Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Koncepce řízení projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Koncepce řízení projektů"— Transkript prezentace:

1 6. Koncepce řízení projektů
Životní cyklus projektu Koncepce řízení projektů Procesní skupiny Popisy jednotlivých fází projektu

2 ŘP je způsob jak, realizovat představy jedněch řízeným úsilím jiných
Řízení projektů - 1 Řízení projektů je souhrn činností (umění ?): plánování, organizování, zajištění a řízení zdrojů za účelem vytvoření požadovaných projektových výstupů v souladu se zadanými nebo uznávanými principy standardy metodami a postupy obchodní etikou ŘP je způsob jak, realizovat představy jedněch řízeným úsilím jiných

3 Přínosy řízení projektů
Lepší kontrola nad finančními, fyzickými a lidskými zdroji Zlepšení vztahů se zákazníky Zkrácení dob vývoje nových produktů, resp. služeb Snížení nákladů Dosažení vyšší kvality Zvýšená spolehlivost realizovaných produktů Zlepšení produktivity Zlepšení vnitřní komunikace Vyšší efektivita spolupráce podnikových útvarů Zvýšení pracovní morálky

4 Životní cyklus projektu - 1
Převzetí do provozu Akceptace integr. testů 100 % Smlouvy % dokončení Výběr řešení Fáze IV Fáze III Schválení projektu Vyhodno- cení proj. Fáze II Fáze I čas Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení Zavádění do provozu

5 Životní cyklus projektu - 2
sekvence logických fází projektu od jeho začátku až po ukončení. Většinou stanoveny dle Typu projektu rozsahu projektu Potřeb jeho řízení, event. dalších požadavků zúčastněných organizací Každá fáze obsahuje popis CO - práce, které mají být vykonány KDY - výstupů, vytvořených v průběhu fáze (včetně jejich hodnocení a akceptace) KDO - Potřebných zdrojů a jejich zapojení JAK - kontroly a řízení průběhu fáze (+ podmínky pro přechod do následující fáze)

6 Koncepce řízení projektů - 1
Převzetí do provozu PRINCE2, „Managing Successful Project“, 2009 100 % Fáze I % dokončení CO DĚLAT Schválení projektu Fáze III Vyhodno- cení proj. JAK TO DĚLAT Fáze II Fáze I čas Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení PMBOK Guide, PMI, 2004

7 Koncepce řízení projektů - 2
Struktura většiny metodik Postup realizace projektu, tj. popis činností v jednotlivých fázích projektu, rozdělené na fáze (několik, nejvyšší úroveň) činnosti (aktivity) úkoly (task) pracovní instrukce - někdy Úkol má Vlastníka (zodpovědného pracovníka) Vstupy (dokument nebo informace, nutné pro tvorbu výstupů) Výstupy (výsledek úkolu) Nástroje (pomocné nástroje, např. šablony, formuláře, kontrolní seznamy, příklady, SW aplikace aj.) Popis procesů na celém projektu (plánování, řízení..)

8 Koncepce řízení projektů - 3
Základní materiály (de facto mezinárodní standardy) A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI PRINCE2, „Managing Successful Project with PRICE2“,London TSO, 2009

9 Procesní skupiny Struktura procesních skupin Popis procesních skupin
Oblasti znalostí Dekomposice procesních skupin – příklad

10 Struktura procesních skupin
Procesní skupiny Iniciace, zahájení Plánování Řízení, koordinace Sledování, kontrola Ukončení Oblasti znalostí Proces A1 Proces C1 Proces A2 Proces B1 Proces C2 Proces D1 Proces E1 Proces C3 Proces E2 I II III

11 Popis procesních skupin
Procesní skupiny Iniciace a zahájení projektu zahájení projetu/etapy, vytvoření základní definice a jeho/její schválení Plánování vytvoření návrhu řešení, stanovení a udržování proveditelných plánů (scénářů), které zajistí, že projekt bude odpovídat odsouhlaseným požadavkům Řízení, koordinace Souhrn aktivit, zaměřených na realizaci plánovaných postupů a cílů. Koordinace osob a ostatních zdrojů, nezbytných k vytvoření požadovaných výstupů Sledování, kontrola pravidelné měření a sledování (monitorování) postupu projektu a relevantních plánů z hlediska cílů projektu, dodávek, času, nákladů a působících rizik Ukončení závěrečné procesy vedoucí k akceptování projektu/etapy

12 Oblasti znalostí - 1 = Ucelená část problematiky řízení projektů s popsanými požadovanými znalostmi, potřebnými vstupy a výstupy, nástroji a technikami) Řízení integrace projektu koordinace ostatních oblastí poznatků během celého životního cyklu projektu, změnové řízení řízení rozsahu projektu definování a řízení veškerých prací, nezbytných k úspěšnému dokončení projektu řízení času v projektu odhad doby, potřebné k dokončení prací, návrh přijatelného časového plánu projektu, zajištění včasného dokončení řízení nákladů příprava rozpočtu, jeho sledování a řízení řízení kvality zajišťuje, že projekt naplní stanovené potřeby

13 Oblasti znalostí - 2 Oblasti znalostí podpůrné (definují procesy, jejichž prostřednictvím dosahujeme cílů projektu) řízení lidských zdrojů efektivní nasazení lidí řízení komunikací generování, shromažďování, distribuce a ukládání informací o projektu řízení rizik rozpoznávání rizik, jejich analýza a reakce na ně řízení obstarávání pořizování zboží a služeb z externích organizací pro realizaci projektu

14 Dekomposice procesních skupin - příklad
Oblast znalostí Procesní skupiny/skupiny procesů Zahájení Plánování Provedení Sledování a kontrola Ukončení Řízení - integrace projektu Vytvoření charty projektu, vytvoření předběžného rozsahu projektu Vytvoření plánu řízení projektu Vedení a řízení vykonávání projektu Sledování a kontrola prací na projektu, integrované řízení změn Ukončení projektu - rozsahu projetu Plánování rozsahu,definice rozsahu, vytvoření struktury rozpisu prací Ověření (verifikace) rozsahu, kontrola rozsahu - času na projektu Definice aktivit, seřazení aktivit, odhad potřebných zdrojů pro aktivity, odhad doby trvání aktivit, vytvoření časového plánu Kontrola časového plánu Dekomposice procesních skupin, přiřazení k oblastem znalostí – částečně dle Schwalbe K.

15 Popisy fází projektu Životní cyklus projektu Metodika řízení projektů IS


Stáhnout ppt "6. Koncepce řízení projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google