Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrosféra (VIII. Část)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrosféra (VIII. Část)"— Transkript prezentace:

1 Hydrosféra (VIII. Část)
Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Soňa Patočková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Hydrosféra (VIII. část) Stupeň a typ vzdělávání Střední škola Vzdělávací oblast Geografie Vzdělávací obor 79-41-K/41 Gymnázium , Tematický okruh Hydrosféra Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 1. ročník Anotace Výukový materiál je určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Výukový materiál je nutno doplnit výkladem. Žák se bude orientovat v problematice hydrosféry. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Hydrosféra, voda moří, voda oceánů, vlastnosti mořské vody, říční síť. Datum

2 podle vytrvalosti vodního toku rozlišujeme
vodní toky vodní tok je voda tekoucí v korytě ohraničeném dnem a břehy, kterým se odvádí srážková voda z určitého území podle vytrvalosti vodního toku rozlišujeme stálý vodní tok: nevysychá ani v období malé vodnosti občasný (periodický) tok: tok, v jehož přirozeném režimu jsou delší období, kdy jeho korytem neprotéká voda a není zpravidla spojen s podzemními vodami

3 podle velikosti vodního toku
vodní toky podle velikosti vodního toku bystřina: vodní tok s proměnlivým sklonem dna potok: obecné označení menšího vodního toku s vyrovnanějším a menším sklonem dna řeka: vodní tok o větší délce, rozsáhlejším povodí a větším množstvím protékající vody veletok: řeky dlouhé neméně 500 km

4 údolí: hlubší erozní sníženiny, která je již trvale protékána vodou
vodní toky - pojmy údolí: hlubší erozní sníženiny, která je již trvale protékána vodou pramen: počátek vodních toků na místě trvalého výronu podzemní vody zdrojnice: více pramenných úseků staničení: kilometráž toku – vzdálenosti měřené od úst proti proudu vodního toku

5 Říční síť (říční soustava)
vodní toky Říční síť (říční soustava) uspořádání přítoků a průběh hlavního toku v povodí říční síť je tvořena celou řadou přítoků, přičemž každá řeka je současně hlavním tokem pro přítoky nižších řádů celkový tvar a vzhled říční sítě se především odvíjí od geologické stavby povodí

6 Říční síť (říční soustava) a) stromovitá:
vodní toky Říční síť (říční soustava) a) stromovitá: je v oblastech se stejně erozně odolnými horninami pravé a levé přítoky ústí do hlavního toku víceméně pravidelně celkový průtok je pravidelně rozložený Morava

7 Říční síť (říční soustava) b) pravoúhlá:
vodní toky Říční síť (říční soustava) b) pravoúhlá: vytváří se v tektonicky narušených oblastech jednotlivé toky sledují směr zlomů a jsou na sebe kolmé má podobné vlastnosti jako stromovitá říční síť Odra

8 Typy říční sítě: a – asymetricky uspořádaná, b – stromovitá, c – vějířovitá, d – paprsčitá, e – prstencovitá, f – pravoúhlá  (zdroj: Netopil, 1984)

9 Vysvětli pojmy vodní tok a pramen. Jak vypadá stromovitá říční síť?
Opakování Vysvětli pojmy vodní tok a pramen. Jak vypadá stromovitá říční síť?

10 Zdroje a prameny DE BLIJ, H., J., MULLER, P., WILLIAMS, R. Physical geography. New York: Oxford university Press, s. NETOPIL, R. a kol. Fyzická geografie, 1. vydání. Praha: SPN, s. STRAHLER, A., STRAHLER, A. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley & Sons, Inc., s. TRIZNA, M. Klimageografia a hydrogeografia, 1. vydání. Bratislava: Geo-grafika, s. ZÍTEK, J. (ed) a kol. Hydrologické poměry ČSSR díl 1 – 3. Praha: Hydrometeorologický ústav, 1965–1970. THURMAN, H. V., TRUJILLO, A. P. Oceánografie. Praha: COMPUTER PRESS, s.


Stáhnout ppt "Hydrosféra (VIII. Část)"

Podobné prezentace


Reklamy Google