Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antický Řím – Římská republika II. Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antický Řím – Římská republika II. Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02016."— Transkript prezentace:

1 Antický Řím – Římská republika II. Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02016

2 z nejdůležitějších faktorů při dobývání území  Římská armáda se stala jedním z nejdůležitějších faktorů při dobývání území nejen na Apeninském poloostrově. dobrou kázní vytříbenou taktikou soustavným tréninkem dobrou výzbrojíkvalitními veliteli  Římští vojáci vynikali dobrou kázní (porušení se přísně trestalo – decimace byla nejkrutějším trestem pro jednotku, kdy byl potrestán každý desátý muž oddílu), vytříbenou taktikou (formace želvy), soustavným tréninkem (nejen boj, ale také silová cvičení či sportovní utkání – něco na způsob dnešního ragby), dobrou výzbrojí a kvalitními veliteli.  Silnou stránkou pěchota  Silnou stránkou římské armády byla její pěchota, za níž loďstvo zaostávalo. vytvoření pevniny na moři  Proto Římané hledali způsob, jakým využít své pozemní převahy i na moři. Nakonec přišli s myšlenkou vytvoření pevniny na moři tak, že zahákli nepřátelskou loď, propojili se s ní padacím můstkem, čímž vytvořili výbornou pozici pro využití pěchoty.  Díky tomu se mohli pustit do soubojů i s nepřáteli na pobřeží Středozemního moře. řadový voják krátkým kopím krátkým mečemštítem Brněnívesta přilbachrániče holení  Římský řadový voják byl vybaven krátkým kopím pro boj na dálku (pilum), krátkým mečem pro boj na blízku (gladius) a štítem, který byl nutný k tvorbě obranné formace. Brnění tvořila kožená vesta, u movitějších vyztužená kovovými pláty či celoželezná (později bylo brnění kovové plátové), přilba a chrániče holení.  Součástí římské armády lučištnícioštěpařijezdci obléhací zbraně  Součástí římské armády byli také lučištníci, oštěpaři, jezdci a vojáci obsluhující obléhací zbraně vrhacího charakteru. přechodné tábory  Římané si při taženích zakládali přechodné tábory, jejichž pozůstatky lze najít i na našem území (2. století n. l.) legie legionář  Vojáci byli sdružováni do jednotek, kterým se říká legie (každá měla své číslo, jméno a symbol – orla) – odtud název římského vojáka legionář.

3 Na obrázcích lze vidět původní výzbroj legionáře (1; vlevo) a výzbroj z císařské doby (2;3; uprostřed a vpravo; současná rekonstrukce). Římský legionář

4 4) Římská pěchota slavila své úspěchy napodobením sparťanské taktiky krytí, kterou ovšem zdokonalili na tzv. formaci želvy (současná rekonstrukce). Formace želvy

5  Největšímnepřítelem Říma město Kartágo  Největším a především nejbližším nepřítelem Říma ve středozemní oblasti bylo město Kartágo (obchodní stát na pobřeží Afriky; původně fénická kolonie, která si vybudovala silnou pozici v západní části Středozemního moře).  Římohroženekonomicky  Řím nebyl ohrožen vojensky, ale ekonomicky. punské  Spor eskaloval v trojici válek, které nazýváme punské (Pun = obyvatel Kartága): ◦ 1. punská válka 264 – 241 př. n. l. ◦ 2. punská válka 218 – 201 př. n. l. ◦ 3. punská válka 149 – 146 př. n. l.  Počátek první války pokusu Kartága usídlit na Sicílii  Počátek první války můžeme hledat v pokusu Kartága usídlit na Sicílii (chtěli využít probíhajícího válečného sporu), Římané okamžitě reagovali.  Punovépřevahu na mořiŘímané na pevnině  Punové (obyvatelé Kartága) měli jasnou převahu na moři, Římané zase na pevnině.  Římané díky nové taktice bojů na moři (sklápěcí můstky) Kartágo dotahovali. rozhodující bitvě v roce 241 př. n. l. u Aegatských ostrovů Punové poraženi  K rozhodující bitvě došlo v roce 241 př. n. l. u Aegatských ostrovů, kdy byli Punové poraženi poblíž Sicílie.  Kartágoválečné reparace ztratiloSardiniíKorsikouSicílií  Kartágo muselo platit válečné reparace (ekonomické oslabení) a navíc ztratilo vliv nad Sardinií, Korsikou a Sicílií (oslabení strategických pozic).

6 Do čela punského státu Hamilkardobýt část dnešního Španělska  Punská odpověď na rozpínavost Říma na sebe nedala dlouho čekat. Do čela punského státu se dostal Hamilkar, který se rozhodl dobýt část dnešního Španělska (provincie Hispania) jako náhradu za ztracené ostrovy. Opět však narazil na římskou říši. 221 př. n. ldo čela punského vojska Hannibalposílit vojsko  V roce 221 př. n. l. se do čela punského vojska dostal Hannibal, který se rozhodl posílit vojsko a po pevnině zaútočit na Římany. oblehl římského spojence v Hispánii město Saguntum  Nejdříve oblehl římského spojence v Hispánii město Saguntum, což v podstatě znamenalo přímý útok na Řím. 218 př. n. l.vyhlásil Řím Kartágu válku  V roce 218 př. n. l. vyhlásil Řím Kartágu válku.  Hannibalpřekročil Iberus směrem na sever k Alpám  Hannibal se držel svého plánu, překročil řeku Iberus (dnešní Ebro) a pokračoval směrem na sever k Alpám. přešelúzemí Galů a Alpyz severní hranice zaútočit na římskou říši  Během jednoho roku přešel se svým vojskem území Galů (dnešní Francie) a Alpy, aby mohl z méně bráněné severní hranice zaútočit na římskou říši. obrovské úspěchy  Zprvu měl obrovské úspěchy: 217 př. n. lbitva u Trasimenského jezera ◦ V roce 217 př. n. l. proběhla bitva u Trasimenského jezera, kde Římané utrpěli krutou porážku. Po ní Hannibal přezimoval v Itálii a připravoval se na další střet. 216 př. n. l.bitvě u Kann ◦ Soustředěné římské vojsko se střetlo s Puny v roce 216 př. n. l. v krvavé bitvě u Kann, kde Římané opět prohráli. postavení Punů v Itálii zhoršovalo  Hannibal se vydal směrem k Římu (Hannibal ante portas), na který nakonec nezaútočil. Postupem času se postavení Punů v Itálii zhoršovalo, a proto přemýšleli o stažení vojsk.  Do čela římského vojska Scipio napadení samotného Kartága  Do čela římského vojska se dostal Publius Cornelius Scipio (Africanus), který viděl jediné východisko v napadení samotného Kartága.  Hannibal stáhl svá vojska v roce 202 př. n. l. v bitvě u Zamy Římané vítězí  Hannibal stáhl svá vojska zpět do Afriky, kde se střetl s římským vojskem v roce 202 př. n. l. v bitvě u Zamy. Zde Římané vítězí s velkou a převahou a ukončují druhou punskou válku.

7 5) Na mapě je znázorněn Hannibalův přesun přes Alpy v letech 218/217 př. n. l. (v anglickém znění). Hannibalův přechod Alp

8 6) Součástí Hannibalovy armády byli i váleční sloni, kteří museli přetrpět přesun přes alpské průsmyky (řada z nich zemřela). Zobrazení pochodu na fresce z 16. století Váleční sloni

9 7) Na mapě jsou znázorněna bojiště, kde vyhrál Hannibal, s taktickými přesuny vojsk (v anglickém znění). Vítězné boje Hannibala

10 úplnému oslabení Kartága vyšší reparaceodevzdalo své lodě rozpustilo vojsko nepovede žádnou válku  Po druhé punské válce došlo k úplnému oslabení Kartága. V rámci míru, který muselo přijmout, platilo další vyšší reparace, odevzdalo své lodě Římu, rozpustilo vojsko a slíbilo, že nepovede žádnou válku bez svolení Říma.  Někteří římští politici ovšem stále bažili po úplném zničení Kartága (Cato). 149 př. n. l. obrana Punů před nájezdy afrických kočovných kmenůŘímané požadovalodevzdání všech zbraní zničení a opuštění města  Příležitostí jim byla v roce 149 př. n. l. obrana Punů před nájezdy afrických kočovných kmenů. Římané označili obranu za vedení války a požadovali po Kartágu odevzdání všech zbraní a zničení a opuštění města.  Kartágo odmítlo boje o svou záchranu 146 př. n. l. bylo Kartágo srovnáno se zemí  Kartágo odmítlo a dalo se posledního zoufalého boje o svou záchranu, který trval pouhé tři roky. V roce 146 př. n. l. bylo Kartágo srovnáno se zemí a půda povápněna a posolena (rituální zneúrodnění půdy). Tím byl úplně zničen nejsilnější soupeř Říma v oblasti Středomoří.  Během 2. století př. n. l. bojovali Římané také s Řeky  Během 2. století př. n. l. bojovali Římané také s Řeky, kteří se nechtěli smířit s římskou nadvládou. 168 př. n. l. bitvě u Pydmy poražena Makedonie 146 př. n. l. prohrál řecký stát Korint  V roce 168 př. n. l. byla po bitvě u Pydmy poražena Makedonie a roku 146 př. n. l. prohrál nejsilnější řecký stát Korint.  Rok 146 př. n. l. Řím ovládl Středozemní moře  Rok 146 př. n. l. se uvádí jako období, kdy Řím ovládl Středozemní moře a učinil z něj „mare nostrum“ (naše moře). Římská republika byla na vrcholu své moci.

11 8) Řečník a politik Cato starší byl jedním z Římanů, kteří požadovali úplné zničení Kartága po druhé punské válce. Každý svůj projev zakončoval větou: „Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno“ (Ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam). Marcus Porcius Cato starší

12  1) Zdůvodni, proč bylo Kartágo tak vážným soupeřem Říma v oblasti Středomoří.  2) Popiš průběh punských válek.  3) Vysvětli význam ovládnutí Středomoří Římany.  4) Charakterizuj římské vojsko.

13  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

14  1) GLÉDEL, Antoine. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/L%C3%A9gionnaire_romain.JPG  2) CALIGA10'S. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Wells_0706_054.jpg  3) MATTHIASKABEL. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Roman_legionaire_with_manica_02.jp g  4) ETRUSIA - ROMAN HISTORY. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Testudo_lg.jpg  5) THE DEPARTMENT OF HISTORY, UNITED STATES MILITARY ACADEMY.Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Hannibal_route_of_invasion.gif  6) LIFAM. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/HannibalFrescoCapitolinec1510.jpg  7) THE DEPARTMENT OF HISTORY, UNITED STATES MILITARY ACADEMY.Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Second_Punic_War_Battles.gif  8) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Marco_Porcio_Caton_Major.jpg


Stáhnout ppt "Antický Řím – Římská republika II. Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02016."

Podobné prezentace


Reklamy Google