Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1 6. Koncepce řízení projektů  Řízení projektů  Životní cyklus projektu  Koncepce řízení projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1 6. Koncepce řízení projektů  Řízení projektů  Životní cyklus projektu  Koncepce řízení projektů."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1 6. Koncepce řízení projektů  Řízení projektů  Životní cyklus projektu  Koncepce řízení projektů  Procesní skupiny  Popisy jednotlivých fází projektu

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 2 Řízení projektů - 1  Řízení projektů je souhrn činností (umění ?): plánování, organizování, zajištění a řízení zdrojů za účelem vytvoření požadovaných projektových výstupů  v souladu se zadanými nebo uznávanými  principy  standardy  metodami a postupy  obchodní etikou ŘP je způsob jak, realizovat představy jedněch řízeným úsilím jiných

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 3 Řízení projektů - 2  Přínosy řízení projektů  Lepší kontrola nad finančními, fyzickými a lidskými zdroji  Zlepšení vztahů se zákazníky  Zkrácení dob vývoje nových produktů, resp. služeb  Snížení nákladů  Dosažení vyšší kvality  Zvýšená spolehlivost realizovaných produktů  Zlepšení produktivity  Zlepšení vnitřní komunikace  Vyšší efektivita spolupráce podnikových útvarů  Zvýšení pracovní morálky

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 4 Životní cyklus projektu - 1 Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení Zavádění do provozu 100 % čas Schválení projektu Smlouvy Akceptace integr. testů Převzetí do provozu Výběr řešení Vyhodno- cení proj. Fáze I Fáze II Fáze III Fáze IV % dokončení

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 5 Životní cyklus projektu - 2  Životní cyklus projektu  sekvence logických fází projektu od jeho začátku až po ukončení.  Většinou stanoveny dle –Typu projektu –rozsahu projektu –Potřeb jeho řízení, event. dalších požadavků zúčastněných organizací  Každá fáze obsahuje popis  CO - práce, které mají být vykonány  KDY - výstupů, vytvořených v průběhu fáze (včetně jejich hodnocení a akceptace)  KDO - Potřebných zdrojů a jejich zapojení  JAK - kontroly a řízení průběhu fáze (+ podmínky pro přechod do následující fáze)

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 6 Koncepce řízení projektů - 1 Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení 100 % čas Schválení projektu Převzetí do provozu Vyhodno- cení proj. Fáze I Fáze II Fáze III Fáze I % dokončení CO DĚLAT JAK TO DĚLAT PMBOK Guide, PMI, 2004 PRINCE2, „Managing Successful Project“, 2009

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 7 Koncepce řízení projektů - 2 Struktura většiny metodik  Postup realizace projektu, tj. popis činností v jednotlivých fázích projektu, rozdělené na  fáze (několik, nejvyšší úroveň)  činnosti (aktivity) –úkoly (task) pracovní instrukce - někdy  Úkol má –Vlastníka (zodpovědného pracovníka) –Vstupy (dokument nebo informace, nutné pro tvorbu výstupů) –Výstupy (výsledek úkolu) –Nástroje (pomocné nástroje, např. šablony, formuláře, kontrolní seznamy, příklady, SW aplikace aj.)  Popis procesů na celém projektu (plánování, řízení..)

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 8 Koncepce řízení projektů - 3  Základní materiály (de facto mezinárodní standardy)  A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99- 001-2004  PRINCE2, „Managing Successful Project with PRICE2“,London TSO, 2009

9 Procesní skupiny  Struktura procesních skupin  Popis procesních skupin  Oblasti znalostí  Dekomposice procesních skupin – příklad

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 10 Struktura procesních skupin Procesní skupiny Iniciace, zahájení PlánováníŘízení, koordinace Sledování, kontrola Ukončení Proces A1Proces C1 Proces A2Proces B1Proces C2 Proces D1Proces E1 Proces C3 Proces E2 Oblasti znalostí I II III

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 11 Popis procesních skupin  Procesní skupiny  Iniciace a zahájení projektu  zahájení projetu/etapy, vytvoření základní definice a jeho/její schválení  Plánování  vytvoření návrhu řešení, stanovení a udržování proveditelných plánů (scénářů), které zajistí, že projekt bude odpovídat odsouhlaseným požadavkům  Řízení, koordinace  Souhrn aktivit, zaměřených na realizaci plánovaných postupů a cílů. Koordinace osob a ostatních zdrojů, nezbytných k vytvoření požadovaných výstupů  Sledování, kontrola  pravidelné měření a sledování (monitorování) postupu projektu a relevantních plánů z hlediska cílů projektu, dodávek, času, nákladů a působících rizik  Ukončení  závěrečné procesy vedoucí k akceptování projektu/etapy

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 12 Oblasti znalostí - 1 = Ucelená část problematiky řízení projektů s popsanými požadovanými znalostmi, potřebnými vstupy a výstupy, nástroji a technikami)  Řízení integrace projektu  koordinace ostatních oblastí poznatků během celého životního cyklu projektu, změnové řízení  řízení rozsahu projektu  definování a řízení veškerých prací, nezbytných k úspěšnému dokončení projektu  řízení času v projektu  odhad doby, potřebné k dokončení prací, návrh přijatelného časového plánu projektu, zajištění včasného dokončení  řízení nákladů  příprava rozpočtu, jeho sledování a řízení  řízení kvality  zajišťuje, že projekt naplní stanovené potřeby

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 13 Oblasti znalostí - 2  Oblasti znalostí podpůrné (definují procesy, jejichž prostřednictvím dosahujeme cílů projektu)  řízení lidských zdrojů  efektivní nasazení lidí  řízení komunikací  generování, shromažďování, distribuce a ukládání informací o projektu  řízení rizik  rozpoznávání rizik, jejich analýza a reakce na ně  řízení obstarávání  pořizování zboží a služeb z externích organizací pro realizaci projektu

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 14 Dekomposice procesních skupin - příklad Oblast znalostí Procesní skupiny/skupiny procesů ZahájeníPlánováníProvedeníSledování a kontrola Ukončení Řízení - integrace projektu Vytvoření charty projektu, vytvoření předběžného rozsahu projektu Vytvoření plánu řízení projektu Vedení a řízení vykonávání projektu Sledování a kontrola prací na projektu, integrované řízení změn Ukončení projektu - rozsahu projetu Plánování rozsahu,definice rozsahu, vytvoření struktury rozpisu prací Ověření (verifikace) rozsahu, kontrola rozsahu - času na projektu Definice aktivit, seřazení aktivit, odhad potřebných zdrojů pro aktivity, odhad doby trvání aktivit, vytvoření časového plánu Kontrola časového plánu Dekomposice procesních skupin, přiřazení k oblastem znalostí – částečně dle Schwalbe K.

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 15 Popisy fází projektu  Životní cyklus projektu  Metodika řízení projektů IS


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1 6. Koncepce řízení projektů  Řízení projektů  Životní cyklus projektu  Koncepce řízení projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google