšlené právní účinky vykonatelnost – lze vymoci plnění

57 57. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Veřejnoprávní smlouvy koordinační (mezi subjekty veřejné správy) subordinační (mezi subjektem veřejné správy a jiným subjektem)

58 58. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Veřejný zájem Kdo „formuluje“ - autoritativní veřejné korporace - demokratický subjekty občanské spol.

59 59. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy globální všeobecný universální parciálnífragmentální regionální lokální

60 60. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Rozhodnutí - jako správní akt - jako právní akt - jako (jeden „z“) řídících procesů (teorie „rozhodování“)

61 61. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy RozhodováníRozhodnutí (proces) (výsledek) výběr z „více rozhodovací vybraná variant variant proces (modifikace) (strukturovaný)

62 62. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Subjekty rozhodování formální: kompetence (zastupitelstvo…) materiální: věcně (odborně) připravovat (aparát, úřad…) (navrhuje)

63 63. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Rozhodovací Systém Rozhodnutelnost Algoritmus a)nalézání b) definice problémů daná posloupnost kroků provedení systém cílů kritéria (každý „krok“) systém opatření omezení formální (zákon) (věcná,faktografická) Rozhodnutí („konečná“ posloupnost) realizace kontrola

64 64. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Personální systém kariérnízásluhový - specifičnost- výkonnost - odbornost- universalita správy - uzavřenost- otevřenost - stabilita- flexibilita

65 65. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Důsledky systém: řízení profesní přípravy kvalifikace vzdělání osobní perspektiva motivace stimulace

66 66. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie veřejné správy Osobnost úředníka (pracovníka veřejné správy) - kvalifikace tradice - profesionalita společenská prestiž - loajalita - „kultivovanost“

67 67. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Funkce veřejné správy obecně: - dohled nad „dodržováním“ legislativy, předpisů - správa „agend“ - realizace „veřejných politik“

68 68. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Rozvoj obce - infrastruktura regionu lidské zdroje „věcně“ vymezené oblasti

69 69. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Veřejné politiky - enviromentální (životní prostředí) - zaměstnanosti - zdravotní, sociální - školská (vzdělanostní) - bezpečnostní

70 70. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Klientský přístup kdo je klient: - občan - podnikatelské subjekty - občanské „iniciativy“ - sdělovací prostředky

71 71. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Veřejný zájem - kdo jej formuluje? Veřejné úkoly - nařizovací - pečovatelské tendence: veřejné úkoly rozšiřovat

72 72. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Oblast veřejné správy: - správně politická - hospodářská - sociální - politická

73 73. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Stát území obyvatelstvo organizace: výkon státní moci výkon správy

74 74. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Stát formalizace je založena na PRÁVU Moderní stát: suverenita lidu subjekt „nejvyšší veřejné moci“ garant „jednotného právního řádu“ zajišťování ústavnosti a zákonnosti

75 75. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Státní moc legitimita: zdůvodnění práva na „moc“ legalita: dodržování zákonů (bez ohledu na jejich obsah)

76 76. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Státní moc legitimní právo zasahovat do chování jiných subjektů Veřejná moc státní moc + veřejná moc v užším smyslu - odvozené subjekty

77 77. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Suverenita státu nezávislost výlučnost neomezenost

78 78. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Dělba moci zákonodárná výkonná soudní

79 79. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 moc výkonná: správa státní správa soukromá veřejná samospráva

80 80. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Státní správa centrální územní – územní členění státu

81 81. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Územní členění státu vývoj: Stát (úděly) Země: Rakousko, Rakousko-Uhersko ČSR (r. 1928-1948) Kraje: historické ČSR Okresy: politické, soudní Obce:

82 82. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Obce: 1848 ves: obec, městys, město, statutární město ale: 1848 obec: místní okresní krajská

83 83. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Územní členění ČR (současné) zák. č. 36/1960 Sb. základ: okres = výčtem katastrálních obcí kraj (správní) VUSC (kraj samosprávný) region soudržnosti

84 84. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 1.Každá část území okresu náleží a) do území obce b) do území voj. újezdu 2. Celý „katastr“ (území) obce se nachází a) v jednom okresu b) území okresu v jednom VÚSC

85 85. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Veřejné úkoly úkoly ve veřejném zájmu veřejný zájem veřejný statek

86 86. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Veřejné úkoly: vrchnostenskéoblasti: správně politická hospodářská pečovatelské sociální kulturní správní odbory (resorty)

87 87. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Zastupitelstvo výbory Radakomise Starosta (Primátor)Hejtman tajemníkředitel úřadu úřad

88 88. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 obecměstys obec II. st. – pověřený úřad město obec III. st. – rozšířená působnost statutární město

89 89. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Nositelé veřejné správy - stát - další právnické a fyzické osoby určené ústavou nebo jinými zákony

90 90. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Stát veřejnoprávní korporace územní osobní věcné veřejné ústavy podniky fyzické osoby právnické

91 91. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Vykonavatelé vykonává správu „jménem“ nositele zásadně: fyzické osoby jejich kolektivy

92 92. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Správní úřad organizační funkční instituce funkce

93 93. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Nositel – stát, kraj, obec Vykonavatel – vláda, rada obce, primátor

94 94. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Pravomoc oprávnění (subjektu) vykonávat veřejnou moc (zákonem, předpisem) Působnost okruh úkolů, které je povinen (oprávněn) vykonávat

95 95. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Působnost - věcná (reálná) osobní (je součástí věcné) - územní - všeobecná - dílčí

96 96. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ORGANIZAČNÍ PRINCIP Územní ↔ věcný centralizace x decentralizace koncentrace x dekoncentrace kolegiální x nomokratický................volební x jmenovací ( Hendrych – 84 n n) Vrchnostenský demokratický

97 97. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 NOSITELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY Stát stanovení zákonem: obce kraje

98 98. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Stát Veřejnoprávní korporace: - územní - osobní - věcné Veřejné ústavy a podniky Fyzické a právnické osoby podle soukromého práva

99 99. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Vykonavatelé veřejné správy jednotlivé fyzické osoby kolektivy úřad (správní) dříve: orgán státní správy je součástí právnické osoby není právnickou osobou

100 100. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 PŮSOBNOST: všeobecná - věcná dílčí - osobní (je vždy součástí věcné) - územní

101 101. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 STANOVENÍ PŮSOBNOSTI - enumerativní - generální klauzule

102 102. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 PRAVOMOC - oprávnění orgánů vykonávat veřejnou správu ■ vydávání nařízení a analogických abstraktních aktů ■ vydávání správních (konkrétních) aktů ■ uzavírání veřejnoprávních smluv ■ výkon rozhodnutí ■ správní dozor

103 103. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY nepřímí: úřady:přímí: - obcíministerstva - obcí s pověřeným úřademsprávní úřady s celostátní - obcí s rozšířenou působnostípůsobností - krajské úřady podřízené: 1 vládě jiné orgány kraje 2 ministerstvům - magistráty statutárních měst (nevydávají právní předpisy) jiné orgány statutárních měst 3 správní úřady - regiony soudržnosti mimo soustavu státní správy (nejsou právnickou osobou nejsou součástí práv. os.)

104 104. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 CENTRÁLNÍ SPRÁVA Vláda Ministerstva Další centrální úřady Další orgány státu s celostátní územní působností a) nejsou přímo řízené vládou, ale jejich činnost je vládou ovlivňována b) vztah k vládě je záměrně zrušen - je stanovena odpovědnost jiné instituci - není (zákonem) stanovena odpovědnost vůbec c) jsou podřízeny jinému OCS Zvláštní postavení: Úřad vlády ČR Státní zastupitelství

105 105. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Územní správaÚzemní samospráva územní pracoviště Regiony (kraje) centrální správy Obce (města, statutární města) univerzální věcně (reálně) určené zájmová – profesní samospráva

106 106. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 MINISTERSTVA ▪ financí ▪ průmyslu a obchodu ▪ zahraničních věcí ▪ pro místní rozvoj ▪ školství, mládeže a tělovýchovy ▪ zemědělství ▪ kultury ▪ obrany ▪ práce a sociálních věcí ▪ dopravy (od 15.7.2002) ▪ zdravotnictví ▪ životního prostředí ▪ spravedlnosti ▪ vnitra

107 107. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 DALŠÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ▪ Český statistický úřad ▪ Český úřad zeměměřický a katastrální ▪ Český báňský úřad ▪ Úřad průmyslového vlastnictví ▪ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ▪ Správa státních hmotných rezerv ▪ Státní úřad pro jadernou bezpečnost ▪ Komise pro cenné papíry ▪ Národní bezpečnostní úřad ▪ Energetický regulační úřad

108 108. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY s celostátní působností podřízené ministerstvům ▪ Česká obchodní a potravinářská inspekce ▪ Česká inspekce životního prostředí ▪ Česká správa sociálního zabezpečení ▪ Český úřad bezpečnosti práce ▪ Český telekomunikační úřad ▪ Česká státní inspekce ▪ Puncovní úřad ▪ Státní veterinární správa ▪ Úřad pro civilní letectví ▪ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

109 109. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 NEZÁVISLÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY ▪ Úřad pro ochranu osobních údajů ▪ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ ▪ Nejvyšší kontrolní úřad ▪ Státní zastupitelství ▪ Česká národní banka ▪ Úřad vlády

110 110. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 VEŘEJNÉ SBORY ozbrojené: Policie ČR neozbrojené:Správa požární ochrany

111 111. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ÚZEMNÍ DEKONCENTRÁTY centrální správy ÚČEL: - výkon správní agendy věcně (předmětně) vymezen - přiblížit rozhodování k místu řešení - zvýšit odbornost (kvalifikovanost), kompetentnost výkonu státní správy

112 112. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 NEVYŘEŠENO: sjednocení struktury (kde je věcně účelné) sjednocení, koordinace s územními orgány se všeobecnou působnosti

113 113. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY - Krajská velitelství (správy) v čele: ředitel – jmenován ministrem působnost: území kraje

114 114. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA (vnitr. dekoncentrát) Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv Krajské veterinární správy ↓ okresní inspektoráty

115 115. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 HYGIENICKÁ SPRÁVA Ministerstvo zdravotnictví - hlavní hygienik Krajské hygienické stanice územní pracoviště (ve větších městech)

116 116. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 STÁTNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (Ústřední správa služeb zaměstnanosti) Úřady práce – působnost okres 14 úřadů – zvláštní postavení Úřad práce hl. m. Prahy

117 117. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa – obvodní pracoviště

118 118. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ZEMĚMĚŘIČSKÉ ORGÁNY Český úřad zeměměřičský a katastrální Zeměměřičský úřad - katastrální úřady - katastrální inspektoráty Působnost: - k. inspektoráty – 2 až 3 kraje - k. úřady - kraj katastrální pracoviště (v místě obcí s rozšířenou působností)

119 119. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 FINANČNÍ SPRÁVA Finanční ředitelství – v některých krajích Finanční úřady – okresní působnost

120 120. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 CELNÍ SPRÁVA Generální ředitelství cel Celní ředitelství - ne ve všech krajích celní úřady působnost: obce s rozšířenou působností

121 121. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 BÁŇSKÁ SPRÁVA Český báňský úřad obvodní báňské úřady: 2 – 3 kraje 6 – 8 krajů území ČR

122 122. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ČESKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE Inspektorát bezpečnosti práce - působnost 2 kraje Výzkumný ústav bezpečnosti práce

123 123. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 OBCHODNÍ INSPEKCE Ústřední inspektorát Územní inspektoráty – působnost: 2 kraje ALE: působnost není upravena zákonem

124 124. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Inspektoráty – 2 kraje

125 125. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ústřední inspektorát (ředitelství) Oblastní inspektoráty – různé členění (10)

126 126. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Oblastní inspektoráty

127 127. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 VZTAH STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY spojenýoddělenýsjednocený (z pověření) (duální) (národní výbory)

128 128. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Duální systém (např. Slovensko do r. 2009) Státní správaSamospráva spojeni: na úrovni obcí

129 129. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Spojený systém Státní správa → výkon na úrovni krajů samospráva obcí

130 130. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU ZÁKON č. 36/1960 Sb. - Zákon o územním členění státu Stanovil 76 správních okresů

131 131. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 Nynější územní členění státu na úrovni VÚSC: správní kraje: 7 + Praha samosprávné kraje: 13 + Praha NUTS II 8 (včetně Prahy)

132 132. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 OBEC § 1 - je základním územním samosprávným společenstvím občanů

133 133. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 OBEC §2 - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek - vystupuje v právních vztazích svým jménem – má právní subjektivitu - nese odpovědnost - pečuje o všestranný rozvoj svého území, potřeby svých občanů - chrání též veřejný zájem

134 134. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 OBCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE CELKEM:6 244 obcí NEJVĚTŠÍ:496 km², 1 161 938 obyvatel (Praha) NEJMENŠÍ:0,42 km², 20 obyvatel (Vlkov) PRŮMĚR:12,7 km², 1 644 obyvatel

135 135. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 PODÍL (%) ZASTOUPENÍ OBCÍ VE VELIKOSTNÍCH KATEGORIÍCH: DO 1 000 OBYVATEL:79,56 % 1 001 – 5 000 OBYVATEL16,21 % 5 001 – 10 000 OBYVATEL 2,14 % 10 001 - 50 000 OBYVATEL 1,74 % 50 001 – 100 000 OBYVATEL 0,27 % NAD 100 000 OBYVATEL 0,08 %

136 136. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 VÝVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY ČESKÉ REPUBLIKY VE VYBRANÝCH LETECH

137 137. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 KRAJ § 2 - při výkonu samostatné a přenesené působnosti chrání veřejný zájem

138 138. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 KRAJ § 1 - je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem - pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů

139 139. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2

140 140. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2

141 141. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2

142 142. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2

143 143. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 ROZLOHA A POČET OBYVATEL REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

144 144. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2

145 145. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teorie VS 2 POČTY ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ (modelově k r. 2006)


Stáhnout ppt "1.1. Teorie veřejné správy 1 Teorie veřejné správy 2 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google