Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání učitelů předmětů Manažerská informatika Pokyny pro zimní semestr akademického roku 2005/06 22. 9. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání učitelů předmětů Manažerská informatika Pokyny pro zimní semestr akademického roku 2005/06 22. 9. 2005."— Transkript prezentace:

1 Setkání učitelů předmětů Manažerská informatika Pokyny pro zimní semestr akademického roku 2005/06 22. 9. 2005

2 Osnova 1.Harmonogram semestruHarmonogram semestru 2.Učitelé Manažerské informatikyUčitelé Manažerské informatiky 3.Přístup k PC. SmlouvyPřístup k PC. Smlouvy 4.Seznamy studentůSeznamy studentů 5.Studijní literaturaStudijní literatura 6.Průběh výukyPrůběh výuky 7.KlasifikaceKlasifikace 8.Web a možnosti jeho aktualizaceWeb a možnosti jeho aktualizace 9.AnketaAnketa 10.ISISNGISISNG 11.Rajská budovaRajská budova

3 Harmonogram semestru  výuka po 26. 9. – čt 22. 12. 2005 (13 týdnů bez předvánočního pátku) státní svátky:  st 28. 9.  pá 28. 10.  čt 17. 11. děkanské volno (sportovní den):  út 25. 10. rekapitulace  po: 13 týdnů  út, st, čt: 12 týdnů  pá: 11 týdnů  zkouškové období 27. 12. 2005 – 27. 1. 2006 reálně: 2. 1. – 27. 1. 2006 (4 týdny) 30. 1. – 10. 2. 2006: ještě se neučí (2 týdny) klasifikace možná od 19. 12. 2005

4 Učitelé Manažerské informatiky účetNB  RB  Bc. Zdeněk Belzabelzaz34053404368482 Bc. Lucie Blechováblechovl34053404238723 Jan Felgerfelgerj34053404368483 Ing. Radovan Kačínkacin34053404228722 Bc. Kateřina Krejčíkovákrejcik34053404238723 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.kubalek30953094458445 Ing. Markéta Kubálkovákubalm33953394228422 Mgr. Ing. Květa Sedláčkovásedlk34053404368486 Ing. Ivana Svobodováivanasvo33953394248724 Ing. Lenka Švecová, Ph.D.lenka31053734248424 Ing. Blanka Volkmerovávolkmer33953394238423 chybí fotografie

5 Schéma 4. patra Rajské budovy

6 Přístup na PC Smlouvy  Přístup na PC na učebnách učitelé: dle smlouvy studenti: dle zápisů  Formality podpis smlouvy podpis Souhlasu s poskytnutím údajů podpis na kartu uživatelského účtu

7 Seznamy studentů budou k dispozici od 26. 9. 2005  http://pes.vse.cz http://pes.vse.cz  Přihlásit se  Učitel, uživatelské jméno a heslo  Učitel VŠE/Seznamy studentů  Vybrat 3MA383  Vybrat libovolnou ze dvou časových poloh  Tlačítko Zobrazit  Nezapomenout zobrazovat Studijní plán

8 Studijní literatura http://fph.vse.czhttp://fph.vse.cz / Fakulta / Informatizace / Skripta FPH k MS Office  3MA381 Manažerská informatika Kubálek, T. - Topolová, I.: Manažerská informatika. Textový procesor Microsoft Word verze 2002 CZ. Praha, VŠE 2003 – 2005. ISBN 80-245-0503-7. 170 stran. 103 Kč. Kubálek, T. - Švecová, L.: Manažerská informatika. Tabulkový program Microsoft Excel verze 2002 CZ. Praha, VŠE 2003 – 2005. ISBN 80-245-0491-X. 184 stran. 107 Kč. Kubálek, T. - Kubálková, M.: Manažerská informatika. Prezentační program Microsoft PowerPoint verze 2002 CZ. Praha, VŠE 2002 – 2005. ISBN 80-245-0432-4. 94 strany. 68 Kč.  3MA382 Manažerská informatika 2 t. č. se neučí MS Project, MS FrontPage, MS Visio, Adobe Acrobat  3MA383 Manažerská informatika 3 Kubálek, T. - Švecová, L.: Manažerská informatika. Databázový systém Microsoft Access verze 2002 CZ. Praha, VŠE 2003 – 2005. ISBN 80-245-0519-3. 208 stran. 128 Kč.

9 Průběh výuky 3MA381 Manažerská informatika 1 Domácí úkoly z MS PowerPoint (každý za 60 bodů) Za všechny úkoly, které jsou správně vypracované, může student získat maximálně 120 bodů. Pokud student neodevzdá domácí úkol do stanoveného termínu, získává 0 bodů. 120 bodů Domácí úkoly z MS Word (každý za 24 bodů). Pokud student neodevzdá domácí úkol do stanoveného termínu, získává 0 bodů. 120 bodů Webová stránka (je součástí domácích úkolů z MS Word)20 bodů Domácí úkoly z MS Excel (každý za 28 bodů). Pokud student neodevzdá domácí úkol do stanoveného termínu, získává 0 bodů. 140 bodů Seminární práce z MS PowerPoint120 bodů Prezentace seminární práce z MS PowerPoint20 bodů Test z MS Word180 bodů Test z MS Excel280 bodů Celkem – maximum1 000 bodů

10 Metodika výuky  Vyžadované prvky výuky kontakt se studenty na cvičeních prezentační dovednosti studentů týmová práce  Domácí úkoly dle námětů cvičení na závěr skript  Studenti se musí na výuku připravovat  Cvičný příklad raději ne ze skript  Zadání testů odlišné pro každý kurz  Hospitace

11 Klasifikace plánu E (ECTS) UkončeníKlasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení Poznámka úspěšnéAvýborně- Bvelmi dobře- Cdobře- Duspokojivě- Edostatečně- - Fx nedostatečně (s možností opakování) nezapisuje se do indexu neúspěšnéFnevyhověl(a)- -Oomluveno- neúspěšné NDnedostavil(a) se nezapisuje se do indexu

12 Klasifikace plánu D (ECTS) UkončeníKlasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení Poznámka úspěšné 1výborně- 2velmi dobře- 3dobře- neúspěšné 4 nevyhověl(a)- - Oomluveno- neúspěšné -nedostavil(a) se nezapisuje se do indexu

13 Pravidla klasifikace  Podle Studijního a zkušebního řádu plánu E (čl. 19) je učitel povinen seznámit studenta s výsledkem zkoušky do 5 pracovních dnů.  Všem studentům se do indexu a do studijní agendy zapisují slovní hodnocení výsledků zkoušek.  To, do jakého studijního plánu student patří, učitel pozná ze seznamů studentů, který obsahuje sloupec „Studijní plán“.  Do indexu učitelé nezapisují klasifikační stupně Fx a ND (-).  Do studijní agendy, která bude v systému ISIS, učitelé zapisují všechny klasifikační stupně (tj. včetně Fx, ND, -).  Stupeň Fx student získá, nejsou-li jeho znalosti dostačující alespoň pro získání stupně E. Tento stupeň ho opravňuje k opakování zkoušky v daném zkouškovém období. Počet, kolikrát student může Fx získat, je neomezený (závisí na vstřícnosti pedagoga).

14 Web a možnosti jeho aktualizace  Projektové adresáře předmětů kurzů  Kam ukládají webové stránky studenti mapování map root n:=silo/www:st/~uživat.jméno zobrazení http://st.vse.cz/~uživat.jméno  Kam mohou ukládat webové stránky učitelé mapování map root n:=silo/www:nb/~uživat.jméno zobrazení http://nb.vse.cz/~uživat. jméno např. http://nb.vse.cz/~kubalekhttp://nb.vse.cz/~kubalek  Vzdálený přístup http://vc.vse.cz/vc/wwwvc.nsf/V- WebLookup/PristupPomociFtpKDomovskemuAdresari,WwwAProjektu?Ope nDocument&4.10.2 http://vc.vse.cz/vc/wwwvc.nsf/V- WebLookup/PristupPomociFtpKDomovskemuAdresari,WwwAProjektu?Ope nDocument&4.10.2

15 Anketa  individuálně pro předmět  anonymní  na závěr semestru, nejlépe na poslední hodině  http://fph.vse.cz/min.asp http://fph.vse.cz/min.asp  výsledky k dispozici učitelům ve formě mdb souboru MS Accessu

16 ISISNG  Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG)  Zaváděn v období červenec 2005 – březen 2006  Nahrazuje starší systémy Vysledky, E-semestr Studijní agenda PES (počítačová evidence studia)

17 Rajská budova  termín stěhování – aktuální odhad: několik dní někdy v období 8. – 31. 10.  vybavení tiskárna Aficio ve 4. podlaží 443a (vstup na kartu) školící počítačová místnost RB 437 2 zkušební a 3 zasedací místnosti vybavené dataprojektory rezervace společných místností v Lotus Notes vstup na společné místnosti pomocí identifikační karty  místa pro kouření žádné možnost kouřit u parkoviště Italská, později v bývalém průchodu z NB do menzy  únikové cesty z RB při požáru se spustí zeď do menzy a do Nové budovy únik není tedy cestou příchodu! hlavní, východní i jižní schodiště vedou k nouzovým východům, které se automaticky otevřou

18 Orientační systém Etážové tabule

19

20 Vizitky u dveří


Stáhnout ppt "Setkání učitelů předmětů Manažerská informatika Pokyny pro zimní semestr akademického roku 2005/06 22. 9. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google