Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 1. přednáška zimní semestr 07/08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 1. přednáška zimní semestr 07/08."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 1. přednáška zimní semestr 07/08

2 Osnova přednášky: 0. Informace o předmětu Základy účetnictví 1. Účetnictví a jeho místo v řízení 2. Systém ekonomických informací a účetnictví 3. Předmět a funkce účetnictví 4. Uživatelé informací poskytovaných účetnictvím 5. Regulace účetnictví v ČR 6. Právní předpisy a účetnictví

3 Informace v řízení Informace = sdělení o skutečnostech objektivního i subjektivního světa = základní nástroj řízení Data (údaje) x informace ne každý údaj o skutečnostech objektivního i subjektivního světa je informací

4 Data a informace Data obsahují informaci, jejíž odhalení je mnohdy velmi obtížné, podmíněné řadou faktorů. Data obsahují informaci, jejíž odhalení je mnohdy velmi obtížné, podmíněné řadou faktorů. Data obsahují informační potenciál, který je třeba teprve odhalit Data obsahují informační potenciál, který je třeba teprve odhalit Odhalit (přeměnit data na informaci) je může ten subjekt, který je potřebuje ke své činnosti (rozhodování o cílech, prostředcích, dosažení cílů) Odhalit (přeměnit data na informaci) je může ten subjekt, který je potřebuje ke své činnosti (rozhodování o cílech, prostředcích, dosažení cílů)

5 Data x informace - příklady 1. údaj o tom, že v Paříži je teplota 35°C se stane informací až v okamžiku, kdy se připravujeme cestu do Paříže a rozhodujeme o vybavení 2. údaj poklesu tržní ceny akcií o 3% - informační potenciál nespočívá pouze v negativním prvku poklesu, ten je třeba korigovat řadou dalších údajů – celkové kolísání, předcházející vývoj, ekonomické prostředí aj.

6 Ekonomické informace = informace o hodnotových (finančních, zhodnocovacích) procesech v podniku jako základní organizační složce společenské výroby (hospodaření, ekonomie – viz Úvod do podnikových financí)

7 Systém ekonomických informací a účetnictví Ekonomické informace poskytuje a systém ekon. Informací tvoří : Ekonomické informace poskytuje a systém ekon. Informací tvoří : - Účetnictví – soustavné, komplexní, vzájemně provázané údaje provázané údaje - Statistika – minulé jevy, jednotlivé jevy - Kalkulace – údaje o nákladech na jednotku výk. - Rozpočetnictví – určuje změny majetku v bud. - Operativní evidence – evidence změn majetku v místě průběhu ekonomických procesů v místě průběhu ekonomických procesů

8 Podvojné účetnictví a jeho místo v systému ek. informací = jádro celého systému ekonomických informací díky své metodě, která: = jádro celého systému ekonomických informací díky své metodě, která: - zachycuje procesy v podniku úplně - zachycuje procesy v podniku úplně - ve vzájemné provázanosti a komplexně - ve vzájemné provázanosti a komplexně - ve spojení naturálně věcné a hodnotové - ve spojení naturálně věcné a hodnotové stránky, tj. dvou nejdůležitějších stránek stránky, tj. dvou nejdůležitějších stránek (v současné době se i další stránky ukazují jako (v současné době se i další stránky ukazují jako důležité : kvalifikace prac., kvalita managementu, ad.) důležité : kvalifikace prac., kvalita managementu, ad.)

9 Historie účetnictví sahá až do starověku (6.st., 8.a 9.st.) sahá až do starověku (6.st., 8.a 9.st.) - evidence hospodářské činnosti různých subjektů - evidence hospodářské činnosti různých subjektů Ve 13. století - Luca Paciolo (it. mnich) shrnul hlavní zásady podvojného účetnictví Ve 13. století - Luca Paciolo (it. mnich) shrnul hlavní zásady podvojného účetnictví - v práci Tractatus XI. particularis de camputis et scriptus (Rozprava o účtech a písemnostech) - v práci Tractatus XI. particularis de camputis et scriptus (Rozprava o účtech a písemnostech) Moderní podoba - od poloviny 19.stol., v Evropě především jako součást právní úpravy ekonomického života a pro účely daní Moderní podoba - od poloviny 19.stol., v Evropě především jako součást právní úpravy ekonomického života a pro účely daní

10 Význam a funkce účetnictví Význam: Význam: = poskytuje data, resp. informace o procesech v podniku pro své uživatele, tj. pro ty, kteří ve své činnosti potřebují data o tom, jak probíhá podnikový proces Funkce: Funkce: a) základní: - zobrazovat (popisovat) ekonomické procesy v podniku - zobrazovat (popisovat) ekonomické procesy v podniku b) odvozené: - poskytovat informace pro ochranu a správu majetku - poskytovat informace pro ochranu a správu majetku - poskytovat informace pro operativní i strategické řízení podniku - poskytovat informace pro operativní i strategické řízení podniku - poskytovat informace pro vyměření daňové a dalších povinností - poskytovat informace pro vyměření daňové a dalších povinností - poskytovat informace pro posuzování ekonomické situace a výkonnosti podniku /pro banky, investory, burzovní instituce/ - poskytovat informace pro posuzování ekonomické situace a výkonnosti podniku /pro banky, investory, burzovní instituce/ - být důkazním prostředkem při vedení sporů - být důkazním prostředkem při vedení sporů

11 Předmět zobrazování v účetnictví Obecně: Obecně: majetek a proces jeho zhodnocení podniku majetek a proces jeho zhodnocení podniku Jiná formulace : stav a pohyb majetku a závazků podniku stav a pohyb majetku a závazků podniku stav a změny vlastního kapitálu stav a změny vlastního kapitálu náklady a výnosy a náklady a výnosy a výsledek hospodaření výsledek hospodaření

12 Uživatelé účetních informací 1. interní: 1. interní: - management a řídící orgány řídící orgány - vlastníci - zaměstnanci 2. externí: 2. externí: - banky - věřitelé /dodavatelé/ - zákazníci /odběratelé/ - investoři - finanční úřady - pojišťovny - státní správa - subjekty působící na fin.trzích - veřejnost - regionální orgány

13 Účetní systémy Podle uživatelů účetních dat a podle způsobu zobrazování procesu v podniku je nejčastěji rozlišováno : účetnictví účetnictví finanční x vnitropodnikové finanční x vnitropodnikové (manažerské) (manažerské) Účetnictví podvojné x jednoduché Účetnictví podvojné x jednoduché (někdy: x kamerální) (někdy: x kamerální)

14 Účetnictví a právní předpisy účetní zobrazování ekonomických procesů účetní zobrazování ekonomických procesů ovlivňují právní předpisy: ovlivňují právní předpisy: - obchodní právo - devizové předpisy - obchodní právo - devizové předpisy - občanské právo - daňové právo - občanské právo - daňové právo - pracovní právo - mezinárodní - pracovní právo - mezinárodní - předpisy o SZP pravidla - předpisy o SZP pravidla - předpisy regulující kapitálový trh ad. - předpisy regulující kapitálový trh ad.

15 Regulace účetnictví v ČR V současné době třístupňová: 1) Zákon o účetnictví č. 563/1992 Sb. 2) Vyhlášky (č. 500-506) pro různé subjekty – 501 = pro finanční instituce 3) České účetní standardy --------------------------- 4) Vnitřní směrnice účetní jednotky

16 Bude předmětem účetního zachycení : Položka - zásoba materiálu Položka - zásoba materiálu - smlouva na nákup materiálu - smlouva na nákup materiálu - půjčka přijatá od přítele - půjčka přijatá od přítele - stáří pracovníka - stáří pracovníka - peníze na účtech u banky - peníze na účtech u banky - nakoupené akcie jiného podniku - nakoupené akcie jiného podniku - dlužná daň z příjmu - dlužná daň z příjmu - dokončení VŠ ekonomického ředitele - dokončení VŠ ekonomického ředitele - výrobní stroje - výrobní stroje - kvalifikace pracovníků - kvalifikace pracovníků - získání osvědčení kvality ? - získání osvědčení kvality ?


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 1. přednáška zimní semestr 07/08."

Podobné prezentace


Reklamy Google