Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 14. přednáška František Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 14. přednáška František Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 14. přednáška František Borůvka

2 Cíl přednášky Svary, analýza modelů Svary v sestavě a výkrese Měření modelů Hmotnostní charakteristiky Analýzy modelů Ostatní analýzy

3 Svary n n Svary se vytváří pomocí modulu Pro/WELDING. Je to standardní modul systému Pro/E n n Lze vytvořit a modifikovat jednoduché i složené svary v režimu Assembly n n Připravuje hrany pro svařování a vytváří povrchové upravy svarů n n Umožňuje vytvořit sestavové výkresy se symboly svařování

4 Měření modelu n n Příkaz Measure v nabídce Analysis má volby u Curve Lenght – zobrazí délku vybrané hrany či křivky u Distance - zobrazí vzdálenost mezi vybranými entitami a základní entitou.Základní entita je první vybraná entita. u Angel – změří úhel mezi vybranými entitami u Area – změří plošný obsahu stěny modelu nebo quiltu u Diametr – změří průměr rotační plochy u Transform – umožní vytvořit matici transformačních hodnot mezi dvěma souř. systémy

5 Hmotnostní charakteristiky n n Umožní vypočítat hmotnostní charakteristiky dílů sestav a průřezů n n Vypočítané hmotnostní charakteristiky u Objem u Plocha povrchu u Hustota F v modelech, hustota materiálu daného dílu F v sestavě, průměrná hustota materiálů všech komponent sestavy. u Hmotnost (pokud není určena hustota je nutno ji při výpočtu zadat) u Těžiště vzhledem k určenému souřadnému systému u Momenty setrvačnosti k těžišti a hlavním osám a polohu těchto os

6 Výpočty vůlí a přesahů n n Zjištění velikostí vůle nebo přesahu mezi párem entit na jednom dílu či v sestavě (Paris Clearance). n. n Zjištění vůlí nebo přesahu (Global Clearance) které jsou menší než zadaná uživatelem. n n Interference objemů.

7 Analýza tloušťky stěn n n Pomocí řezů provede analýzu tloušťky stěn modelu u Řezy jen vybranými rovinami u Automaticky generované řezy n n Řezy se vytvářejí v definovaném rozsahu modelu, zadaném směru a zadaným ofsetem n n Jsou označeny všechny řezy kde je tloušťka stěny větší či menší než zadaná uživatelem.

8 Další analýzy n n Analýza křivek u Curvature - analýza křivosti u Radius - analýza poloměrů křivosti u Tangens – zobrazí tečny po celé křivce nebo ve vybraném bodě u Deviation - zjistí odchylky od pole bodů nebo scanovací křivky u Dihedral Angle – vypočítá úhle mezi normálami dvou ploch v hraniční hraně u Info at Point – zobrazí informace v bodě křivky (křivost,tangentu a normálu) n n Analýza ploch u Curvature F Gausova křivost (součin max. a min. křivosti v bodě) F Křivost v řezu u Draft Check - Kontrola úkosu ploch u Slope - Sklon ploch u Radius – Min. Vnější a vnitřní radius u Offset Mesh – vytvoří síť na odsazené ploše u Cross Section – průnikové křivky řezů na plochách n n Info u Informace o rodičích a potomcích u Message log

9 Příští semestr PPK II n n Další možnosti práce se sestavami a výkresy,nastavení,kusovníky…. n n Modelování podle vlastností modelu n n Mechanismy n n Kvalita dat n n Analýzy, Pro/Mechanica n n Speciální moduly(potrubí, kabely, apod.)


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 14. přednáška František Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google