Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kódování znaků vnitřní reprezentace znaků v paměti počítače pomocí čísel zobrazení mezi písmeny (pro lidi) a čísly (pro počítače) Zpočátku jen pro angličtinu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kódování znaků vnitřní reprezentace znaků v paměti počítače pomocí čísel zobrazení mezi písmeny (pro lidi) a čísly (pro počítače) Zpočátku jen pro angličtinu,"— Transkript prezentace:

1 Kódování znaků vnitřní reprezentace znaků v paměti počítače pomocí čísel zobrazení mezi písmeny (pro lidi) a čísly (pro počítače) Zpočátku jen pro angličtinu, tj. stačilo 7 bitů ASCII - American Standard Code for Information Interchange řídicí znaky písmena anglické abecedy znaménka (<>;:"/, apod.)

2 ASCII American Standard Code for Information Interchange

3 Neviditelné znaky ASCII
Prvních 32 znaků tabulky – řídicí znaky Původně pro řízení dálnopisu nebo tiskárny Nejčastěji používané speciální znaky: SPC space, mezera, „prázdný znak“ HT Horizontal Tab - tabulátor LF Line Feed- odřádkování CR Carriage Return - návrat vozíku BS Back Space

4 ASCII – začátek tabulky
Dec Hex Zkratka Význam 00 NUL Null character 1 01 SOH Start of Header 2 02 STX Start of Text 3 03 ETX End of Text 4 04 EOT End of Transmission 5 05 ENQ Enquiry 6 06 ACK Acknowledge 7 07 BEL Bell 8 08 BS Backspace 9 09 HT Horizontal Tab 10 0a LF Line Feed 11 0b VT Vertical Tab 12 0c FF Form Feed 13 0d CR Carriage Return 14 0e SO Shift Out 15 0f SI Shift In 16 DLE Data Link Escape Dec Hex Zkratka Význam 17 11 DC1 (XOn) 18 12 DC2 19 13 DC3 (XOff) 20 14 DC4 21 15 NAK Negative Acknowledge 22 16 SYN Synchronous Idle 23 ETB End of Transmission Block 24 CAN Cancel 25 EM End of Medium 26 1a SUB Substitute 27 1b ESC Escape 28 1c FS File Separator 29 1d GS Group Separator 30 1e RS Record Separator 31 1f US Unit Separator

5 ASCII nestačí - kódové stránky
jen 7 bitů, pro angličtinu bez problémů osmý bit se využil „živelně“ pro národní abecedy – různé znakové sady, např. čeština: ISO Latin2, Windows 1250, Kamenických, ... Prvních 7 bitů VŽDY stejné, tj. ASCII „code page”, česky: kódová stránka, kódování, znaková sada

6 Norma ISO 8859 Latin-1 zaopatří většinu západoevropských jazyků
přidáno 96 písmen kódování Windows-1252 dalších 27 Latin-2 – pro středoevropské a východoevropské jazyky (ne azbuka) jen částečně kompatibilní s Latin-1 Latin-3, Latin-4, Latin-5, … Latin-10

7 Kódové stránky nestačí - Unicode
Problémy: Více znaků v 1 dokumentu Převod mezi kódovými stránkami Přenositelnost textů Unicode „The Unicode Standard is a character coding system designed to support the worldwide interchange, processing, and display of the written texts of the diverse languages and technical disciplines of the modern world. In addition, it supports classical and historical texts of many written languages.“

8 Unicode Standard Zodpovědný za interpretaci znaků
Nedefinuje grafickou podobu znaků Prvních 128 znaků je ASCII Prvních 256 znaků ze sady ISO Latin 1 Jednoznačné pojmenování každého znaku Znaky se mohou (jenom) přidávat – stabilita

9 How Many Different Characters?
a A à á â ã ä å ā ă ą a a a a a a a a a a a

10 Unicode Každému znaku je přiřazen název
číselný kód, tzv. „code point“, např. A je U+0041 Celkem 1 114 112 znaků s kódy 016 až 10FFFF16 17 částí, každý o velikosti 216 První část = Basic Multilingual Plane (BMP) obsahuje znaky běžně používaných abeced

11 Unicode a jeho kódování
UTF-32 všechny znaky ve 4 bytech Výhoda: stejná délka všech znaků Nevýhoda: plýtvání místem UTF-16 kompromis mezi úsporností a kompaktností nejčastější znaky (BMP) ve 2 bytech, ostatní ve 4

12 UTF-8 Unicode Transformation Format-8.
ASCII znaky (code points 0-127) mají stejný kód, tj. jen v 1 bytu, (v Americe si toho vůbec nevšimnou) ostatní znaky ve 2 až 6 bytech bitů hex min hex max zapsaná posl. bytů ve dvojkové soustavě 0-7 F 0vvvvvvv 8-11 000007FF 110vvvvv 10vvvvvv 12-16 0000FFFF 1110vvvv 10vvvvvv 10vvvvvv

13 UTF-8 příklady Char. Binary code point Binary UTF-8 Hexadecimal UTF-8
$ U+0024 24 U+00A2 C2 A2 U+20AC E2 82 AC 𤭢 U+24B62 F0 A4 AD A2

14 Kódování, konverze Každá aplikace pracující s textem musí bezpodmínečně vědět, v jakém kódování je text zapsán Jinak se kódy špatně interpertují - i zobrazí Konverze mezi kódováními existuje-li příslušný znak v obou kódováních – OK neexistuje-li – zobrazí se např. jako ?, nebo �, nebo jiný znak, nebo se vypíše kód, ... příkaz iconv

15 Nastavení kódování - locale(s)
je soubor jazykových, národních a kulturních pravidel, jako jsou znaková sada, formáty data, času a měny, pravidla pro abecední třídění, a také jazyk zpráv a uživatelského prostředí vůbec. Locale je třeba napřed nastavit v shellu. Důležité proměnné prostředí pro správné zobrazení češtiny: LC_ALL – nastaví všechno najednou LC_kategorie – nastaví konkrétní kategorii LANG – použije se, není-li nastavena kategorie

16 LC_kategorie LC_kategorie nastavují jednotlivé kategorie.
Standardní jsou tyto: LC_COLLATE (pravidla třídění), LC_CTYPE (vlastnosti znaků, malá a velká písmena), LC_MONETARY (formát měny), LC_NUMERIC (formát čísel), LC_TIME (formát data a času), LC_MESSAGES (jazyk zpráv a uživatelského rozhraní).

17 Jak nastavit UTF-8 Příkaz less proměnná LESSCHARSET
hodnota: "utf-8" (místo "ascii", "latin1", ...) Perl proměnná PERL_UNICODE hodnota: SAD

18 Proměnná PERL_UNICODE
Musí být nastavena na SAD: S … STDIN, STDOUT i STDERR budou v UTF-8 D … všechny vstupy i výstupy budou otevřeny v UTF-8 A … prvky se interpretují jako řetězce v kódování UTF-8 Lze zadat i přepínačem -C na 1. řádce skriptu: #!/usr/bin/perl -CSAD use utf8;

19 Nastavení proměnné prostředí v shellu
bash: export VARIABLENAME="value" csh/tcsh: bez mezer! setenv VARIABLENAME "value" Zobrazení hodnoty proměnné: echo $VARIABLENAME echo $SHELL echo $LC_ALL

20 Nastavení proměnné prostředí v shellu
bash: export LESSCHARSET="utf-8" bez mezer! csh/tcsh: setenv LESSCHARSET "utf-8"

21 Nastavení locales Obecný formát hodnot: Pro češtinu: Nebo alias: bash:
Nastavení locales Obecný formát hodnot: Pro češtinu: Nebo alias: cs_CZ.ISO cs_CZ.UTF-8 czech bash: export LC_ALL="cs_CZ.ISO " csh/tcsh: setenv LC_ALL "cs_CZ.ISO "

22 Další příklady locales
Další příklady locales Obecný formát hodnot: Pro angličtinu jich je několik, např: en_US.UTF-8 en_NZ.UTF-8 Pro němčinu: de_DE.UTF-8

23 Problémy s češtinou Je-li kódování nastaveno „špatně“, potom:
Znaky s diakritikou se ne vždy považují za alfanumerické znaky Vadí to nejen při zobrazování, ale i při třídění vyhodnocování regulárních výrazů (později) převodu na velká / malá písmena ... Je třeba použít use locale; Nefunguje dobře pro UTF-8 !!! ... viz dále

24 Otevírání souborů 2 způsoby pro čtení (vstupní soubor)
open(VSTUP,“pearl.txt"); Lze otevřít více souborů pro čtení. pro výpis (výstupní soubor) open(OUT,">/export/home/martin/prijmeni.out"); open(OUT,">>/export/home/martin/prijmeni.out"); Lze otevřít více souborů pro výpis.

25 Unicode Třeba explicitně uvést, že pracujeme v kódování UTF-8:
#!/usr/bin/perl -CSAD use utf8; Otevírání textových souborů v kódování UTF-8: open(VSTUP, "<:utf8" , "pearl.txt"); open(OUT, ">:utf8", "prijmeni.out"); open(OUT, ">>:utf8", "prijmeni.out"); Je-li nastaveno #!/usr/bin/perl -CSAD nebo proměnná PERL_UNICODE, není třeba 2.argument

26 Ovladač souboru (filehandle)
Standardní – vždy k dispozici STDIN STDOUT STDERR – výpis chyb Ostatní je třeba explicitně otevřít pomocí funkce open([ovladač souboru],[mode],[jméno souboru]); Ovladač souboru se tradičně píše velkými písmeny Zavírání souboru: close([ovladač souboru]);

27 Testování souborů Otevření souboru může být problematické => testy
-r soubor lze číst -w do souboru lze zapisovat -x soubor je spustitelný -e soubor existuje -f jde o soubor -d jde o adresář -z soubor má nulovou délku -s soubor má nenulovou délku if(! (–e "soubor")) { open(S,">soubor") } if(-s "vstup" and -r "vstup") open(V,"vstup")

28 Příkaz die Perlovský idiom:
open(SOUBOR,"s.txt") or die "Soubor s.txt nejde otevřít."; die ukončí program a vypíše hlášku na STDERR. Co to znamená? Umíte to zapsat jinak? Speciální proměnná $! pro výpis chybových hlášek: open(SOUBOR,"s.txt") or die "Problém: $!\n"; Když se neotevře soubor, vypíše se např. Problém: Permission denied.

29 Čtení ze souboru Příklad open(VSTUP,"pearl.txt");
$prom = <VSTUP>; # do $prom se uloží 1. řádek ze souboru "pearl.txt" my $cislo_radku = 1; while(<VSTUP>) # totéž jako while($_ = <VSTUP>) { print $cislo_radku++, " ", $_; } close VSTUP;

30 Zápis do souboru Tady není čárka !!!
Do příkazu print napíšeme ovladač souboru, do kterého se má zapisovat print VYSTUP "toto se zapíše do výstupního souboru.\n"; Nezapíše-li se ovladač, zapisuje se do STDOUT print "toto se zapíše na standarní výstup.\n"; totéž jinak (většinou): print STDOUT "toto se zapíše na standarní výstup.\n"; Tady není čárka !!!

31 Zápis do více souborů (ne najednou)
Lze otevřít více souborů a zapisovat pokaždé do jiného např. ladicí tisky na STDOUT nebo do zvláštního jiného souboru (např. LOG), ostatní výstupy do výstupního souboru open(LOG,">log.txt"); open(VYSTUP,">ven.txt"); print LOG "toto se zapíše do souboru log.txt.\n"; print VYSTUP "toto se zapíše do souboru ven.txt.\n"; Ale máme i příkaz select: select LOG; print "toto se zapíše do souboru log.txt, ne na STDOUT!\n";

32 Parametry souboru Pole @ARGV
Při spouštění programu se parametry píšou za jméno souboru Příklad: přepis souboru s očíslovanými řádky program, který přečte všechny zadané soubory a vypíše je tak, že každý řádek předchází jeho pořadí nevíme předem, kolik bude souborů Spuštění programu: ./pocitej.perl soubor_1 soubor_2 ... soubor_n parametry jsou odděleny mezerami

33 Příklad s polem @ARGV foreach $s (@ARGV) { my $cislo_radku = 1;
open(VSTUP, $s) or die "Nelze otevřít soubor $s\n"; open(VYSTUP, ">${s}.out") or die "Nelze otevřít ...."; print "---- $s ----\n"; while($prom = <VSTUP>) print VYSTUP $cislo_radku++, " ", $prom; }

34 Použití @ARGV Jméno souboru, který se má zpracovat (vstupní soubor)
může jich být víc Jméno souboru, který má být výsledkem (výstupní soubor) i těch může být víc Číselné parametry – př.: sečíst čísla od N do M Příklad : jednoduchá kalkulačka

35 Perl z příkazového řádku
Krátké prográmky na jedno použití není třeba uchovávat, lze je spustit přímo z příkazové řádky perl volba Volby -e "příkaz(y)" provede se příkaz -n příkaz se obalí cyklem while -p jako -n, navíc se řádky vytisknou na STDOUT -v vypíše verzi Perlu perl -pe "s/\r//" W_soubor.txt > U_soubor.txt perl -ne "print if/aby/"

36 Perl z příkazového řádku - Unicode
Další volba -C pro práci s kódováním UTF-8 stejné jako pro první řádku skriptu – hodnota SAD perl -CSAD -pe "use utf8; ..." perl -CSAD -ne "use utf8; print if/aby/" soubor.txt perl -Mlocale -ne "print if/aby/" soubor.txt


Stáhnout ppt "Kódování znaků vnitřní reprezentace znaků v paměti počítače pomocí čísel zobrazení mezi písmeny (pro lidi) a čísly (pro počítače) Zpočátku jen pro angličtinu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google