Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Libor Sovadina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Libor Sovadina"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Libor Sovadina
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Síla FY_073_Síla, skládání sil_Síla Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Síla Síla je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru vzájemného působení těles nebo polí. Síla se projevuje : statickými účinky – je příčinou deformace těles dynamickými účinky – je příčinou změny pohybového stavu tělesa, např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa. Taková změna je vždy podmíněna působením jiných těles, ať už přímým dotykem (nárazem, třením, tažením, tlačením) nebo prostřednictvím silového pole. Pojem síly vychází z denní zkušenosti člověka. Jedna z nejběžnějších sil, s níž se setkáváme neustále (aniž si to obvykle uvědomujeme), je gravitační síla Země, kterou jsme přitahováni k naší planetě.

4 Síla popisuje jak působení přímým dotykem (např
Síla popisuje jak působení přímým dotykem (např. tahem, tlačením) tak i působení na dálku silovým polem (např. gravitace, magnetismus).

5 Měření síly Síla se měří siloměrem
Měřítkem velikosti síly je stupeň deformace pružné části siloměru, například pružiny.

6 Značka a jednotka síly Síla se obvykle značí písmenem F (z anglického force). V soustavě SI má jednotku newton se značkou N. Tato jednotka je pojmenována po Isaacu Newtonovi, anglickém fyzikovi, matematikovi, alchymistovi a teologovi (1643 – 1727) Další jednotky síly : kiloNewton (kN) = 1000 N MegaNewton (MN) = N Síla 1 N odpovídá tíze tělesa o hmotnosti 100 g Isaac Newton

7 Opakování Jak se značí síla a jakou má jednotku ?
Jaké mohou být silové účinky jednoho tělesa na druhé ? Kterým měřidlem měříme sílu ? Jak velká je přibližně síla 1 newtonu ? Jakou znáš nějznámější sílu, která na tebe stále působí ? Proč nesmí být měřená síla větší než je rozsah siloměru ?

8 Doplň křížovku a zjisti tajenku
1. Zařízení pro určování světových stran 2. Věc přitahující železné předměty 3. Setina metru 4. Světová strana (opak jihu) 5. Pohonná jednotka u auta 6. Jednotka objemu (1000 ml) 7. Opak mínusu 8. Čtvrtá planeta od Slunce kg 10. Základní jednotka délky 11. Slovo, označující vzájemné působení těles 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

9 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Force examples.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Siloměr 25.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Libor Sovadina"

Podobné prezentace


Reklamy Google